Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunenes arbeid med likestilling Resultater fra kartlegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunenes arbeid med likestilling Resultater fra kartlegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunenes arbeid med likestilling Resultater fra kartlegging

2 Hvorfor kartlegging? Komme i dialog med kommunene Hvordan følges PSGs vedtak og henvendelse opp? Få oversikt over de gode prosjektene i regionen Hva er viktigst for kommunene? Hvordan kan vi bidra ?

3 Hva spurte vi om? 1)Har kommunen etablert eget likestillingsutvalg, eller er det satt i gang et arbeid for å etablere et slikt utvalg? 2)Har kommunen en egen handlingsplan for likestilling, eller arbeides det med å lage en slik plan? 3)Har kommunen deltatt i særlige prosjekter eller gjennomført tiltak på eget initiativ innenfor noen av disse områdene: a)Likeverdige offentlige tjenester b)Arbeidsgiverrollen c)Samfunnsutviklerrollen 4)Har kommunen vært i kontakt med etablerte fagmiljøer for å få faglig støtte til slike tiltak? 5)Hvordan kan det regionale nivået best støtte opp om kommunenes arbeid for å fremme likestilling?

4 Om svarene og analysen Hele 22 av 30 kommuner leverte inn svar innen fristen 73 % er veldig bra, men vi må i kontakt med alle! Ulik presisjonsgrad i svarene Dette er en kartlegging, ikke et forskningsarbeid! (Ikke vitenskapelig arbeid)

5

6

7

8

9 Hvordan bistå? 73 % sier at de har vært i kontakt med fagmiljøer på ulike måter. Kurs og fagkompetanse etterspørres av de fleste. Rådgivning/annen hjelp i planarbeid etterspørres. Det regionale nivået bør ta en koordinerende rolle.

10 Sammendrag Likestilling defineres bredt Mange kommuner jobber med egne likestillingsplaner – ønsker bistand Stort fokus på uønsket deltid og heltidskultur Bredde i prosjekter og tiltak – mye å bygge på Likestillingsutvalg – mandat og form? Etterlyser kurs, rådgivning og koordinering

11 Hva gjør vi? Setesdal: pilotprosjekt LUK-prosjekt: lokalutvikling i kommunene Samarbeid med nasjonalt kompetansemiljø, samt følgeforskning. Bygge varige kompetansenettverk mellom kommunene eller videreutvikle eksisterende nettverk. Hvilken rolle tar regionrådene?

12 Prioriteringer Bygge heltidskultur på Agder Kan vi på sikt få et større Agderprosjekt? Styrke kompetansen i kommunene på planlegging for likestilte lokalsamfunn Systematisk erfaringsdeling – likeverdige offentlige tjenester Bistå de kommunale og regionale likestillingsutvalgene - mandat, oppgaver.


Laste ned ppt "Kommunenes arbeid med likestilling Resultater fra kartlegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google