Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utekontakten bydel Nordstrand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utekontakten bydel Nordstrand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utekontakten bydel Nordstrand
Enhet for forebyggende tjenester

2 Hvem er vi? 9 ansatte i ulike stillingsbrøker.
Barnevernspedagoger, vernepleier, psykolog, sosionom og samfunnsviter.

3 Mål Utekontakten skal bidra til å skape trygge oppvekstforhold og forebygge negativ utvikling i barne- og ungdomsmiljøer gjennom oppsøkende sosialt arbeid blant barn og unge i bydelen. Arbeidet skal være preget av frivillighet, brukermedvirkning og helhetlig fokus.

4 Hva gjør vi? Kartlegge ungdomsmiljøer og komme i kontakt med ungdom gjennom oppsøkende sosialt arbeid (dag og kveld). Gruppevirksomhet. Jentegrupper, guttegrupper og aktivitetsgrupper. Individuell oppfølging. Motivasjonssamtaler og endringsarbeid. For eksempel HAP og psykologisk førstehjelp. Tverrfaglig samarbeid Skole, politi, barnevern, NAV, helsestasjon, fritidsklubber. Oppfølgingstjeneste (OT).

5 Målgruppe Barn og ungdom i bydel Nordstrand mellom 12-23 år.
Utsatte barn og unge

6 Lovverk Forvaltningsloven. Kommunehelsetjenesteloven.
Personopplysningsloven. Taushetsplikt. Opplysningsplikt. Dokumentasjon. Samtykke.

7 Hva ser vi i bydelen nå? Høy selvrapportering av utfordringer i egen psykisk helse blant ungdom. Stress, prestere på alle arenaer, uttrykker ”at alt er et slit”. Mindre synlig rus og kriminalitet ute i bydelen. Samtidig som politiet melder i fra om alenefester hvor det er rusmidler. Skolefravær. En kompleks utfordring som har resultert i at vi har satt i gang et prosjekt med støtte fra bydelen som heter ”Forebygging av skolefravær”. Færre ungdom å se på kveldstid, som har ført til at vi oppsøker ungdom på alle ungdomskolene.

8 Sosiale medier. Dataspill. Mobbing, trusler.
For eksempel Facebook, Instagram, Askme, Kik Messenger, Snapchat. Dataspill. Mangel på søvn.

9 Når henvender man seg til Utekontakten?
Bekymring. Lyst til å snakke med noen. Trenger hjelp til å søke jobb eller skole. Trenger råd og veiledning knyttet til rusproblematikk. Konflikthåndtering. Gruppetilbud. Tilbud som finnes for barn- og unge i bydelen.

10 Ta gjerne kontakt Vi holder til på Lambertseter fritidsklubb.
Åpningstider: man-fre: 09:00 – 16:00 (man og ons: frem til 22:00), hver fjerde helg: 17:00 – 00:30. Telefonnummer: / Epost: Facebook-side: Utekontakten bydel Nordstrand.


Laste ned ppt "Utekontakten bydel Nordstrand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google