Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY BACHELOR STRUKTUR: HVORDAN LØSE SAMFUNNS DEL AV LØPET FREDAG 26 SEPTEMBER, 2014 Frode Steen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY BACHELOR STRUKTUR: HVORDAN LØSE SAMFUNNS DEL AV LØPET FREDAG 26 SEPTEMBER, 2014 Frode Steen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NY BACHELOR STRUKTUR: HVORDAN LØSE SAMFUNNS DEL AV LØPET FREDAG 26 SEPTEMBER, 2014 Frode Steen

2 Dekanens utfordringer til Samfunn Ny kursstruktur Økt ressursbruk på bachelor Forbedre muligheten til internasjonal utveksling - For egne studenter Mer dublering, eller mere generiske kurs man kan finne erstatninger for ute - For utenlandske studenter Englifisering Forbedre lærekvaliteten 2

3 Torben Jensens utfordring til Samfunn Work HARD vs work SMART Or become WISE vs become RICH Torbens svar er: HARD=WISE Den representative NHH studentens svar er mer trolig: SMART=RICH 3

4 Samfunn er nok mer på linje med Torben Hvordan få fokuset fra SMART til HARD? - Forbedre oppfølgingen underveis slik at man tvinger gjennom jevnt arbeid gjennom semsteret - Presentere studentene for de spennende temaene tidligere i bachelor- løpet - Gjøre studiet mer anvendt UTEN å miste teorigrunnlaget 4

5 Hvor ligger utfordringen i praksis NEGATIV ENDRING: Samfunn fra 4 til 3.5 kurs POSITIV ENDRING: Mer av ressursene vil bli overført fra master til bachelor 5

6 Vi ønsker å ta læringsutbyttebeskrivelsen på alvor Læringsutbyttebeskrivelsene for bachelorstudiet ble vedtatt av PBU på møte 2. feburar 2011 «Ved avsluttet studie skal kandidaten:… ha metodekunnskaper (i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder) som gjør kandidaten stand til å innhente og analysere relevant informasjon. Kunne bruke slik kunnskap til å utføre egne analyser av praktiske problemstillinger og treffe beslutninger basert på disse.» 6

7 7 Ny Bachelor: Samfunns del Anvendt Samfunnsøkonomi Hva om vi tenker nytt?

8 Alternatives Alternativt forslagPBUs forslag 1. semesterIntro course 2. semesterMicroeconomicsMicroeconomics I 3. semesterMacroeconomicsMicroeconomics II 5. semester‘Anvendt samfunnsøkonomi’ Macroeconomics 8 Men 1. Vil dette fungere for mikro/makro, 2. Hva skal vi fylle inn i 5. semesterkurset

9 Vi har utredet det alternative scenariet Vi lagde i juni/juli tre grupper som er bredt fundert i instituttet, og som har lang erfaring med bachelor: - Mikro/ og Introduksjon til samfunnsøkonomi: Kjetil, Lars S., Lars M., Sissel, Bertil, Linda N., Ragnhild - Et nytt mer modern makro-kurs: Torfinn, Gernot, Øystein, Karl Rolf, Øivnd - Anvendt samfunnsøkonomi: Kjetil, Alexander, Aline, Kjell G., Lars S., Torfinn, Ragnhild 9

10 Mange fordeler med det nye scenariet Makro kommer tidligere – gir rom for mer valgbar makro senere Flere læreperspektiv – teori først så anvendelser Mer i tråd med fagets utvikling – anvendelser er langt viktigere i dag en det man så før 10

11 Internasjonal utveksling: Det alternative scenariet er en mulig løsning Siste kurset med generisk navn ‘Anvendt samfunnsøkonomi’ kan dubleres Det ene kan gis på engelsk Løser flere utfordringer: - Halverer kursstørrelsen – øker kvaliteten - Mindre enveislæring og mer egenlæring - Gir studentene mulighet til å ta kurset når de er hjemme - Øker antall mulige kurs for internasjonale studenter 11

12 Foreløpig konklusjon (fra gruppene) Ny struktur med introduksjon til samfunnsøkonomi, mikro, makro, og avslutning med ‘anvendt samfunnsøkonomi’ bør vedtas nå * Første intro kurs går allerede høsten 2015 Endelig innhold av ‘Anvendt samfunnsøkonomi’, mulig dublering, engelsk/norsk etc. bruker vi tiden fremover til å fastsette *Første kurs går først høsten 2017 12

13 Hva skal vi fylle ‘anvendt samfunnsøkonomi’ med? Opplagt flere anvendelser i mikro og makro - Gir dybdeforståelse og alternative læring etter tidligere teorikurs Skal kurset være anvendt=empiri og/el anvendt=anvendt teori - Argumenter i flere retninger Faget er blitt langt mer empirisk Anvendt metode gir allerede noe innsikt i empiri – nok/riktig? Uansett kreves det samkjøring mellom det nye kurset med Anvendt metode Fjerning av internasjonal handel som pliktig kurs har en klar nedside (vekst, generell likevekt mm må inn andre steder?) Og man kan gå gjennom en bachelor uten å ha lært veldig mye om internasjonal handel Jo mindre ‘generisk’ kursoppsett, jo vanskeligere innbytte: men dublering kan løse dette. 13


Laste ned ppt "NY BACHELOR STRUKTUR: HVORDAN LØSE SAMFUNNS DEL AV LØPET FREDAG 26 SEPTEMBER, 2014 Frode Steen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google