Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for digital kompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for digital kompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for digital kompetanse
Erik Westrum, Harald Torbjørnsen

2 Overordnet målsetting

3 Hvordan ramme inn Feide, IKTplan, Fits etc… for å realisere digitale ferdigheter i skolen

4 Strategi for IKT i skolen
Hvor er dere? Hvor vil dere? Hva er tiltakene for å komme dit? KS vil at alle skoler har IKT-strategi - Digital agenda

5 Strukturer Digitale ferdigheter avhenger av: Tilgang på utstyr
Tilgang på infrastruktur Kompetanse hos lærerne Strategisk IKT kompetanse på ledernivå

6 IKT-strategi Viktig for å kunne imøtekomme krav, behov og holde kvaliteten ved like Fundamentering: KS sin digitale strategi Lokal kommunal strategi Skolens egen IKT-strategi Strategi for digitale ferdigheter

7 Framgangsmåte Definer overordnet mål og delmål
Definer tverrgående områder Arbeid inn tiltak og aktiviteter Kvalitetssikre planen Publisering og implemetering

8 Kommunale IKT-strategier

9 Oppvekst – KS digitaliseringsstrategi

10 Tverrgående temaer Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse
Arkiv og dokumenthåndtering Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet Arkitektur og standardisering

11 Anbefalinger Bruk KS sin strategi som mal Konkretiser ønsket dataflyt.
Brukerdata Persondata Arkivverdig materiale

12 I praksis… 5 møter Visjoner og hovedmål Tverrgående og delmål Tiltak
Ferdigstillelse

13 I praksis… 1 gruppe med 5 – 7 personer Skoleledere, ikt-veiledere
Involvere ansvarspersoner ved behov Skoleledere og drift fortløpende orientert

14 Produser strategien digitalt
Et digitalt produkt gjør planen mer tilgjengelig og lar seg enkelt rullere. Wiki, Hjemmeside e-bok LMS ?

15 Feide Tvinger inn kildesystem som prinsipp
Profesjonaliserer og digitaliserer dataflyten Enkel innlogging for brukerne Først og fremst et rammeverk for personvern i et digitalt landskap. Avhengig av et velfungerende kildesystem

16 Digitalt førstevalg

17 Digitalt førstevalg E-post? SMS? Meldinger? Hjemmesider? RSS?
Sosiale medier? LMS? Foreldreweb? Krever god strategi, gode rutiner og god implementering!

18 Grensesnitt på tvers Hovedsystem for vurdering, fravær, persondata osv. Oppad Ressurser som krever vurdering API API Prøvesystemer Oppgaveverktøy Læringsressurser (Feide-ressurser) Kartlegginger Elevarbeid Kvalitetssystemer Driftssystemer Brukerstyring Arkiv integrasjon Lønnsintegrasjon Eksempel fra Elverum kommune

19 Standarder

20 FITS – stabil og strukturert drift

21 Hypernett/Visma Flyt/Oppad - Administrative webmoduler
Lokal utnyttelse Passord AD BAS ADAM Hypernett/Visma Flyt/Oppad - Administrative webmoduler SAS PS Dataflyt - persondata

22 Arkiv E-portifolio - arkiverdig??
Oppad E-portifolio - arkiverdig?? Oppad lærerweb Eksempel fra Elverum kommune

23 Kompetanseheving ved ulike nettverk Eks: Fjell skole Eks: NBS, veiledere hos Utdanningsdirektør Eks: Avdelingsledere med tverrgående fagansvar - kompetanse hos direktør / skolesjef - kompetanse hos ledere på skolene - kompetanse hos ressurspersoner på skolene - samlinger av ressurspersoner 4 ganger i året - IKT plan inn på fagnettverk - IKTplan inn i lokale fagplaner - Lokale kompetansehevingsplaner på skole

24

25 Oppsummert.. KS sin strategiplan Feide FITS IKTplan
Plan for kompetanseheving Plan for kontrollmekanismer


Laste ned ppt "Strategi for digital kompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google