Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale tekster og mapper Fantastiske verktøy eller bortkastet tid..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale tekster og mapper Fantastiske verktøy eller bortkastet tid.."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale tekster og mapper Fantastiske verktøy eller bortkastet tid..
Hvorfor skal vi lagre i digitale mapper ? Er det like bra å bruke ringpermer?

2 Digital kompetanse og digital mappevurdering

3 Hvorfor digitale mapper
Program for digital kompetanse Digitale mapper som verktøy for å utvikle: Digital kompetanse Basisferdigheter i norsk, matematikk og engelsk Vanligvis skal foredrag bygges opp etter hvorfor og hvordan metoden.. Dette blir ikke så veldig forskjellig… Når skal man egentlig begynne å bli digitalt kompetente Jeg er spent på hvordan læringsmålene i digital kompetanse i den nye læreplanen som kommer blir seende ut… Det poenget vi ofte glemmer er at de aller fleste elevene kommer til skolen med en viss digital kompetanse… heller ikke på dette området er de tomme glass som skal fylles, men viktige medspillere i sin egen læring og utvikling. Vi velger….

4 Læringsmål og metodebruk
Styrt lek som læringsmetode. Bruk av IKT og digitale medier oppleves som lek ”Spille på PC” Mottagerbevissthet Det gir mulighet for reelle mottagere og publisering av egne tekster og oppgaver Respons fra ulike deltagere Gevinster ved tidlig bruk av IKT

5 Dagliglivskompetanse
Vi skal gi elevene redskaper til å takle det samfunnet de skal ut i … eks… Kommunisere Være en del av et fellesskap Håndtere penger Være en E-borger med alt dette innebærer…… Ha fokus på det samfunnet elevene skal ut i ….ikke det vi lever i nå.

6 Gi IKT et pedagogisk innhold
Ikke kun IKT for å lære å bruke hardware og software MEN…. Bruk av IKT som pedagogisk metode knyttet til læring av målene i de enkelte fag. VÆRE KREATIVE OG SE ETTER MULIGHETENE =0) IKT-metodikk ASTROD - prosjekt

7 Digitale mapper - Drammen
Utviklingsgruppen i Drammen jobber med å lage nye digitale mapper for elevene.

8 MIN SIDE – MLG PRIVAT PUBLIC
Private = elever, foresatte og lærere har tilgang til filene. Public= filene er tilgjengelig for all users MLG. Må se på en løsning for ekstern side for de eldste elevene? (transparent del) Mine arbeider (private/public) Når eleven lagrer skal den ha mulighet for å hake av for public for å angi om arbeidet skal publiseres eller ikke. PRIVAT Digital læringsbok(Private) Organisert etter fag Hovedområder innen for faget Elevarbeider PUBLIC Meg selv – mine mål (Public) Presentasjonen av eleven selv. Eleven legger ut minst en presentasjon i året. Målark (Private) Blogg (Public) Konferanser/elevsamtaler (Private) Ikon Elever og foreldre lesertilgang Samarbeidsposjekter (Public) Elevene oppretter samarbeidsområder knyttet til spesifikke prosjekter HJEM/SKOLE samarbeid(Private) Elever og foreldre skivetilgang Diskusjonsforum Brukes til 14 dagers evalueringer, slik at foreldre og elever kan kommentere tilbake.

9 Digitale trinnrom

10 Generelt innhold Presentasjon av eleven Mål for eleven
Tekst, hvem er jeg Bilde Mål for eleven Evt .målark Læringsstrategier

11 Vi har mappene… hva nå ? Det å ha digitale mapper å lagre i er ikke det samme som digital mappevurdering. Digital metodikk krever: endring av undervisningspraksis endring av læringspraksis

12 Det er lurt å utvikle en slags årsplan for når ulike typer elementer skal legges inn i mappen.
Måned: Hva: Metode August ”Meg selv” Scanne inn tegning og evt. tekst eller Tegne seg selv i Paint og skrive inn signaturen. September Alfabetet Helord Bruke mal. Endre farge på de bokstavene og helordene man mestrer. Oktober Leseprøve - norsk Voice Recorder Mp3 – format November Desember Dette skal jeg jobbe med i det nye året. Mine beste arbeider Liste i Word Velge inn arbeider fra arbeidsmappa til presentasjonsmappa Januar Skulptur Lage snøfigurer ute. Digitale bilder. Februar Mars Jeg en kunstner Lage malerier/tegninger som scannes inn. April Jeg en forfatter Velge en av skrivestundbøkene som scannes eller skrives inn. Det går også an å bruke kamera og ta bilde. Mai norsk Slik skriver jeg Scanne inn eks. på håndskrift Juni

13 En plan for 5.trinn kan se slik ut:
Måned: Hva: Metode August ”Meg selv” PowerPoint Digital bilde September Leseprøve norsk engelsk Slik skriver jeg Voice Recorder Mp3 – format Scanne inn eks. på håndskrift Oktober Læringsmåter, slik lærer jeg best Legge inn arbeid med en fagtekst. Bruk av læringsstrategi. Begrunnelse for valg av metode. November Diverse tester. Carlsten Kåre Johnsen M-4 Bruke Excel til å lage egne kurver for utvikling og fremgang Desember Dette skal jeg jobbe med i det nye året. Mine beste arbeider Liste i Word Velge inn arbeider fra arbeidsmappa til presentasjonsmappa Januar Skulptur Lage snøfigurer ute. Digitale bilder evt. Video. Refleksjonslogg. Februar Landet mitt Lage en presentasjon i PowerPoint Mars Jeg en kunstner Lage malerier/tegninger som scannes inn. NB! Eleven skriver en refleksjonslogg som legges ved. April Jeg en forfatter Bruk av VCT Fortelling Skrive fortelling i Word Mai Juni Andre arbeider: prosjekter som for eksempel ”Romertiden” eller ”Det gamle Hellas” arbeider i norsk grammatikk digitale tester og prøver målområdeark elevsamtalereferater arbeid med læringstrategier/metoder legge inn resultater fra ukeslutt og fredagstester

14 Begrensninger eller muligheter

15 Min mappe – valg dere må gjøre
Gjøre valg i forhold til hvilke arbeider de ønsker å publisere. Mer fokus på underveisvurdering og utvalg etter hvert som elevene blir eldre. ( elevsamtaler ?) Publisering Transparent del (hjemmeside HIVE)

16 Digital mappe som samarbeids-verktøy mellom hjem og skole
Foreldre som brukere av LMS Foreldrene skal ha tilgang til den digitale mappa til sin elev gjennom sin egen brukerkonto. Digital mappe Infodel skole – hjem Arbeidsmappe Presentasjonsmappe mm

17 Faglig innhold i mappa Innholdet i mappa er arbeider utviklet digitalt
Dvs. ulike typer digitale filer Vanlige arbeider som er digitalisert

18 Digital dokumentasjon & digitale arbeider
Vi kan dokumenterer læring og utvikling gjennom: Tekst Bilde Video Animasjoner Presentasjoner Lyd mm Minner dere om at vi ser på mappa som en mulighet til å dokumentere Det å stadig oppdage nye muligheter er også vår form for lek…. Arbeid oppgaver Arbeidsformer Prosess Produkt

19 Hva putter man så egentlig i den digitale mappa
Hva putter man så egentlig i den digitale mappa ? Gruppe/trinnarbeider Individuelle arbeider

20 Tegninger som scannes

21 ..eller digitale tegninger

22 Bruke tegninger til faglige presentasjoner
Mål/metode IKT ferdighet: Tegne i Paint Jobbe med PowerPoint Animere presentasjoner Bruke autofigur funksjon Mål/innhold NSM: Plantens deler Gjøre seg kjent med vårplanter

23 Fokus på elevaktive og skapende arbeidsmetoder
Utnytte nye metoder for dokumentasjon

24 Bruke digitale bilder for å dokumentere læring og arbeid

25 Tredimensjonal form kunst & håndverk

26 Praktiske forsøk Flyte-synke

27 ..med egenproduserte fartøyer

28 Sammensatte tekster Et bilde snakker tusen språk.... JIPPI! dust
HMMMPRF #!ZX! Du er en dust De hvisker sikkert om meg De syntes sikkert at jeg er dum. De er så slemme… Nye krav i Kunnskapsløftet Et bilde snakker tusen språk....

29 Animasjoner

30

31 Hva kom først… høna eller egget ?

32 Oppgave Når jeg tenker på våre årsplaner..
Hva er det naturlig for oss å putte i den digitale mappa? Hvordan kan vi lage en forpliktende plan for vår skole/kommune ift mappevurdering og innhold i mappene?


Laste ned ppt "Digitale tekster og mapper Fantastiske verktøy eller bortkastet tid.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google