Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av dr. Inger-Lise Lien Veien inn i kriminalitet, gjengkriminalitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av dr. Inger-Lise Lien Veien inn i kriminalitet, gjengkriminalitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Av dr. Inger-Lise Lien Veien inn i kriminalitet, gjengkriminalitet.

2 Gjeng: bande, gang Gang (Californian STEP- act): 1.Gruppen har et navn 2.Gruppen krever territorium 3.eller kriminell entreprise 4.Gruppen holder sammen internt og over tid 5.Gruppen er involvert i kriminell aktivitet Gang ifølge Eurogang definisjon: ”any durable street oriented youth group whose involvement in illegal activity is part of their group identity.” Gjeng = problematisk ungdomsgruppe

3 Kriminalitetskarriere 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ABCABC 8 9 9 10 11 12 13 40 Veien inn -

4

5 Kriminalitet utført av gjenger 1.Stort utvalg av kriminalitetshandlinger ”kafeterialignende kriminalitet” mot alle typer samfunnsborgere 2.Antagonistiske voldshandlinger mot konkurrerende grupper

6 Hvorfor vold/kriminalitet øker i gjenger –Vold som kvalifisering (ikke for pingler/sveklinger) –Initiasjonsriter: gjøre seg fortjent til medlemskap – skape lojalitet og tillit. –Æreskodeks: vold/trusler for å bygge respekt basert på frykt – bygge gjengens ære - omdømme. –Image som brutal: hyperære –Vold betraktes som nødvendig = kapital –Vold er profesjonalitet –Bygger makt ved hjelp av frykt/trusler/vold –Fryktens kultur

7 Hyperære som makt og forsvarsverk Ære som fryktproduksjon Hypersensitiv for krenkelsen PERSON Ære Respekt =Produsere frykt=Makt Vold og brutalitet er nødvendigfor ikke å oppfattes som svak. Gruppe Gruppe B A

8

9 Kriminalitets handling Produserer Mentalitet Produserer Kriminalitets handlinger Kriminalitets handlinger Rammebetingelser: Individ, familie, skole fritid, nabolag

10

11 Transformasjoner 1.”Gangs in Process” Vanlige Kamerater. Uro, bråk på ungdomsskolen. 2.Gjeng: Kriminalitet, vold, narkotika på lavt nivå 3.Organisert kriminell gruppe: narkotikaomsetning på høyt nivå, Familiedynastier, mafialignende kriminalitet. grove ran

12 Norge Utland 10 kg heroin 2 kg 250 g 10 og, 5g 3 4 2 1 Connection Selger/bruker Ring, gjeng Hovedmann Ringleder Hovedmann, utland Bruker Filter/blokkade Entry

13 1.Veier inn i gjengen Nettverk: familierekruttering Nøkkelhendelser Kameratnettverk Fristes av penger 2. Veier inn i narkotika omsetning

14 Kriminalitetsutviklingen Migrasjon er med på å forsterke noen risikofaktorer. –Innvandrere utsettes for ekstra press: Social økologi mellom byen og landet: drabantbyene Statusfrustrasjon Offerforståelse: Aggresjon Sosial kontroll og diskvalifisering av foreldrene i fremmed kontekst Migrasjonshypotesen: Tony Waters –Integreringspress: ungdom integreres fortere enn foreldrene –Størrelsen på jevnaldergruppen: demografi Kulturelle faktorer: – - Kjønn: kyskhet, maskulinitet - æreskodeksen Kriminaliteten omhandler en minoritet innenfor minoriteten Kriminalitet er problem for minoriteten Opphopning, komplementaritet, overlappende faktorer. Migrasjon fører til akkumulasjon av risikofaktorer

15 Hva kan man gjøre? Styrke institusjonene i områdene. Bygge broer mellom strukturene Ikke trekke seg ut. Ingen redsel. Høyt analytisk nivå. Ærlighet. Ikke bøllete. Respektful Bygge ned offer-forståelsen til de unge, fokuser på de positive mulighetene. Intensivt kommunikasjonsarbeide inn i miljøene. Forankre seg i humanistiske verdier Bygge ned trusselkulturen og æreskodeksen Konsentrere forebyggende arbeid rundt 12, 13, 14 års alderen, med fokus på det som skjer innenfor og utenfor skolene


Laste ned ppt "Av dr. Inger-Lise Lien Veien inn i kriminalitet, gjengkriminalitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google