Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er godt liv som gammel?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er godt liv som gammel?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er godt liv som gammel?
Helse,aldring.livskvalitet. Fakta og filosoferinger September Sigurd Sparr

2 Kirsten Thorsens U.S. fra NGI (70-tallet)
Trygghet God helse Meningsfylte aktiviteter for seg selv men også til nytte og glede for andre

3 Disposisjon Litt om helsebegrepet Litt om aldring og livslengde og død
Litt om trygghet og det ”gode liv som gammel” Forebygging av sykdom Forsøk på konklusjon

4 Helse ”Helse er ikke bare frihet fra sykdom og svakhet, men fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære” (WHO) Bare 2 nordmenn kvalifisert: Nansen og Tordenskiold (P.F. Hjort) Helse = God helse Fysisk, psykisk og sosialt!

5 Helse Helse = ”Det Gode Liv”? (Å ha det godt)
Kan man ha god helse og være syk? Kan man ha dårlig helse og være frisk?

6 Helsens positive sider (P.F.H.)
Trivsel -Velvære,livslyst, humør, optimisme glede, håp, vennskap, kjærlighet, lykke osv Mestring- tilpasning, ”coping”, selvtillit, trygghet, positivt selvbilde osv. Overskudd- vitalitet, ”form”, reserve, energi Sosial støtte- positivt livssyn, hjelpsomhet, vennlighet, trofasthet.

7 Helse Objektiv størrelse, målbar, for eksempel Hgb, Hjertefrekvens, EEG osv, men også skalavurdert psykisk tilstand, sosialt nettverk, miljø osv. Subjektiv opplevelse av plager, velvære, gleder osv. (Evne til f.eks. å føle seg frisk eller syk)

8 ”Helsetyper” God helse Dårlig helse Folkehelse Helsetjeneste
Helsehjelp Helsevesen

9 Helsebegrepet varierer (Baxter)
Unge menn: Tarzan, adrenalin-kick Unge kvinner: Energi,vitalitet, mestring Middelaldrende: Mer sammensatt, under- streker mentalt og fysisk velvære Gamle: Funksjon, evne til å gjøre ting, men også tilfredshet, lykke, ”god følelse”. Kvinner ofte flerdimensjonale begreper og inkluderer sosiale relasjoner.

10 Syk ”Den som ikke er syk er frisk” (god helse)
Sykdom skyldes en feil i maskinen, og det er legens oppgave å finne denne og rette den. (Det biomedisinske sykdomsbegrep) Diagnoser (minst 2 i gjennomsnitt) er ikke det samme som ” å være syk” ”Disease” og ”illness” (Det å føle seg syk)

11 Glostrupundersøkelsen
Folk friskere nå enn før, men føler seg dårligere og bruker mer alkohol og piller. ”De har det bedre, men tar det dårligere” De skårer altså bedre på sykdom, men samtidig dårligere på ”positiv helse”.

12 ”Det gode liv” Subjektivt Forskjellig Erfaringsbasert
Varierer med ”livsfase” og alder Relativt Noen fellestrekk finnes

13 Noen forutsetninger: Trygghet for farer Mat, klær, hus osv Økonomi ++

14 Noen betraktninger: Vi skal alle dø
Spørsmålet er når og hvordan, og hvordan ha det frem til døden Er det et mål å bli gammel? Ja, antakelig, for alternativet er å være død. Hvor gammel vil vi bli? (er det noe etter døden?)

15 Hvem er gamle? WHO: ung til middelaldrende eldre gammel > 75

16 Hva er menneskets levealder?
Hva vet vi om historien? Hvordan er det med andre dyrearter? ”Rektangulariseringen av levetidskurven”

17 Overlevelseskurve i USA fra 1900 til 1998:

18 Historien Faraoene i Egypt Adelskalendrene i Storbritannia
Gamle i vår tid ”Det franske under”

19 Maksimal livslengde:

20 Den naturlige død ”Død pga aldringsprosessen.” Arter seg som en multi-organ-svikt som går fort når tiden er inne Denne svikt kan av og til utløses av ymse stimuli, for eksempel sykdom eller psykisk kraft. Da må man være ”nær kanten på stupet”.

21 Aldringsprosessen Cellesvinn – degenerasjon
Avleiring av slaggprodukter kalk ulike proteiner (amyloid) ++

22 Cellesvinn Hjernen har 100 milliarder nevroner
Hvert nevron har ”utløpere” Ved aldring er det frem til ca 90 års alder 10-15% reduksjon i celletall Hva med funksjon??

23 Normal Alzheimer central sulcus
First, look at the prominent sulci, especially the central sulcus. Some reduction in brain volume is a part of normal aging, but compare this brain with the normal central sulcus, from a normal 81 year old woman. The abnormal shrinkage seen in this case, while not a finding specific to Alzheimer's disease, is severe and seems to affect some regions more than others. central sulcus

24 Risikofaktorer (for død)
Ensomhet Depresjon Fattigdom Redusert mental funksjon Inaktivitet (for eksempel etter slag, brudd) Røyking Høyt BT

25 Hva er godt liv som gammel?
Trygghet God helse Meningsfylte aktiviteter. Vite at etterkommerne har lyktes Opplevelser Sjelens ro? Oversikt og kunnskap?

26 Allardt 1975 Å være (”being”) - anseelse, prestisje, uerstattelighet
Å ha - helse, boligstandard, sysselsetting, inntekt Å elske – naboskapsrelasjoner, venner, familie, kjæreste. Å gjøre – ny læring, nyte, yte, kultivere kroppen

27 M. Bondevik 221 80- 105 Fornøyd med ”alt” ”Å være frisk i hodet”
Å få den hjelpen man trengte Trygghet Kontakt med familien Hjelpe andre Glede over naturen kunst, hus og hage Glede over å ”ha troen”

28 Stikkord (flere forfattere)
Tilpasning Mestring ”Trivselsparadokset” dvs forventningene mindre enn virkeligheten Modning og oversikt Bedre problemløsere (men det går litt langsommere)

29 Hansen og Slagsvold Data fra NorLAG, 15000 2008
U-kurve for depresjon, angst og ensomhet Gamle er like tilfredse som unge Menn trolig mindre plaget enn kvinner Det eneste de aller eldste er mindre tilfreds med enn de unge, er seksuallivet – og helsen ( levestandard, økonomi, bolig, nærmiljø, arbeid (!), familiekontakt, vennekontakt, parforhold, utseende og vekt)

30 Hvordan bevare helsa? Ta utgangspunkt i risikofaktorer
Hva vet vi om livsstil? Hva vet vi om annen profylakse?

31 Ensomhet og fattigdom Alt er relativt.
”Oppfør deg slik at andre har lyst til å være sammen med deg!”(P.F.H.) Samfunnet burde ha en plikt til å legge til rette for motvirkning av ensomhet.

32 Fysisk aktivitet og dødelighet

33 Endring i fysisk aktivitet

34 Er små alkoholmengder ”sunt”? (Fekjær -13)
Som forebygging av hjerte/karsykdom i høyden faktor nr 15, langt etter kosthold, mosjon og røykevaner. Ca 1 glass øl/vin pr. dag. Større mengder gir økt risiko, særlig for lever- skade, ulykker og vold. ”Aldri mer enn 2-3 glass pr dag, og ikke 2-3 glass hver dag”

35 Medikamentell profylakse
Ikke vist med sikkerhet for primærprofylakse. Diskusjon om østrogen, vitaminer, ASA. Lipidsenking, BT-senking osv hos symptomfrie. God dokumentasjon på sekundærprofylakse og tertiærprofylakse med med. (og annet)

36 Hvordan bevare helsa(Konklusjon)
Unngå en del dumme ting Unngå ensomhet! Driv regelmessig fysisk aktivitet Bruk hue også Vær blid! (Ta et lite glass rødvin eller lignende regelmessig)

37 Hva er det gode liv som gammel?
Å ha god helse (frihet fra plager) Å kunne glede seg over noe , som for eksempel natur, kunst, familien osv, men også å være til glede for andre Å bli verdsatt Å være trygg


Laste ned ppt "Hva er godt liv som gammel?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google