Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat. Økodesigndirektivet Årsmøte i Norsk Elvarmeforening 8. juni 2011 Jun Toutain Seksjon for energibruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat. Økodesigndirektivet Årsmøte i Norsk Elvarmeforening 8. juni 2011 Jun Toutain Seksjon for energibruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Økodesigndirektivet Årsmøte i Norsk Elvarmeforening 8. juni 2011 Jun Toutain Seksjon for energibruk

3 Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold i presentasjonen ■ Direktivene ■ Forskriften ■ Kommende reguleringer ■ Prosessen ■ Status 20.11.2014

4 Norges vassdrags- og energidirektorat 20.11.2014 Direktivene ■ Økodesigndirektiv I – 2005/32/EF ■ Energibrukende produkter ■ Økodesigndirektiv II – 2009/125/EF ■ Energirelaterte produkter: Def.: ethvert produkt som bringes i omsetning eller tas i bruk og som ved anvendelse innvirker på energibruken, (herunder også deler) 4

5 Norges vassdrags- og energidirektorat 20.11.2014 Bakgrunn og formål ■ Bakgrunn: Bekymring for et sterkt økende antall energirelaterte produkter med stor miljøbelastning ■ Formål: Fremme utvikling og anvendelse av energieffektive og miljøvennlige energirelaterte produkter ■ Økodesigndirektivet fokuserer i prinsippet på produktets ressursforbruk, avfallsgenerering og utslipp i hele produktets livssyklus 5

6 Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk forskrift – Økodesignforskriften ■ Bakgrunn: Norges forpliktelse etter EØS-avtalen til å implementere i norsk rett en rekke forordninger som gjennomfører økodesigndirektiv I ■ Per 1. mars 2011 er 10 forordninger inntatt i økodesignforskriften ■ Økodesigndirektiv II og ytterligere én forordning forventes innlemmet i EØS-avtalen i løpet av 2011 20.11.2014

7 Norges vassdrags- og energidirektorat Produktspesifikke regler ■ Økodesignforskriften implementerer 10 forordninger i norsk rett ■ Produktgrupper som omfattes er bla ■ Lamper/Lyskilder (3) ■ Elektriske motorer og sirkulasjonspumper (2) ■ Fjernsyn og enkle digitale dekodere (2) ■ Kjøle- og fryseskap til husholdninger (1) ■ Eksterne strømkilder (1) ■ Generelle krav til energibruk i hviletilstand og avslått tilstand 20.11.2014

8 Norges vassdrags- og energidirektorat Kommende forordninger ■ Gjeldende WP I (2009 – 2011) ■ 10 produktgrupper identifisert ■ 12 forordninger har allerede trådt i kraft ■ 25-30 forordninger/frivillige avtaler under utarbeiding ■ Hovedfokus: energibruk under drift 20.11.2014

9 Norges vassdrags- og energidirektorat Av interesse for Elvarmeforeningen ■ Lot 20 og 21 ■ Forstudie av utstyr/apparater til lokal og sentral oppvarming ■ Status pågående forstudie ■ Lot 1 og 2 ■ Forslag om krav til kjeler og varmtvannsberedere ■ Status til avstemming i Regulatory Commitee 20.11.2014

10 Norges vassdrags- og energidirektorat 20.11.2014 Utvikling av forordninger i EU-systemet Økodesign preparatory studie Konsulent + stakeholders Working Document EU Kommisjon Consultation Forum WD diskuteres 27 EU MS 3 EEA MS 30 EUSH Regulatory Committee Draft Regulation avstemming 27 MS EU-P Council Comm. Formell godkjenning Publisering i EU-tidende Over- gangs- periode frem til virknings- dato 24 måneder Lot 20&21 Lot 22&23 6 mnd Lot 1&2 6 mnd12 mnd Ca 5 år

11 Norges vassdrags- og energidirektorat Lot 20&21 - Local room heating products/Central heating Lot 20&21 - Local room heating products/Central heating Utstyr til lokal romoppvarming/sentralvarme 2011Prosjektplan Lot 20&21 MarsDelrapport 2 og 3OK AprilFørste møte med interessenteneOK JuniDelrapport 4, 5 og 6Spørreskjema frist 17. juni JuliAndre møte med interessenteneSannsynlig september AugustRapport 7 SeptemberRapport 8 OktoberSiste møte med interessentene DesemberSluttrapport

12 Norges vassdrags- og energidirektorat MEEuP Methodology for the Ecodesign of Energy-using Products Methodology for the Ecodesign of Energy-using Products 1 2 3 4 5 67 8 Delrapporter

13 Norges vassdrags- og energidirektorat 20.11.2014 Working Plan II 2012 – 2014 + ■ Kommende WP (II) 2012-2014 Kommende WP (II) 2012-2014 ■ Forankres i økodesigndirektiv II ■ Egen nettside – stakeholder-registrering Norske innspill tillatt ■ 2 stakeholder-møter – invitasjon til å delta i møtene Norske miljøer kan delta ■ Økt fokus på andre miljøaspekter enn energibruk ■ Evaluering av økodesigndirektiv II Evaluering av økodesigndirektiv II ■ Åpner for å inkludere også ikke-energirelaterte produkter ■ 5 “case studies” Pølser, brus, is og sjokolade

14 Norges vassdrags- og energidirektorat Forstudier under arbeid - lenker ■ ECEEE – 28 prosjekter i forskjellig fase ECEEE – 28 prosjekter i forskjellig fase ■ CoolProducts – Environmental NGOs CoolProducts – Environmental NGOs

15 Norges vassdrags- og energidirektorat 20.11.2014 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat. Økodesigndirektivet Årsmøte i Norsk Elvarmeforening 8. juni 2011 Jun Toutain Seksjon for energibruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google