Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Monica Sætervik Briseid, Lean Coach, Fibo-Trespo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Monica Sætervik Briseid, Lean Coach, Fibo-Trespo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Monica Sætervik Briseid, Lean Coach, Fibo-Trespo

2 Hva er kundeverdi for deg?
Noter for deg selv.

3 Hvem er dine interne kunder?
Du – eller din avdeling

4 Hvem er dine interne leverandører?
Du - eller din avdeling

5 I hvilken kunde / leverandør overlevering har dere mest sløsing?
Hva kan du gjøre med det?

6 Hvordan virker Fibo-Trespo`s visjon ut i organisasjonene gjennom
”Den levende prosess”?

7 Taiichi Ohno, grunnlegger TPS
Kundens ønsker og behov må etterspørres og vi må alltid etterstrebe å tilfredsstille kunden. (Internt og eksternt) ”Alt vi gjør er å forkorte tidslinjen fra det punktet vi mottar ordren og kunden mottar produktet og til vi får betalt. Vi forkorter tidslinjen ved å redusere svinn i form av aktiviteter som ikke tillegger verdi til kundens produkt” Taiichi Ohno, grunnlegger TPS

8 NÅ situasjon Fibo-Trespo febr.2014

9 Effekt av flytomlegging
TID Profilering panellinje Liming Herding Fresing Pakking 2011 Snitt- ledetid: timer Verdiskapende tid: 12t 3 min (inkl herding) Kapitalbinding 100% Råvare- lager ”ekstra” herdelager Mellomlager halvfabrikat Sluse- lager Ferdigvarelager Profilering panellinje Liming Herding Fresing Pakking 2012 Snitt- ledetid: 116 timer Verdiskapende tid: 12t 3min (inkl herding) Kapitalbinding 70% ”ekstra” Herde- lager Råvare- lager Mellomlager halvfabrikat Ferdigvare- lager Sluse- lager Pågående test En produktgruppe Ledetid 1024min (17 timer) Verdiskapende tid - som før Herding Profilering Liming Fresing Pakking Fremtidig tilstand Total ledetid: 8t 15min Verdiskapende tid: 3min (inkl herding) Kapitalbinding 20% Råvare- lager Ikke- Verdiskapende Det kunden ikke vil betale for Verdiskapende Det kunden er villig til å betale for 9 9

10 ”Den levende prosess” som en pyramide på Fibo-Trespo:
Visjonen 2014

11 Operativ visjon. ( hvordan er vi i 2014)
Vi har satt en standard i Byggma og i Norge på hvordan en bedrift skal drives og utvikles Vi har en bedrift med god orden. Prosessen er styrt på en strukturert og tydelig måte Anlegget vårt skaper begeistring blant våre medarbeidere, kunder og leverandører Vi har et tydelig kunde / leverandør fokus i hele prosessen Vi er den mest attraktive arbeidsgiveren i vestfylket, våre medarbeidere er stolte av å bære vår logo Vi er markedsledende i Norden på veggplateløsninger. Andre bedrifter kommer til oss for å lære Vi har en stor fleksibilitet i produksjonen og er gode på skreddersydde løsninger innen alle produktgrupper Organisasjonen vår er lærende og har et utpreget forbedringsfokus Vi har en tydelig og god visualisering av nøkkelindikatorer Vi har et tydelig definert samfunnsansvar, både lokalt og i vårt arbeid internasjonalt Prosessen vår er forutsigbar og pålitelig

12 Hvorfor skal vi gjøre noe?
BPO coach 2013 Energi Hvorfor skal vi gjøre noe? Retning Hva skal oppnås? 1. Vi ønsker ”Livslang læring” og ”Kontinuerlig forbedring” ut i hele organisasjonen. 2. Vi ønsker tydelig kunde / leverandør forståelse mellom avdelinger 3. Vi ønsker å gi alle medarbeidere tillit, ansvar og myndighet, slik at det er den indre motivasjonen som driver den enkelte. 4. Vi trenger fleksible ansatte som er motivert til å lære flere og nye arbeidsoppgaver. 5.Vi kan få bedre flyt og FIFO. 6.Vi ønsker å være samfunnsbevisste og dele vår kunnskap med andre som vil komme til oss for å lære. 1.Gjennom lesesirkler og opplæring i bruk av A3 + 5 X HVORFOR i organisasjonen, skal nysgjerrighet og ønske om å lære mer stimuleres. Lærer man forbedringsmetoder, så får vi flere og bedre forbedringer. KPI nr. 1 = antall forbedringer utført. KPI nr.2 = Antall problemløsninger med fokus på forbedring som utføres vha A3 og rotårsaksanalyse. 2.Ved å lage tydelige standarder som går på tvers av avdelinger og enkle Kan Ban / Min - Max løsninger, skal vi øke intern kunde - leverandør forståelsen. Ved å sette sammen tverrfaglige lesesirkler og tverrfaglige teamledermøter, vil vi få bedret intern kunde/leverandør forståelsen. Bedre intern kunde/leverandør forhold skal føre til bedre flyt og riktig resultat ut til kunde. 3.Vi skal vise tillitt og gradvis flytte ansvar og myndighet nedover i organisasjonen, slik at den enkelte vokser i takt med oppgavene. Se den enkeltes sterke sider og benytte disse. 4. Ved å benytte hverdags coaching, LØFT ved behov, vil flere og flere medarbeidere bli trygge på å utføre arbeidsoppgaver som tidligere var utenfor deres komfortsone. 5. Veien mot bedre flyt, er bedre kontroll på lagre/bufferlagre. Min/max + kan ban. Mer visuell styring av hele fabrikken, skal hjelpe oss til å gjøre mindre feil. Innføre FIFO i bufferlager. 6.Ved å standardisere mer på presentasjoner og bedriftsbesøk, vil vi kunne ta imot flere besøkende uten å øke ressursbruken i samme takt. (Bestillingsskjema / tilbakemeldingsskjema /informasjonsskilt/ head-set)

13 Hvorfor skal vi gjøre noe?
Liming og Panel 2013 Energi Hvorfor skal vi gjøre noe? Retning Hva skal oppnås? Liming: Vi ønsker mer opplæring internt på Liminga. I dag er det for få som kan kategoriseres som ”ressurs personer” innenfor liming og prosessen rundt. Liming: Rett antall første gang. Viktig å lime rett antall første gang for å sikre leveringstider videre i prosessen. Panel: Vi ønsker å øke OEE på Panel linja. Vi ønsker å være mer fleksible mellom avdelingene, først og fremst mellom Lim og Panel (Flyt) Ved å kartlegge opplæringsbehovet, lage en opplæringsplan og sette av ressurser (tid) skal kompetansen økes. Viktig også øke kompetansen på teorien bak liming (for eksempel ved hjelp av kursing fra Casco). Et langsiktig mål må være at alle har opplæring nok til å kunne være Teamledere. Ved å lime riktig antall første gang sikrer vi leveringstider videre i produksjonen og ut til kunder. Dette kan oppnås ved bedre opplæring (Jeeves), samt å tilrettelegge for muligheten til å hente fram ekstra laminat ved evt. brekkasje under liminga. Ved å øke fokuset på produksjon og kvalitet hos det enkelte Team, vil vi øke både OEE og kvaliteten på Panel linja. Ønsker å visualiseres dette på egen tavle på avd. Dette blir viktig i tiden foran oss, for å unngå å øke skiftform og bruke unødig overtid. For å kunne bli gode FLYT avdelinger er vi avhengige av operatører som kan flere avdelinger. Ønsker at så mange som mulig blir opplært både på Lim og Panel. Dette vil bidra til økt kvalitets forståelse mellom avdelingene og vil medvirke til bedre OEE og Kvalitet i tillegg til fleksible og mer motiverte Operatører.

14 Sti:

15 Sti:

16 Den levende prosess Motivasjon Visjon Arbeidsmetode Resultat
Lederens ansvar Gruppens ansvar Motivasjon Hvorfor skal vi gjøre noe? Visjon Hva skal oppnås? Arbeidsmetode Hvordan skal vi arbeide sammen? Resultat Når vi resultat? Tilbakemelding Hva lærte vi? Hva bør vi forbedre?

17 Hoved KPIèr- Følges opp overordnet Eks: HMS – 0 skader, sykefravær
Flyt Leveringspresisjon Servicegrad Omløpshastighet Økonomiske resultat Kvalitet Støttende KPIèr følges opp av de ulike teamene. Antall farlige forhold/tilløp/ Hendelser/ Avvik, Utførte forbedringer HMS. OEE, Omstroppinger lager, Antall feilplukk, Transportskader, Omstillingstid, Antall press, Stopptid Antall kundeklager, Krediteringer, Antall overnattingsordre Antall dekorer på lager, Lagerstørrelse pr. dekor. Salgstall, Antall utførte forbedringer, Kostnader transportskader, Vrak %, Sti:

18 Riktig prosess gir riktig resultat
Lean strategi Riktig prosess gir riktig resultat


Laste ned ppt "Monica Sætervik Briseid, Lean Coach, Fibo-Trespo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google