Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jobbsøk med OrbitArena 1. Jobbsøkaktiviteter: 2 Jobbsøkprosessen – Hvordan feste grep? 3 ? Trinn 1 - Hvem er jeg? Trinn 2 – Hva vil jeg? Trinn 3 - Hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jobbsøk med OrbitArena 1. Jobbsøkaktiviteter: 2 Jobbsøkprosessen – Hvordan feste grep? 3 ? Trinn 1 - Hvem er jeg? Trinn 2 – Hva vil jeg? Trinn 3 - Hva."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jobbsøk med OrbitArena 1

2 Jobbsøkaktiviteter: 2

3 Jobbsøkprosessen – Hvordan feste grep? 3 ? Trinn 1 - Hvem er jeg? Trinn 2 – Hva vil jeg? Trinn 3 - Hva gjør jeg? Trinn 4 - Hva har jeg gjort?

4 Jobbsøkprosessen – Hvordan feste grep? Jobbsøkprosessen kan ses på som et utviklingsløp med ulike utviklingstrinn som man kan ta grep om: Trinn 1: Kartlegging = Hvem er jeg? Få oversikt over egen kompetanse, personlighet interesser, nettverk, omdømme etc. Trinn 2: Målvalg = Hva vil jeg? Få oversikt over egne ønsker Trinn 3: Tiltak = Hva gjør jeg? Jobbsøkaktiviteter: Innhente informasjon om spesifikk bransje og jobb - skrive/oppdatere CV og søknadstekst - ta kontakt med potensiell arbeidsgiver - forberede, delta og følge opp intervju Trinn 4: Evaluering = Hva har jeg gjort? Logg, tilbakemeldinger, produserte dokumenter, nødvendige endringer, nye mål? Husk å registrere og dokumentere underveis for å få en oversikt over alt arbeidet du legger ned. 4

5 5 Jobbsøkprosessen – Hvordan feste grep?

6 Erfaring er det du får når du ikke får det du vil ha (Tori Filler). 6

7 Trinn 1 – Kartlegging http://www.youtube.com/watch?v=NS90vUFkcaE&feature=relmfu 7

8 Trinn 1 – Kartlegging: Hvem er jeg? Totaloversikt – Fra nå og bakover i tid (nyeste til eldste) Skriv ned i et notathefte eller i et word-dokument. Alt dette danner bakgrunnsmaterialet for utforming av videre CV og søknadstekst, så her er det viktig å gjøre en grundig jobb! Besvar alle punktene fra a til l. a) Skole/utdanningsbakgrunn: Retning? Fag? Resultater? b) Arbeidserfaring: Arbeidsoppgaver Ansvarsområder 8

9 Trinn 1 – Kartlegging: Hvem er jeg? List opp videre alt du har av: c) Kurs (hva, hvor, når, varighet, innhold) d) Sertifikater (førerkort kl. B, truckførerbevis etc.) e) Språk (morsmål, norsk, engelsk) Bra – Meget bra – Svært bra? f) IT-kompetanse (Generelt - Bra – Meget bra – Svært bra? + Windows & Office etc.? g) Verv (Barnehage/Skole, idrettslag annet…) h) Frivillig arbeid (humanitært arbeid, bistandsarbeid annet….) 9

10 Trinn 1 – Kartlegging: Hvem er jeg? i) Personlige egenskaper: Hvordan vil din familie beskrive deg? Hvordan vil dine venner beskrive? Hvordan vil dine nærmeste ledere beskrive deg? Hvordan vil dine kolleger beskrive deg? Hvordan vil du beskrive deg? j) Fleksibilitet: -Kjører du bil eller reiser du kollektivt? -Hvor kan du jobbe? Hele Oslo, Akershus og Hedmark eller…..? Spesifiser! -Når kan du jobbe? Dag, kveld, natt, helg??? -Aktuelt arbeidsmiljø? Hvilke arbeidsoppgaver kan du gjennomføre i forhold til fysisk og psykisk helse, samt sosiale preferanser? 10

11 Fase 1 – Kartlegging: Hvem er jeg? k) Fritid: Hva fyller du dagene med? Hvordan legger du opp dagene dine? Familie og venner Sosiale aktiviteter Hobby/ idrett Interesser l) Til slutt – når du har internett tilgang så googler du ditt eget navn! -Hvilke treff fikk du? -Bilder? -Informasjon? -Hvordan ser «omdømme» ditt ut på internett? -Fornøyd eller ikke fornøyd – hva gjør du? 11

12 Fase 1 – Kartlegging: Det å innhente informasjon om arbeidsmarkedet er også en viktig del av kartleggingen. Du må se nærmere på aktuelle: -Bransjer -Stillinger -Bedrifter -Egenkartleggingen og din fleksibilitet er avgjørende for hvor du skal begynne å lete etter din neste job -Jo bedre kunnskap om arbeidsmarkedet om ledige stillinger, krav og forventninger -Jo mer realitetsorientert leting 12

13 Trinn 2 – Målvalg Husk at den veien alle andre velger ikke nødvendigvis er den rette for deg. Inspirert av Robert Frost (1874–1963), «The Road Not Taken». http://gratispafyll.no/2012/02/14/8-forslag-til-hvordan-forsta-strre-sammenhenger/ 13

14 Trinn 2 - Målvalg Det kan være smart å sette «det vi ønsker å få til» inn i et system ved å bruke mål. Det å sette seg smarte mål innebærer at målene er: S pesifikke:De skal være klart og tydelig formulert. M ålbare:Det skal være enkelt å se når målene er nådd. A kseptable:De skal være i tråd med dine verdier og identitet. R ealistiske:De skal være oppnåelige. T idsfestede:De skal ha en tidsramme. 14

15 Trinn 2 - Målvalg Fastsatte mål er med på sette fokus på det man skal gjøre, MEN det er ikke målene i seg selv som er viktig. «Veiene er målet» er et hyppig brukt utsagn med stor verdi: Det handler om å finne gode løsninger og se muligheter fremfor begrensninger underveis. http://www.youtube.com/watch?v=wfYOkepiE2s http://www.youtube.com/watch?v=wfYOkepiE2s Erik Lerdahl er en norsk forfatter, sanger, innovasjonsleder og foredragsholder. 15 Den som utfordrer seg selv, former sin egen vei (Erik Lerdahl)

16 Trinn 2 - Målvalg Del også målene inn i to kategorier: Hovedmål:Langsiktig tankegang – det du «venter på i andre enden». Delmål:Kortsiktig tankegang – skrittene som får deg fremover. 16

17 Trinn 2 - Målvalg Det å gjøre noe nytt eller på en annen måte kan være starten på et utviklingsløp. Når man er aktiv oppstår det gjerne også flaks og tilfeldigheter (engelsk: serendipity). Utvikling tar tid og det krever: Utholdenhet:Du vil møte mye motstand og «feile» ofte, MEN derfor vil du også LYKKES http://www.youtube.com/watch?v=4DkZcSMz8XI http://www.youtube.com/watch?v=45mMioJ5szc Belønning:Dyrk de gode opplevelsene og belønn deg selv for hard jobbing 17

18 Trinn 3 – Jobbsøkaktiviteter CV http://www.youtube.com/watch?v=c9YLC-mDnaA&feature=related 18

19 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – CV -Erfaringsmessig har vi sett at det lønner seg å først utarbeide en «overordnet» CV hvor du tar med mesteparten/alt fra kartleggingen. Slik at du kan bruke den overordnede utgaven som utgangspunkt når du skal skreddersy fremtidige CV’er til spesifikke jobber. -Den skreddersydde CV’n bør ikke overstige to sider og inneholde punkter som dekker: -Personalia (som regel adskilt øverst på dokumentet) -Erfaring (jobb og annet «jobbrelatert») – Omvendt kronologisk: nyeste først -Utdanning – Omvendt kronologisk: nyeste først -Språk (vanlige nivåbeskrivelser: morsmål, flytende, meget god, god) -IT-kompetanse (generelt eller eventuelle spesifikke kunnskaper) -Sertifikater (hvis du har noen: eksempelvis Førerkort Kl.B, Truckførerbevis T1-T4) -Kurs (husk tidsrom, tittel, arrangør og innhold/beskrivelse) -Diverse (vurder relevansen av interesser, verv, frivillig arbeid osv.) -Referanser (oppgis gjerne ved forespørsel) - Individuell tilpasning er helt nødvendig! 19

20 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – CV -Curriculum vitae betyr levnetsbeskrivelse/livsløp. Grunnen til at vi bruker betegnelsen «skreddersydd» er at den skal få fram din unike kombinasjon av utdanning, arbeidserfaring osv. som viser at du er rett kandidat for jobben. På en kort, tydelig og ikke minst ryddig/oversiktlig måte, kanskje kjedelig, men: -http://www.forskning.no/artikler/2010/november/269442http://www.forskning.no/artikler/2010/november/269442 -45 sekunder på å skumlese en CV!!! Å lese alt fra 150 – 200 CV’r tar tid -Førsteinntrykket er åpenbart VIKTIG – gjør det derfor enklest mulig for leseren å finne det den leter etter: mange rekrutterer bruker heller ikke tid på å lese søknaden hvis CV’n ikke er relevant eller «treffer». -Etter å ha vært igjennom Trinn 1 med kartlegging er du nå såpass bevisst din egen bakgrunn, dine valg, egenskaper, ferdigheter osv. Dette skal nå omsettes til å utgjøre din «salgsbrosjyre» hvor CV’n er det første produktet som gjenspeiler deg og din kompetanse! -Med andre bruk MYE tid på utformingen, det er et «levende» dokument som bør oppdateres/utbedres jevnlig. 20

21 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – CV 21 Overskrift Dato Personalia Nøkkelkompetanse Arbeidserfaring Arbeidsgiver – Sted - Tittel Arbeidsoppgaver/Ansvar Periode Måned og År Nyest til eldst Bunntekst

22 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – CV 22 Referanser oppgis ved forespørsel

23 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter– CV -Obs! Bruk en profesjonell adresse, eksempelvis: nav.etternavn@outlook.com -Personalia: Sivilstatus = valgfritt, men sier mye om deg -Nøkkelkompetanse: Det «beste» serveres først!!! -Bilde? Som alt annet ingen fasit på dette, ber de om det så legg ved, hvis ikke…. er det kanskje strategisk riktig å droppe det??? -Referanser: Ta vare på referansepersoner, ikke spre deres kontakt info CV type - velg mellom: -en forenklet utgave med lite tekst eller -en utdypet utgave med mer beskrivelse av oppgaver/ansvar/fag/innhold etc. -Hva er mest hensiktsmessig? 23

24 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter - CV Enkle kjøreregler: -Bruk standard skrifttype, størrelse, farge (Eks. Times New Roman, str. 12, svart) -Bruk like avstander/marger og mellomrom -Bruk stavekontroll -Unngå å bruke BARE STORE BOKSTAVER -Bruk et lettfattelig språk, meningsfylte setninger, men korte og konkrete -JA, det ser kjedelig ut -JA, den skiller seg ikke ut -JA, det er andre måter å løse det på MEN -Den er oversiktlig og lettlest. Det er enkelt å finne informasjon! -Den er ment å treffe flertallet av de som rekrutterer, ikke det fåtallet som har andre preferanser eller særskilte meninger -Vi kan ikke tilfredsstille alle, men jo flere jo bedre -Kort om CV, se Gratispåfyll: http://gratispafyll.no/ (Dette skriver vi om: CV og søknad)http://gratispafyll.no/ 24

25 Trinn 3 – Jobbsøkaktiviteter Finne jobbene og analysere annonsene 25

26 3. Tiltak: Aktivitet – finne jobbene Nettleser: -Dersom du organiserer nettleseren din med webadresser lagret som bokmerker i ulike mapper vil du raskt kunne navigere raskere på internett. Du kan for eksempel lagre jobbannonser i mapper som: -Interessant -Skal søke -Har søkt -I tillegg kan du lagre hurtiglenker til jobbsøktips, søkemotorer, ordbok, oversetter, gule sider, trafikanten eller annet. -Alt dette for at skal bruke mindre tid på å finne frem = effektivisering -Jobbsøkemotorer: -Eksempler: -http://www.finn.no/finn/job/fulltime/result?keyword=&areaId=20003&areaId=20061&sort=0http://www.finn.no/finn/job/fulltime/result?keyword=&areaId=20003&areaId=20061&sort=0 -https://www.nav.no/stillinger/stillinger?l1=62871&l1=62872https://www.nav.no/stillinger/stillinger?l1=62871&l1=62872 26

27 Trinn 3 - Tiltak: Aktivitet – Finne jobbene -Databaser/internett: Søkemotorer, nettaviser, hjemmesider ev. andre -Papir avis og fagblader: Aftenposten (jobb bilag), lokalt (eub, rb), Velferd….. -Nettverk: Familie, venner og bekjente, eventuelt tidligere arbeidsgivere. -Vikarbyrå: Diverse lokale kontorer, mange aktører -«Bedrift besøk»/ åpent søk - gå innom, levere papirer, etterlate et godt inntrykk -Sosiale medier: Facebook, Twitter, LinkedIn - Trå varsomt! Tenk på eget omdømme, bilder, tekst, google søk… -Bransjeavhengig -Faglig relevant -Jobbmesser, arrangementer….. 27

28 Trinn 3 - Tiltak: Aktivitet – Stillingsannonser Hva sier annonsen? -Informasjon om bedriften: Hva skriver de om seg selv og hvordan? -Arbeidsoppgaver, ansvar og rolle: Hva går jobben egentlig ut på? -Krav til kompetanse og ønsket kompetanse: Hva må du ha og hva er ønskelig? -Andre krav: Førerkort, natt/helg-arbeid, truckførerbevis? -«Personlighet»: Sier de noe om hvilken «mennesketype» de ser for seg? -Rammer: Arbeidssted, tid, skift, helg, kveld, natt, arbeidsmiljø. Vi kan tilby…. -Spørsmål? Noe konkret du lurer på, noe som er uklart. Ringe? 28

29 3. Tiltak: Aktivitet - Stillingsannonser Har du gjort grundig nok forarbeid? -Kjenner du til bransje og fagfelt? -Har du nok informasjon om virksomheten? -Har du klart for deg hva jobben går ut på? Kontakt på telefon – enkle spilleregler, tips og råd -Vær forberedt -Spør etter kontaktperson / spør om vedkommende har tid -Relevante gode spørsmål -Ha i bakhodet at du kan bli «intervjuet» over telefon -Vært kort, ikke dra ut samtalen -Ha engasjement (motivasjon), snakk tydelig, vennlig, høflig - Vedkommende har nå dannet seg et førsteinntrykk av deg! http://www.youtube.com/watch?v=udlM_iRgJtM&feature=related 29

30 3. Tiltak: Aktivitet – finne jobbene Hvor i all verden er jobbene? http://gratispafyll.no/2011/11/17/hvor-verden-er-jobbene/ 30

31 Trinn 3 – Jobbsøkaktiviteter Søknad Arbeidsgiver/rekrutterer VS. Arbeidssøker http://www.youtube.com/watch?v=YNM0TRyqI_Q&feature=relmfu 31

32 Trinn 3. Tiltak: Aktiviteter – Søknadsskriving Husk noen av prinsippene for en god CV! -Den er oversiktlig og lettlest. Det er enkelt å finne informasjon! -Bruk samme «format» som du gjorde i CV`n din. Det vil si samme skrifttype og størrelse. Da fremstår det mer helhetlig. -Hvorfor søker du på akkurat denne jobben – motivasjon – prøv å uttrykk dette indirekte…. Eks. Arbeid med mennesker gjør meg glad og jeg trives godt med å bistå andre… IKKE: Jeg blir motivert av…. Virker mer «ekte» med en indirekte innfallsvinkel. -Hvilket utbytte vil bedriften ha av din motivasjon? 32

33 Trinn 3. Tiltak: Aktiviteter – Søknadsskriving Mal – hvordan skal den se ut - oppsett -Din kontaktinformasjon øverst til venstre -Linjeskift: sted og dato til høyre -Linjeskift: Bedriftens kontaktinformasjon til venstre -Dobbel linjeskift: Overskrift – fet/understreket Avsnitt 1, innledning, maks 2-3 linjer: Fortell hvor/hvordan du fant stillingen. Referer til eventuelle telefonsamtaler. Eksempel: Søker herved på ledig stilling som lagermedarbeider, annonsert på www.finn.no.www.finn.no Avsnitt 2, motivasjon, maks 4-5 linjer: Få frem din motivasjon for å søke. Hvorfor du søker på akkurat denne stillingen i denne bedriften? 33

34 Trinn 3. Tiltak: Aktiviteter – Søknadsskriving Mal – hvordan skal den se ut - oppsett Avsnitt 3, kvalifikasjoner, maks 4-5 linjer: Få frem dine kvalifikasjoner. Vet du hva arbeidet går ut på? Fortell hvordan du kan bruke din utdanning og arbeidserfaring til å løse arbeidsoppgavene som ligger til stillingen. Forsøk å vise forbindelsen mellom dine tidligere erfaringer og disse oppgavene. Klarer du å trekke frem noen konkrete eksempler? Tidligere resultater? Avsnitt 4, hvorfor deg, maks 3-4 linjer: Her skriver du hvorfor bedriften bør velge deg til stillingen. Avslutningsvis kan du trekke frem noen personlige egenskaper og eventuelle interesser, verdier, ambisjoner (sier noe om din personlighet). Et godt tips er å bruke eksempler og eventuelt vise til tidligere arbeidsgiveres beskrivelser av deg. 34

35 Trinn 3. Tiltak: Aktiviteter – Søknadsskriving Mal – hvordan skal den se ut - oppsett Avsnitt 5, avslutning, maks 2-3 linjer: Eksempel: For nærmere informasjon er jeg tilgjengelig både på e-post og mobil. Ser frem til å høre fra dere! Med vennlig hilsen Fullt navn Mobil E-post - Tenk på disposisjon, struktur, form, innhold og ikke minst språkbruk! -Kort og konkret, tydelig, ryddig, lettlest, ikke oppramsing, Ikke fokuser på det du ikke kan eller har! 35

36 Trinn 3. Tiltak: Aktiviteter – Søknadsskriving Søknadsbrev – et presisjonsarbeid: http://gratispafyll.no/2011/10/14/sknadsbrev/ -Det er din søknad, ditt ønske og din motivasjon som skal frem, med andre du må skrive søknaden selv. -Alle søknader er derfor skreddersydde til akkurat den jobben du søker på. -Ikke bare send inn en generell upersonlig søknad. -Få frem en kombinasjon av å være formell, men samtidig litt personlig. -Et tips kan være å forestille seg at man skriver til en god venn som man ikke har hatt kontakt med på en stund. 36

37 Trinn 3. Tiltak: Aktiviteter – Søknadsskriving 37 Ditt fulle navn og adresse Sted og dato Bedriftens navn og adresse Tenk på leseren! Gjør det enkelt å henge med! Struktur og form er viktig!

38 Trinn 3. Tiltak: Aktiviteter – Søknadsskriving Åpen søknad! -Prinsippene er de samme som for en annonsert stilling. -Den store forskjellen er at i en åpen søknad må du spesifisere stillingen selv. -Du må kunne «tegne» et bilde av det arbeid du ønsker/kan utføre i bedriften. -Stillingsannonsen setter vanligvis rammene for en søknad, her må du «lage» denne selv, jfr. forrige punkt. -Jo mer tydelig, konkret og presis du klarer å være på hvorfor du sender inn en åpen søknad, jo lettere blir det for potensiell arbeidsgiver å forstå/ se det samme som deg. -Alt dreier seg om innsalg av kompetanse og «rett person»!!! 38

39 Trinn 3 – Jobbsøkaktiviteter Intervju http://www.youtube.com/watch?v=JMzdamjx7MQ 39

40 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju Forberedelser: -Din innstilling og tanker omkring stillingen bør nå peke i retning: -Jeg er vurdert som kvalifisert -De ønsker å bli bedre kjent med meg -Det er opp til meg å bekrefte det positive inntrykket -Har du gjort forarbeidet grundig nok i forbindelse CV og søknadsskriving i forhold til kartlegging av både deg selv og bedriften/stillingen? -Nå må du trene på å muntlig presentere dette. Øvelse gjør mester! -Bruk speilet, familie, venner etc. 40

41 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju Hva må du ha på plass? -Alle innsendte papirer. Det vil si: den CV’n, søknaden og annen dokumentasjon som du sendte inn i forkant -Ha med originaler/ rett kopi av din dokumentasjon -Stillingsannonsen -Bedriftsinformasjon som du har notert deg -Punktliste med ting du eventuell ønsker å utdype/legge til som ikke kommer frem i det du har sendt inn -Ting du lurer på? Skriv ned spørsmålene 41

42 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju «Øv» deg på spørsmål du kan få: -Det finnes en rekke ulike spørsmål som du kan få -De hovedområdene som ønskes utdypet er hovedsakelig: -Bio: Bakgrunnssjekk, gå igjennom CV og skape en oversikt over din historikk -Kvalifikasjoner: Arbeid- og ansvarsoppgaver fra tidligere jobb og utdanning/kurs -Personlighet: Utadvendt/innadvendt, strukturert, kreativ, problemløser etc. -Motivasjon: Interesse for oppgavene eller ytre forhold som lønn, reiseavstand… -Mål/ambisjoner: Personlig utvikling og karriereønske -Utvikling/interesser/fritid: Få et mer helhetlig bilde av deg som person 42

43 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju Eksempler på Biospørsmål: -Fortell litt om deg selv og din situasjon? Hvem er du? -Jeg ser at du har et opphold her i CV’n din kan du forklare det litt nærmere? -Hva er årsaken til at ditt siste arbeidsforhold ble avsluttet? -Kan du si litt om din utdanningsbakgrunn -Spørsmål som faller i denne kategorien kan virke litt «aggressive», direkte og som at man forsøker å skjule noe eller tilbakeholder informasjon -MEN den som rekrutterer må stille slike spørsmål for å kunne gjøre en god jobb, deres utfordring er å stille de på en måte som gjør at du ikke får slike negative følelser 43

44 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju Eksempler på Kvalifikasjonsspørsmål: -Hva har du arbeidet med tidligere? -Hvilke av dine tidligere erfaringer tror du er mest relevant for denne stillingen? -Hva er du mest stolt av å ha oppnådd i en kurs/utdanningssituasjon? -Har du hatt noe utvidet ansvar tidligere? -Dette er spørsmål som skal gjøre det tydeligere for den som rekrutterer om i hvilken grad din yrkesbakgrunn er overførbar eller relevant for den aktuelle stillingen -Husk at det er din oppgave å danne et klart bilde av dette -De er allerede positive siden du er innkalt til intervjuet 44

45 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju Eksempler på Personlighetsspørsmål: -Hva er vanligvis ditt bidrag i et team? -Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø for deg? -Hva kjennetegner en god leder i dine øyne? -Når kjenner du at du blir stresset? I hvilke situasjoner? -Arbeidsgiver er ute etter å se om kjemien vil stemme. De skal vurdere om du er en type som vil trives på deres arbeidsplass og derav gjøre det godt i arbeidsoppgavene som ligger til stillingen. -Utadvendte og sosialt sikre mennesker gjør det best i intervjusituasjoner, men dette betyr ikke at de er best egnet til akkurat den stillingen!!!! 45

46 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju Eksempler på Motivasjonsspørsmål: -Hva fikk deg til å søke nettopp denne stillingen? Hva vet om bedriften vår? -Hvilke arbeidsoppgaver likte du/likte mindre i dine andre jobber? -Hva er du ser på som mest positivt ved denne jobben? -Hva tror du blir din største utfordring til å begynne med? -Motivasjon er noe av det absolutt viktigste for en arbeidsgiver, det spiller en stor rolle på flere områder som har å gjøre med: -Effektivitet -Trivsel -Arbeidsglede -Stabilitet -Sykefravær -Med mer…. 46

47 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju Eksempler på Mål/ambisjonsspørsmål: -Hva er dine planer og ambisjoner for fremtiden? -Hva kan du bidra med i denne jobben? -Hva tror du at du jobber med om fem år? -Hvorfor burde vi ansette deg? -Om kjemien er på plass og du har de rette kvalifikasjonene, er det også viktig at du har planer om å bli værende og ser for deg en utvikling i tråd med det bedriften har å tilby -Det er dyrt å ansette noen som slutter etter kort tid 47

48 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju Eksempler på Utvikling/fritid/interesser spørsmål: -Hva er dine sterkeste sider? -Hvilke områder ønsker du å utvikle ved deg selv? -Hva fyller du fritiden din med? -Hvordan organiserer du hverdagen din? Familie/venner etc? -En ting er hvordan du fremstår i en arbeidssituasjon, men hvordan er det på fritiden? -For å få et mer helhetlig bilde av deg som person kan det hende at arbeidsgiver/rekrutterer ønsker litt mer «uformell» prat også. 48

49 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju Selve intervjuet: Det er flere ting som er helt opplagt: 49

50 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju -Møt presist, kom ca. 10 min før avtalen -Orienter deg på forhånd vedr. beliggenhet (parkering, tog, buss etc.) -Kle deg «korrekt», nøytralt og pent om du er usikker -God hygiene -Ha med «porteføljen» din: CV, søknad, stillingsannonse, dokumenter etc. -Smil og vær hyggelig -Fast håndtrykk og øyekontakt -Snakk tydelig og hold deg til spørsmålene -Vis engasjement og utrykk interesse -Ta notater når/om det føles naturlig http://www.youtube.com/watch?v=AliMzYYgVig&feature=related 50

51 Trinn 3 - Tiltak: Aktiviteter – Intervju Om de ikke direkte informerer om det så forhør deg gjerne om prosessen videre – hva skjer nå? -Etter å ha vært på intervju er det vanlig å få beskjed om man er med videre i vurderingen eller ikke i løpet av kort tid i etterkant -Det er vanlig at man legger frem referanser på slutten av det første intervjuet, dette må du derfor ha klart -Om du er aktuell videre vil arbeidsgiver/rekrutterer foreta en referansesjekk etter 1 eller eventuelt 2 gangsintervjuet -Når de ringer etter det første intervjuet er det 2 muligheter: 1. De vil avtale et nytt møte eller tilby deg jobben 2. Du er ikke med videre i vurderingen (be om tilbakemelding) 51

52 Trinn 4 – Evaluering 52

53 Trinn 4 – Evaluering -Trinn 1: Kartlegging = Bevisstgjøring av egen kompetanse, interesser, erfaring og omdømme. Hvem er jeg? -Trinn 2: Målvalg = Yrkesmål og nye muligheter i arbeidslivet. Hva vil jeg? -Trinn 3: Tiltak = Jobbsøkaktiviteter: Innhente informasjon om spesifikk bransje og jobb, skrive/oppdatere CV og søknadstekst, ta kontakt med potensiell arbeidsgiver, samt forberede, delta og følge opp intervju. Hva gjør jeg? -Trinn 4: Evaluering = Logg, tilbakemeldinger, produserte dokumenter, nødvendige endringer, nye mål? Hva har jeg gjort? Husk å registrere og dokumentere underveis for å få en oversikt over alt arbeidet du legger ned. Loggføring! 53

54 Trinn 4 - Evaluering Skal man kunne evaluere er man først og fremst avhengig av å ha noe å evaluere! -Har du tatt vare på jobbsøknader og CV’er som du har sendt inn? -Har du bedt om tilbakemeldinger på noen av stillingene du har søkt på? -Har du vært på noen intervjuer? -Har du endret på noe? -Hvor mange jobber har du søkt på? -Hvor mye tid har du brukt på å se etter ledige stillinger? -Hvilke erfaringer har du gjort deg? -Hvor tror du at det stopper? Vet du hvor det stopper? 54

55 Trinn 4 - Evaluering Når du loggfører kan du eksempelvis notere ned: -Arbeidsgiver (kontaktinfo, hjemmeside) -Kontaktperson (tlf., e-post) -Stillingstittel (lagre annonsen) -Søknadsfrist -Når du søkte -Lagre/ legge til side innsendte dokumenter -Skriv ned kommentarer, refleksjoner/tanker underveis…. http://www.nav.no/Arbeid/ 55

56 Gode kilder og nettsider for jobbsøktips http://www.adecco.no/Jobbsoketips/Pages/default.aspx http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidss%C3%B8ker/Om+jobbs%C3%B8k/Jobbs%C3%B8kertips http://www.sio.no/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDfwNvJ0dTP0NX AyNDA38TU3cDKNAPB- nAVGGCUAGRxwEcDfT9PPJzU_ULsrPTHB0VFQG2hzuv/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZf R1I3MEFCMUEwT05SNTBJTUtMSU80OTNLSjA!/?reset=true http://gratispafyll.no/ Komplette jobbsøkerhefter kan også lastes ned som pdf: http://www.bi.no/OsloFiles/Karriereservice/Jobbs%C3%B8king%202011.pdf?epslanguage=no http://www.hioa.no/Mediabiblioteket/node_52/node_1606/Karriereveilederhefte 56


Laste ned ppt "Jobbsøk med OrbitArena 1. Jobbsøkaktiviteter: 2 Jobbsøkprosessen – Hvordan feste grep? 3 ? Trinn 1 - Hvem er jeg? Trinn 2 – Hva vil jeg? Trinn 3 - Hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google