Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsvar AFP Når du går av med AFP skal du få beregna et AFP-tillegg som gir deg samme livsvarige pensjon fra ordinær pensjonsalder (67) som om du hadde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsvar AFP Når du går av med AFP skal du få beregna et AFP-tillegg som gir deg samme livsvarige pensjon fra ordinær pensjonsalder (67) som om du hadde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsvar AFP Når du går av med AFP skal du få beregna et AFP-tillegg som gir deg samme livsvarige pensjon fra ordinær pensjonsalder (67) som om du hadde fortsatt i jobb til 67 år. Dersom yrkesaktive må jobbe lenger for å kompensere for levealderjusteringa, skal beregningsgrunnlaget for AFP-tillegget heves tilsvarende AFP-pensjonister skal fortsatt skattes om pensjonister AFP’ere skal fortsatt motta kr.950 skattefritt i mnd. Vi krever at den systematiske underreguleringa av utbetalt pensjon, som ligger i pensjonsforliket, kun skal omfatte den del av pensjonen som er over mistepensjon og at reguleringa ikke skal begynne før etter ordinær pensjonsalder, i dag 67 år. Deltidsarbeidende og andre med gjennomsnittlig årslønn under 4,3 G i 40 år må sikres minst like gode muligheter til å benytte AFP som i dagens ordninger. forsvarAFP.no

2 ”Hvor mange i full jobb til 67 år?” 67 årAFPUføre Innherred Fagforening Fellesforbundet 4% (10 )29%(76)67%(179) 1500 yrkesaktive 90 klubber 1995-2006 Røra Fabrikker NNN 4% (1)18% (4*)78% (18*) *(1 AFP og 12 uføre på 50%) 1990 – 2006 Raufoss Jern & Metall Fellesforbundet 0,7% (2)58,9% (159) 40,3% (109) 1750 yrkesaktive 18 klubber 1994 - 2006 forsvarAFP.no

3 Dagens AFP ordning er unik og skal forsvares (45 års opptjening) 62 år67år AFP 174.000 Pensjon 163.000 Pensjon 163.000 300.000 Uføretrygd = alderspensjon 163.000 300.000 ufør 3% 30% 67% forsvarAFP.no

4 Pensjonskuttere For å være minst like god som idag, må AFP-tillegget kompensere for de nye pensjonskutterne : –Tidligpensjon med livsvarig avkorting –Alleårsregel –Levealderjustering –Indeksering forsvarAFP.no

5 Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter Tidligpensjon bryter med AFP- avtalen. Slutter i arbeid som 62 åring, mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (- 22%) Straffes med livsvarig avkorting av pensjon: Pensjon x 17 21 -rente = - 22% forsvarAFP.no

6 Alleårsregel erstatter besteårsregel forsvarAFP.no

7 Levealderjustering er heving av pensjonsalder fra 67 år til ca.70 år innen 2025 Iverksettes fra 2010 -4,1%-9,1%-13,6%-17,9% Viser reduksjon i dine opptjente pensjonsrettigheter dersom du ikke jobber etter 67 år og gjennomsnittelig levealder stiger forsvarAFP.no -17,9%

8 Indeksering Systematisk* underregulering av utbetalt pensjon i forhold til lønns- utviklingen i samfunnet. *( reallønn – 0,75%) Iverksettes fra 2010 Antall år etter pensjon forsvarAFP.no

9 Avgangsalder bestemmer pensjon resten av livet (lønn 300 000 i 43 år ved 67) forsvarAFP.no Livsvarig redusert pensjon Kr.54150

10 Individuelt beregna livsvarig AFP-tillegg som om du sto i jobb til 67. forsvarAFP.no Individuelt beregna AFP-tillegg

11 Flatt AFP-tillegg eller ”nøytral ”løsning, eller du kan jobbe så mye du vil uten avkorting. forsvarAFP.no Livsvarig årlig tap 34150

12 Regjeringen sammenlikner nettotall med bruttotall, fjerner virkningen av levealderjusteringa og lager seg en idealarbeider som har topplønn i alle år. forsvarAFP.no Bruker nettotall for dagens AFP- tillegg Fjerner pensjons tapet pga levealder justering Bruker bruttotall for ny AFP

13 Aker- arbeider med 43 år i industrien, sluttpoengtall 5,08 som går av 62 år gammel i 2011. Eks. henta fra virkeligheten Alder62-66Etter 67 Dagens pensjon 222 195 (AFP-tillegg 17 000 brutto ) 205 195 Regjeringens forslag( tidligpensjon + AFP-tillegg) 198 768 (48 000 AFP-tillegg – 5 år) 174 768 (24 000 AFP-tillegg ) Årlig tap -23 427- 30 427 forsvarAFP.no

14 Hver enkelt straffes med pensjonstap på over 1.mill, dersom de lever til 82 år. Dagens alderspensjon fra 67 år- NAV-beregning Tidligpensjon 62 år, Regjeringens forslag Årlig livsvarig avkorting 1949 205195150768 54427 1949 198083145542 52541 1949* 214925157917 57008 1949* 244709179801 64908 1949* 218690160684 58007 1948 213667158272 55395 1948 206327152835 53492 1948 195262144639 50624 forsvarAFP.no

15 Stortingets pensjonsforliket oppfyller ikke LO-kongressens pensjonsvedtak LO-kongressen avviste en automatisk heving av pensjonsalderen med 8 måneder for hvert år levealderen for den aktuelle generasjon registreres. –1 Vi må få et inkluderende arbeidsliv, som gjør at folk både kan og vil jobbe lenger enn i dag –2 Absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. –3 Heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende –4 Levealderjusteringens avkortingseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. –5 En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høytlønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. –6 Ny Stortingsbehandling –vurdere oljefondet, økte skatter og avgifter forsvarAFP.no

16 Minst like god AFP betyr: AFP-tillegget skal gi hver enkelt full pensjonsopptjening fram til nåværende og framtidig pensjonsalder. AFP-tillegget skal økes for å kompensere for heving av pensjonsalderen for full opptjening AFP-tillegget skal lønnsjusteres fram til aldersgrensa i pensjonssystemet. forsvarAFP.no Hvis ikke tap allerede fra 2010 på 22% Hvis ikke ytterligere tap ca 5% for hvert år gj.levealder øker Hvis ikke tap på ca 4% fra 2010


Laste ned ppt "Forsvar AFP Når du går av med AFP skal du få beregna et AFP-tillegg som gir deg samme livsvarige pensjon fra ordinær pensjonsalder (67) som om du hadde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google