Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BESTILLERKONTORET Pårørendeskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BESTILLERKONTORET Pårørendeskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 BESTILLERKONTORET Pårørendeskole 03.12.2012
Edel K. Mikkelsen og Anita H. Villanger Enhetsleder Bestillerkontoret HAUGESUND KOMMUNE informasjon fra Haugesund kommune

2 Presentasjon av Bestillerkontoret
Bestiller-utførermodell Generelt om Bestillerkontoret i Haugesund kommune e-post : informasjon fra Haugesund kommune

3 Bestiller-utfører modellen:
Rettsikkerhet for borgerne; forutsigbarhet og likebehandling At borgerne får et likeverdig tilbud uavhengig av bosted i kommunen, boligstandard og alder At tjenesten holder den kvalitet som er forutsatt At utfører følger opp vedtak og gir tjenester At utfører har økonomi til å utføre de pålagte oppgaver Skille bestiller- og utførerrollen (forvaltning og tjenesteyting) informasjon fra Haugesund kommune

4 Bestillerkontoret kan tildele følgende tjenester:
Personlig hjelp Praktisk bistand Miljøarbeidertjeneste Brukerstyrt personlig assistent Individuell plan Ferdig middag Dag-/aktivitetstilbud Trygghetsalarm Omsorgslønn Støttekontakter Avlastningstiltak Sykehjemsplass Aldershjemsplass Omsorgsboliger i regi av Haugesund Boligbyggelag Kommunale omsorgsboliger Boliger for mennesker med utviklingshemminger Boliger for mennesker med psykiske lidelser Bestillerkontoret er koordinerende enhet (KE) for rehabilitering og habilitering i Haugesund kommune.  informasjon fra Haugesund kommune

5 informasjon fra Haugesund kommune
Bemanning: 3 saksbehandlere for hjemmetjenester 2 saksbehandlere til institusjonsbaserte tjenester 1 saksbehandler ansvarlig for barn/unge med utfordrende livssituasjon Konsulent for tjenester til personer med utv.hemming /IP koordinator Rådgiver / jurist 2 Sekretærer Enhetsleder informasjon fra Haugesund kommune

6 informasjon fra Haugesund kommune
KVALITETSNIVÅ Faktorer som er viktige for tjenestemottaker: Brukermedvirkning Kontinuitet Integritet Trygghet Rett til et aktivt og meningsfullt liv Tilgjengelighet informasjon fra Haugesund kommune

7 informasjon fra Haugesund kommune
KVALITETSNIVÅ brukernes behov - Samtale med/hjemmebesøk Bruke utarbeidet kartleggingsskjema Utforme tverrfaglig tilbud sammen med brukeren – Ta hensyn til brukers ønsker og behov Koble inn pårørende og samarbeidsparter informasjon fra Haugesund kommune

8 informasjon fra Haugesund kommune
KVALITETSNIVÅ Medansvar - Bruker og pårørende trekkes inn. Bruker har ansvar for eget liv Likeverdig og helhetlig vurdering - Helsetilstand og funksjonsnivå avgjør hjelpetiltak. Kartlegging og vurdering Fleksibilitet - Ta hensyn til at brukeres ønsker og behov kan variere Finne praktiske løsninger som ivaretar brukerens hjelpebehov informasjon fra Haugesund kommune

9 informasjon fra Haugesund kommune
Tjenestetilbudet Hjemmebaserte tjenester og forebyggende tiltak Hukommelsesteamet Haraldsvang omsorgssenter Sykehjem med skjermet enhet og samsehage. Udland omsorgssenter Sykehjem med skjermet enhet og sansehage Stølen med skjermet enhet, sansehage og dagavdeling Bjørgene omsorgssenter Sykehjem med med skjermet enhet, sansehage og ambulerende demensteam (prosjekt) informasjon fra Haugesund kommune

10 informasjon fra Haugesund kommune
Søknad om tjeneste Dag 1 Dag 2 søknad Saken registreres i Gerica Henvendelse Inn Varsling fra HS informasjon fra Haugesund kommune 10

11 informasjon fra Haugesund kommune
Rutine for saksgang Dag 4 Kartlegging: Kartleggingskjema Brannskjema Tannbeh. skjema Egenbet. oversikt Serviceerklæring IPLOS nøkkelboks Saken fordeles Innhenting av opplysninger Vurdering- drøfte med bruker Råd og veiledning evt. oversendes til rett instans Ut informasjon fra Haugesund kommune 11

12 informasjon fra Haugesund kommune
Rutine for saksgang Positivt vedtak sendes søker Jfr. FVL Vedtak fattes Vurdering og drøfting med utfører Saken til arkiv Negativt vedtak sendes søker jfr. FVL Innen 30 dager Ut informasjon fra Haugesund kommune 12 komite for kvalitet i tjenestene 12


Laste ned ppt "BESTILLERKONTORET Pårørendeskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google