Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no eDag: Som julekvelden på økonomiavdelingen Per Morten Hoff, IKT-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no eDag: Som julekvelden på økonomiavdelingen Per Morten Hoff, IKT-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no eDag: Som julekvelden på økonomiavdelingen Per Morten Hoff, IKT-Norge www.ikt-norge.no hoff@ikt-norge.no

2 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Viktig digitaliseringsprosjekt som vi heier på, men vi har vært bekymret for tiden og for informasjonen til brukerne og risiko

3 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Vi er i ferd med å bli beroliget IKT-Norge ba om utsettelse av prosjektet med et år. Finans har sagt nei til dette. Og nå blir det eDag fra januar 2015. Siste frist for å trekke i nødbremsen er 15 sept. Det vil ikke skje. Men norske bedrifter kan få seg en betydelig overraskelse om de ikke tar dette på alvor. Overgangen kommer på det mest kritiske tidspunkt for alle landets økonomiavdelinger. Starter dere ikke med forberedelser i løpet av høsten kan man glemme juleferien i år. Tenk over om dere må leie inn hjelp, i desember blir det nok kø!

4 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Digital, samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra opplysningspliktige (primært arbeidsgivere) til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.

5 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no a- opplysningsloven § Ligningsloven § 5-2 Skattebetalingsloven §5-11 Folketrygdloven § 24-2 Folketrygdloven §§ 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21-4 Statistikkloven § 2-2 Tverretatlig forvaltning

6 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no

7 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no A-meldingen – innlevering gjennom elektronisk kanal

8 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Ingen nye data inn, men på nye metoder og nye måter og nye frister og konsekvenser

9 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Fordeler for virksomheter Samkjørte prosesser Felles kode- og regelverk Digital rapportering Riktigere grunnlag, færre henvendelser

10 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Fordeler for Samfunnet: Mer effektiv forvaltning

11 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Faste generelle løp som går hele prosjekt- perioden på tvers av alle målgrupper Løpende kommunikasjon Tiltak og aktiviteter dedikert mot ulike målgrupper Segmentert kommunikasjon 11 2 parallelle kommunikasjonsløp

12 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Styrt budskap i faser mot store virksomheter 12 Høst 2013Vår 2014Høst 2014Vår 2015 Skape interesse og bevisstgjøre «forhold deg rolig» Besvare: Hva er a-ordningen? Når kommer det? Skape forståelse og handling «gjør deg klar» Besvare: Hva og når må jeg gjøre hva av forberedelser? Påminnelse og utdypende informasjon og støtte «vær klar» Besvare: Hvordan tilpasser jeg meg? Hjelp og støtte Holde oppdatert «rapporter!» Besvare: Spørsmål knyttet til innrapportering (EFF)

13 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Styrt budskap i faser mot små og mellomstore virksomheter 13 Høst 2014Vår 2015 Skape bevisstgjøring, forståelse og handling «vær klar!» Besvare: Hva er a-ordningen? Hvordan tilpasser vi oss? Hvordan gjør vi det? Hjelp og støtte Holde oppdatert «rapporter!» Besvare: Spørsmål knyttet til innrapportering (EFF)

14 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Et omfattende informasjonsløp 14 1 kv2 kv3 kv 4 kv Markedsmateriell og profilering Forankringsmøter med organisasjoner, samarbeid tverretatelige fora, Direkte markedsføring Visuell profil etableres Media og PR Budskap Andre aktiviteter Elektroniske kanaler Løpende oppdatering av altinn.no/a-ordningen Løpende oppfølging av Skatteetaten.no, NAV.no, SSB.no, kanaler for SKO, samt intranett Plan for sosiale medier: Twitter, LinkedIn osv. Drift av aktiviteter på sosiale medier Markedsmateriell, brosjyrer, give aways etc - produksjon on demand Oppfølging prøvedrift og LPS med kommunikasjonsfaglig bistand Faglig bistand og rådgivning i prosjektet Etablere mediaplan Proaktiv oppfølging av plan og forvaltning av budskapsplatform, annonsering i media Deltagelse på Konferanser, møter, samlinger i etater, organisasjoner, egne fora for dedikerte målgrupper Aktiviteter mot segmenter, i samarbeid med segmentoppfølgere: Kurs, møter, konferanser, direkte mails Presentasjoner Grafisk produksjon av materiell og profilering Beredskap og håndtering av henvendelser fra media Budskapsutvikling, artikkelproduksjon; til dedikerte media og generiske artikler til utsendelse Artikkel og tekstproduksjon Nyhetsbrev hver annen måned

15 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no 15 0-5 ansatte (papirbrukere) 0-8 ansatte 9-29 ansatte 30-999 ansatte 1000+ ansatte Kommuner JuniJanuar August September Utland Tidsplan for brevutsending

16 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Status edag og prøvedrift 16

17 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no 17 LPS-leverandører og start prøvedrift Status per 20. juni 2014 – totalt 36 lønnssystemer Huldt & Lillevik JR Taxi Regnskap Nettlønn VIVALDI Tripletex Formula Midas Lønn Hogia Lønn OCS HR Paga Personec Lønn Visma Avendo Lønn Visma Lønn Agresso Agro Økonomi InfoADB Lønn InfoEasy Lessor Payroll Uni Micro Økonomi Visma Enterprise HRM ASPECT4 DR-økonomi E-Business Suite Harmoni Lønn Visma Contracting Xledger Admin123 Adonis Easy-Regn Excelar Lønn Protago SunPro Lønn TaxiTotal Norlønn Mamut SAP

18 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Tips: Spør din LPS-leverandør hvordan de ligger an i forhold til eDag. Ikke alle leverandører er like våkne og det er din bedrift som sitter med Svarteper! Sjekk deres tilgang på brukerstøtte!

19 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Tall for juni - overordnet 77 opplysningspliktige har sendt inn a-melding for juni. 34 er nye. I tillegg har 12 nye virksomheter startet rapportering for tidligere måneder, i alt 46 nye. I alt har 125 virksomheter sendt inn tom juni Noen nye i juni er: Østfold Fylke, Hå Kommune, Lovisenberg Sykehus, Elkjøp, Mattilsynet, Schibsted, PGS, Akershus fylke, Hordaland fylke, Sykehuset i Vestfold, Nordea, Telenor 20 systemleverandører i prøvedrift 4 nye systemleverandører i juni: Visma HRM, Infoeasy, Lessor payroll, Uni Økonomi 19

20 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Tips forberedelser Rydd i ansattopplysninger ellers får dere feilmeldinger. De som ikke er ansatt må ut av registeret! Størst utfordringer for bedrifter som har mange ansatte med ulike stillingsbrøker. F.eks. helsesektoren, barnehager, skole, og virksomheter med stort innslag av innleid arbeidskraft. Feriepengegrunnlaget har i prøvedriften vist seg vanskelig – mange feil her. Inntekstsavstemming må til! RYDD – RYDD - RYDD 20

21 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no EFF og utvalgte intressenter 21 Eiere NAV SSB Skatteetaten Eiere NAV SSB Skatteetaten Leverandører Altinn (Autentisering og innsending) SOL Skatteetaten (Brukerstøtte) SITS Skatteetaten (Utvikling og drift) Leverandører Altinn (Autentisering og innsending) SOL Skatteetaten (Brukerstøtte) SITS Skatteetaten (Utvikling og drift) Partnere Lønns- og personaldatasystemer Skatteoppkrevere Partnere Lønns- og personaldatasystemer Skatteoppkrevere Opplysningspliktige Arbeidsgivere Pensjonsutbetalere Frivillige organisasjoner Tjenesteleverandører Opplysningspliktige Arbeidsgivere Pensjonsutbetalere Frivillige organisasjoner Tjenesteleverandører

22 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Hvem svarer på hva? EksemplerAltinn Sone for arbeidsgiveravgift Utfylling av arbeidsgiveravgift i a- meldingen Veileder opplysningspliktige i valg av sone Betalingsutsettelse/betali ngsoppdeling for arbeidsgiveravgift/forsku ddsskatt Henviser til Skatteoppkrever Veileder opplysningspliktige i søknad om betalingsutsettelse Frigivelse av beløp på skattetrekkskonto Henviser til Skatteoppkrever Veileder opplysningspliktige i søknad om frigivelse Bruk av yrkeskodeverk (STYRK) Utfylling av STYRK- kode i a-meldingen SSB: Valg av rett STYRK- kode for virksomheten Beregning av ytelserHenviser til NAVNAV: Informerer om opptjening og beregning av ytelser Opplysningspliktig ønsker innsyn i Aa- registeret Minner om innsynstjenesten til NAV NAV: Veileder opplysningspliktige i bruk av innsynstjenesten Manglende personnummer/D- nummer Henviser til Folkeregister SKD: Veileder opplysningspliktige/skatte yter i bestilling av d- nummer Tilgangsnivå, roller og rettigheter i Altinn Orienterer om aktuelle tilganger for å sende inn a-melding Veileder opplysningspliktig i delegering av roller og rettigheter 22

23 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Egen helpdesk vil bli opprettet, men her kan det bli kø? Generelle spørsmål om a-ordningen Innlogging og innsending av a-meldingen Frister, betalinger og sanksjoner Om arbeidsforhold i a-meldingen Om rapportering av ytelser (lønn, pensjon, næringsinntekt etc) i a-meldingen Korrigeringer og tilbakemeldinger Tekniske feil EFF vil ikke besvare etatsfaglige spørsmål 23

24 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Eksempler på henvendelser under prøvedrift 1.Vi har lønningsdato den 20. mens a-meldingen har frist den 5. – må vi endre lønningsdato? 2.Kan vi ta ferie i hele juli når a-meldingen skal sendes månedlig? 3.Når skal vi betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk? 4.Trenger jeg å melde inn opplysninger om arbeidsforhold når det ikke er noen endringer? 5.Jeg har hørt at LTO-kodene ikke skal brukes mer. Hva skal vi bruke da? 6.Hvis vi ikke lenger skal sende inn lønns- og trekkoppgaver, hva skal de ansatte få? 7.Hvordan retter jeg feil i en innsendt a-melding? 8.Jeg har utenlandske arbeidstakere som mangler fødselsnummer / D- nummer. Hvordan rapporterer jeg? 9.Hvordan kan jeg sende inn a-melding? 10.Vi ansatte en ny i januar, som får sin første lønning i februar. Når skal han meldes inn i a-meldingen? 24

25 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Hvor mye tid tar det å tilpasse seg Umulig å svare konkret på – dette er strikk i metervis, men har man orden i sine registre vil det trolig gå rimelig bra, men nå skal man altså rapportere hver måned. Tidligere rapport på sykefravær en gang pr år. 5 februar vet vi Dagbøter om man ikke følger opp, men her vil nok overgangen bli myk. Første utkast til dagbøter var helt ute av proporsjoner. Oslo Kommune kunne f.eks få 2mill kr i dagbøter pr mnd om de var for sene. Dette er nå reversert, men vi vet enda ikke nivået.

26 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Unntak: Kriterier for å gå inn på tilpasset innføring Virksomheten er kompleks, eksempelvis desentral virksomhetsstruktur med mange virksomheter, mange lokasjoner, komplekse lønnarter, mange ansatte. Kompleksiteten må tilsi at tiden frem til 5.2.2015 ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre en implementering med rydding i datakvalitet (arbeidsforhold, lønnarter), endring i systemoppsett, tilpasning i arbeidsrutiner/arbeidsprosesser og eventuell informasjon/kursvirksomhet. 26

27 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Krav til opplysningspliktig som skal vurderes for tilpasset innføring Må være bruker av et lønnssystem. Små virksomheter uten lønnsystem kvalifiserer ikke da forberedelsene for å komme igang med a- ordningen er begrenset. Må ha vært i dialog med LPS og brakt klarhet i endringsbehov tilknyttet oppgradert systemløsning, og hvilken støtte systemleverandøren kan gi. Må kunne fremlegge en internt forankret implementeringsplan og ha en utnevnt prosjektleder. Hvis ikke må dette utarbeides før vurderingsprosess startes. Må ha orden på alle skatter og avgifter. 27

28 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Hvem får trøbbel? Utenlandske foretak som ikke har et norsk regnskapsprogram De som tror at dette går over De som ikke har ryddet i sine registre over ansatte

29 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Ingen grunn til å utsette forberdelsene

30 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Som alltid er det små detaljer som kan ødelegge. Dobbeltsjekk grunnlaget

31 IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Action – action –action NÅ! 3131


Laste ned ppt "IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no eDag: Som julekvelden på økonomiavdelingen Per Morten Hoff, IKT-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google