Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STUDIESPESIALISERING OG IDRETTSFAG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STUDIESPESIALISERING OG IDRETTSFAG"— Utskrift av presentasjonen:

1 STUDIESPESIALISERING OG IDRETTSFAG
Velkommen til foreldremøte Sandnes videregående skole Ex Sapientia Libertas – av kunnskap kommer frihet STUDIESPESIALISERING OG IDRETTSFAG v/Helge Ledaal, rektor

2 Nye Sandnes vgs STOR OG SPENNENDE SKOLE
Utdanningsprogram for:  Studiespesialisering (810)  Idrettsfag (180) 900 elever (1000) – største skole + størst fagtilbud innen studieforberedende utdanningsprogram i R. ca 90 ansatte (100) 11 paralleller – 30 klasser (33)

3 Presentasjoner Avdelingsleder for læringsmiljø: Idar Ree
Avdelingsleder for idrettsfag: Petter Dalen Rådgivere: Anne Merethe Tolo Øvstebø (YoU) Heidi Helland (YoU / SoS)

4 Historie Skoleutviklingen – samsvar med byutviklingen
Sandnes fra ladested til stor by. 4000 innbyggere i  – 2015  (-30) Fra håndverk og industri - til handel, service og olje 2014 – 3 noenlunde like store off. vgs: Gand vgs: ca 950 Vågen vgs: ca 850 Nye Sandnes vgs: ca (ST + IF) Investeringer på over 2 milliarder i 3 nye vg skoler i Sandnes

5 Spesiell skolestart Streik i 3 uker:
ca 50% av skolens lærere og ledelse tatt ut i konflikt 2 uker undervisning for Vg1 Inntaket seint inn til skolen Ved uttak til streik; klassene ikke organisert i datasystemet, lærebøker knyttet til IT-systemet etc Ingen trivdes med å være i streik Konsekvens: Skolen tapte verdifull tid

6 Hva gjør vi ? - Aktuelle tiltak
4 planleggingsdager  redusert til 1 Konsentrasjon om «primær-undervisning»  Noen programposter i ped. plan går ut (bl.a. generell lærepl.) Aktuelt med frivillig undervisning i ferier (jul-, vinterferie, hverdager i påsken) Aktuelt med repetisjonsøkter – e. kl 1515 Aktuelt med eksamenstreningskurs – e. kl 1515 Forutsetter at skolen beholder lønnsmidler

7 Byggefasen 360 flere elever  ca 3000 m2 nybygg ferdig ca 1. november 2014 Rehabilitering av gml. Sandnes vgs – ferdig H-15 Ny idrettshall, Giskehall II, ferdig H-2016 driver vi skole i 4 bygg; Trones Prinsensvei (Lura) Sandneshallen Sandnes stadion (servicebygget)

8 Logistikk Krevende oppgave å lage timeplan, mange bindinger…
Utvidet skoletid 0815 – 1515 Transport av elever i midt-time (40 min) Skolen bruker ca i bussleie Elevene –> oppmøte / hjemreise på egenhånd Avtale med Kolumbus om egen buss fra Ruten til Lura Rute 3 og rute 2 Idrettsfag – noe behov dekkes ved 2 nye minibusser

9 «Fra elev til student» Skolens mål:
Være den foretrukne skolen i vår region innen idrettsfag og studiespesialisering Gi den beste undervisning og være i utvikling Rekruttere de beste lærerne Tilby god oppfølging for elever som har behov Ivareta den generelle læreplanen  heile mennesket

10 Signér og levér… Rutiner, lover og regler Kontaktlærerordning
v/Idar Ree, avdelingsleder for læringsmiljø Rutiner, lover og regler Kontaktlærerordning Fraværsføring og permisjoner IV og stryk – konsekvenser for inntak Rådgivning: SOS og YOU Helsesøster og psykolog (PPT) Bibliotek

11 Skolen kan innvilge permisjoner for årsaker nevnt i Forskrift til Opplæringslova § 3–47:
Dette gjelder for: helse- og velferdsgrunner arbeid som tillitsvalgt politisk arbeid hjelpearbeid lovpålagt oppmøte (for eksempel vitne i rettssak) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. I elevenes kalenderår fra august til august er det til sammen 13 uker, mer enn 3 måneder, som ikke inngår i oppmøtepliktig skoletid. I utgangspunktet vil skolen henvise fritids- og feriereiser til disse periodene.

12 Studiespesialisering
v/ YOU-rådgiver Anne Merethe Tolo Øvstebø

13 Rådgivning i et 3-årig løp
Vg1: Informasjon om valg av programområde og fag til Vg2, utprøving av fag, yrkesmesse, individuell veiledning etter behov Vg2: Individuell veiledning etter behov Vg3: Orientering i klassene, tilbud om individuell veiledning, besøk fra eksterne institusjoner, yrkesmesse, besøk på UiS

14 Plan for rådgivning VG1 Oktober: informasjon om fagvalg i klassene, informasjonsmøte om utveksling 6. november: programfagkveld for elevene Januar: utdanningsmesse i Stavanger (Ta utdanning) Februar: valg av programfag til Vg2 1. mars: søknadsfrist VIGO. Også ved søking til Vg2 konkurrerer elevene med poeng.

15 Valg av programområde Til Vg2 skal det søkes på programområde: Realfag
eller Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) Valget er bindende for Vg2 og Vg3. Programfagene utgjør 15 timer pr uke.

16 Programområde realfag
Matematikk R1+2 (1T i Vg1) Matematikk S1+2 Fysikk 1+2 Kjemi 1+2 Biologi 1+2 Geofag 1+2 IT 1+2 Teknologi og forskningslære 1

17 Programområde språk, samfunnsfag og økonomi
Internasjonal engelsk (Vg2) Samfunnsfaglig engelsk/engelsk litteratur og kultur (Vg3) Fremmedspråk: tysk, spansk, fransk (nivå 3), kinesisk (nivå 1+2) Latin 1+2 Kommunikasjon og kultur 1+2 Sosiologi og sosialantropologi (vg2) Politikk og menneskerettigheter (vg3) Økonomi og ledelse (vg2) Økonomistyring (vg3) Rettslære 1+2 Historie og filosofi 1+2 Psykologi 1+2

18 Andre programfag: Breddeidrett (vg3) Toppidrett (vg 2+3)
Design og arkitektur (vg2+3)

19 Viktig å merke seg: Alle må ha 2 gjennomgående fag fra et programområde i Vg2 og Vg3 for å få godkjent vitnemål (2+2)

20 Eks. kombinasjon: Programområde språk, samfunnsfag og økonomi
Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Rettslære 1 Rettslære 2 Økonomi og ledelse Breddeidrett

21 Eks. kombinasjon: Programområde realfag
VG2 VG3 Fysikk 1 Kjemi 1 Kjemi 2 Design og arkitektur 1 Design og arkitektur 2 Matematikk R1 Matematikk R2

22 Viktig å tenke over ved valg av programområde og fag:
Hvilke fag eleven liker Hvilke fag eleven mester godt Hvilke framtidsplaner eleven har – er det noen fag eleven trenger for å nå målene sine? Eleven skal tenke framover – men ta utgangspunkt i her og nå – eleven skal ha det fint i tre år mens han/hun går her.

23 Spesielle opptakskrav
Noen studier har spesielle fagkrav utover generell studiekompetanse. Eksempler: medisin, veterinær, ingeniør... Matematikk R1+2 og Fysikk er et typisk eksempel Oversikt over disse finnes på Se også utdelt liste

24 Førstegangsvitnemål Det vitnemålet som skrives ut etter fullført 3 år vgs Førstegangsvitnemålet kan forbedres og endres underveis, men ikke etter at det er skrevet ut. 50% av studieplassene ved høgskoler og universitet er forbeholdt førstegangssøkere. Du kan være førstegangssøker fram t.o.m fylte 21 år. Poengberegning: Gjennomsnittet av alle karakterene på vitnemålet x 10 (eks. snitt 4,8 gir 48 poeng) + eventuelle tilleggspoeng.

25 Tilleggspoeng Realfag: 0,5 p per fag per år R2 og Fy2: 1 poeng
Fremmedspråk III: 1 poeng Latin og kinesisk: 0,5 poeng per år Til sammen: Maks 4 poeng

26 Ta kontakt Yrkes- og utdanningsrådgivere: Anne Merethe Tolo Øvstebø
Heidi Helland


Laste ned ppt "STUDIESPESIALISERING OG IDRETTSFAG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google