Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den katolske kirke Foto: David Iliff. Den katolske kirke Den katolske kirke er det største kirkesamfunnet i verden. Man regner med at over en milliard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den katolske kirke Foto: David Iliff. Den katolske kirke Den katolske kirke er det største kirkesamfunnet i verden. Man regner med at over en milliard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den katolske kirke Foto: David Iliff

2 Den katolske kirke Den katolske kirke er det største kirkesamfunnet i verden. Man regner med at over en milliard mennesker er katolikker. 90% 70% 50% 30% 10% Ukjent

3 Den katolske kirke Historisk sett var den kristne kirke opprinnelig én. I middelalderen oppstod det uenighet mellom kirkeledere i Roma og Konstantinopel. Dette førte til at kirken ble splittet i 1054. Den katolske kirke fikk sitt hovedsete i Roma. Pave Leo IX.

4 Den katolske kirke Paven er den katolske kirkes øverste leder. Han er etterfølger av kirkens første leder, apostelen Peter. Paven utøver sitt embete i samarbeid med kardinaler og biskoper. http://no.wikipedia.org/wiki/L iste_over_paverhttp://no.wikipedia.org/wiki/L iste_over_paver Paven er valgt på livstid. Foto: Sergey Kozhukhov Pave Frans

5

6 Organisasjonens oppbygging Paven: – Biskopen i Roma og apostelen Peters etterfølger. – Kirkes øverste leder. – Politisk leder i Vatikanstaten. – Utnevner kardinalene og biskopene. – Paven er ufeilbarlig. Kardinalene: – Biskoper med særlig viktige lederoppgaver. – Noen er i Vatikanet. – Mange er erkebiskoper (overtilsynsmenn) i verdens storbyer.

7 Organisasjonens oppbygging Biskopene: – Vier sitt liv til Gud og kirken. – Sølibat. – Apostlenes etterfølgere. Jesus innviet de tolv apostlene. – Innvier nye prester. Prestene: – Vier sitt liv til Gud og kirken. – Sølibat. – Veilede menigheten, holde gudstjenester og utføre sakramentene. – Bare menn kan bli prester.

8 Organisasjonens oppbygging Diakon: – prestens medhjelper. – Menn. – Sølibat. Munker og nonner: – Mennesker som har valgt å vie sitt liv til Gud: livsvarig fattigdom, – leve i sølibat, – leve i kloster og være lydig overfor klosterets ledelse.

9 Den katolske kirke Paven er også leder for Vatikanstaten. Dette er verdens minste stat. Marek69 Greatpatton Fpiraneo Jean-Christophe Benoist

10 Den katolske kirke Den katolske kirke tror på en treenig Gud som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Bibelen er den høyeste sannhet. Den katolske kirkes lære baserer seg også på tradisjoner som går tilbake til tidlig kristen tid.

11 Den katolske kirke Den katolske kirke vektlegger at arvesynden finnes blant menneskene. Gjennom livet må mennesket søke etter frelsen. Etter døden må menneskets sjel renses før den kan forenes med Gud. Foto: Pieter Kuiper

12 Den katolske kirke Helgener spiller en viktig rolle innenfor den katolske kirke. Helgener er mennesker som har stått særlig nær Gud mens de levde. Den fremste helgenen er Jomfru Maria. Katolikker ber gjerne om at helgener skal legge fram deres bønner for Gud.fram Katolikker ber gjerne om at helgener skal legge fram deres bønner for Gud.fram

13 Den katolske kirke Dåp Nattverd Konfirmasjon Skriftemål Ektevigsel Ordinasjon Sykesalving Sentralt innenfor katolsk lære finner vi de syv sakramentene.

14 Den katolske kirke Dåpen innebærer at Gud kommer det menneske som døpes i møte. Dåpshandlingen foregår ved at det helles vann på mottakeren tre ganger. Gjennom dåpen blir mennesket en del av kirken.

15 Den katolske kirke Konfirmasjon er en bekreftelse av dåpen. Konfirmanten fornyer sitt trosløfte ovenfor Gud. Under konfirmasjonen blir konfirmanten salvet med olje. Katolsk lære hevder at konfirmasjonen gjør at man mottar Den Hellige Ånd. Foto: Jim Capaldi

16 Den katolske kirke Nattverden er det viktigste sakramentet innenfor den katolske kirke. Man tror at brødet og vinen man spiser og drikker forvandles til Kristi legeme og blod. Nattverden gir tilgivelse og fellesskap med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

17 Den katolske kirke Gjennom skriftemål kan et menneskes synder bli tilgitt av Gud. Skriftemålet mottas av en prest som har absolutt taushetsplikt. Presten kan foreslå botshandlinger som medfører at synder sones. Skriftemål i Italia. Presten venter mennesker som ønsker å bekjenne sine synder. Foto: Emilio Labrador

18 Den katolske kirke Innenfor den katolske kirke er ekteskapet ansett som svært viktig. Man mener at ekteskapet gir den beste ramme for nærhet ovenfor en annen person. Seksualitet og barn er en naturlig del av ekteskapet. Foto: Jekert Gwapo

19 Den katolske kirke Ordinasjon er en formell innsettelse av en prest, diakon eller biskop. Det er kun biskoper som kan ordinere. Det er kun menn som kan motta ordinasjon. En mann som ordineres til prest eller biskop må være ugift og leve i sølibat. Foto: Deacon Steve

20 Den katolske kirke Sykesalving er det syvende sakramentet innenfor den katolske kirke. Tidligere ble sakramentet kalt den siste olje. Sykesalving blir gitt ved at den syke salves med olje på pannen og hendene. Salvingen medfører at den sykes synder skal bli tilgitt.

21 Den katolske kirke For katolikker er kirkerommet hellig. Her tar man del i sakramentene. I alle katolske messer er det nattverd. Mange oppsøker også kirken for å be og for å tenne lys. Kroppen brukes aktivt under messen Engasjerer alle sanser Katolske kirkerom er som regel rikt utsmykket. Man mener at kunst kan bidra til å fremme troen. Foto: David Lisbona

22 Den katolske kirke Munker og nonner er mennesker som har valgt å vie livet sitt til Gud. Lever i livsvarig fattigdom, i sølibat og absolutt lydighet overfor klosterets ledelse.

23 Den katolske kirke 2. Vatikankonsil ble utarbeidet fra 1962 – 1965 Førte til fornyelse av den katolske kirka. (les side 42 – 43)

24 Den katolske kirke Peterskirken er det mest kjente kirkebygget innenfor katolisismen. Det praktfulle byggverket er kristenhetens nest største kirke. http://no.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame_de_la_Paix

25 Den katolske kirke NserranoJean-Christophe BENOISTRicardo André Frantz Dfmalan

26 Den katolske kirke Bilde:Lenke:Rettigheter: Forsidehttp://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Peter%27s_Square,_Vatican_City_-_April_2007.jpg Karthttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catholic_population.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Pavehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pope_Benedictus_XVI_january,20_2006_%282%29.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Hagehttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Vatican_Gardens_4.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Karthttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Citta_del_Vaticano.svghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Flagghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican-Musee-PlafondSalleCartes.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Sv.gardenhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Swiss_Guard.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en Peterspl.http://en.wikipedia.org/wiki/File:StPetersBasilicaEarlyMorning.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Museethttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican-Musee-PlafondSalleCartes.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Treenighethttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Hendrick_van_balen_Holy_trinity.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Sakramenterhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Seven_Sacraments_Rogier.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Dåphttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baptism.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Konfirmasjonhttp://www.flickr.com/photos/jcapaldi/2317737892/in/photostream/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Nattverdhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Ecce_Agnus_Dei.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Skriftemålhttp://www.flickr.com/photos/3059349393/3418857871/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Ekteskaphttp://farm4.static.flickr.com/3572/3503826675_f3d1af0c5f.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Ordineringhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bishop_Pates%27_Ordination.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Sykesalvinghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Extreme_Unction_Rogier_Van_der_Weyden.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Mariahttp://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Madonna_in_Sorrow.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Kirkenhttp://farm1.static.flickr.com/52/132329182_8fa28c8c14.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Syndhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_and_Eve,_Sistine_Chapel.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en Peterskhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Peters2.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Peterskhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Vatican-StPierre-Int%C3%A9rieur1.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Peterskhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Interiorvaticano8.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en Petersplhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Vatican_StPeter_Square.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

27 Samarbeid med den du sitter ved siden av: Se på overskriftene og bildene på sidene 32 – 43 som utgangspunkt og fortell hverandre alt du nå vet om den katolske kirke.


Laste ned ppt "Den katolske kirke Foto: David Iliff. Den katolske kirke Den katolske kirke er det største kirkesamfunnet i verden. Man regner med at over en milliard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google