Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultet for humaniora og pedagogikk. «Humaniora eller humanistiske fag/vitenskaper er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultet for humaniora og pedagogikk. «Humaniora eller humanistiske fag/vitenskaper er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultet for humaniora og pedagogikk

2 «Humaniora eller humanistiske fag/vitenskaper er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra naturvitenskap eller realfag og (fra annen halvdel av 1900-tallet) fra samfunnsvitenskap. I eldre tid kan skillet mot teologi og jus ha vært oppfattet som viktig. Humaniora kalles av og til for «menneskevitenskapene».naturvitenskaprealfagsamfunnsvitenskapteologijus Fagdag for studieområdet - 29. juni 2011 « Pedagogikk er et vitenskapelig fagområde som tar for seg spørsmål knyttet til undervisning og oppdragelse, læring og utvikling. Pedagogikk er nært knyttet opp mot fagområdene psykologi, filosofi og sosiologi.»undervisning oppdragelselæringutviklingpsykologi filosofisosiologi

3 Fakultetets overordnende visjon og strategi: Gjennom studier av pedagogikk,språk,litteratur, kultur, religion, filosofi og historie har fakultetet som mål å bidra til forståelse av mennesket og samfunnet før og nå, og til kritisk og verdiorientert tenkning og handling. Slik kan våre fag bidra til demokrati og dannelse…

4 Mål:  forstå mennesket og samfunnet før og nå  bidra til kritisk og verdiorientert tenkning og handling  bidra til demokrati og dannelse

5 Årsstudier (11): Kommunikasjon (Visuelle medier/Tekst og medieanalyse) Litteratur, film og teater Nordisk språk og litteratur Filosofi Historie Religion og etikk Engelsk Fransk Spansk Tysk Pedagogikk

6 Bachelorprogrammer: 12 Kommunikasjon (Visuelle medier/Tekst og medieanalyse) Litteratur, film og teater Nordisk språk og litteratur Skolebibliotekkunnskap Historie Religion, etikk og kultur Pedagogikk Spesialpedagogikk Engelsk Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk Tysk Fransk

7 Masterprogrammer (6): Samfunnskommunikasjon Nordisk språk og litteratur Historie Religion, etikk og samfunn Engelsk Pedagogikk Ph.d.-programmet – 4 spesialiseringer: Litteraturvitenskap Språkvitenskap Religion, etikk og samfunn Pedagogikk

8 Emner : Ca. 250 Ca. 3000 studiepoeng Mange av emnene inngår i lærerutdanningene Noen gis som enkeltemner De fleste bachelorprogrammene på fakultetet inneholder 60-80 studiepoeng med valgfrie emner Fagdag for studieområdet - 29. juni 2011

9 Bachelor - struktur 1. år: Årsstudium (60 sp) 2. år: Ex.phil. + Ex.fac. + fritt valgt emne (10 sp) Påbygging/nivå 2 (30 sp) 3. år:Breddefag  Årsstudium (60 sp)  To emnegrupper à 30 sp  En emnegruppe à 30 sp og 30 sp frie emner  Studentutveksling Fagdag for studieområdet - 29. juni 2011

10 Studentutveksling Lagt til rette for i alle bachelorprogrammene på fakultetet – særlig i 3. studieår og i de fleste masterprogrammene – 3. semester. Samarbeidsavtaler med en rekke utenlandske universiteter, bl.a. i  Storbritannia  Irland  Tyskland  Frankrike  Spania  Italia  USA  Canada  Australia  Norden

11 Yrkesmuligheter Studier på Sørlandet/Studiehåndboka 5 ferdigheter/holdninger: Nysgjerrighet,fleksibilitet, risikovillighet, utholdenhet, optimisme Etterspørsel etter arbeidskraft endres Lese stillingsannonser Velg med hjertet! Fagdag for studieområdet - 29. juni 2011

12

13 Institutt for fremmedspråk og oversetting Instituttleder: Charles Armstrong,Charles Armstrong tlf. 38 14 22 84. Konsulent: Anne Foss tlf. 38 14 20 56. Besøksadresse: Camilla Collets hus, E (1. etg.), Gimlemoen Postadresse: Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for fremmedspråk og oversetting, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand Telefaks: + 47 38 14 10 51

14 Faglige ressurser 25 vitenskapelige ansatte, inkludert åtte professorer. Forskningsfelleskap/grupper i tidlig-moderne engelsk litteratur og kultur, irske studier, oversettelsesstudier, historisk lingvistikk, kontrastiv språkvitenskap og fremmedspråksdidaktikk. Bred deltagelse i UiAs forskningssatsing MULTIKUL (Multimodalitet og kulturendring).

15 Studietilbud Oversettelse og interkulturell kommunikasjon: Bachelorstudium. Engelsk: Lærerutdanning, årsstudium, bachelor og master. Fransk: Årsstudium og bachelor. Spansk (i samarbeid med Fak. for øk. & samf., HiT): Årsstudium. Tysk: Årsstudium og bachelor. Diverse andre: PPU, EVU-virksomhet, Beat-emne, etc.

16

17 Institutt for religion, filosofi og historie

18 Vi tilbyr religion og etikk som Enkeltemner, halvårsstudium, (Religionsstudier i Asia), årsstudium, bachelorstudium, master og ph.d. Hvorfor studiet? Vi jobber for eksempel med følgende problemstillinger i forelesningene: Hvilken rolle spiller religion og livssyn i historien og i vår tid? Hvordan blir hellige tekster til og hva inneholder de? Hvordan forholder du deg til etiske problemer i samfunnet og i eget liv? God forståelse for andre kulturer er en attraktiv kompetanse å ta med inn i arbeidslivet! Studiested: En kombinasjon av to eller flere land i Asia, f.eks. Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Thailand, Laos og Kambodsja. Religionsstudier i Asia 30 sp Hvorfor? Fordi religioner bør studeres der de leves ut.

19 Situasjonsrapport fra studiet «Eksamen innebar åpen romløsning der vindkastene helst skulle holde seg unna besvarelsene, musikk fra de to nærmeste strandbarene som bare var pittelitt irriterende, et bønnerop/karaokesynging (vi er ikke helt sikre) fra like unna, svensker som søkte regnly på restauranten over der de beskuet oss, en katt som ønsket kos, og en lærer som tok opp baguettbestilling til lunsj. Jeg tror vi tar førstepremien for UiAs særeste eksamensforhold!» Fagdag for studieområdet - 29. juni 2011

20 Historie Vi tilbyr også historie som enkeltemner, hel- og halvårsstudier, bachelor og videre til master og ph.d. Studiet skal gi innsikt i og forståelse for økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. «Går det en linje fra oppgjøret etter første verdenskrig til dagens konflikter og kaos i Midt-Østen?» «Hvorfor er noen land fattige og noe rike?, spør Andreas studentene hver høst Jobbmuligheter innen undervisning arkiv forlag studieveiledning saksbehandling personal (HR) forskning kultursektoren journalistikk organisasjoner

21 Filosofi årsstudium Hvorfor studiet? Det er naturlig å føle et behov for å forstå seg selv og sin plass i verden. Ved å studere filosofi, lærer du å imøtekomme dette behovet på en ryddig og reflektert måte. Filosofi om sommeren? Nytt fra 2015: Ex.phil., ex.fac og skriveteknikk i Hellas. Studenter kan i flere tilfeller gjøre ferdig ba-graden på 21/2 år. Gir solid grunnlag til å skrive bacheloroppgave! Javel! Har du hørt det? 30 sp i Hellas, sommeren 2015! Hææ,……. javel, se det! et heilt semester?

22 Likestillingsstudiet Halvårsstudium: Likestilling (30 sp – tilbys i vårsemesteret) Hvorfor studiet? Norge er et av verdens mest likestilte land, samtidig finner vi store forskjeller i samfunnet i forhold til hvordan kvinner og menn lever. Studiet vil fokusere på hvordan gutter og jenter og menn og kvinner får flere reelle muligheter uavhengig av kjønn og dermed får økt individuelt handlingsrom. Fagdag for studieområdet - 29. juni 2011

23

24 Institutt for nordisk og mediefag Årsstudier og bachelorprogram: Nordisk språk og litteratur (også lektorutdanning) Kommunikasjon to studieretninger: - tekst- og medieanalyse - visuelle medier og praktisk produksjon Litteratur, film og teater

25 Nordisk språk og litteratur

26

27

28

29 Kommunikasjon

30

31

32

33 Litteratur, film og teater

34

35

36 Institutt for nordisk og mediefag Årsstudier og bachelorprogram: Nordisk språk og litteratur Kommunikasjon to studieretninger: - tekst- og medieanalyse - visuelle medier og praktisk produksjon Litteratur, film og teater

37

38 Institutt for pedagogikk- hva vi gjør og hvem vi er! Astrid Birgitte Eggen, professor/ institutt leder Tonny Kvestad Pedersen, instituttkonsulent

39 39 Skole- og utdannings- historie Skole- og utdannings- historie Læreplanteori og Evalueringsteori Læreplanteori og Evalueringsteori Lærings- psykologi Lærings- psykologi Styrings- og ledelsesteori Kunnskapsteori Pedagogikk/ Utdanningsviten- skap som praksis og forskningsfelt Læringsteori Allmenn- og fagdidaktikk Allmenn- og fagdidaktikk Utdannings- filosofi Utdannings- filosofi Kunnskaps- sosiologi Kunnskaps- sosiologi Spesial- pedagogikk

40 Bachelor i pedagogikk Bachelor i spesialpedagogikk Grunnskole- lærerutdanning Førskolelærer- utdanning Master i pedagogikk; to spesialiseringer didaktikk og spesialpedagogikk Grunnskolelærerutdanning, master Doktorgradsprogrammet: Undervisning som kunnskaps- og forskningsfelt i barnehage, skole, lærerutdanning og arbeidsliv Praktisk pedagogisk utdanning

41 Undervisningsprogram Praktisk pedagogisk utdanning for videregående (PPU) for allmennfag og for yrkesfag. Hilde Witsø—NB- nytt program under utvikling Pedagogikkdelen av grunnskolelærerutdanning, GLU 1-7 og 5-10. Åse Haraldstad/Lars Gunnar Briseid. Pedagogikkdelen av førskolelærerutdanningen/barnehagelærerutdanningen. Dag Nome (småbarnspedagogikk) Bachelor i spesialpedagogikk (opptak hvert annet/tredje år, neste gang 2015, nytt program 2013) Anne Dorthe Tveit – Spesialpedagogikk I og II (60 studiepoeng) Bachelor i pedagogikk Ilmi Willbergh – Årsstudiet i pedagogikk Master i pedagogikk Turid Skarre Aasebø PhD; Ragnar Thygesen Etter og videreutdanningstilbud: – Spesialpedagogikk som videreutdanningstilbud for lærere (spes ped I og II, totalt 60 stp) Anne Dorthe Tveit – Comparative education (30 stp) Lans Cameron. – Veiledning. Mette Cyvin For mentorer, praksislærere. Div tilbud.

42 Undervisning som kunnskaps- og forskingsfelt i barnehage, skole, lærerutdanning og arbeidsliv Et Phd program for utvikling av forskningskompetanse i tilknytning til profesjonsutdannelsene med vekt på pedagogikk Fire søyler: – Pedagogisk grunnlagsproblematikk innenfor profesjonsområdet – Allmenndidaktikk og empirisk didaktikk – Skoleutvikling med vekt på evaluering og elevvurdering – Spesialpedagogikk inkludert rådgivning

43

44

45 UIA Bachelor i spesialpedagogikk Spesialpedagoger arbeider med å tilrettelegge for et godt liv for barn, unge og voksne med særlige behov. Det handler om hvordan vi kan sikre oss at alle er inkludert i vårt samfunn. Vi er opptatt av mennesket som enkeltindivid og som del av en større sammenheng. Du får kunnskap om utviklingshemming, autisme, sosiale og emosjonelle vansker, hørsels- og synsvansker, språkvansker og spesifikke lærevansker. Vi diskuterer etiske utfordringer og lovverk, for eks. hva som regnes som normalt og hva regnes som avvikende. Du lærer også om hvordan en kan planlegge og gjennomføre opplæring. 2 praksisperioder

46 Yrkesmuligheter og videre utdanning Bachelor i spesialpedagogikk gir grunnlag for opptak til masterstudium i spesialpedagogikk, pedagogikk eller tilsvarende Gir ikke undervisningskompetanse i skolen, men kan gi annet arbeid i skolen Barnehage Helse- og sosialsektoren Arbeids- og velferdsforvaltningen 46

47 Hvor jobber tidligere studenter? Jordtveit (2007), Stousland (2008) Assistent, fagarbeider, pedagog, pedagogisk leder, miljøterapeut i barnehage Sosiallærer i skolen Fritidsleder i skolefritidsordningen Miljøterapeut i spesialskole Rideskole Lærer i videregående skole Miljøterapeut i avlastningshjem Miljøterapeut i behandlingshjem, rus+RISK '47

48 Hvor jobber tidligere studenter? Spesialpedagogisk oppfølging i hjem med barn med funksjonshemming Miljøterapeut/lederansvar i bolig for psykisk/fysisk funksjonshemmede Ressurssenter for barn med autisme Brukerorganisasjonen ROM (mental helse, rus, pårørende innen psykiatri Miljøterapeut, administrativ stilling i barnevernet Uteteam i Kirkens Bymisjon Ungdomsklinikken, Abup Prosjektmedarbeider, NAV Master, spesialpedagogikk '48


Laste ned ppt "Fakultet for humaniora og pedagogikk. «Humaniora eller humanistiske fag/vitenskaper er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google