Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  6 3  E 10 7 Kn 4 2 E 10 9 7  E D Kn 2  K 5  D 10 9 8  E Kn 5 3 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  6 3  E 10 7 Kn 4 2 E 10 9 7  E D Kn 2  K 5  D 10 9 8  E Kn 5 3 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING."— Utskrift av presentasjonen:

1 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  6 3  E 10 7 Kn 4 2 E 10 9 7  E D Kn 2  K 5  D 10 9 8  E Kn 5 3 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  6 3  E 10 7 Kn 4 2 E 10 9 7  E D Kn 2  K 5  D 10 9 8  E Kn 5 3 Øst spiller 3 NT etter at Nord har meldt spar. Syd spiller ut spar 2, og Nord legger knekten. Spilleplan?

2 N-S kort:  K D Kn 9 4 K D 6  10 4  6 3  7 6 4  E 10 7 Kn 4 2 E 10 9 7  E D Kn 2  K 5  D 10 9 8  8 5 2  E Kn 5 3 8 5 3  9 8 7 6 3  K 2 Kommentar: La Nord beholde de to første stikkene. Deretter spilles bordet inn på ruter, og du tar kløverfinessen. Syd får for kongen men har ingen spar igjen.

3 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  6 2  E 8 7 E D Kn 4 10 9 3  Kn 7 6  E K 8 4  E D 6 2  K 7 3 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  6 2  E 8 7 E D Kn 4 10 9 3  Kn 7 6  E K 8 4  E D 6 2  K 7 3 Øst spiller 3 NT etter at Syd har vært inne og meldt spar. Spar konge kommer ut og Nord legger treeren. Spilleplan?

4 N-S kort:  10 5 3 K 7 6 5  10 2  6 2  Kn 10 8 5  E 8 7 E D Kn 4 10 9 3  Kn 7 6  E K 8 4  E D Kn 2  K D Kn 9 4  K 7 3 8 2  D 9 5 3  9 4 Kommentar: La Syd beholde de to første stikkene. Da tar du hjerterfinessen trygt.

5 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  E 5  K D 8 3 E Kn 7 5 4  K D Kn 8 3  10 7 6  D 6 5  E K 9 2 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  E 5  K D 8 3 E Kn 7 5 4  K D Kn 8 3  10 7 6  D 6 5  E K 9 2 Vest spiller 3 NT – Nord spiller hjerter konge, Syd legger nieren. Spilleplan?

6 N-S kort:  9 7 K D 10 8 6 2  9 5 2  E 5  8 4  K D 8 3 E Kn 7 5 4  K D Kn 8 3  10 7 6  D 6 5  E K 9 2  Kn 10 6 4 2 9 3  E 4  Kn 10 7 3 Kommentar: La Nord beholde det første stikket. Da kan han ikke fortsette fargen uten å gi deg to stikk. Du kan i ro og mak godspille ruteren.

7 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  K Kn 2  9 7 6 5 4 3 E D Kn  E D 5  K Kn 3 2  E 8 5  K 7 4 3 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  K Kn 2  9 7 6 5 4 3 E D Kn  E D 5  K Kn 3 2  E 8 5  K 7 4 3 Vest spiller 3 NT. Nord spiller ut spar seks til damen hos Syd. Spilleplan?

8 N-S kort :  E 10 8 6 5 3 8 2  9 8 7  K Kn 2  10 9  9 7 6 5 4 3 E D Kn  E D 5  K Kn 3 2  E 8 5  D 4  K 7 4 3 K 10 9 7  10 6 4  D Kn 6 2 Kommentar: La Syd beholde stikket for damen. Nå har ikke N-S forbindelse til godspilt spar når Syd får for hjerter konge.

9 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  9 6  K Kn 4 10 9 3 2 E 7  Kn 6 5 4  K D  10 8 7  E K D Kn 6 2 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  9 6  K Kn 4 10 9 3 2 E 7  Kn 6 5 4  K D  10 8 7  E K D Kn 6 2 Syd åpner med 1 spar, og det går pass rundt til Øst som melder 3 NT direkte. Syd spiller ut spar syv til damen hos Nord. Spilleplan?

10 N-S kort :  D 3 Kn 8 5 4  10 9 8 3 2  9 6  5 3  K Kn 4 10 9 3 2 E 7  Kn 6 5 4  K D  10 8 7  E K D Kn 6 2  E 10 8 7 5 2 K D 6  E 7  9 4 Kommentar: Denne gangen må du stikke med en gang. Nå vet du fra meldingene at Syd har ruter ess og ikke kan spille gjennom din spar knekt.

11 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  E 4  K 10 6 5 9 8 4 E D 7  5 4  E K 9 8  8 7 5 2  4 3 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  E 4  K 10 6 5 9 8 4 E D 7  5 4  E K 9 8  K D 8 7 5 2  4 3 Øst spiller 3 NT med ruter tre ut til knekten og kongen. Spilleplan?

12 N-S kort :  Kn 9 8 Kn 6 3 2  Kn 7 2  E 4  E Kn 10  K 10 6 5 9 8 4 E D 7  5 4  E K 9 8  K D 8 7 5 2  4 3  D 7 3 2 K 10 5  D 10 6 3  9 6 Kommentar: Spill kløver og legg liten på bordet. Nå kan ikke Øst hindre deg i å godspille fargen. Stikker du med honnør, kan han legge liten!

13 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  E 9 4  K D Kn 6 3 2 E K 7 6 5 10 8 2  E 4  8  8 4  K 7 6 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  E 9 4  K D Kn 6 3 2 E K 7 6 5 10 8 2  E 4  8  9 8 4  K 7 6 Øst spiller 4 spar etter at Syd har vært inne med 2 ruter. Ruter konge kommer ut. Spilleplan?

14 N-S kort :  10 8 D 9 4  10 6 5 3 2  E 9 4  Kn 10 5  K D Kn 6 3 2 E K 7 6 5 10 8 2  E 4  8  9 8 4  7 5  K 7 6 Kn3  K D Kn 9 7  E D 3 2 Kommentar: Legg liten på ruter konge! Etter å ha tatt ut trumfen, kaster du en hjerter på ruter ess og godspiller hjerterfargen. Lar du Nord komme inn på tredje hjerter, kommer kløver knekt tilbake, og N-S tar fire stikk.

15 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  K 10 9 7  E D Kn 5 4 E 3 7 6 5  8 6  K 5  D Kn 5 3 2  E 10 4 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  K 10 9 7  E D Kn 5 4 E 3 7 6 5  8 6  K 5  D Kn 5 3 2  E 10 4 Øst åpner med 1 spar, Syd dobler opplysende, Vest 3 spar og Øst legger på til 4. Utspill hjerter konge. Spilleplan?

16 N-S kort :  6 10 9 8 4  D Kn 9 7 3 2  K 10 9 7  9 7  E D Kn 5 4 E 3 7 6 5  8 6  K 5  D Kn 5 3 2  8 3 2  E 10 4 K D Kn 2  E 10 4  K 8 6 Kommentar: La Syd beholde stikket for hjerter konge. Hvis du stikker, tar ut trumfen og tar kløverfinessen, spilles Nord inn på hjerter, og ruter igjennom beter.

17 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  8 6  K 9 2 kn 10 4 5  E 8 5 3 2  K 6 4  E 10 5  K D Kn 9 8 3 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  8 6  K 9 2 kn 10 4 5  E 8 5 3 2  K 6 4  E 10 5  K D Kn 9 8 3 Syd åpner med 1 hjerter, Nord støtter til 2, og Øst havner i 4 kløver. Syd spiller ut hjerter ess etterfulgt av kongen. Spilleplan?

18 N-S kort :  Kn 7 5 4 D 9 8 7  D Kn 9  8 6  7 4  K 9 2 kn 10 4 5  E 8 5 3 2  K 6 4  E 10 5  E D 10 3  K D Kn 9 8 3 E K 6 3 2  10 7  6 2 Kommentar: Kast en ruter på hjerter konge. Nå godspiller du ruteren og holder Nord ute. Kommer han inn, kommer spar igjennom og bet.

19 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  E 4 3  K D Kn 6 K kn E D 5  E 9 5 2  K D 7  8 7 3 2  E 10 5 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  E 4 3  K D Kn 6 K kn E D 5  E 9 5 2  K D 7  8 7 3 2  E 10 5 Øst åpner med 2 NT og havner i 6 NT. Syd spiller ut kløver konge. Spilleplan?

20 N-S kort :  Kn 7 5 4 D 9 8 7  D Kn 9  E 4 3  7 4  K D Kn 6 K kn E D 5  E 9 5 2  K D 7  8 7 3 2  9 5  E 10 5 8 6 2  Kn 10 6 4  K D Kn 5 Kommentar: Du har 11 sikre stikk. La Syd beholde for kløver konge for å få tempo for skvis. Du stikker andre kløver og spiller alle majorkortene dine. Syd blir skvist i minorfargene.


Laste ned ppt "DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING  6 3  E 10 7 Kn 4 2 E 10 9 7  E D Kn 2  K 5  D 10 9 8  E Kn 5 3 DUKKE – IKKE TA STIKK VED FØRSTE ANLEDNING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google