Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektiv nettskriving

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektiv nettskriving"— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektiv nettskriving
Slik skriver du knakende gode tekster

2 Program 8:45 – 9:15 Hva vil du? Hva trenger brukeren?
9:15 – Slik skriver du knakende godt – 7 tips 10:00 – 10:45 Historiefortelling – gråstein til gull 10:55 – Hvordan utnytte sosiale medier

3 Hva vil du? Hva trenger bruker’n?
“Only when the words outperform the silence” Hva vil du? Hva trenger bruker’n?

4

5

6 Vi skal formidle reiselivsinformasjon til norske og utenlandske turister
Jeg ønsker å se midnattssolen og lofoten

7 Mål Behov

8 Mest optimale informasjonsenhet
Kjernesiden Kjernen Mest optimale informasjonsenhet Balanserer bruker- og forretningsmål

9

10 Intro Slik leser vi på nett

11

12 Det første vi ser på en webside
Nettbrukere ser først tekst – titler, ledetekster og ingresser. De ser deretter på bilder og grafikk, men ofte først i det de er kommet på en artikkelside. (Poynter II, 2000) Når en nettbruker kommer til en artikkelside er de der for å lese. Deltagerne leste først tittel, ingress og selve teksten før de fokuserte på ledsagende bilde. (Poynter III, )

13

14 Skanner vi fortsatt? Ikke i samme grad
53 prosent skanner og 47 prosent leser metodisk, ifølge Poynter07 Det er ingen forskjeller på lesemønster i forhold til alder

15 Hvor mye leser vi på nett
Vi leser en høyere prosentandel av artikkelteksten på nett enn i print Nett: 77 prosent av teksten blir lest Papir, broadsheet: 62 prosent Papir, tabloid: 57 prosent Nesten to-tredeler av nettbrukerne leser faktisk hele teksten

16 Hvordan leser vi artikkelsider
Ingresser er viktige: Øyet søker først tekst på artikkelside Innledende ledetekst blir nesten alltid lest Lange avsnitt blir ikke lest Viktig med mellomtitler i lange artikler Brukeren foretrekker artikler i enspalteformat fremfor avisaktive tospaltere.

17 I hvilken sekvens leser vi
Her kommer topp ti-listen: Ingress Overskrift Første avsnitt Byline Seksjonsnavn Underoverskrift Andre avsnitt Bilde Tredje avsnitt Bildetekst Når en leser kommer til en artikkelside er de der for å lese Deltagerne stoppet først opp ved historien eller andre tekst-elementer før de så ledsagende bilde

18 Eyetrack: Jakob Nielsens F-mønster
Vi leser websider i et F-formet mønster

19 Slik leser vi lenketekst

20 Hva med forsider? Eyetrack III forteller hvordan vi leser en forside
Bare de første tre-fire ordene i ingressen som leses Store titler gjør det enkelt å lese forsiden, kanskje for enkelt Mindre titler og ingress sikrer at leseren leser hele forsiden Vi leser i en slags Z fra øverst i venstre hjørne og nedover. Vi foretrekker horisontale menyer fremfor vertikale i venstremargen.

21 Hvorfor punktlister er viktige

22 Menyer har mindre verdi

23 Bilder: Størrelsen er faktisk viktig
Nøkkelfunn Unngå generiske bilder som vi bruker som dekor Øye søker øye. Vi søker ansikter Små bilder blir fullstendig ignorert Flere resultater Store bilder øker prosentandelen som ser bilder og tiden de bruker på å se på dem Eyetrack III Bruk bilder av “ekte” mennesker – ikke modeller Nielsen 2005 Vi har en tendens til å kikke på de edlere deler Nielsen 2005

24 Bilder

25 WebTV Talking-head video is boring online (Nielsen/Alertbox)
Brukeren lar seg lett distrahere når de ser webTV, spesielt hvis klippet bare viser snakkende hoder. Guidelines Sørg for at klippene er korte. Under ett minutt langt. Unngå webTV såfremt ikke bildene utnytter mediets unike fortrinn. Fjern distraherende elementer fra bildet. Unngå små detaljer.

26 Slik blir du lest 7 tips for å skrive godt

27 Tips 1: Sett punktum Melding om eierskifte med original underskrift fra tidligere og ny eier, fortrinnsvis gitt på vognkortets meldingsdel eller en salgsmelding (“Melding om kjøretøy som skifter eier”/ “Melding om køyretøy som skiftar eigar”) (se link nederst på siden), leveres/sendes en av Statens vegvesens trafikkstasjoner senest 3 dager etter eierskiftet. Tilsvarende utvikling over resten av verden. England avskaffet sensuren i 1695, Sverige i 1766, Nord-Amerikan i 1776 og Frankrike i Alle land har derfor pressereguleringer som likner på de norske. Innføringen av redaktøransvar i 1799 gjaldt redaktører, forleggere og trykker. Ved innføringen av redaktøransvaret ble det påkrev at alle skrifter skulle identifiseres med en redaktør samt hvem som var forfatter av artiklene. Hadde to formål: Skulle sikre at redaktøren gjorde en vurdering av det som ble publisert i forhold til gjeldende lovgivning. For det andre fikk staten noen å straffe dersom artikkelforfatteren ikke kunne holdes ansvarlig.

28 Tips 2: Det viktigste først
De viktigste ordene først i setningen, den viktigste setningen først i avsnittet, det viktigste avsnittet først i artikkelen ”Mitt hjem er ditt hjem” lyder et kjent ordtak. Denne gjestfriheten kan imidlertid føre til beklagelige misforståelser. Noen velger å tolke det bokstavelig, noe som ikke er like hyggelig når leilighetene har blitt rensket i langhelgen. Så ta dine forhåndsregler! Installerer du tyverialarm, får du billigere forsikring hos oss Tilsvarende utvikling over resten av verden. England avskaffet sensuren i 1695, Sverige i 1766, Nord-Amerikan i 1776 og Frankrike i Alle land har derfor pressereguleringer som likner på de norske. Innføringen av redaktøransvar i 1799 gjaldt redaktører, forleggere og trykker. Ved innføringen av redaktøransvaret ble det påkrev at alle skrifter skulle identifiseres med en redaktør samt hvem som var forfatter av artiklene. Hadde to formål: Skulle sikre at redaktøren gjorde en vurdering av det som ble publisert i forhold til gjeldende lovgivning. For det andre fikk staten noen å straffe dersom artikkelforfatteren ikke kunne holdes ansvarlig.

29 Tips 3: Aktiviser språket
Et aktivt språk er lettlest - passivt språk er tungt og vanskelig å lese Rollene er ofte uklare Saken skal underlegges vår vurdering Vedtaket kan påklages. Det vises til gjeldende regelverk. Klagen blir behandlet så snart som mulig av klageavdelingen. Når du skal løse opp en passivkonstruksjon, må du spørre: Hvem er det som utfører eller kan utføre handlingen her? Hvem gjør hva. Tilsvarende utvikling over resten av verden. England avskaffet sensuren i 1695, Sverige i 1766, Nord-Amerikan i 1776 og Frankrike i Alle land har derfor pressereguleringer som likner på de norske. Innføringen av redaktøransvar i 1799 gjaldt redaktører, forleggere og trykker. Ved innføringen av redaktøransvaret ble det påkrev at alle skrifter skulle identifiseres med en redaktør samt hvem som var forfatter av artiklene. Hadde to formål: Skulle sikre at redaktøren gjorde en vurdering av det som ble publisert i forhold til gjeldende lovgivning. For det andre fikk staten noen å straffe dersom artikkelforfatteren ikke kunne holdes ansvarlig.

30 Tips 4: Grupper teksten i blokker
Sørg for at avsnitt blir inndelt i logiske blokker. Grupper artikkelen i undertemaer. Det gjør teksten enklere å skanne og lettere å lese. Tenk en tanke per setning – ett tema per avsnitt. Tilsvarende utvikling over resten av verden. England avskaffet sensuren i 1695, Sverige i 1766, Nord-Amerikan i 1776 og Frankrike i Alle land har derfor pressereguleringer som likner på de norske. Innføringen av redaktøransvar i 1799 gjaldt redaktører, forleggere og trykker. Ved innføringen av redaktøransvaret ble det påkrev at alle skrifter skulle identifiseres med en redaktør samt hvem som var forfatter av artiklene. Hadde to formål: Skulle sikre at redaktøren gjorde en vurdering av det som ble publisert i forhold til gjeldende lovgivning. For det andre fikk staten noen å straffe dersom artikkelforfatteren ikke kunne holdes ansvarlig.

31

32 Samtale med leseren Skriv som det er en samtale med leseren
Hvilke spørsmål vil leseren lure på om dette temaet? Skriv deretter ned alle spørsmålene Besvar de med synkende viktighet Lag mellomtitler av alle spørsmål

33

34 Tips 5: Bruk punktlister
Brukertester viser at vi ofte søker punktlister i tekst. De gjør teksten mer skannbar og lettlest Tilsvarende utvikling over resten av verden. England avskaffet sensuren i 1695, Sverige i 1766, Nord-Amerikan i 1776 og Frankrike i Alle land har derfor pressereguleringer som likner på de norske. Innføringen av redaktøransvar i 1799 gjaldt redaktører, forleggere og trykker. Ved innføringen av redaktøransvaret ble det påkrev at alle skrifter skulle identifiseres med en redaktør samt hvem som var forfatter av artiklene. Hadde to formål: Skulle sikre at redaktøren gjorde en vurdering av det som ble publisert i forhold til gjeldende lovgivning. For det andre fikk staten noen å straffe dersom artikkelforfatteren ikke kunne holdes ansvarlig.

35 Tips 6: Eksemplifiser og konkretiser
Bruk ord og uttrykk som målgruppen kjenner. Ta det aldri for gitt at “alle” skjønner fagterminiologi. Her kommer et eksempel: Vi skal påse at stønader som tilståes, utbetales i samsvar med det vedtaket som er fattet I dette tilfellet betyr “tilståes” å bevilge. For de fleste vil ordet “tilstå” ha en helt annen mening. Hvis du må bruke ord som ikke umiddelbart alle skjønner så forklar gjerne – med innskutte setninger – som i dette tilfellet: Fedrekvote (tidligere kjent som pappapermisjon) Tilsvarende utvikling over resten av verden. England avskaffet sensuren i 1695, Sverige i 1766, Nord-Amerikan i 1776 og Frankrike i Alle land har derfor pressereguleringer som likner på de norske. Innføringen av redaktøransvar i 1799 gjaldt redaktører, forleggere og trykker. Ved innføringen av redaktøransvaret ble det påkrev at alle skrifter skulle identifiseres med en redaktør samt hvem som var forfatter av artiklene. Hadde to formål: Skulle sikre at redaktøren gjorde en vurdering av det som ble publisert i forhold til gjeldende lovgivning. For det andre fikk staten noen å straffe dersom artikkelforfatteren ikke kunne holdes ansvarlig.

36 Tips 6: Show, don’t tell Tilsvarende utvikling over resten av verden. England avskaffet sensuren i 1695, Sverige i 1766, Nord-Amerikan i 1776 og Frankrike i Alle land har derfor pressereguleringer som likner på de norske. Innføringen av redaktøransvar i 1799 gjaldt redaktører, forleggere og trykker. Ved innføringen av redaktøransvaret ble det påkrev at alle skrifter skulle identifiseres med en redaktør samt hvem som var forfatter av artiklene. Hadde to formål: Skulle sikre at redaktøren gjorde en vurdering av det som ble publisert i forhold til gjeldende lovgivning. For det andre fikk staten noen å straffe dersom artikkelforfatteren ikke kunne holdes ansvarlig.

37 Eksemplifiser og konkretiser
Hva betyr dette for brukeren Vis frem fordeler brukeren vil oppnå Forklar hva dette betyr for leseren Lag gjerne eksempler og caser Sentralt spørsmål: Hvorfor får jeg vite dette? Vi tilbyr billige løsninger innen både ADSL, ISDN og analog telefoni Vi setter opp renten med 0,5 prosent. Det betyr 5000 kroner mer i årlige renteutgifter hvis du har et lån på Årsaken til at vi først og fremst tenker nyhet og ikke nytte? Nyheter er relativt enkle å produsere Gir inntrykk av dynamikk ettersom det skaper rotasjon på forsider Enkelt med stofftilgang Nyheten er grunnstammen i mange publiseringssystem april, 2007

38 Tips 7: Bruk lenker i teksten
Bruk relevante nøkkelord som forteller hvor lenken går Lenk gjerne flere ord Sørg for naturlig flyt i lenkene Unngå bruk av generiske ord som ”klikk her” og ”trykk her” Forutsetter at du leser lenken i kontekst Optimaliserer dårlig i forhold til søkemotorer Tilsvarende utvikling over resten av verden. England avskaffet sensuren i 1695, Sverige i 1766, Nord-Amerikan i 1776 og Frankrike i Alle land har derfor pressereguleringer som likner på de norske. Innføringen av redaktøransvar i 1799 gjaldt redaktører, forleggere og trykker. Ved innføringen av redaktøransvaret ble det påkrev at alle skrifter skulle identifiseres med en redaktør samt hvem som var forfatter av artiklene. Hadde to formål: Skulle sikre at redaktøren gjorde en vurdering av det som ble publisert i forhold til gjeldende lovgivning. For det andre fikk staten noen å straffe dersom artikkelforfatteren ikke kunne holdes ansvarlig.

39 Hvem funker best? Enten:
Vi har laget en oversikt over selskaper som tilbyr antivirusprogrammer. Eller? Tilsvarende utvikling over resten av verden. England avskaffet sensuren i 1695, Sverige i 1766, Nord-Amerikan i 1776 og Frankrike i Alle land har derfor pressereguleringer som likner på de norske. Innføringen av redaktøransvar i 1799 gjaldt redaktører, forleggere og trykker. Ved innføringen av redaktøransvaret ble det påkrev at alle skrifter skulle identifiseres med en redaktør samt hvem som var forfatter av artiklene. Hadde to formål: Skulle sikre at redaktøren gjorde en vurdering av det som ble publisert i forhold til gjeldende lovgivning. For det andre fikk staten noen å straffe dersom artikkelforfatteren ikke kunne holdes ansvarlig.

40 april, 2007

41 Handlingsdrivere Når du lager lenker som stimulerer til handling
Tenk aktivt språk Skriv: ”Søk om studieplass” – ikke ”Søknadsskjema” Plasser gjerne lenker utenfor teksten. Viktig at de kommer tydelig frem. MEN: De må være i innholdsfeltet Lenk gjerne hele setningen – minimum 7-8 ord

42 Handlingsdrivere Some are obvious hot points ("Add to cart", "Buy now", "Contact us", "Ask us"). Others are more subtle, part of the visitor-friendly information-gathering process ("What our customers say", "Learn more about", etc.). Every page should have AT LEAST one conversion hot-point… and all calls to action should blend into a seamless pull-sell path that leads the visitor to the all important click.

43 Case: Visitnorway.com Fra gull til gråstein

44 Utfordring Skrive inspirerende tekster som markedsfører Norge som turistattraksjon uten å ty til klisjeer ”Norway is a great place with magnificent alpine resorts and a lot of fishing opportunities.” - Dette er teknikker som også bør brukes i selve skrivearbeidet. Nytten er likevel kanskje størst når skribenten har skrevet uten noen idé om hvor artikkelen skal ende - Når jeg skriver at teksten skal reduseres til 1500 tegn så er dette ment som en skriveøvelse. Det er ikke ment som en maksimumsgrense på lengde på webartikler. Kvaliteten på innholdet avgjør tekstens lengde – ikke skjermens størrelse

45 Kunsten å kjede er å fortelle alt
- Voltaire - Dette er teknikker som også bør brukes i selve skrivearbeidet. Nytten er likevel kanskje størst når skribenten har skrevet uten noen idé om hvor artikkelen skal ende - Når jeg skriver at teksten skal reduseres til 1500 tegn så er dette ment som en skriveøvelse. Det er ikke ment som en maksimumsgrense på lengde på webartikler. Kvaliteten på innholdet avgjør tekstens lengde – ikke skjermens størrelse

46 Gammel tekst

47 Ny tekst

48 Ny tekst

49 Historiefortelling på Visitnorway
Fremheve ren og vakker natur Distansere Norge fra liknende land Bruke/vise kontraster Ha uventet vinkling Presentere personlige historier Være geografisk relatert Vise relasjoner til historie Påpeke roller iht til kultur og samfunn

50 Slik gjorde vi det Innledende workshop Etablerte en redaksjonshåndbok
Etablerte felles forståelse for konsept Diskuterte virkemidler i skrivearbeidet Ideer til artikler Etablerte en redaksjonshåndbok Mal for redaksjonen Tar for seg skrivestil, skriveregler og mål med innholdet Faste redaksjonsmøter Oppfølgende workshoper

51 Redaksjonshåndbok

52 Første utkast who'd like to ski by day and enjoy an urban lifestyle by night skiing enthusiasts don't have to head to the Norwegian mountains for a wintry holiday 20 minutes from centre of oslo by the ram

53 Ferdig versjon who'd like to ski by day and enjoy an urban lifestyle by night skiing enthusiasts don't have to head to the Norwegian mountains for a wintry holiday 20 minutes from centre of oslo by the ram

54 Oppgave 1: Historiefortelling
Les teksten om rorbuferie kritisk Hvem er den skrevet for? Hva er målet med den? Er den skrevet etter prinsippet om det viktigste først? Skriv om teksten – tenk at den skal selge konseptet rorbuferie til de som ikke allerede kjenner konseptet - Dette er teknikker som også bør brukes i selve skrivearbeidet. Nytten er likevel kanskje størst når skribenten har skrevet uten noen idé om hvor artikkelen skal ende - Når jeg skriver at teksten skal reduseres til 1500 tegn så er dette ment som en skriveøvelse. Det er ikke ment som en maksimumsgrense på lengde på webartikler. Kvaliteten på innholdet avgjør tekstens lengde – ikke skjermens størrelse

55 Første utkast who'd like to ski by day and enjoy an urban lifestyle by night skiing enthusiasts don't have to head to the Norwegian mountains for a wintry holiday 20 minutes from centre of oslo by the ram

56 Ferdig versjon who'd like to ski by day and enjoy an urban lifestyle by night skiing enthusiasts don't have to head to the Norwegian mountains for a wintry holiday 20 minutes from centre of oslo by the ram

57 Fra gråstein til gull Enkle redigeringsgrep gjør at trøtte artikler får nytt liv. Kutt så det svir Hent frem gode poenger til tittel og ingress Husk! Bare ett poeng per artikkel Det viktigste først Eksemplifiser og konkretiser Fargelegg språket - Dette er teknikker som også bør brukes i selve skrivearbeidet. Nytten er likevel kanskje størst når skribenten har skrevet uten noen idé om hvor artikkelen skal ende - Når jeg skriver at teksten skal reduseres til 1500 tegn så er dette ment som en skriveøvelse. Det er ikke ment som en maksimumsgrense på lengde på webartikler. Kvaliteten på innholdet avgjør tekstens lengde – ikke skjermens størrelse

58 Effektiv markedsføring i sosiale medier
Lytt til kundene Effektiv markedsføring i sosiale medier

59 Skrev bok i 2004 ”God nettskriving” – som resulterte i et community
Skrev bok i 2004 ”God nettskriving” – som resulterte i et community. Nettskriving.no er i dag for alle praktiske formål det beste ressurssenteret for alle som er opptatt av skrive på web. Basert på kollektiv kunnskap fra det communityet skrev jeg en ny bok ”Effektiv nettskriving”.

60 Strategien bak Prøve og feile. Ingen klar strategi – mer basert på kollektiv erfaring fra 3 års har arbeid med sosiale medier.

61 Likevel noen dogmer Aldri kjedelig pressemeldingsaktig skryt
Aldri salg på tradisjonelt vis – ”Løp og kjøp”… Være personlig Være målgruppens beste hjelper Ta kritikk på alvor Bruke den kollektive kunnskapen til produktutvikling Dyrke entusiaster Kort sagt – aldri spam – det skal være informasjon fra person til person som er interessant og relevant

62 Finne noen møteplasser der folk diskuterer webkommunikajson
Finne noen møteplasser der folk diskuterer webkommunikajson. Selve kjernen ligger i bloggen Nettskriving.no

63 Gartnerkunst Dyrke samtaler og møteplasser
Tradisjonell markedsføring er veldig push – annonser er push. Men nettet er mye mer pull. For å lykkes med markedsføring på nett så må vi dyrke frem selve produktet i felleskap med brukerne

64 Et enkelt spørsmål. Lett å ta stilling til

65 En liten samtale

66 Som ble større

67

68 Tre enkle steg Lytte, svare og utvikle
Når vi så har fått fart på samtalen – alle prater om produktet – hva bruker vi så praten til. Det holder ikke bare å lytte hvis vi ikke gjør noe med det.

69 1. Lytte

70 2. Svare

71 3. Utvikle

72

73

74

75 Tilstedeværelse Samtalen foregår over alt
En vesentlig faktor for å lykkes med markedsføring i sosiale medier er tilstedeværelse. Du må være tilstede ikke bare på din egen blogg med alle steder der ditt produkt blir diskutert.

76

77

78

79 Trumfkortet Et skrivende brorskap
Få på plass ambassadører – nytter ikke bare at du prater om produktet – du må ha et team av folk som hjelper deg. Men pass på også slik at de ikke blir en ukritisk heiagjeng.

80

81 Ukritisk heiagjeng: Ap-bastionen på twitter.

82 Status Solgt like mye bøker på 6 måneder som den forrige gjorde på 2 år Allerede solgt 1000 bøker Veldig gode anmeldelser i bloggosfæren og Twitter 35 forespørsler om kurs og foredrag etter lansering Ingen markedsføring i tradisjonelle medier Utelukkende markedsført i sosiale medier og gjennom nettverk

83 Boksalg sammenliknet med aktivitet

84 Takk for meg Ove Dalen ove@netliferesearch.com Mobil: 918 59 180


Laste ned ppt "Effektiv nettskriving"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google