Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motivasjon i arbeidsforhold. Motivasjonsbegrepet ”Drivkreftene som får oss til å handle” Gjennom at: 1. Vi må: –drives av indre og/eller ytre tvang, redsel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motivasjon i arbeidsforhold. Motivasjonsbegrepet ”Drivkreftene som får oss til å handle” Gjennom at: 1. Vi må: –drives av indre og/eller ytre tvang, redsel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Motivasjon i arbeidsforhold

2 Motivasjonsbegrepet ”Drivkreftene som får oss til å handle” Gjennom at: 1. Vi må: –drives av indre og/eller ytre tvang, redsel for ”straff” 2. Vi tjener på det: –drives av ”gulrøtter” og/eller ønsket om belønning 3. Det er morsomt, interessant og spennende: –drives av lyst, indre drivkraft, selvstarter

3 ”Jobbkarakteristika modell” Grunnprinsipp: Trivsel på arbeidsplassen vil føre til at en får motiverte og produktive medarbeidere (Fredrick Herzberg)

4 Oppgave trivsel/mistrivsel 1.. 4 Innledning: Ta utgangspunkt i både en jobbsituasjon og situasjonen på skolen her og sett opp minimum 5 punkter som gjør at du trives og 5 punkter som gjør at du mistrives.

5 ”Jobbkarakteristika modell” Fredrick Hertzberg IKKE UTILFREDS – ”LIKEGYLDIG” UTILFREDS TILFREDS Hygiene-/vedlikeholds faktorer: Faktorer i arbeidssituasjon som tas for gitt. Dersom de er fraværende eller mangelfulle, blir folk grinete, demotiverte, utilfredse og fører til mistrivsel Er ikke motiverende i seg selv, dvs. virker ikke stimulerende til motivasjon og vekst Fører nødvendigvis ikke til trivsel/tilfredshet, (ikke utilfreds) Motivasjons-/vekst-/ stimuleringsfaktorer: Faktorer i arbeidssituasjon som skaper trivsel, motivasjon og vekst, i den grad de er tilstede De fører nødvendigvis ikke til mistrivsel dersom de ikke er tilstede Uten disse, vil vekst og utvikling ikke finne sted

6 Hertzbergs funn Hygienefaktorer: Faktorer knyttet til mistrivsel: 1. Politikk (politisk atferd) og administrasjon Byråkrati At ledelsen sier en ting og gjør noe annet 2. Ledelsens manglende kompetanse, delegeringsevne og urettferdighet 3. Utilstrekkelige fysiske arbeidsforhold 4. Dårlige relasjoner 5. Lønnsforhold som ble betraktet som urettferdig eller utilstrekkelige 6. Mangel på status og anerkjennelse 7. Sikkerhet i jobben 8. Jobbens negative påvirkning av forhold på privatlivet Motivasjons- /vekstfaktorer: Forhold knyttet til trivsel: 1. Prestasjoner –Tilfredsstillelse ved å gjøre en god jobb 2. Anerkjennelse Gjerne i form av ros 3. Involvering Glede over arbeidet i seg selv Interessant og givende oppgaver 4. Ansvar Kontroll over engen arbeidssituasjon 5. Forfremmelse/å få nye muligheter 6. Vekstmuligheter Lære nytt Beherske nye ferdigheter

7 Hertzbergs fire tiltak for bedre trivsel: 1. Utfordre arbeidstakeren 2. Å erstatte vanskelige, repeterende og/eller kjedelige arbeidsoppgaver med maskiner 3. Å utvide jobben med flere oppgaver og operasjoner 4. Å benytte jobbrotasjon

8 Thorsrud og Emersys 6 psykologiske jobbkrav der alle har et grunnleggende behov for: 1. Innhold i form av et rimelig nivå på utfordringer og variasjon 2. Å kunne lære noe i jobben og fortsette en læringsprosess 3. Et minimumsnivå av sosial støtte og anseelse 4. Et minimumsnivå for beslutningsmyndighet og ansvar som kan kalles sitt eget 5. Å kunne koble det en gjør og lager i jobben, til ens sosiale liv i videre forstand 6. Kunne se at jobben fører til ønskverdige fremtidige tilstander, herunder personlig vekst, utvikling og karrieremuligheter

9 ”Prestasjonsmotivasjon ” Håp om suksess: Lyst til å gå løs på oppgaven/ ønske om å lykkes Frykten for å mislykkes ”Prestasjonsmotivasjon ”: ▪ Utfoldelsesbehov: Lyst til å gå løs på oppgaven - ønske om å lykkes og ▪ Prestasjonsangst: Redsel for å mislykkes

10 Problemstilling Bare 30% av motivasjonsgrunnlaget er felles for alle Resten er avhengig av den enkeltes motivasjonsforutsetninger som: Utfoldelsesbehov Prestasjonsredsel Lite Stort Lite Stort Etter forsker Torgrim Gjesme

11 Tiltak som kan øke motivasjonseffekten 1. Variasjon i arbeidsoppgaver 2. Utvikling av team/naturlige arbeidsgrupper 3. Kontakt med kunder, interne som eksterne 4. Delegering av oppgaver og ansvar – fremme selvstendighet 5. Etablering av systemer for god tilbakemelding

12 En attraktiv arbeidsplass 10 svar på hva som oppfattes som en attraktiv arbeidsplass: 1. God ledelse; tydelig, ryddig, stimulerende og tilgjengelig 2. En velorganisert bedrift med klare linjer 3. Positiv profil – image 4. Lønnsom virksomhet – trygghet fremover 5. Interessante arbeidsoppgaver, spennende produkter/tjenester 6. Stimulerende kollegaer og mulighet til å jobbe sammen/team 7. Muligheter til personlig utvikling og vekst. Gjerne sammen med andre. 8. Et godt arbeidsmiljø; psykososialt og fysisk. 9. Ordnede lønns- og arbeidsvilkår 10. Konkurransedyktig lønn (Bernt Kristian Berntsen: Sammendrag av svar fra ca 150 frontlinjeledere, som har spurt sine ansatte om hva de trives/mistrives med i jobben (Ca 1200 svar ligger bak sammendraget).

13 Oppsummering Tilfredse medarbeidere trives i jobben, yter mer, får mer igjen


Laste ned ppt "Motivasjon i arbeidsforhold. Motivasjonsbegrepet ”Drivkreftene som får oss til å handle” Gjennom at: 1. Vi må: –drives av indre og/eller ytre tvang, redsel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google