Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonistavlønning i KS området – når gjelder den og når gjelder den ikke?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonistavlønning i KS området – når gjelder den og når gjelder den ikke?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonistavlønning i KS området – når gjelder den og når gjelder den ikke?

2 Avtale om pensjonistavlønning Avvikende timelønn på kr 180,- pr. time Ordinære tillegg Ingen begrensning i antall timer Ordinære rettigheter for øvrig  Sykepenger etter HTA §8  Feriepenger etter ferieloven Fast eller midlertidig ansettelse

3 Når gjelder pensjonistavlønning? Ved alderspensjon fra 67 år for de med 70 års aldersgrense Ved alderspensjon fra særaldersgrensen på 60 eller 65 år Ved 85-årsregelen for de med særaldersgrense Ved tjenestepensjonsberegnet AFP mellom 65 og 67 år

4 To typer AFP Folketrygdberegnet AFP  Folketrygd ved 67 år, pluss kr 20 400,-  Beregnes av NAV Tjenestepensjonsberegnet AFP  Sluttlønn x deltid x antall år x 66 %  Beregnes av pensjonsordningen

5 Overgang ved 65 år De med 70 års aldersgrense, og som slutter før 65 år, får først folketrygdberegnet AFP Ved 65 år finner pensjonsordningen fram saken igjen, og beregner om tjenestepensjonsberegnet AFP gir høyere utbetaling Dersom den er høyere, endres pensjonen og mulighet for pensjonistavlønning

6 Slutter ved 65 år De med 70 års aldersgrense, og som slutter ved 65 år, får det høyeste av folketrygdberegnet AFP og tjenestepensjonsberegnet AFP Man kan velge tjenestepensjonsberegnet AFP, selv om denne er lavest, dersom det er lønnsomt fordi man ønsker å jobbe ved siden av pensjonen

7 Bytte ved 65 år – vilkår Dersom man har slutter før 65 år med folketrygdberegnet AFP, kan man ikke bytte til tjenestepensjonsberegnet AFP dersom denne er lavere Endringen kan bare skje dersom tjenestepensjonsberegnet AFP er høyere

8 Særaldersgrense og 85-års regelen 85-års regel: ”Du kan fratre inntil 3 år tidligere enn aldersgrensen hvis summen av alder og medlemstid er minst 85 år” Eks: Alder:62 år Medlemstid:23 år =85 år Denne regelen har kun betydning for ansatte med særaldersgrense 60 eller 65 år Denne regelen har kun betydning for ansatte med særaldersgrense 60 eller 65 år

9 Når medlemmet oppfyller både 85-års regel og folketrygd- beregnet AFP I utgangspunktet logisk å velge det som gir høyest pensjon MEN, dersom det er aktuelt å jobbe litt videre, vil pensjon etter 85-års regelen pluss pensjonistlønn kunne være gunstigere samlet.

10 Tilleggsbilder

11 Pensjon fra 62 år – aldersgrense 70 år – full opptjening Lønn 400.000 Lønn 400.000 6062656770 Tjenestepensjon AFP-tillegg AFP Folketrygd Tjenestepensjon

12 Pensjon fra 62 år med 85-års regel – full opptjening Lønn 400.000 Lønn 400.000 6062656770 Folketrygd Tjenestepensjon

13 Ulike kombinasjoner av lønn/pensjon En 62-åring kan ta ut folketrygd og jobbe fullt videre på ordinær lønn En 62-åring som oppfyller 85-års regelen, kan ta ut tjenestepensjon, folketrygd, og jobbe videre på pensjonistlønn i det offentlige, eller så mye man vil privat En 62-åring kan IKKE ta ut folketrygdberegnet AFP, jobbe fullt videre eller ta ut folketrygd

14 Full AFP 170.400 Lønn 300.000 AFP 110.000 Lønn 40% 120.000 Lønn 60% 180.000 AFP 71.000 Lønn 80% 240.000 AFP 37.000 Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP


Laste ned ppt "Pensjonistavlønning i KS området – når gjelder den og når gjelder den ikke?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google