Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til Lean EFD Induction AS 4.3.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til Lean EFD Induction AS 4.3.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til Lean EFD Induction AS

2 Hva er Lean? Lean handler om å levere den etterspurte verdi til kundene, med minst mulige innsats Lean er både en filosofi og effektive verktøy Lean er ikke et prosjekt, men en ny måte å arbeide på en kultur

3 Leans historie og situasjon
Lean stammer fra produksjonen hos Toyota i Japan og ble utviklet av Taiichi Ohno Anvendes i dag i virksomheter, sykehus, banker, forsikringsselskap, kommuner mm. Lean er i dag det mest brukte verktøy til optimalisering av virksomheter og verdikjeder Toyota startet på 50-tallet Først kjent i Norge i leverandørene til bilindustrien Universel anerkjent ledelsesfilosofi til alle former for virksomheter

4 Forankring i våre mål ”LEAN” er strategisk satsning på å utvikle en lagarbeid og forbedringskultur Kulturelle forsprang er ikke lette å ta igjen Fordi der er snakk om en kultur, vil resultatene fortsette å komme år etter år Påvirker alle nøkkeltall: Bedre kundeservice Kortere leveringstid Reduserte lagre Høyere kapasitet Økt produktivitet Bedre ergonomi Mer visuell styring Bedre arbeidsmiljø

5 Produktets gjennomløpstid
Verdiskapende tid er en liten del av gjennomløpstida Tradisjonell kostnadsredusering fokuserer ofte på den verdiskapende tida Lean fokuserer på ikke verdiskapende tid

6

7 Lean er en stor forandring
Lean er grunnleggende en helt ny måte å arbeide og tenke på Det vil bli stilt spørsmål ved mange aktiviteter i virksomheten Lean tenker ikke i små deler, men i overordnet flyt Endring i innstilling, holdning og vaner Gjør vi innføringen på feil måte, kan det bli en stor fiasko Omvendt kan det også bli en stor suksess, hvis vi involverer alle Lean forutsetter at alle er med!

8 Hva koster Lean? Med så store resultater skulle man forvente store investeringer…. Men Lean krever kun små økonomiske investeringer Men det krever ledelsesmessige og menneskelige investeringer i form av endringer i vår atferd Typiske Leankostnader: Innkjøp av tavler, layoutendringer, dublering av verktøy, utdannelse og trening mm. Mange velger også å søke ekstern hjelp

9 Hvilken ”Lean” – strategi?
Organisasjon Variabel Fast Produkt Fabrikk Bygg

10 Nytteverdi Lean metoder Lean prinsippene: MUDA Kaizen Verdistrøm 5 S
Definer hva som er verdi for kunden 2. Skap en verdistrøm uten tap 3. Skap flyt uten stopp Innfør sug-prinsippet Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer Lean metoder Reduser: MUDA Overproduksjon Tungvinn prosess Lager Transport Gangtid Venting Vrak Kaizen Verdistrøm 5 S Kanban Standardisert produksjon SMED Poka Yoke Etc.

11 5 S Som treningsarena for lederskap
Være inspirator og rollemodell Observere og kommunisere Ledelse med coaching Etablere nye vaner Toyotas 4 ledelsesprinsipper

12 Hva er 5 S? 1 S SEIRI Sortere: ”Det du trenger” 2 S SEITON
Systematisere/organisere: ”Når du trenger det” 3 S SEISO Skrubbe og vaske: ”Reint og i orden” 4 S SEIKETSU Samhandling og trivsel: ”Jobbe bedre sammen” 5 S SHITSUKE Selvdisiplin – standardisering: ”Felles standarder utviklet i teamet” Nye vaner: ”slik er vi” – ”slik er det her hos oss”

13 Toyotas ”DNA” for produksjon
Regel 1 Alle arbeidsoperasjoner skal være standardisert med hensyn til hva (innhold), hvorfor (resultat), hvordan (sekvenser), hvem, hvor og når (timing) Regel 2 Enhver kunde/leverandørforbindelse må være direkte, og det må være en entydig ja/nei veg til å sende spørsmål og svar Regel 3 Veien for ethvert produkt eller tjeneste må være enkel og direkte Regel 4 Enhver forbedring gjennomføres etter vitenskapelige metoder etter veiledning fra en veileder på et lavest mulig nivå i organisasjonen

14 Muligheter på alle nivåer
Illustrasjon av de ulike forbedringsaktivitetene som foregår i Toyota-konsernet.

15 Sterke team 10-15 min med fast agenda PUKK:
Kontroller – Status Korriger – opprettholde og forbedre det som trengs Planlegg ny dag/uke Oppdater visuell informasjon Alle med

16 Sterke team 10-15 min med fast agenda PUKK:
Kontroller – Status Korriger – opprettholde og forbedre det som trengs Planlegg ny dag/uke Oppdater visuell informasjon Alle med

17 Sterke team 10-15 min med fast agenda PUKK:
Kontroller – Status Korriger – opprettholde og forbedre det som trengs Planlegg ny dag/uke Oppdater visuell informasjon Alle med


Laste ned ppt "Introduksjon til Lean EFD Induction AS 4.3.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google