Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffoppgjøret 2014 - brudd i forhandlingene - mekling - anbefalt forslag - uravstemning - konflikt - nytt anbefalt forslag 19.11.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffoppgjøret 2014 - brudd i forhandlingene - mekling - anbefalt forslag - uravstemning - konflikt - nytt anbefalt forslag 19.11.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffoppgjøret 2014 - brudd i forhandlingene - mekling - anbefalt forslag - uravstemning - konflikt - nytt anbefalt forslag 19.11.2014

2 30. april: Brudd i sentrale forhandlinger - oppgjøret gikk til mekling - meklingsfrist søndag 25. mai kl. 24.00 219.11.2014

3 Anbefalt forslag -26. mai var Utdanningsforbundet og KS enige om å akseptere riksmeklerens forslag til ny arbeidstidsavtale -Avtalen innebar økt binding av lærernes arbeidstid til arbeidsplassen -Avtalen ble sendt til uravstemning i KS og i Utdanningsforbundet 319.11.2014

4 Ikke alle anbefalte forslaget -Riksmeklerens forslag til avtale ble avvist av Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag og Musikernes Fellesorganisasjon. 19.11.20144

5 Lærerne stemte nei -25. juni ble det klart at blant de av Utdanningsforbundets medlemmer som hadde avgitt stemme ved uravstemningen hadde 73 prosent stemt nei til det anbefalte forslaget. -33 lærere i Bergen ble tatt ut i streik fra 1. juli. 519.11.2014

6 Opptrapping av streiken -Mandag 11. august ble streiken kraftig opptrappet av Utdanningsforbundet -Ytterligere 5 500 medlemmer ble ut i streik, hvorav 56 lærere i Drammen -Tre ungdomsskoler: Galterud, Børresen og Kjøsterud skole, ble berørt av streiken. 19.11.20146

7 Virkninger av streiken fra 11. august -Planleggingsarbeidet før skolestart ved de tre berørte skolene ble sterkt redusert. Spesielt ved Børresen og Kjøsterud skole hvor streikeuttaket var massivt. 19.11.20147

8 Virkninger fra elevenes skolestart 18. august -Samtlige elever ved Børresen og Kjøsterud skoler ble permittert -Åtte av ti klasser ved Galterud skole ble permittert, resten fulgte tilnærmet normal timeplan 19.11.20148

9 Ny opptrapping fra 21. august -Fredag 15. august varslet Utdanningsforbundet ny opptrapping -Fra 21. august tas nye 94 lærere ut i streik i Drammen -Svensedammen, Marienlyst og Gulskogen skoler berøres 19.11.20149

10 Virkninger av streiken fra 21. august -Samtlige elever ved Svensedammen permitteres -Samtlige elever på ungdomstrinnet ved Gulskogen permitteres -Samtlige elever ved Marienlyst permitteres, med unntak av en liten gruppe som mottar spesialundervisning 19.11.201410

11 Fjerde streikeuttak -Onsdag 27. august varslet Utdanningsforbundet at nye 49 lærere ville bli tatt ut i streik fra 2. september -Disse er ansatt ved Hallermoen, Konnerud, Øren, Åssiden og Skoger skoler. -Streikeuttaket rammet ikke undervisning på småskoletrinnet 19.11.201411

12 Partene sentralt enige om en løsning -Mandag morgen 1. september holdt partene sentralt felles pressekonferanse i Oslo -Enigheten innebærer at streiken er over -Lærerne gikk tilbake på jobb på mandag, mens elevene møtte til undervisning på tirsdag -Utdanningsforbundet avholder ny uravstemning 19.11.201412

13 Den anbefalte avtalen: -Arbeidstid avtales ved den enkelte skole -Ved uenighet lokalt går tvisten til en nemnd i kommunen eller fylkeskommunen -Ved fortsatt uenighet etter nemndsbehandling gjelder nåværende arbeidsavtale 19.11.201413

14 Administrasjonens håndtering av streiken -Som en del av kommunens konfliktberedskap nedsatte rådmannen en arbeidsgruppe til å håndtere alle sider av streiken fra dag til dag -Prinsipielle spørsmål har vært løpende avklart med rådmannen 19.11.201414

15 Policy under streiken -Administrasjonen har forholdt seg til anbefalinger fra KS om håndtering av streikesituasjoner -Stopp i lønn fra første streikedag -Innlevering av nøkler, nøkkelkort, PC og annet utstyr som tilhører kommunen -Utdanningsforbundet er arbeidsgiver når medlemmer er i streik 19.11.201415

16 Policy under streiken -Det er hjemmel for å søke om dispensasjon fra streiken for enkeltansatte -Administrasjonen har valgt å ikke søke om noen dispensasjoner, av den grunn at streiken ikke ville medføre fare for liv og helse, og heller ikke alvorlige følger for tredjemanns interesser 19.11.201416

17 Overordnet budskap -Streik er et lovlig virkemiddel i en arbeidskamp. Drammen kommune respekterer spillereglene som gjelder mellom partene i slike situasjoner. 19.11.201417

18 Forholdet til organisasjonene -Administrasjonen har hatt daglige møter med Utdanningsforbundet -Møtene har båret preg av en profesjonell tilnærming fra begge parter og god rolleforståelse 19.11.201418

19 Uenighet om permitteringsvarsel -Ved langvarig streik kan ikke-streikende arbeidstakere permitteres -Dette ble drøftet med organisasjonene 26. august -Fagforbundet og Utdanningsforbundet var uenige i at arbeidsgiver sendte ut permitteringsvarsel nå 19.11.201419

20 Uenighet om permitteringsvarsel -Administrasjonen understreket i drøftingsmøtet at permittering er siste løsning og at ikke-streikende lærere så langt det er mulig vil bli benyttet til styrking av undervisningen i klasser som ikke er berørt av streiken 19.11.201420

21 Uenighet om permitteringsvarsel -Torsdag 28. august ble det klargjort betinget permitteringsvarsel til 30 ansatte, til utdeling fredag 29. august og mandag 1. september -Det ble også utarbeidet et følgeskriv til den enkelte, som forklarer kommunens policy vedr. permitteringer 19.11.201421

22 Kontakt med berørte virksomhetsledere -Det har vært tett kontakt med berørte virksomhetsledere, i forhold til: -praktiske spørsmål -policy -hvilke oppgaver som kan utføres av hvem -mediekontakt og informasjonsberedskap 19.11.201422

23 Rektorer i møte med pressen -Media har vist stor interesse for konflikten og virkningen av den -Flere av de berørte rektorene har stilt opp for pressen, i lokale og i riksdekkende media -De fortjener ros for saklighet og profesjonell opptreden 19.11.201423


Laste ned ppt "Tariffoppgjøret 2014 - brudd i forhandlingene - mekling - anbefalt forslag - uravstemning - konflikt - nytt anbefalt forslag 19.11.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google