Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Telenor 150 år Bruk av adresser fra GAB-registeret Innlegg på lokale kartdager Bodø 16.02.05 Terje Sørensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Telenor 150 år Bruk av adresser fra GAB-registeret Innlegg på lokale kartdager Bodø 16.02.05 Terje Sørensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Telenor 150 år Bruk av adresser fra GAB-registeret Innlegg på lokale kartdager Bodø 16.02.05 Terje Sørensen

2 TelenorKonsernet Konsernledelsen Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas Telenor International Mobile Arve Johansen Telenor Nordic Morten Karlsen Sørbye Telenor Broadcast Stig Eide Sivertsen Visekonsernsjef og CFO Torstein Moland Konserndirektør Jan Edward Thygesen

3 Nøkkelfakta  Betydelig internasjonal operatør med fokus på mobilvirksomhet Rangert blant de 12 største mobiloperatørene i verden ( kilde: GSM Association)  45,2 millioner mobilabonnenter world wide (I alle hel- og deleide selskap ved utgangen av juni 2004)  2,6 millioner TV-abonnenter i Norden  Markedsleder i Norge (markedsandeler) Mobil: 56 prosent og vel 2,5 mill. mobilabonnenter Fastnett: 69 prosent  Driftsinntekter 2003: NOK 53,1 mrd (opp 8,8 prosent fra 2002)  Ni første måneder 2004: NOK 45,6 mrd. – NOK 6,3 mrd. høyere enn i samme periode 2003  Årsverk 30.09. 2004: 20.700 (hvorav 9.450 utenfor Norge)

4 Felles adressemaster for Telenor FAR Systemer i Telenor system4 Statens kartverk GAB-registeret Norsk eiendomsreg. Postens websider System 1system3System2System5 Telenor Intern reg. Telenors systemer

5 Adressemasterprosjekt Revitalisere Telenors felles adressemaster Mer entydighet i adresser, og derav bedre automatisering av adresse-endringer i verdikjeden Redusere bomturer for montører og teknikere Redusere leveransesvikt grunnet dårlige adresser Øke automatiseringsgrad på leveranser i forhold til å ta vare på linjeføringer til en adresse når folk flytter

6 Bruken av adresser i Telenor Til dokumentasjon av kabelnettet vårt, med adresse og koordinater for anvisning i Kart. I dialogen med kunder validerer vi at oppgitt adresse er gyldig. Eksempelvis at gateadresse og postnummer er gyldig. Ut over dette bruker vi adresse til: Finne kabelføring til kunden B ygge nett til nye tomter, og siden identifisere tomten når eieren ønsker tilkoblet teletjenester Finne fordelere og koblingspunkter i nettet Sende montør til rett adresse finne rett eier og fakturaadresse Installasjonsadressen brukes også til opprinnelsesmarkering til nødetatene tilbake til kommunene.

7 Adresser til nødnumrene FAR Abn. base GAB Nød- etat Registrering av adresser Lindøya ?? Dårlige adresser på installasjonsadressene gir dårlige adresser til nødetatene

8 Problemstillinger rundt adresser Adresser blir registrert for sent i forbindelse med utbygging Å dokumentere nye kabelnett på tomtenummer gir manuelt arbeid og lengre leveransetider Tidlig tildeling av bolignummer som kan benyttes allerede i salgsprosessen er viktig. Gjerne Matrikkeladresse først. Automatikk fra Matrikkel til gate Adresser blir ikke registrert i det hele tatt. Veikode registrert, men ikke husnummer. Hus/hytte eiere lager husnummer selv og bruker de. Backlogg tid fra adresse blir oppgitt til publikum og til de blir reg. i GAB er for lang. Noen blir ikke reg. i det hele tatt.

9 Problemstillinger forts. Identiske adresser i samme kommune. Samme gatenavn, samme husnummer og samme postnummer. Tomter fradelt og gitt egne bruksnummer. Blir ikke reg.i A i GAB når huset blir bygd. Ligger i eiendomsreg, men ikke i GAB og da heller ikke som en adresse hos oss. Matrikkeladresser med husnummer – (Gårdsnr. Som veikode) Og alfanumeriske festenummer Oppdatering av postnummer mellom SK og Posten ikke synkron. Feil på koordinater

10 Konsekvenser ved dårlig registrering For Telenor betyr dette unødig manuelt arbeid, unødige montørkostnader, bomturer, lengre leveringstider og leveransesvikt. I tillegg også en del retur på utsendte fakturaer og annen informasjon OG MISFORNØYDE KUNDER For kundene betyr dette:  Unødvendige kostnader på leveranser  Unødig plunder og heft ved leveranser  Unødvendig irritasjon og tidsforbruk på klager

11 Ønsker fra Telenor knyttet til adresseregistrering Gode rutiner for tidlig registrering av adresser ifm utbygging.  1. Offisielle adresser – Gatenavn og husnummer  2. Matrikkeladresser Endringer som evt. Kommer senere er det lagt opp rutiner til å handtere automatisk. Tildele bolignummer ifm byggemelding Returkanal til kommunene for innmelding av feil og mangler.  Gjerne egen mailadresse på kommunens hjemmeside

12 Konklusjon Telenor er veldig avhengig av adressene fra GAB og kunne ikke være foruten adressene. Det skjer mye spennende på kvalitetssiden rundt GAB nå og vi synes vi har fått et godt samarbeid med kommunene og Statens kartverk om dette. SÅ Stå på i det videre arbeidet og tusen takk for meg !!


Laste ned ppt "Telenor 150 år Bruk av adresser fra GAB-registeret Innlegg på lokale kartdager Bodø 16.02.05 Terje Sørensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google