Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 7 09:00 Presentasjon av gesisPLAN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 7 09:00 Presentasjon av gesisPLAN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 7 09:00 Presentasjon av gesisPLAN 10:00 Installasjon, update, systemdata 11:00 Menyer, bibliotek og funksjoner 12:00 Lunsj 12:45 Prosjektering i gesisPLAN 13:45 Simulering av drift - FebDOC 14:15 Oppsummering 14:30 Sertifisering - test 15:30 Evaluering - Avslutning 16:00 Slutt

2 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Lisensiering: EFA Elektro AS er som Master Distributor lisensiert for å forestå opplæring, lisensiering, distribusjon og support for programvaren gesisPLAN i Norge. Wieland setter krav til kvaliteten på opplæring. Dette kravet innebærer blant annet doku- mentert verifisering av kunnskapsnivå. I den sammenhengen skal kursdel- takere ha gjennomført kurset i sin helhet og ha avlagt en test av kunnskap.

3 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

4 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Eksamen - side 1: (sett kryss - ett eller flere eller ingen alternativer kan være riktige) Navn : (skriv inn navnet ditt) Oppgave 1: Wieland Electric GmbH har i samerbeide med Perspectix lager programplattformen gesisPLAN. EFA Elektro AS er som eneste partner i Norge lisensiert for distribusjon, opplæring og support. Når du trenger hjelp og veiledning kontakter du;  Wieland Electric GmbH  EFA Elektro AS  Perspectix Inc. Oppgave 2: gesisPLAN kan brukes på følgende programplattformer?  Windows 2000  Windows XP  Windows Vista Oppgave 3: Meny-ikonet ovenfor har følgende betydning?  Hjelpefunksjoner og håndbok  Notisblokk og prosjektbeskrivelse  Produktbibliotek for andre og eksterne produkter

5 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Eksamen - side 2: (sett kryss - ett eller flere eller ingen alternativer kan være riktige) Oppgave 4: Symbolet ovenfor har følgende betydning?  Arkiv der du kan lagre en del standard løsninger som du vil bruke om igjen senere  En komplett oversikt over armaturer og forskjellige kablingsprodukter  Kundearkiv for lagring av de prosjektene som du har utviklet Oppgave 5: Symbolet ovenfor har følgende betydning?  Prosjektinformasjon og prosjektrelaterte innstilling  Shortcut til Notisblokk  Tegneverktøy som du kan bruke for å tegne egne objekter Oppgave 6: Symbolet ovenfor har følgende betydning?  Tegningen som du jobber med skrives ut når du trykker på denne knappen  Du får tilgang til Notisblokk for å lage prosjektbeskrivelse  Åpner opp for fellesmeny for å åpne og lagre filer, import og eksport, utskrift og utklippstavle

6 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Eksamen - side 3: (sett kryss - ett eller flere eller ingen alternativer kan være riktige) Oppgave 7: gesisPLAN kan importere fra og eksportere til bl.a. AutoCAD.  Du kan jobbe videre med lagdelte grunnfiler fra AutoCAD og eksportere tilbake til AutoCAD  Tilleggsinformasjon fra gesisPLAN bygger tilbud og delelister  Grafiske eksportformat muliggjør systemvisualisering på ulike plattformer Oppgave 8: Lister som genereres av gesisPLAN er bl.a.:  Prosjektinformasjon og prosjektrelaterte innstilling  Monteringsliste som viser detaljert installasjon punkt for punkt  Timeliste som viser hvor lang tid montøren bruker på jobben Oppgave 9: Utklippstavlen kan brukes til følgende funksjoner?  Objekter kan merkes mens øvrige objekter er i trådform ved kopi / lim inn  Objekter kan kopier fra andre plattformer inn i gesisPLAN  Utklippstavles er Windowskompatibel og det er praktisk f.eks. å lime inn elementer i e-post

7 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Eksamen - side 4: (sett kryss - ett eller flere eller ingen alternativer kan være riktige) Oppgave 10: Hvorfor refererer vi til febDOC når vi prater om programmets matematikkfunksjoner?  Programmet tar hensyn til valg av byggehøyder og installasjonskrav i febDOK  Programmer beregner for alle objekter verdier som kortslutningsstrøm og spenningsfall  Programmet er konstruert i henhold til krav i febDOK Oppgave 11: gesisPLAN overvåker automatisk spenningsfall og fasebalanse. Hvor finner vi slike funksjoner i programmet?  Prosentuell maks.verdi i % for spenningsfall settes under Generelle instillinger  Spenningfall per objekt og kabelstrekk fremgår av pop-up vinduer i arbeidsområdet  Overskredet spenningsfall gjør det umulig å fortsette prosjekteringen Oppgave 12: Overskredet strømbelastning i en kabel indikeres med RØD farge. Hvordan kan dette løses?  Di akn merke objektet og endre farge under egenskaper  Du kan merke objektet som repr. belastning og redusere effektuttaket  Du kan merke aktuell kabel og endre til strørre tverrsnitt

8 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Eksamen - side 5: (sett kryss - ett eller flere eller ingen alternativer kan være riktige) Oppgave 13: Hvordan skjer lisensfornyelse og programoppdatering?  Lisensen gjelder for 4 måneder av gangen. Etter 3 måneder mottar du fornyelse via e-post  Du mottar etter anmodning programoppdatering via CD-ROM  Programmet oppdateres i gang per år Oppgave 14: Hva er årlig kostnad for å ha og bruke gesisPLAN?  Du betaler en engangsavgift ved installasjon av programmet  Lisensavgiften faktureres etterskuddsvis i forhold til hvor mye du bruker programmet  Det er ingen kostnader hverken for deg eller bedriften for installasjon eller bruk Oppgave 15: Hvem er programlisensen knyttet til?  Den bedriften som du jobber i  Deg personlig  Sjefen i den bedriften som du jobber i

9 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Gratulerer som lisenshaver av gesisPLAN. Etter en kort pause ber vi om en kursevaluering samtidig som det er åpent for spørsmål og kommentarer.


Laste ned ppt "Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 7 09:00 Presentasjon av gesisPLAN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google