Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETANSEBEHOV Helseregion Sør-Gudbrandsdal Gausdal – Lillehammer – Øyer – Ringebu Partnerskapsavtalen 2. samling Gjøvik 23. november 2012 TRUST Tiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETANSEBEHOV Helseregion Sør-Gudbrandsdal Gausdal – Lillehammer – Øyer – Ringebu Partnerskapsavtalen 2. samling Gjøvik 23. november 2012 TRUST Tiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPETANSEBEHOV Helseregion Sør-Gudbrandsdal Gausdal – Lillehammer – Øyer – Ringebu Partnerskapsavtalen 2. samling Gjøvik 23. november 2012 TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

2 Samhandlingsprosessene Vi vil legge hovedvekten på de kompetansebehovene vi ser vil komme som et resultat av: Samfunnsendringene Samhandlingsreformen – som vi nå konkret ser gjennom samhandlingsprosjektet TRUST – mellom kommunene Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer og Sykehuset Innlandet. Kommunene har også egne interne kompetanseplaner – som stort sett sammenfaller med behovene som har grunnlag i samhandlingsproblematikken – men som også har andre, mer lokale behov som løses på andre måter enn ved spesialtilpassa høgskolestudier

3 Kompetanse Det vil bli en økende knapphet på helse- og omsorgspersonell. Selv om den demografiske utviklingen i Norge er «mindre negativ» enn i andre land, vil forholdet mellom de i yrkesaktiv alder (16-66) og pensjonister (> 67 år) gå fra 5:1 nå, til 3:1 om 30 år. I tillegg til å ta i bruk velferdsteknologi, må de som arbeider i sektoren være høykompetente på mange om råder. Det betyr at vi må ta vare på og utvikle eget personell, fornye oss og finne smartere måter å jobbe på og vi må finne effektive måter å samhandle på. Forvalte Skal og må alle jobbe i turnus? Organisering…? Revir…?Forvalte Skal og må alle jobbe i turnus? Organisering…? Revir…? Utvikle Ta utgangspunkt i det man har Spisse…? NyrekrutteringUtvikle Ta utgangspunkt i det man har Spisse…? Nyrekruttering Utveksle Hvordan…? GjensidighetUtveksle Hvordan…? Gjensidighet Bryte etablerte handlingsmønstre Hva er endringskompetanse? Bryte etablerte handlingsmønstre Hva er endringskompetanse?

4 Samhandlingsreformen: FOREBYGGE MER – Folkehelse / levekår BEHANDLE TIDLIGERE – Medisinsk behandling / helsefaglig kunnskap Demens Kronikere / Svingdørspasienter (eldre) Fokus på funksjonsnivå (mestring) SAMHANDLE BEDRE – Profesjonell kunnskap vs. forbedringskunnskap – Hva i all verden er samhandlingskompetanse…?

5 FOREBYGGE MER Kompetansebehovene ift. å: FOREBYGGE MER Folkehelse / levekår / forebygging (primær-, sekundær, tertiær) Helhetsperspektiv – Folkehelse innenfor alle fagområder (”helse i plan”) – Egenomsorg vs. selvhjelpstenkningen Selvforståelsen i rollen som offentlig tjenesteyter Tidlig intervensjon – Barn og unges oppvekstsvilkår og psykiske helse Inaktivitet og fedme øker dramatisk hos barn – Psykisk helse og rus (psykiatri/habilitering) – ”Identifiseringskompetanse” for å utsette progresjon, forhindre komplikasjoner, bidra til mestring

6 BEHANDLE TIDLIGERE Kompetansebehovene ift. å: BEHANDLE TIDLIGERE Medisinsk behandling / helsefaglig kunnskap Demens (utredning, helhetlig omsorg) Psykisk helsearbeid og rusomsorg Svingdørspasienter (eldre) / grupper hvor man kan forhindre innleggelser i sykehus: – Rehabilitering – Lungebetennelse – KOLS – Hjertesvikt – Palliasjon Økt fokus på funksjonsnivå / mestring Velferdsteknologi – medisinsk-teknisk kompetanse Brukermedvirkning

7 SAMHANDLE BEDRE Kompetansebehovene ift. å: SAMHANDLE BEDRE Forbedringskunnskap Ledelse Endringskompetanse Samhandlingskompetanse / erfaringsoverføring Kvalitetsforbedring – av strukturene (organiseringen) – av prosessene flyt mellom grenseflater (ledelse) internkontroll (fagledelse) Brukermedvirkning

8 Gjennomføring -1 Mindre moduler – Skreddersøm – ett tema – ett semester – Nettlæring – e-læring Ikke avhengig av å måtte ta moduler i en bestemt rekkefølge Eksamen og studiepoeng er ikke målet – kompetansen som nytteverdi for kommunen men mulighet for studiepoeng Holde studiekostnadene lave – kommunene må ofte leie inn vikarer for helsepersonell som har utdanningspermisjon – Desentralisert når mulig

9 Gjennomføring -2 Kort sikt – Spisse og prioritere ift. behandling Samhandlingsreformen har ført til et nesten «akutt» behov for spisskompetanse i kommunene – Kommunene må forplikte seg på et antall studenter Lang sikt – Folkehelse – forebygging – Egenomsorg (Empowerment) – aktører i eget liv Bruk av velferdsteknologi inn i studiene – Helsepersonell og brukere i førersetet under utviklingen av teknologien


Laste ned ppt "KOMPETANSEBEHOV Helseregion Sør-Gudbrandsdal Gausdal – Lillehammer – Øyer – Ringebu Partnerskapsavtalen 2. samling Gjøvik 23. november 2012 TRUST Tiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google