Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Saker til foreldremøte uke 4 12 Lagene etter jul Toppete lag & tilbud fremover Cuper – når hvor og for hvem Økonomi generelt og cuper spesielt Regler og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Saker til foreldremøte uke 4 12 Lagene etter jul Toppete lag & tilbud fremover Cuper – når hvor og for hvem Økonomi generelt og cuper spesielt Regler og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Saker til foreldremøte uke 4 12 Lagene etter jul Toppete lag & tilbud fremover Cuper – når hvor og for hvem Økonomi generelt og cuper spesielt Regler og holdninger ifm trening & kamper Foreldrekontakt(er). Cupkontakt, Sponsorsjef og Klubbkontakt Trenersituasjonen fremover i 2012

2  Pga naturlig avgang nødvendi g med rokkering  Lag 1 fått overført 1 spiller fra Lag 2 og Lag 3  Alle Lag spiller nå B sluttspill  Større geografisk nedslagsfelt = lengre reiser til kamp  Filosofi og trenere som før  Treningskamper fortsetter som før Nivå 1 og Nivå 2  2 keepere inntatt for trening & kamper med J97  2 øvrige keepere til Cup med J98 Lagene etter jul – hva skjer

3  Toppet lag satsning siden høsten 2011  Tilbud til de til enhver tid som trenerne mener fyller kriteriene for uttak.  Uttak basert på følgende:  Egenskaper i forsvar, contra/rush, angrep og retur  Innsats og oppmøte på treninger  Informert jentene om ovennevnte på Rena / foreldre skriftlig.  Har spillt 3-4 treningskamper Toppet Lag

4  Trenergruppen ser at forskjellen på de spillerne som ønsker å bli gode og de som er med av andre & sosiale grunner øker. Gjenspeiler seg i bl.a.:  Presis oppmøte på trening, ferdig skiftet og klar!  Holdning til å trene (gjerne på egenhånd)  Innstilling/motivasjon på treningene  Har med mat på tirsdags treningene  Lytter og lærer nye ting raskt  Tørr å utfordre seg selv (med litt hjelp..)  Yter jevnt opp mot sitt beste uansett øvelse Hvordan går det?

5  Petter Wessel cup hovedsatsning vinter 2012 (13-15 april)  Deler av tirsdagstreningen blir brukt for å samspille laget.  Uttak ca 1 mnd før cup spilles (2 keepere / 10-12 utespillere.  Pris laget: 1.500,- Per person A kort: 850,- (dekker overnatting, transport til og fra kamper, frokost og middag++)  Vi trenger: - 2 trenere for å følge laget. - 2-3 damer for overnatting på skole i nærheten (mindre gruppe å håndtere). - Håper / regner med at vi kan kjøre egne biler til/fra Larvik. Toppet Lag - PW Cup

6  Tilbud til spillere som IKKE deltar på PW Cup helgen før  Stiller med 2 jevne lag  Uttak ca 1 mnd før cup spilles – dvs samtidig med PW  Kostnad pr. lag kr 1.200,- Per person A kort: 550,- (dekker overnatting, transport til og fra kamper, frokost og middag++)  Vi trenger: - 4(3) trenere for å følge lagene. - 2-3 damer pr. lag for overnatting på skole i nærheten (mindre gruppe å håndtere). - Håper / regner med at vi kan kjøre egne biler til Tønsberg  NB !! Supplerer med spillere fra PW KUN dersom for få spillere!!! Slottsfjellet Cup 20-22 april

7  Vi oppfordres fra Fredrikstad-cup-komiteen til å samle innbetalingene for A-kort og transport fra cup-deltagerne på lags- kontoen, for så å betale dette samlet til Nif. Det som skal betales for deltakerne er satt til 1095,- for A3-kort + ca 200,- for transport. For ledsagere F-kort à kr 795,-. I tillegg må laget selv besørge lunsj til sine spillere  Er det rimelig å be om en innbetaling for hver spiller på kr 1.300 i første omgang, og fra hver ledsager på kr 800 (eller 1000 hvis de skal ha transport)? Eller burde vi legge oss høyere og dermed ta høyde for å dekke inn lunsj, kostnader for A-kort til trenerne og en evt. høyere transportkostnad Vi trenger å få med frivillige «overnattere» (1-2 voksne pr klasserom) og også frivillige til å være «lokal» cup-komite for J99. Fredrikstad Cup i pinsen 25-28/5

8 J99 `s største sportslige & sosiale satsing hittil !!  Håndballens svar på NORWAY CUP!!  Påmeldt med 2 (jevne) lag – antar vi ikke klarer 3 lag pga ferie  Kostnad pr. lag kr 1.300,-(SEK) Per person A kort: 1.650,-(SEK) (dekker overnatting, transport til og fra kamper, frokost og middag++)  Transport Oslo/Gøteborg buss 600,-/pers  Vi trenger: - 4(3) trenere for å følge lagene. - 2-3 damer pr. lag for overnatting på skole - Gjerne flere «aktivitesledere» ut over dette – Gøteborg har mye å by på av godt & vondt  Egen komite må nedsettes da det her blir MYE utenomsportslig å ta seg av over flere dager Partille Cup 2-8 juni 2012

9  BØR Cupdeltagelse for trenere - evt også andre ledere – fordeles på deltagernes (jentenes) deltakeravgift?  Dette gjøres på andre årsklasser i håndball  Øker kostnaden for laget ved deltagelse  Øker også behovet for andre inntekter – dersom ikke egenbetaling fra foreldre skal økes vesentlig  Trenerne synes generelt man minst bør «subsidieres» med 50% av kostnaden som leder & trenere bør gå gratis  SYNSPUNKTER & LØSNINGSFORSLAG? Prinsipiell diskusjon

10 Inntekter:Kostnader:  Sponsorer0* Lagsdugnad0  Kakelotteri4 109* Treningsdress0  Rest kransekaker3 300* Netto Rena 6427 * Cuper 1400  Totalt 7409 * Annet 4368 ______________________ _________________________* Totalt 12.195  Underskudd 4 786 Økonomi generelt og Cup spesielt NIF J99 – Økonomisk resultat april 2011 – desember 2011

11 NIF J99 – status pr. 31.12.2011

12 Pr. barnInntektKostnad  Treningsleir – Rena1 00038 00044 427  I år har laget kun krevd inn penger i forbindelse med treningsleiren på Rena.  Tidligere år hadde vi innkreving for hånball-lodd. Dette dekkes i år inn via spillerlisens (Lise+)  Tidligere år har vi også betalt såkalt lagsdugnad på kr 6 000 per lag påmeldt i serien (kr 18 000). Dette inngår fra i år i treningsavgiften og kreves ikke inn via laget  Vi har ikke økonomi til å finansiere cuper etc via lagkassen. Slik at kostnaden må kreves inn fra hver spiller eller eventuelt finansieres ved annet inntektsbringende arbeid NIF J99 – Foreldrebetaling

13 Overnattingscuper

14 MÅL FOR J99 – spillere OG foreldre – er å sørge for (at man)  Presis oppmøte på trening, ferdig skiftet og klar!  Positiv holdning til å trene (også på egenhånd!!)  God Innstilling/motivasjon & attitude på treningene  Har med (sunn & lettspist)mat på tirsdags treningene  Lytte rog utviser respekt for lagveninner OG trenere!  Tørr å utfordre seg selv til å mestre nytt(med litt hjelp..)  Yter jevnt opp mot sitt beste uansett øvelse  Innser at det er MEG det kommer an på! Regler vs holdninger ifm trening & kamper – mental innstilling

15  Mange kommer sent - bruker også lang tid på skift mv  Mye «unnasluntring» – snarveier, gåing, kutting av sving  «Vi vil», «Å, hvorfor det», «Var ikke meg»  Under halvparten får i seg den næring de bør i pausene  Vanvittig mye prating, kommentering, ballspretting  Mange tør av og til – men mangler stamina  Selv de ivrigste og beste varierer MYE i innsats - med unntak av de som også satser på annen idrett  ALLE forbedringspunktene over sitter mellom ørene!! Resultater mht holdninger & mental innstilling ifm trening & kamper :

16  Vi kaster bort utrolig mye tid på å «vente på noen» – en meget smittsom sykdom!!  Trenere må bruke utestemme & personlig tilsnakk MYE!  Trenere må minne om hvorfor vi er i en håndball hall og at vi driver med et lagspill  Mange har lavt blodsukker, er grinete & slitne mot slutten REGLER/TILTAK som konsekvens av dette:  Tilsnakk = gult kort = 1 advarsel til enkeltspiller eller 2-3  Neste forseelse = Benk for resten av trening el til pause  Mangler utstyr/mat/drikke = direkte benk/gult kort Konsekvenser av (feil) mental innstilling ifm trening & kamper :

17  Vi trenger – foruten trenerne – følgende roller fylt:  Foreldrekontakt(er)  Cupansvarlig  «Fundraiser» – en som skaffer penger i kassa fra foreldrenettverket vårt  Klubbkontakt (Even beretter) Gamle & Nye foreldreroller

18  For første halvår – ingen kjente endringer – MEN  Alle trenere er enige om at vi fra høsten av har bedt NIF Håndball om støtte av «profesjonell trenerresurs». Dette for å sikre jentene:  En overordnet struktur på treningene gjennom: * Like beskjeder om spillestil overfor jentene (one voice!) * Uavhengighet med hensyn til laguttak * Treninger med høyere kvalitet * Hardere krav på treninger både teknisk & fysisk * Det kan også være bra for jentene at de lærer å forholde seg til en trener som ikke er mamma eller pappa! Det må de uansett om ikke så alt for lenge….  Vi er totalt 6 trenere på J-99. I løpet av en uke med 3 treninger har jentene 2-3 forskjellige hovedtrenere på banen. Kun halvparten av trenerne har selv spilt håndball….  Ingen av trenerne har kapasitet til å lede 3 treninger i løpet av uka + kamp i helgene. Trenerstatus for 2012

19  En del faktorer går muligens imot «proff» trener: Det kan bli et tøff overgang for (en del av) jentene * Kostnad (antar denne tas av NIF og ikke laget?) * Avhengig å få en person som skjønner at disse jentene fortsatt er barn... En passe dose empati er nødvendig. * Må å få en person som kan samarbeide med «alle» støttepersoner rundt laget  En evt. ny hovedtrener kommer til å trenge støtte fra (noen av) dagens trenere på treninger, kamper og cuper'er etc.  Samtlige trenere på J-99 har signalisert at de ønsker å fortsette til høsten. Trenerstatus forts…


Laste ned ppt "Saker til foreldremøte uke 4 12 Lagene etter jul Toppete lag & tilbud fremover Cuper – når hvor og for hvem Økonomi generelt og cuper spesielt Regler og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google