Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for digital kompetanse Erik Westrum, Harald Torbjørnsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for digital kompetanse Erik Westrum, Harald Torbjørnsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for digital kompetanse Erik Westrum, ew@iktsenteret.noew@iktsenteret.no Harald Torbjørnsen ht@iktsenteret.noht@iktsenteret.no

2 Overordnet målsetting

3 Hvordan ramme inn Feide, IKTplan, Fits etc… for å realisere digitale ferdigheter i skolen

4 Strategi for IKT i skolen ​Hvor er dere? ​Hvor vil dere? ​Hva er tiltakene for å komme dit? ​KS vil at alle skoler har IKT-strategi ​- Digital agenda 2013-17

5 Strukturer ​Digitale ferdigheter avhenger av: Tilgang på utstyr Tilgang på infrastruktur Kompetanse hos lærerne Strategisk IKT kompetanse på ledernivå

6 IKT-strategi ​Viktig for å kunne imøtekomme krav, behov og holde kvaliteten ved like ​Fundamentering: KS sin digitale strategi 2013 -2017 – Lokal kommunal strategi » Skolens egen IKT-strategi » Strategi for digitale ferdigheter

7 Framgangsmåte 1.Definer overordnet mål og delmål 2.Definer tverrgående områder 3.Arbeid inn tiltak og aktiviteter 4.Kvalitetssikre planen 5.Publisering og implemetering

8 Kommunale IKT-strategier

9 Oppvekst – KS digitaliseringsstrategi

10 Tverrgående temaer Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet Arkitektur og standardisering

11 Anbefalinger ​Bruk KS sin strategi som mal ​Konkretiser ønsket dataflyt. Brukerdata Persondata Arkivverdig materiale

12 I praksis… ​5 møter 1.Visjoner og hovedmål 2.Tverrgående og delmål 3.Tiltak 4.Tiltak 5.Ferdigstillelse

13 I praksis… ​1 gruppe med 5 – 7 personer Skoleledere, ikt-veiledere Involvere ansvarspersoner ved behov Skoleledere og drift fortløpende orientert

14 Produser strategien digitalt ​Et digitalt produkt gjør planen mer tilgjengelig og lar seg enkelt rullere. Wiki, Hjemmeside e-bok LMS ?

15 Feide Tvinger inn kildesystem som prinsipp ​Profesjonaliserer og digitaliserer dataflyten ​Enkel innlogging for brukerne ​Først og fremst et rammeverk for personvern i et digitalt landskap. Avhengig av et velfungerende kildesystem

16 Digitalt førstevalg

17 E-post? SMS? Meldinger? Hjemmesider? RSS? Sosiale medier? LMS? Foreldreweb? Krever god strategi, gode rutiner og god implementering!

18 Grensesnitt på tvers Prøvesystemer Oppgaveverktøy Læringsressurser (Feide-ressurser) Kartlegginger Elevarbeid Hovedsystem for vurdering, fravær, persondata osv. Kvalitetssystemer Driftssystemer Brukerstyring Ressurser som krever vurdering Arkiv integrasjon Lønnsintegrasjon API Eksempel fra Elverum kommune

19 Standarder

20 FITS – stabil og strukturert drift

21 Dataflyt - persondata Lokal utnyttelse ADAM AD Passord Hypernett/Visma Flyt/Oppad - Administrative webmoduler

22 Oppad lærerweb Eksempel fra Elverum kommune

23 Kompetanseheving ved ulike nettverk Eks: Fjell skole Eks: NBS, veiledere hos Utdanningsdirektør Eks: Avdelingsledere med tverrgående fagansvar ​- kompetanse hos direktør / skolesjef ​- kompetanse hos ledere på skolene ​- kompetanse hos ressurspersoner på skolene ​- samlinger av ressurspersoner 4 ganger i året ​- IKT plan inn på fagnettverk ​- IKTplan inn i lokale fagplaner ​- Lokale kompetansehevingsplaner på skole

24

25 Oppsummert.. KS sin strategiplan Feide FITS IKTplan o Plan for kompetanseheving o Plan for kontrollmekanismer


Laste ned ppt "Strategi for digital kompetanse Erik Westrum, Harald Torbjørnsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google