Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak ved norovirusutbrudd Hanne Eriksen Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern (13.6.2003)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak ved norovirusutbrudd Hanne Eriksen Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern (13.6.2003)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak ved norovirusutbrudd Hanne Eriksen Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern (13.6.2003)

2 Norovirus smitter lett <100 viruspartikler kan gi infeksjon 10 7 - 10 8 virus per gram avføring Smittemåte: –Person til person (institusjoner) fekal-oral og aerosol fra oppkast –Via mat og vann (utenfor institusjoner) Smittsomhet: Før symptomstart og opp til 10 dager

3 Rapporterte utbrudd England/Wales 1992-2000

4 Kan vi begrense utbrudd med norovirus?

5 JA - HVIS Rask identifikasjon av smittetilfeller Korrekt håndtering av –Smittetilfellet –Miljøfaktorer Korrekt diagnose- prøvetaking Korrekt håndtering og melding av utbrudd

6 Rask identifikasjon av smittetilfeller Korrekt vurdering av diare/oppkast symptomer –Hos beboere –Hos personale –Hos besøkende Påminnelse om norovirus-sesong Norovirus ute i befolkningen?

7 Håndtering av smittetilfeller-1 Beboer –Enerom, helst eget toalett (dostol) –Tidligere medpasienter potensielt smittet –Begrense aktivitet og utstyr inn og ut av rom –Varme eller kjemisk behandling av utstyr –Bruke tøy som tåler 85 o –Håndhygiene (vask og desinfeksjon) Informasjon (beboer, personal, pårørende)

8 Håndtering av smittetilfeller-2 Personale –Bruke frakk, hansker, munnbind –Skjerpet håndvask og -desinfeksjon –Sykemelde sykt personell, helst til 48 timer etter symptomfrihet –Obs på utvikling av symptomer

9 Håndtering av smittetilfeller-3 Kohortpleie –”Isolere flere sammen” –Ingen overflytting av beboere til andre avdelinger –Ingen nye beboere på rommet –Inntaksstopp? –Eget personale, hvis ikke: ”frisk før syk” –”Egne” ekstravakter –Unngå ikke-essensielt personale –Begrense aktivitet inn og ut av rom

10 Håndtering av miljøfaktorer Rom og utstyr –Rask flekkdesinfeksjon (Virkon) –Daglig rengjøring (obs bad og berøringspunkter) –Begrense utstyr som tas inn og ut av et rom engangsutstyr? –Stenge fellesrom? –Avfallshåndtering etter vanlige rutiner –Tekstiler i gule sekker

11 Riktig mathåndtering Avdelingens kjøkken –Ingen pasienter, frisk personell med sykdom i hjemme eller pårørende i kjøkkenet –Stenge kjøkkenet under utbrudd? –Skjerpet håndhygiene Ingen buffetservering Fjerne mat som står fremme Personell som pleier beboere håndterer ikke mat

12 Håndhygiene Uløst problem ! /nakne virus Hånddesinfeksjon> håndvask Etanol mest virksom mot virus? Effekten av hånddesinfeksjon øker når –Tiden brukt øker –Konsentrasjonen øker (95% etanol) Konsekvens: bruk hansker!

13 Utbrudd To eller flere tilfeller av kraftig oppkast og/eller diare hos pasienter eller personell på samme post Tidlig mistanke er viktig!

14 Melding og håndtering av utbrudd Rask kontakt med –Ledelse –Smittevernpersonale –Folkehelseinstituttet kopi til regionalt kompetansesenter –Kommunelegen Etablere et utbruddsteam Loggbok, epidemiologisk overvåking –Vurdere felleskilde utbrudd (mat/vann)

15 Etter sykdom Pasient –Helkroppsvask –Rene klær og sengetøy Rom –Rengjøring sengetøy, gardiner, møbler m.m –Slutt-desinfeksjon

16 Oppsummering Norovirusutbrudd kan begrenses hvis –Rask identifikasjon av smittetilfeller –Korrekt håndtering av smittetilfeller OBS god håndhygiene –Korrekt håndtering av miljøfaktorer –Korrekt håndtering av utbrudd


Laste ned ppt "Tiltak ved norovirusutbrudd Hanne Eriksen Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern (13.6.2003)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google