Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IDRETTENS HELSESENTER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IDRETTENS HELSESENTER"— Utskrift av presentasjonen:

1 IDRETTENS HELSESENTER

2 Forsikringsytelser IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling. (Offentlige egenandeler før skaden er meldt) Akutt * 1 500 B Idrettens Skadetelefon Telefon Kl alle dager Diagnostisering * JA C Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF (Obligatorisk før videre henvisning) 2 000 D Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen) E Behandling hos manuellterapeut, fysioterapeut, kiropraktor Behandling * - 6 000 F Behandling hos legespesialist G Operasjon (spesialist i kirurgi) Opptrening etter kirurgi, ortose 8 000 25 000 H Undersøkelse og behandling av spiseforstyrrelse 50 000 I Sammensatte symptomer 10 000 J Tannskade - undersøkelse og behandling K Reiseutgifter (Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn) 4 000 BEHANDLINGSGARANTI Frist for Diagnostisering (B, C, D) Diagnostisering 3 virkedager Frist for oppstart behandling (E, F, G, H, I, K) Behandling 3 måneder ** EGENANDEL Gruppe A, C, D, E, F, G, H, I, J Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/ lidelse 1 000 L Ulykkesdødsfall Ved forsikredes død Utbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørger Utbetales til forsikredes barn under 20 år 50 000 150 000 M Progressiv invaliditetserstatning Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 % Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 % Forsikringssum kr Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.3 – 150  – * Dekker kun behandling av belastningslidelser i henhold til vilkår. ** Behandlingsgarantien er på oppstart utredning og behandling. Det er den medisinske vurderingen som avgjørende hva som gjøres videre.

3 Lisens med forsikring Grunnforsikring senior: kr. 600,-/person
Junior år: kr. 450,-/person Grunnforsikring trener: kr. 500,-/person Utvidet forsikring: kr. 850,-/person i tillegg til grunnforsikring Betales til: Kontonummer: (DNB Nor) IBAN: NO Swift/BIC kode: DNBANOKK (Alle innbetalinger må merkes med hvilken type forsikring, idrett (Aussie Rules/GAA/League/Union eller Quad) og navn på den som forsikringen skal gjelde.) NB: Det er en forutsetning for å kjøpe lisens at man er medlem i en klubb under NRF. Alle premier er inklusive Idrettens Skadetelefon Forsikringsgiver: Gjensidige Forsikring

4 Idrettens Helsesenter er etablert for å:
gi et medisinsk tilbud av høy kvalitet til idrettsutøvere på alle nivåer tilbud til idrettens samarbeidspartnere ta et utvidet samfunnsansvar i samarbeid med ”Helse-Norge” Medlemmer Norges Fotballforbund Norges Håndballforbund Norges Skiforbund Norges Gymnastikk- og turnforbund Norges Ishockeyforbund Norges Friidrettsforbund Vi samler idrettsnorge Norges Basketballforbund Norges Roforbund Norges Skøyteforbund Oslo Bedriftsidrettskrets Norges Cykleforbund

5 Økt press på det offentlige Helse-Norge
Nøkkeltall fra SSB: 3 av 10 sier at de har helseproblemer som påvirker hverdagen 1 av 8 har ligget på sykehus det siste året 1 av 10 i yrkesaktiv alder er uføretrygdet Konsekvenser: Prioriteringer er nødvendig Økte ventetider Behov for bedre forsikring Tror vi idrettsmedisin blir prioriterte tjenester i det offentlige videre fremover?

6 10 år skadestatistikk fra Tippeligaen
Idrettsskader i Norge 17 % av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader 20 % ski-idretter 12 % håndball 33 % fotball I snitt skader én spiller seg i hver kamp slik at hun/han ikke kan trene eller spille fotball dagen etter 60 % akutte og 40 % belastningsskader 5,7% 8,5% 3,2% 2,5% 10,5% 17,7% 5,5% 21,4% 9,5% 15,5% 10 år skadestatistikk fra Tippeligaen

7 FORRETTNINGSOMRÅDER ARBEIDSRETTET REHABILITERING BEDRIFTSHELSE
HELSE & LIVSSTIL SYKEHUS SPESIALISTSENTER IDRETTENS SKADETELEFON OG FORSIKRING

8 SYKEHUS Sykehuskonsesjon gitt av Helse og omsorgsdepartementet
Spesialister på idrettsmedisin Utredning Behandling Kirurgi Rehabilitering Har fått status som sykehus, men ikke avtale med Helse Sør-Øst Er foreløpig ikke innkalt til forhandlinger i det pågående anbudet

9 SPESIALISTSENTER Medisinsk støtteapparat for alle landslagene til NFF
Spesialistundersøkelser 2-linje for Idrettens skadetelefon Spillavhengighet Rusavhengighet Førstehjelpskurs Rehabilitering etter kirurgi Kvalitetssikrer behandlernettverket Sikrer behandlingsgarantien Campus Norway Idrettens legevakt med utredning og behandling av idrettsskader. Kan finansieres ved at vi får muligheten til å bruke dag- og kveldstakster. Krever en politisk løsning

10 IDRETTENS SKADETELEFON OG FORSIKRING
Skaderådgivning og behandlingsformidling 0900 – 2100 alle dager Helsepersonell med spesialkompetanse på idrettsmedisin Kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge Alle samtaler blir tatt opp og lagret Ideell og nøytral samarbeidspartner

11 SKADETELEFON OG FORSIKRING
Utøvere ” Kvalitetssikret behandlernettverk i hele Norge” Bistand ved skade Forsikring Gjensidige Rådgivning IDRETTSKADER IDRETTSMEDISIN FORBYGGING REISEMEDISIN

12 Aktivitet 10 særforbund 800.000 utøvere
150 behandlingssteder i alle fylker telefoner forsikringssaker 2.000 MR undersøkelser 350 operasjoner

13 Hva får du av Idrettens Helsesenter
Tilgang til Idrettens Skadetelefon og et kvalitetssikret behandlernettverk. Bedre dekninger. Alle får hjelp uansett dekning. Alle har fått en behandlingsgaranti. Endret fokus fra ”død og elendighet” til behandling. Radiologi innen 24 timer. Bedre priser. Idrettsbehandling fra 2014. Alle får hjelp selv om det ikke er dekning i forsikringen En dekning med fokus på ”raskest mulig tilbake i aktivitet” Over 20% besparelse på kirurgi

14 IDRETTSBEHANDLING 2014 Alle saker (ikke akuttbehandling i det offentlige helsevesenet) skal vurderes av fysikalskmedisiner eller idrettslege NIMF før utøveren henvises videre. Skiller ikke mellom akutt- og belastningsskader. Redusert dekningen til behandling i utvidet forsikring. Dekker ikke behandling i grunnforsikringen. Økte dekninger på operasjon i grunnforsikringen. Redusert dekningen til billeddiagnostikk. Behandlingsgaranti på 3 virkedager til utredning i grunnforsikringen.

15 Hva er viktig? Uavhengig av forsikringsdekning:
Rådgivning på skadeforebygging og skadebehandling Sikre tilgang til spesialister på idrettsmedisin I forsikringsdekningen: Endre fokus fra ”død og elendighet” til raskest mulig tilbake Rask utredning (MR, Røntgen, etc.) Dekning for belastningsskader (over 90% i enkelte idretter) Dekninger tilpasset den enkelte idrett Bedre priser

16 Det hjelper å forebygge?
Skadefri.no


Laste ned ppt "IDRETTENS HELSESENTER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google