Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien inn i kriminalitet, gjengkriminalitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien inn i kriminalitet, gjengkriminalitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien inn i kriminalitet, gjengkriminalitet.
Av dr. Inger-Lise Lien Jeg skal snakke om betydningen av vold i gjenger Vise eksempler fra A og B gjengen Jeg skal vise hva som skjer når gjengen transformeres og går inn i narkotikaomsetningen Jeg skal antyde noe om grunnen til at andregenerasjons innvandrere er overrerepresentert i kriminalstatistikken Jeg skal si litt om hva vi kan gjøre

2 Gjeng: bande, gang Gjeng = problematisk ungdomsgruppe
Gang (Californian STEP- act): Gruppen har et navn Gruppen krever territorium eller kriminell entreprise Gruppen holder sammen internt og over tid Gruppen er involvert i kriminell aktivitet Gang ifølge Eurogang definisjon: ”any durable street oriented youth group whose involvement in illegal activity is part of their group identity.” Gjeng = problematisk ungdomsgruppe

3 Veien inn - Kriminalitetskarriere 9 A B C 13
40 12 11 10 9 9 8 A B C

4

5 Kriminalitet utført av gjenger
Stort utvalg av kriminalitetshandlinger ”kafeterialignende kriminalitet” mot alle typer samfunnsborgere Antagonistiske voldshandlinger mot konkurrerende grupper

6 Hvorfor vold/kriminalitet øker i gjenger
Vold som kvalifisering (ikke for pingler/sveklinger) Initiasjonsriter: gjøre seg fortjent til medlemskap – skape lojalitet og tillit. Æreskodeks: vold/trusler for å bygge respekt basert på frykt – bygge gjengens ære - omdømme. Image som brutal: hyperære Vold betraktes som nødvendig = kapital Vold er profesjonalitet Bygger makt ved hjelp av frykt/trusler/vold Fryktens kultur

7 Respekt =Produsere frykt=Makt
Hyperære som makt og forsvarsverk Ære som fryktproduksjon Hypersensitiv for krenkelsen Gruppe B Gruppe A Respekt =Produsere frykt=Makt PERSON Fadimedrapet Drittstøvel Ka Ære Vold og brutalitet er nødvendigfor ikke å oppfattes som svak.

8

9 : Individ, familie, skole fritid, nabolag
Kriminalitets handlinger Mentalitet Kriminalitets handling Kriminalitets handlinger Produserer Produserer Rammebetingelser : Individ, familie, skole fritid, nabolag

10

11 Transformasjoner ”Gangs in Process” Vanlige Kamerater. Uro, bråk på ungdomsskolen. Gjeng: Kriminalitet, vold, narkotika på lavt nivå Organisert kriminell gruppe: narkotikaomsetning på høyt nivå, Familiedynastier, mafialignende kriminalitet. grove ran

12 Entry Norge Utland 4 3 2 1 10 kg heroin Hovedmann Ringleder 2 kg 2 kg
Hovedmann, utland 3 2 kg 2 kg Ring, gjeng Filter/blokkade Connection 2 250 g 1 10 og, 5g Selger/bruker Entry Bruker

13 Veier inn i gjengen Nettverk: familierekruttering Nøkkelhendelser Kameratnettverk Fristes av penger 2. Veier inn i narkotika omsetning

14 Kriminalitetsutviklingen
Migrasjon er med på å forsterke noen risikofaktorer. Innvandrere utsettes for ekstra press: Social økologi mellom byen og landet: drabantbyene Statusfrustrasjon Offerforståelse: Aggresjon Sosial kontroll og diskvalifisering av foreldrene i fremmed kontekst Migrasjonshypotesen: Tony Waters Integreringspress: ungdom integreres fortere enn foreldrene Størrelsen på jevnaldergruppen: demografi Kulturelle faktorer: - Kjønn: kyskhet, maskulinitet - æreskodeksen Kriminaliteten omhandler en minoritet innenfor minoriteten Kriminalitet er problem for minoriteten Opphopning, komplementaritet, overlappende faktorer. Migrasjon fører til akkumulasjon av risikofaktorer I 2002 var det i Oslo 137 ran i Oslo hvor Rønning I aldersgruppa år var andelen fulgt skyldig i lovbrudd 88 per 1000 blant norske Og 120 per 1000 blant fremmedkulturelle Hustad i 1998: 53,4 per 1000 fremmedkulturelle Mens for nordmenn 27,7 per 1000 Skarhamar: ca 200 av sto for hele 34 % av

15 Hva kan man gjøre? Styrke institusjonene i områdene. Bygge broer mellom strukturene Ikke trekke seg ut. Ingen redsel. Høyt analytisk nivå. Ærlighet. Ikke bøllete. Respektful Bygge ned offer-forståelsen til de unge, fokuser på de positive mulighetene. Intensivt kommunikasjonsarbeide inn i miljøene. Forankre seg i humanistiske verdier Bygge ned trusselkulturen og æreskodeksen Konsentrere forebyggende arbeid rundt 12, 13, 14 års alderen, med fokus på det som skjer innenfor og utenfor skolene


Laste ned ppt "Veien inn i kriminalitet, gjengkriminalitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google