Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny strategisk plan for arbeidsdriften

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny strategisk plan for arbeidsdriften"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny strategisk plan for arbeidsdriften

2 Deltakere i gruppen Ingeir Klemetud (leder), Kriminalomsorgen region sørvest Lars Engh Førde (sekretær), KSF Tore Kjemperud, Ringerike fengsel Tom Eberhardt, Indre Østfold fengsel Solgunn Måløy, NAV Vestfold Britt Aas-Torkildsen, Bredtvedt fengsel Paal Breivik, Fylkesmannen i Hordaland Ståle Olsen, Kriminalomsorgen Region sørvest Liv Henly, Region nordøst (representant for NFF) Charlott Wickstrøm, Ravneberget fengsel (representant for KY)

3 Arbeidsgruppens mandat
Del 1, tilstandsrapport: Arbeidsgruppen skal utarbeide en kort tilstandsrapport for arbeidsdriften i kriminalomsorgen. Denne skal inkludere de faglige, administrative, økonomiske og organisatoriske sider av virksomheten. Samarbeidet med ulike etater og det ordinære næringsliv skal beskrives, og det skal rettes spesiell oppmerksomhet til samarbeidet mellom arbeidsdriften og skolen.

4 Arbeidsgruppens mandat
Del 2, strategiplan: Arbeidsgruppen skal på bakgrunn av tilstandsrapporten utarbeide et utkast til en ny strategi for arbeidsdriften. I denne strategien skal det legges vekt på hvordan arbeidsdriften i størst mulig grad kan gi den innsatte mulighet til å styrke sin kompetanse og posisjon i arbeidsmarkedet gjennom enhetens aktivitetstilbud. Det skal foreslås hvordan innsattes evner og interesser skal kunne inkluderes i tilbudet samtidig som det oppnås høy aktivisering.

5 Resultater fra kartlegging: samarbeid skole og arbeidsdrift
Én survey rettet mot fengselsledelsen (N 37) Én survey rettet mot opplæringskoordinator (N 57)

6 I hvilken grad samarbeider skole og arbeidsdrift? (fengsel)
1 Samarbeider ikke 2 Samarbeider lite 3 Samarbeider noe 4 Samarbeider mye N Denne undersøkelsen 37

7 I hvilken grad samarbeider skole og arbeidsdrift? (skole)
1 Samarbeider ikke 2 Samarbeider lite 3 Samarbeider noe 4 Samarbeider mye

8 Hvordan samarbeider skole og arbeidsdrift? (kun skole)
Samarbeid om kombinasjon av teori og praksis Dokumentasjon av kompetanse/ praksis Felles møter Jobber i team knyttet til undervisningsopplegg Rekruttering og utvelgelse til kurs Samarbeid knyttet til individuelt tilrettelagt plan

9 Hvorfor samarbeider ikke skole og arbeidsdrift? (fengsel)
Uegnede lokaler Manglende kapasitet Personrelatert

10 Hvorfor samarbeider ikke skole og arbeidsdrift? (skole)
Fengselet har ikke arbeidsdrift Manglende overensstemmelse mellom fag og yrkestilbud Uegnede lokaler Manglende kapasitet hos skole/arbeidsdrift Lite interesse hos arbeidsdriften

11 Hvordan vurderer du nytten av samarbeidet mellom arbeidsdrift og skole
Hvordan vurderer du nytten av samarbeidet mellom arbeidsdrift og skole? (fengsel) 1 Svært nyttig 2 Nyttig 3 Mindre nyttig 4 Ikke nyttig

12 Hvordan vurderer du nytten av samarbeidet mellom arbeidsdrift og skole
Hvordan vurderer du nytten av samarbeidet mellom arbeidsdrift og skole? (skole) 1 Svært nyttig 2 Nyttig 3 Mindre nyttig 4 Ikke nyttig

13 Hvordan vurderer du kvaliteten på samarbeidet mellom arbeidsdrift og skole? (kun skole)
1 Svært bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dårlig

14 Begrunn hvorfor du mener samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift er nyttig (fengsel)
Øker mulighetene for individuell tilpasning og oppfølging «Mange innsatte greier ikke bare skole» Øker de innsattes muligheter etter endt soning Mulighet til å tilføre formell kompetanse Setter kompetansebygging i sentrum Utvikler det faglige miljøet

15 Begrunn hvorfor du mener samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift er nyttig (skole)
Avhengige av arbeidsdriften for å få til helhetlig skoleløp (TIP, bygg og anlegg etc.) Motivere innsatte til å begynne på skole Dokumentere praksis Opplæring i fag som kan være nyttige i arbeidssammenheng (språk) Kunne gi den innsatte et mer helhetlig og individuelt tilpasset tilbud Gir mulighet til å avdekke opplæringsbehov Unik arena for opplæring av innsatte Ansatte i arbeidsdriften har større kjennskap til de innsatte (adgang til KOMPIS) Gir ansatte et større kontaktnett

16 Hindringer for samarbeidet
I hvilken grad utgjør følgende faktorer en utfordring eller en hindring for samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift?

17 Fengselets lokaler (fengsel)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig N Denne undersøkelsen 36

18 Fengselets lokaler (skole)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

19 Personalressurser hos arbeidsdrift (fengsel)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

20 Personalressurser hos arbeidsdrift (skole)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

21 Personalressurser hos skole (fengsel)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

22 Personalressurser hos skole (skole)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

23 Konkurranse om de "beste" innsatte (fengsel)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig N Denne undersøkelsen 36

24 Konkurranse om de "beste" innsatte (skole)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

25 Ulik arbeidstid/ feriavvikling (fengsel)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

26 Ulik arbeidstid/ferieavvikling (skole)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

27 Kulturforskjeller mellom yrkesgrupper (fengsel)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

28 Kulturforskjeller mellom yrkesgrupper (skole)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

29 Ulike målsetninger ved skole og arbeidsdrift (fengsel)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

30 Ulike målsetninger ved skole og arbeidsdrift (skole)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

31 Hensyn til sikkerhet (fengsel)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig 1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

32 Hensyn til sikkerhet (skole)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

33 Manglende overensstemmelse mellom fengselets arbeidstilbud og skolens fagtilbud (kun skole)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

34 Kompetanse hos arbeidsdrift (kun skole)
1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

35 Hva slags kompetanse etterspør lærerne?
Fagutdanning relevant for de yrkene som utøves i arbeidsdriften Oppdatering på eget fagområde Pedagogisk kompetanse Kjennskap til utdanningssystemet Kursing i RKV HMS

36 I hvilken grad utgjør følgende faktorer en utfordring eller en hindring for samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift? (fengsel) 1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig

37 Kartlegging arbeidsdrift
I hvilken grad utgjør følgende faktorer en utfordring eller en hindring for samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift? (skole) 1 Ingen innvirkning/ ikke relevant 2 Liten grad 3 Viss grad 4 Stor grad 5 Gjør samarbeid umulig :27 Kartlegging arbeidsdrift

38 Er det andre forhold du mener er problematiske for samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift? (fengsel) Inntjeningskrav – skaper stress Ikke overensstemmelse mellom skolens ønsker og det arbeidsdriften kan tilby Manglende kontaktflate/ forum (settes ikke av tid til møter) Skoleansatte har ikke tilgang til kriminalomsorgens datasystemer Manglende fokus på sysselsetting fra skolens side (få arbeidstimer per lærer) Personlige samarbeidsforhold

39 Er det andre forhold du mener er problematiske for samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift? (skole)
Krav til produksjon/ inntjening Vanskelig å få prioritert tid til samarbeid Valg av arbeidsoppgaver for innsatte Tradisjoner/kultur Ulik lønn «Konger på haugen» – ansatte gjør som de vil Manglende vikarer Lærere kan ikke ta innsatte med ut av fengselsområdet Fordeling av ansvar for samarbeid Manglende plan fra ledelse

40 Hvilke begrensninger setter fengselsmurene?

41 Kartlegging arbeidsdrift
Er de innsatte involvert i markedsføringen/salget av produktene som lages i arbeidsdriften? (kun fengsel) 1 Ja 2 Nei N Denne undersøkelsen 37 :27 Kartlegging arbeidsdrift

42 Høyt sikkerhetsnivå Høyt og lavt sikkerhetsnivå
1 Ja 2 Nei Høyt sikkerhetsnivå Høyt og lavt sikkerhetsnivå Lavt sikkerhetsnivå

43 Er innsatte ved fengselet sysselsatt hos oppdragsgivere utenfor fengselet gjennom frigang til arbeid? (kun fengsel) 1 Nei 2 Ja. Presiser kort her N Denne undersøkelsen 37

44 Høyt sikkerhetsnivå Høyt og lavt sikkerhetsnivå
1 Nei 2 Ja. Presiser kort her

45 Hva med de innsattes perspektiv?

46 Takk for meg! Tlf


Laste ned ppt "Ny strategisk plan for arbeidsdriften"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google