Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederundersøkelsen 2013 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederundersøkelsen 2013 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederundersøkelsen 2013 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

2 Lederundersøkelsen 2013 Sendt ut til 1500 navn – dvs alle som er registret ledere og assistenter som er registret med en epostadresse i medlemsregisteret Mister aktive som er registret som «rovere» eller «voksne», Får med noen som ikke er aktive ledere, blir «skilt ut» i første spørsmål 441 respondenter

3 Fordeling på arbeidsgrener

4 Planlegging Hvordan man planlegger, legger føringer for hva slags program gruppene trenger.

5 Hvem langtidsplanlegger?

6 Lederundersøkelsen 2013: Langtidsplanlegging

7 Hvem planlegger enkeltmøter?

8 Hvem planlegger patruljemøter?

9 Semestermerker

10 Lederundersøkelsen 2013: Bør framtidens oppdagerprogram/stifinnerprogram fortsatt bygge på semestermerker?

11 Hvordan semestermerkene brukes

12 Merker (spesialist, patrulje- og førerpatruljemerker)

13 Lederundersøkelsen 2013: Patrulje-, s pesialist- og patruljemerker

14 Et spesialistmerke for oppdageres/stifinnere/vandrere bør… På en skala fra 1 – 6. 1= Helt uenig, 6= Helt enig.

15 Spesialistmerker: Deltagelse/Kunnskap

16 Hvilke spesialistmerker har dere brukt lokalt ? (oppdagere) Merkene merket med er de merkene som ikke er med i program- bøkene som kom i 2008.

17 Hvilke spesialistmerker har der brukt lokalt (stifinnere)? Merkene merket med er de merkene som ikke er med i program- bøkene som kom i 2008.

18 Hvilke patruljemerker har dere brukt lokalt ? (vandrere)

19 Hvilke av disse spesialistmerkene har dere brukt lokalt? (vandrer) OBSOBS 40% Merkene merket med er de merkene som ikke er med i program-bøkene som kom i 2008.

20 Hvilke av disse førerpatruljemerkene har dere brukt lokalt? (vandrer) OBSOBS 60%

21 Bør framtidens oppdager-/stifinnerprogram fortsatt tilby spesialistmerker? (prosent)

22 TUR

23 Dagsturer

24 Overnattingsturer

25 Patruljen "Patruljesystemet er ikke et system å drive speiding etter, det er det eneste systemet." BP 78,4% av vandrerlederne sier at troppen er delt i patruljer

26 Kryss av på de beskrivelsene som passer best på patruljene i deres vandrertropp. Du kan krysse av på flere alternativer:

27 Om (vandrer)patruljer

28 Lederundersøkelsen 2013: Patruljemøter 68,5% av vandrerlederne sier at patruljene har egne møter der de selv har ansvaret for innholdet.

29 Hvor ofte patruljemøter? 49,4% av lederne oppgir at patruljene har møter mer enn 7 ganger i halvåret.

30 Ledernes vurdering av patruljemøtene Patruljemøtene fungerer bedre enn de er forberedt. Kanskje er det viktigst å gjøre noen uten voksne?

31 Ledernes vurdering av patruljemøtene samlet

32 Patruljens plass i vandrerprogrammet Lederundersøkelsen 2013 viser at patruljesystemet er ikke den eneste, men den vanligste måten å drive speiding på.

33 Et godt «speiderprogram*» … Vennligst ta stilling til følgende påstander… Skala 1 – 6 der 1 er «Helt uenig» og 6 er «Helt enig» *Oppdager, stifinner eller vandrer

34 Dimensjon: opplevelse - kunnskap

35 Dimensjon: fellesskap

36 Dimensjon: tradisjon nyskapende

37 Dimensjon: samfunnsengasjement

38 Dimensjon: Personlig utvikling

39 Dimensjon: konkurranse inkludering

40 Pest eller kolera Under følger noen ordpar med verdier eller aktiviteter relatert til speiderarbeidet. De er ikke nødvendigvis motsetninger. Hva velger du når du må velge mellom:

41 Kunnskap /Opplevelse

42 Sportsaktiviteter/ pioneringsaktiviteter

43 Satse på de mest motiverte/ Alle skal få være med på alt

44 Actionfylte opplevelser / Trygge opplevelser

45 Kompass / GPS

46 Belønne ferdigheter / Belønne deltagelse

47 Lærerikt / Gøy

48 Globalaksjonen / Fjelltur

49 Morse / Blogging

50 Internasjonal solidaritet / Friluftsliv

51 Ledertrening / Kristen tro

52 Påkostede opplevelser / Rimelige opplevelser

53 Aldersinndeling

54

55 Hva skiller gruppens aldersinndeling fra «normalordningen»

56 Vennligst ta stilling til følgende påstander relatert til aldersinndelingen i KFUK-KFUM- speiderne (1 = Helt uenig, 6 = helt enig)

57 Hva vet vi om de som har svart?

58 Kjønn

59 Alder

60 Geografi

61 Ledererfaring etter fylte 16 år 26% av de som har svart har trolig bare ledererfaring med dagens program. 56% må ha ledererfaring med program fra før fusjonen.

62 Speidererfaring som barn


Laste ned ppt "Lederundersøkelsen 2013 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google