Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny strategisk plan for arbeidsdriften. Deltakere i gruppen Ingeir Klemetud (leder), Kriminalomsorgen region sørvest Lars Engh Førde (sekretær), KSF Tore.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny strategisk plan for arbeidsdriften. Deltakere i gruppen Ingeir Klemetud (leder), Kriminalomsorgen region sørvest Lars Engh Førde (sekretær), KSF Tore."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny strategisk plan for arbeidsdriften

2 Deltakere i gruppen Ingeir Klemetud (leder), Kriminalomsorgen region sørvest Lars Engh Førde (sekretær), KSF Tore Kjemperud, Ringerike fengsel Tom Eberhardt, Indre Østfold fengsel Solgunn Måløy, NAV Vestfold Britt Aas-Torkildsen, Bredtvedt fengsel Paal Breivik, Fylkesmannen i Hordaland Ståle Olsen, Kriminalomsorgen Region sørvest Liv Henly, Region nordøst (representant for NFF) Charlott Wickstrøm, Ravneberget fengsel (representant for KY)

3 Arbeidsgruppens mandat Del 1, tilstandsrapport: Arbeidsgruppen skal utarbeide en kort tilstandsrapport for arbeidsdriften i kriminalomsorgen. Denne skal inkludere de faglige, administrative, økonomiske og organisatoriske sider av virksomheten. Samarbeidet med ulike etater og det ordinære næringsliv skal beskrives, og det skal rettes spesiell oppmerksomhet til samarbeidet mellom arbeidsdriften og skolen.

4 Arbeidsgruppens mandat Del 2, strategiplan: Arbeidsgruppen skal på bakgrunn av tilstandsrapporten utarbeide et utkast til en ny strategi for arbeidsdriften. I denne strategien skal det legges vekt på hvordan arbeidsdriften i størst mulig grad kan gi den innsatte mulighet til å styrke sin kompetanse og posisjon i arbeidsmarkedet gjennom enhetens aktivitetstilbud. Det skal foreslås hvordan innsattes evner og interesser skal kunne inkluderes i tilbudet samtidig som det oppnås høy aktivisering.

5 Resultater fra kartlegging: samarbeid skole og arbeidsdrift Én survey rettet mot fengselsledelsen (N 37) Én survey rettet mot opplæringskoordinator (N 57)

6 6 I hvilken grad samarbeider skole og arbeidsdrift? (fengsel) N Denne undersøkelsen37 1Samarbeider ikke 2Samarbeider lite 3Samarbeider noe 4Samarbeider mye

7 I hvilken grad samarbeider skole og arbeidsdrift? (skole) 1Samarbeider ikke 2Samarbeider lite 3Samarbeider noe 4Samarbeider mye

8 Hvordan samarbeider skole og arbeidsdrift? (kun skole) Samarbeid om kombinasjon av teori og praksis Dokumentasjon av kompetanse/ praksis Felles møter Jobber i team knyttet til undervisningsopplegg Rekruttering og utvelgelse til kurs Samarbeid knyttet til individuelt tilrettelagt plan

9 Hvorfor samarbeider ikke skole og arbeidsdrift? (fengsel) Uegnede lokaler Manglende kapasitet Personrelatert

10 Hvorfor samarbeider ikke skole og arbeidsdrift? (skole) Fengselet har ikke arbeidsdrift Manglende overensstemmelse mellom fag og yrkestilbud Uegnede lokaler Manglende kapasitet hos skole/arbeidsdrift Lite interesse hos arbeidsdriften

11 11 Hvordan vurderer du nytten av samarbeidet mellom arbeidsdrift og skole? (fengsel) 1Svært nyttig 2Nyttig 3Mindre nyttig 4Ikke nyttig

12 Hvordan vurderer du nytten av samarbeidet mellom arbeidsdrift og skole? (skole) 1Svært nyttig 2Nyttig 3Mindre nyttig 4Ikke nyttig

13 Hvordan vurderer du kvaliteten på samarbeidet mellom arbeidsdrift og skole? (kun skole) 1Svært bra 2Bra 3Mindre bra 4Dårlig

14 Begrunn hvorfor du mener samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift er nyttig (fengsel) Øker mulighetene for individuell tilpasning og oppfølging «Mange innsatte greier ikke bare skole» Øker de innsattes muligheter etter endt soning Mulighet til å tilføre formell kompetanse Setter kompetansebygging i sentrum Utvikler det faglige miljøet

15 Begrunn hvorfor du mener samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift er nyttig (skole) Avhengige av arbeidsdriften for å få til helhetlig skoleløp (TIP, bygg og anlegg etc.) Motivere innsatte til å begynne på skole Dokumentere praksis Opplæring i fag som kan være nyttige i arbeidssammenheng (språk) Kunne gi den innsatte et mer helhetlig og individuelt tilpasset tilbud Gir mulighet til å avdekke opplæringsbehov Unik arena for opplæring av innsatte Ansatte i arbeidsdriften har større kjennskap til de innsatte (adgang til KOMPIS) Gir ansatte et større kontaktnett

16 Hindringer for samarbeidet I hvilken grad utgjør følgende faktorer en utfordring eller en hindring for samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift?

17 Fengselets lokaler (fengsel) N Denne undersøkelsen36 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

18 Fengselets lokaler (skole) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

19 Personalressurser hos arbeidsdrift (fengsel) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

20 Personalressurser hos arbeidsdrift (skole) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

21 Personalressurser hos skole (fengsel) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

22 Personalressurser hos skole (skole) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

23 Konkurranse om de "beste" innsatte (fengsel) N Denne undersøkelsen36 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

24 Konkurranse om de "beste" innsatte (skole) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

25 Ulik arbeidstid/ feriavvikling (fengsel) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

26 Ulik arbeidstid/ferieavvikling (skole) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

27 Kulturforskjeller mellom yrkesgrupper (fengsel) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

28 Kulturforskjeller mellom yrkesgrupper (skole) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

29 Ulike målsetninger ved skole og arbeidsdrift (fengsel) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

30 Ulike målsetninger ved skole og arbeidsdrift (skole) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

31 Hensyn til sikkerhet (fengsel) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

32 Hensyn til sikkerhet (skole) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

33 Manglende overensstemmelse mellom fengselets arbeidstilbud og skolens fagtilbud (kun skole) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

34 Kompetanse hos arbeidsdrift (kun skole) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

35 Hva slags kompetanse etterspør lærerne? Fagutdanning relevant for de yrkene som utøves i arbeidsdriften Oppdatering på eget fagområde Pedagogisk kompetanse Kjennskap til utdanningssystemet Kursing i RKV HMS

36 I hvilken grad utgjør følgende faktorer en utfordring eller en hindring for samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift? (fengsel) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

37 30.08.2011 09:27 www.questback.com Kartlegging arbeidsdrift37 I hvilken grad utgjør følgende faktorer en utfordring eller en hindring for samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift? (skole) 1Ingen innvirkning/ ikke relevant 2Liten grad 3Viss grad 4Stor grad 5Gjør samarbeid umulig

38 Er det andre forhold du mener er problematiske for samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift? (fengsel) Inntjeningskrav – skaper stress Ikke overensstemmelse mellom skolens ønsker og det arbeidsdriften kan tilby Manglende kontaktflate/ forum (settes ikke av tid til møter) Skoleansatte har ikke tilgang til kriminalomsorgens datasystemer Manglende fokus på sysselsetting fra skolens side (få arbeidstimer per lærer) Personlige samarbeidsforhold

39 Er det andre forhold du mener er problematiske for samarbeidet mellom skole og arbeidsdrift? (skole) Krav til produksjon/ inntjening Vanskelig å få prioritert tid til samarbeid Valg av arbeidsoppgaver for innsatte Tradisjoner/kultur Ulik lønn «Konger på haugen» – ansatte gjør som de vil Manglende vikarer Lærere kan ikke ta innsatte med ut av fengselsområdet Fordeling av ansvar for samarbeid Manglende plan fra ledelse

40 Hvilke begrensninger setter fengselsmurene?

41 30.08.2011 09:27 www.questback.com Kartlegging arbeidsdrift41 Er de innsatte involvert i markedsføringen/salget av produktene som lages i arbeidsdriften? (kun fengsel) 1Ja 2Nei N Denne undersøkelsen37

42 Høyt sikkerhetsnivåHøyt og lavt sikkerhetsnivå Lavt sikkerhetsnivå 1Ja 2Nei

43 43 Er innsatte ved fengselet sysselsatt hos oppdragsgivere utenfor fengselet gjennom frigang til arbeid? (kun fengsel) 1Nei 2Ja. Presiser kort her N Denne undersøkelsen37

44 Høyt sikkerhetsnivåHøyt og lavt sikkerhetsnivå Lavt sikkerhetsnivå 1Nei 2Ja. Presiser kort her

45 Hva med de innsattes perspektiv?

46 Takk for meg! Lars.engh.forde@jd.dep.no Tlf 926 52 623


Laste ned ppt "Ny strategisk plan for arbeidsdriften. Deltakere i gruppen Ingeir Klemetud (leder), Kriminalomsorgen region sørvest Lars Engh Førde (sekretær), KSF Tore."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google