Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 A-ORDNINGEN – Kontroller. Kontroller i a-ordningen 2 Når a-meldingen kommer inn, skjer det en del kontroller av opplysningene før de sendes videre til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 A-ORDNINGEN – Kontroller. Kontroller i a-ordningen 2 Når a-meldingen kommer inn, skjer det en del kontroller av opplysningene før de sendes videre til."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 A-ORDNINGEN – Kontroller

2 Kontroller i a-ordningen 2 Når a-meldingen kommer inn, skjer det en del kontroller av opplysningene før de sendes videre til de tre mottakende etatene. De kontrollene den enkelte etat gjør i sin saksbehandling er utenfor a-ordningen.

3 A-meldingen – innlevering gjennom elektronisk kanal

4 Kontrollene Tre alvorlighetsgrader: 1. Avvisning 2. Øyeblikkelig 3. Retningslinje Kontroller på nivå avvisning kjøres på den enkelte melding. Kontroller på nivå øyeblikkelig og retningslinje kjøres på oppsummeringen av kalendermåneden. 4

5 Eksempel 5 a-melding nr 1 januar a-melding nr 1 januar a-melding nr 2 januar a-melding nr 2 januar a-melding nr 3 januar a-melding nr 3 januar Kontroller Oppsummering for januar. A-meldinger sendt inn for en måned Avvisning Øyeblikkelig Retningslinje a-melding nr. 2 a-melding nr. 3 Evt. avvik med alvorlighetsgrad øyeblikkelig og retningslinje. a-melding nr. 2 a-melding nr. 3 Evt. avvik med alvorlighetsgrad øyeblikkelig og retningslinje.

6 Gjennomgang av noen av kontrollene– erfaringer fra prøvedrift Formatkontroller Identifisering Inntektsmottaker Arbeidsgiveravgift og trekk Inntekt Arbeidsforhold Permisjon 6

7 Formatkontroll 7 KontrollBeskrivelseAlvorlighetsgrad F104Innsending må følge XML-skjemaavvisning F166 Erstatningsmelding må referere til en melding som er mottatt tidligere fra samme opplysningspliktig og innenfor samme månedavvisning F166B Erstatningsmelding prøver å erstatte en melding som allerede er erstattet og som derfor ikke kan erstattes på nyttavvisning F175B Samme person kan ikke rapporteres som flere inntektsmottakere innenfor en virksomhetavvisning F181 Opplysningspliktig skal oppgi en unik referanse for den enkelte meldingenavvisning

8 Identifisering KontrollBeskrivelseAlvorlighetsgrad F102 Opplysningspliktig må være identifisert ved offisiell norsk identifikatoravvisning F142 Informasjon i melding må stemme med informasjon i Enhetsregisteret for rapporteringsperioden: - roller / organisasjonsstrukturøyeblikkelig F182 Opplysningspliktig i a-melding må være lik organisasjonsnummer det er rapportert for i Altinnavvisning 8

9 Inntektsmottaker KontrollBeskrivelseAlvorlighetsgrad F180C Inntektsmottaker må oppgis med norsk identifikator eller med internasjonal identifikator og identifiserende informasjonavvisning F180D Inntektsmottaker med oppgitt norsk identifikator (og uten internasjonal identifikator og identifiserende informasjon) må finnes i folkeregisteret.avvisning 9

10 Arbeidsgiveravgift KontrollBeskrivelseAlvorlighetsgrad F185 Arbeidsgiveravgift å betale må være lik summen av (avgiftsgrunnlag * sats) for virksomhetene den opplysningspliktige har innrapportert forøyeblikkelig 10 Forskuddstrekk KontrollBeskrivelseAlvorlighetsgrad F173 Forskuddstrekk å betale skal være lik summen av forskuddstrekk oppgitt for hver av inntektsmottakerne.øyeblikkelig

11 Inntekt KontrollBeskrivelseAlvorlighetsgrad F114 Innberetning må benytte kodeliste som gjelder for feltet for rapporteringsmånedenavvisning F114B Verdien som er oppgitt må finnes i aktuell kodeliste og være gyldig for aktuell kalendermåned.øyeblikkelig F200 Gyldige kombinasjoner for inntekt, lønnsinntekt, spesifikasjon og tilleggsinformasjonøyeblikkelig F243 StartdatoOpptjeningsperiode må være tidligere enn eller lik sluttdatoOpptjeningsperiodeøyeblikkelig 11

12 Arbeidsforhold 1:2 12 KontrollBeskrivelseAlvorlighetsgrad F108 Inntektsmottaker mangler i a-meldingen. Er man innrapportert en måned med type arbeidsforhold ordinært eller maritimt og evt. med arbeidsforholdId, må man enten ha sluttdato samme kalendermåned, eller innrapporteres med samme organisasjonsnummer og arbeidsforholdsid den etterfølgende kalendermåneden.øyeblikkelig F110 Startdato for kombinasjon av virksomhet og ansettelsesforhold må være den samme som i forrige innsending.retningslinje F115Innberetning må benytte lovlig yrkeskodeavvisning

13 Arbeidsforhold 2:2 Det skilles mellom fire typer arbeidsforhold: – Ordinært arbeidsforhold – Maritimt arbeidsforhold – Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm – Pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold. Hver av arbeidsforholdstypene har et gitt sett med opplysninger som skal fylles ut. Se veiledningen for hvilke opplysninger som skal oppgis for hver av dem. 13 KontrollBeskrivelseAlvorlighetsgrad F187 m.fl.Kontroll av arbeidsforholdstypeøyeblikkelig

14 Permisjon KontrollBeskrivelseAlvorlighetsgrad F192Hvis startdato permisjon er fylt ut må permisjonsprosent fylles utøyeblikkelig F192B Hvis startdato og sluttdato permisjon er fylt ut må startdato være tidligere enn eller lik sluttdatoøyeblikkelig F193 Start-dato for permisjon må være senere enn eller lik start-dato arbeidsforhold og tidligere enn eller lik slutt-dato arbeidsforholdøyeblikkelig 14

15 Eksempel 15 a-melding nr 1 januar a-melding nr 1 januar a-melding nr 2 januar a-melding nr 2 januar a-melding nr 3 januar a-melding nr 3 januar Kontroller Oppsummering for januar. A-meldinger sendt inn for en måned Avvisning Øyeblikkelig Retningslinje a-melding nr. 2 a-melding nr. 3 Evt. avvik med alvorlighetsgrad øyeblikkelig og retningslinje. a-melding nr. 2 a-melding nr. 3 Evt. avvik med alvorlighetsgrad øyeblikkelig og retningslinje.


Laste ned ppt "1 A-ORDNINGEN – Kontroller. Kontroller i a-ordningen 2 Når a-meldingen kommer inn, skjer det en del kontroller av opplysningene før de sendes videre til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google