Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A-ORDNINGEN – Kontroller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A-ORDNINGEN – Kontroller."— Utskrift av presentasjonen:

1 A-ORDNINGEN – Kontroller

2 Kontroller i a-ordningen
Når a-meldingen kommer inn, skjer det en del kontroller av opplysningene før de sendes videre til de tre mottakende etatene. De kontrollene den enkelte etat gjør i sin saksbehandling er utenfor a-ordningen.

3 A-meldingen – innlevering gjennom elektronisk kanal
Den opplysningspliktige, arbeidsgiveren, leverer a-meldingen gjennom sitt lønns- og personalsystem eller gjennom manuell registrering i altinn. Det er satt opp et mottakssystem som tar i mot meldingen og fordeler opplysningene til de tre etatene. Etatene får kun den informasjon de etter loven har krav på. Den opplysningspliktige vil få en tilbakemelding på at meldingen er mottatt. Det vil også komme en innsynsmuligheter både for inntektsmottakere, altså de ansatte, og for de opplysningspliktige. Denne innsynstjenesten vil være tilgjengelig gjennom pålogging i altinn.

4 Kontrollene Tre alvorlighetsgrader: Avvisning Øyeblikkelig
Retningslinje Kontroller på nivå avvisning kjøres på den enkelte melding. Kontroller på nivå øyeblikkelig og retningslinje kjøres på oppsummeringen av kalendermåneden.

5 Eksempel A-meldinger sendt inn for en måned Kontroller
Oppsummering for januar. a-melding nr 1 januar Avvisning a-melding nr 2 januar Øyeblikkelig a-melding nr. 2 a-melding nr. 3 Evt. avvik med alvorlighetsgrad øyeblikkelig og retningslinje. a-melding nr 3 januar Retningslinje

6 Gjennomgang av noen av kontrollene– erfaringer fra prøvedrift
Formatkontroller Identifisering Inntektsmottaker Arbeidsgiveravgift og trekk Inntekt Arbeidsforhold Permisjon

7 Formatkontroll Kontroll Beskrivelse Alvorlighetsgrad F104
Innsending må følge XML-skjema avvisning F166 Erstatningsmelding må referere til en melding som er mottatt tidligere fra samme opplysningspliktig og innenfor samme måned F166B Erstatningsmelding prøver å erstatte en melding som allerede er erstattet og som derfor ikke kan erstattes på nytt F175B Samme person kan ikke rapporteres som flere inntektsmottakere innenfor en virksomhet F181 Opplysningspliktig skal oppgi en unik referanse for den enkelte meldingen Kontroll av format Hvordan lønnssystemet er satt opp. Prøvedriftperioden er nyttig med tanke på å ta unna denne type feil.

8 Identifisering Kontroll Beskrivelse Alvorlighetsgrad F102
Opplysningspliktig må være identifisert ved offisiell norsk identifikator avvisning F142 Informasjon i melding må stemme med informasjon i Enhetsregisteret for rapporteringsperioden: - roller / organisasjonsstruktur øyeblikkelig F182 Opplysningspliktig i a-melding må være lik organisasjonsnummer det er rapportert for i Altinn Identifisering Sjekke opplysninger om virksomhetsstruktur i a-meldingen opp mot opplysningene i Enhetsregisteret. Erfaring fra prøvedrift - Sikre riktig oppsett av virksomhetstruktur i lønnssystemet. Dette er ryddejobb i lønnssystemet før man går i gang med å levere a-meldinger. Man må sjekke bruk av virksomhetsnr. og knytning mellom juridisk nummer og virksomhet.

9 Inntektsmottaker Kontroll Beskrivelse Alvorlighetsgrad F180C
Inntektsmottaker må oppgis med norsk identifikator eller med internasjonal identifikator og identifiserende informasjon avvisning F180D Inntektsmottaker med oppgitt norsk identifikator (og uten internasjonal identifikator og identifiserende informasjon) må finnes i folkeregisteret. Gjelder identifisering av inntektsmottaker. Enten fødselsnummer eller D-nummer Eller internasjonal identifikator, navn og fødselsdato. NB – ikke mulig å gjøre som i dagens LTO, der man bruker fødselsdato og fem nuller i feltet for fødselsnummer. Rydd i dette før oppstart av a-meldingen. Innhent opplysninger om internasjonal identifikator der dette er nødvendig.

10 Arbeidsgiveravgift Forskuddstrekk Kontroll Beskrivelse
Alvorlighetsgrad F185 Arbeidsgiveravgift å betale må være lik summen av (avgiftsgrunnlag * sats) for virksomhetene den opplysningspliktige har innrapportert for øyeblikkelig Forskuddstrekk Kontroll Beskrivelse Alvorlighetsgrad F173 Forskuddstrekk å betale skal være lik summen av forskuddstrekk oppgitt for hver av inntektsmottakerne. øyeblikkelig

11 Inntekt Kontroll Beskrivelse Alvorlighetsgrad F114
Innberetning må benytte kodeliste som gjelder for feltet for rapporteringsmåneden avvisning F114B Verdien som er oppgitt må finnes i aktuell kodeliste og være gyldig for aktuell kalendermåned. øyeblikkelig F200 Gyldige kombinasjoner for inntekt, lønnsinntekt, spesifikasjon og tilleggsinformasjon F243 StartdatoOpptjeningsperiode må være tidligere enn eller lik sluttdatoOpptjeningsperiode

12 Arbeidsforhold 1:2 Kontroll Beskrivelse Alvorlighetsgrad F108
Inntektsmottaker mangler i a-meldingen. Er man innrapportert en måned med type arbeidsforhold ordinært eller maritimt og evt. med arbeidsforholdId, må man enten ha sluttdato samme kalendermåned, eller innrapporteres med samme organisasjonsnummer og arbeidsforholdsid den etterfølgende kalendermåneden. øyeblikkelig F110 Startdato for kombinasjon av virksomhet og ansettelsesforhold må være den samme som i forrige innsending. retningslinje F115 Innberetning må benytte lovlig yrkeskode avvisning Rydde i ansattopplysninger i lønnssystemet

13 Arbeidsforhold 2:2 Kontroll Beskrivelse Alvorlighetsgrad F187 m.fl.
Kontroll av arbeidsforholdstype øyeblikkelig Det skilles mellom fire typer arbeidsforhold: Ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm Pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold. Hver av arbeidsforholdstypene har et gitt sett med opplysninger som skal fylles ut. Se veiledningen for hvilke opplysninger som skal oppgis for hver av dem.

14 Permisjon Kontroll Beskrivelse Alvorlighetsgrad F192
Hvis startdato permisjon er fylt ut må permisjonsprosent fylles ut øyeblikkelig F192B Hvis startdato og sluttdato permisjon er fylt ut må startdato være tidligere enn eller lik sluttdato F193 Start-dato for permisjon må være senere enn eller lik start-dato arbeidsforhold og tidligere enn eller lik slutt-dato arbeidsforhold

15 Eksempel A-meldinger sendt inn for en måned Kontroller
Oppsummering for januar. a-melding nr 1 januar Avvisning a-melding nr 2 januar Øyeblikkelig a-melding nr. 2 a-melding nr. 3 Evt. avvik med alvorlighetsgrad øyeblikkelig og retningslinje. a-melding nr 3 januar Retningslinje


Laste ned ppt "A-ORDNINGEN – Kontroller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google