Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til Lean EFD Induction AS 4.3.2010. Hva er Lean? Lean handler om å levere den etterspurte verdi til kundene, med minst mulige innsats Lean.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til Lean EFD Induction AS 4.3.2010. Hva er Lean? Lean handler om å levere den etterspurte verdi til kundene, med minst mulige innsats Lean."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til Lean EFD Induction AS 4.3.2010

2 Hva er Lean? Lean handler om å levere den etterspurte verdi til kundene, med minst mulige innsats Lean er både en filosofi og effektive verktøy Lean er ikke et prosjekt, men ny måte å arbeide på –en ny måte å arbeide på –en kultur

3 Leans historie og situasjon Lean stammer fra produksjonen hos Toyota i Japan og ble utviklet av Taiichi Ohno Anvendes i dag i virksomheter, sykehus, banker, forsikringsselskap, kommuner mm. Lean er i dag det mest brukte verktøy til optimalisering av virksomheter og verdikjeder Toyota startet på 50-tallet Først kjent i Norge i leverandørene til bilindustrien Universel anerkjent ledelsesfilosofi til alle former for virksomheter

4 Forankring i våre mål ”LEAN” er strategisk satsning på å utvikle en lagarbeid og forbedringskultur Kulturelle forsprang er ikke lette å ta igjen Fordi der er snakk om en kultur, vil resultatene fortsette å komme år etter år Påvirker alle nøkkeltall: Bedre kundeservice Kortere leveringstid Reduserte lagre Høyere kapasitet Økt produktivitet Bedre ergonomi Mer visuell styring Bedre arbeidsmiljø

5 Produktets gjennomløpstid liten delVerdiskapende tid er en liten del av gjennomløpstida verdiskapendeTradisjonell kostnadsredusering fokuserer ofte på den verdiskapende tida ikke verdiskapende tid Lean fokuserer på ikke verdiskapende tid

6

7 Lean er en stor forandring Lean er grunnleggende en helt ny måte å arbeide og tenke på Det vil bli stilt spørsmål ved mange aktiviteter i virksomheten Lean tenker ikke i små deler, men i overordnet flyt Endring i innstilling, holdning og vaner Gjør vi innføringen på feil måte, kan det bli en stor fiasko Omvendt kan det også bli en stor suksess, hvis vi involverer alle Lean forutsetter at alle er med!

8 Hva koster Lean? Med så store resultater skulle man forvente store investeringer…. Men Lean krever kun små økonomiske investeringer Men det krever ledelsesmessige og menneskelige investeringer i form av endringer i vår atferd Typiske Leankostnader: Innkjøp av tavler, layoutendringer, dublering av verktøy, utdannelse og trening mm. Mange velger også å søke ekstern hjelp

9 Hvilken ”Lean” – strategi? Organisa sjon Variabel Fast Produkt Variabel Fast Fabrikk Bygg

10 Nytteverdi Lean prinsippene: 1.Definer hva som er verdi for kunden 2. Skap en verdistrøm uten tap 3. Skap flyt uten stopp 4.Innfør sug-prinsippet 5.Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer Lean prinsippene: 1.Definer hva som er verdi for kunden 2. Skap en verdistrøm uten tap 3. Skap flyt uten stopp 4.Innfør sug-prinsippet 5.Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer Reduser: MUDA o Overproduksjon o Tungvinn prosess o Lager o Transport o Gangtid o Venting o Vrak Lean metoder Lean metoder Kaizen Kanban Verdistrøm Standardisert produksjon Poka Yoke SMED Etc.

11 lederskap 5 S Som treningsarena for lederskap 1.Være inspirator og rollemodell 2.Observere og kommunisere 3.Ledelse med coaching 4.Etablere nye vaner Toyotas 4 ledelsesprinsipper

12 Hva er 5 S? 1 SSEIRI Sortere: ”Det du trenger” 2 SSEITON Systematisere/organisere: ”Når du trenger det” 3 SSEISO Skrubbe og vaske: ”Reint og i orden” 4 SSEIKETSU Samhandling og trivsel: ”Jobbe bedre sammen” 5 SSHITSUKE Selvdisiplin – standardisering: ”Felles standarder utviklet i teamet” Nye vaner: ”slik er vi” – ”slik er det her hos oss”

13 Toyotas ”DNA” for produksjon Regel 1 Alle arbeidsoperasjoner skal være standardisert med hensyn til hva (innhold), hvorfor (resultat), hvordan (sekvenser), hvem, hvor og når (timing) Regel 2 Enhver kunde/leverandørforbindelse må være direkte, og det må være en entydig ja/nei veg til å sende spørsmål og svar Regel 3 Veien for ethvert produkt eller tjeneste må være enkel og direkte Regel 4 Enhver forbedring gjennomføres etter vitenskapelige metoder etter veiledning fra en veileder på et lavest mulig nivå i organisasjonen

14 Muligheter på alle nivåer

15 Sterke team 10-15 min med fast agenda PUKK: –Kontroller – Status –Korriger – opprettholde og forbedre det som trengs –Planlegg ny dag/uke Oppdater visuell informasjon Alle med

16 Sterke team 10-15 min med fast agenda PUKK: –Kontroller – Status –Korriger – opprettholde og forbedre det som trengs –Planlegg ny dag/uke Oppdater visuell informasjon Alle med

17 Sterke team 10-15 min med fast agenda PUKK: –Kontroller – Status –Korriger – opprettholde og forbedre det som trengs –Planlegg ny dag/uke Oppdater visuell informasjon Alle med


Laste ned ppt "Introduksjon til Lean EFD Induction AS 4.3.2010. Hva er Lean? Lean handler om å levere den etterspurte verdi til kundene, med minst mulige innsats Lean."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google