Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRIFTSRADIO Hvor går veien ? TELEMATIKK LANDSMØTE 2.11.2001. Terje Misund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRIFTSRADIO Hvor går veien ? TELEMATIKK LANDSMØTE 2.11.2001. Terje Misund."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 DRIFTSRADIO Hvor går veien ? TELEMATIKK LANDSMØTE 2.11.2001. Terje Misund

3 Driftsradio = TETRA Men i hvilken sammenheng? Det blir ikke lett ! Utfordringen er stor! Morgendagens tjenester krever ny digital teknikk. Hvor går veien? Fram til i dag……..

4 TETRA 112 113 110 JD/TETRA : 1995- 2001 2002

5 Historien viser: At elforsyningen har brukt gode tekniske løsninger, også på tele- og radiosiden. At elforsyningen i stor grad har styrt utviklingen og kjøpt framtidsrettede løsninger. At løsningene har gitt sikkerhet og funksjonalitet. At samfunnet stort sett aksepterte at sikker strømforsyning er nødvendig og kostet penger.

6 FORUTSETNINGENE ENDRES NY ENERGILOV NYE EIERE STATENS PENGER –TIL STATKRAFT –TIL DE STORE –TIL DE NOE MINDRE –SOM SPISER DE SMÅ

7 VIKTIGE FAKTORER: ENDRINGER I EIERSTRUKTUR ØKONIMISK UTBYTTE TIL EIERE RETT TIL Å VELGE EGNE LØSNINGER KONKURANSE PLIKT TIL Å OPPFYLLE KRAV LEVERINGS - SIKKERHET

8 HVA SÅ MED DRIFTSRADIO ? MOBILTELEFONEN KJØPES PÅ HJØRNET. –OG MANGE LIKER DET –DET ER ALLTID BEST Å VÆRE KUNDE. HVA SÅ MED Å KJØPE TJENESTE PÅ ETT AV DE MEST PRIMÆRE AV ALLE PRIMÆRANLEGG, DRIFTSRADIO ? BLIR SIKKERHETEN GOD NOK ?

9 SPØRRE-UNDERSØKELSEN: VISER AT DRIFTSRADIO ER SVÆRT VIKTIG -SÆRLIG FOR DRIFT AV REGIONAL- OG LOKALNETT. Resultater: –88% mener mobiltelefon ikke er tilstrekkelig –98% mener driftradio er viktig ved driftsforstyrrelser

10 TETRA arbeidet så langt: NVE -Truls Sønsteby har utført mye godt arbeid i JD prosjekt.--DERFOR ER VI KOMMET DIT VI ER. De TRE NØD-etatene er ikke særlig opptatt av teknisk sikkerhet. ”Politiske valg” og totaløkonomi har gått foran tekniske krav og prioriteringer.

11 Så skal vi kjøpe tjenester av ”NØD” etatene. HVA HAR DE Å TILBY: –NY STANDARD--TETRA –MANGE OG NYE TJENESTER –ØKONOMISK GODBIT? –DELE RESURSER MED ANDRE –BLIR DET NOK KAPASITET – SIKKERHET --- –LANGT UNDER DET VI HAR KRAV TIL OG ER VANT TIL!

12 NVE krav og EGNE krav: Vi får en ny Forskrift med en ny vri på sikkerhet.-Må oppfylles av TETRA. Vi må se på egne krav i nytt lys –teknisk utvikling –økonomi opp mot sikkerhet--KILE 11. September 2001 endret mye-men hva? MEN HVOR LENGE.

13 KOMPLEKSITETEN ØKER AVHENGIGHETEN ØKER SÅRBARHETEN ØKER KONSEKVENSENE VED STOPP/BRUDD I PRIMÆRE TJENESTER ØKER. TEKNISKE UTFORDRINGER:

14 Økonomi skal styre sikkerhet. KILE- –Er konsekvensen klar? –Prioriteringene ser ut til komme. –På primæranleggene eller på beredskap/vakt? –Hva er konsekvensene for våre anlegg og da særlig for driftsradio?

15 Hvem skal så velge hva? Først må NØD velge om de vil ha ett radiosystem som virker i normalsituasjonen- –MEN som IKKE tåler flere ”UHELL” samtidig. –Som IKKE tåler FEIL eller ”sabotasje” –Som har for lite kapasitet og håpløs prioritet. – ELLER om de vil bygge ett felles system som tar vare på alle BRUKERNES behov.

16 KONSEKVENSER AV MANGLENDE SIKKERHET: UTEN samband ved strømbrudd? –VI KAN IKKE VÆRE UTEN DRIFTSRADIO UTEN samband ved større ulykker? –HVEM SKULLE PRIORITERE ? –KAPASITET TIL ALLE - OGSÅ OSS UTEN hverdags-samband –RESERVERLØSNINGER VIRKER OFTE DÅRLIG -PÅ GRUNN AV BRUKERFEIL

17 Hvem har så ansvar for hva: Sivil sikkerhet --veldig splittet Kraftforsyningen + NVE + OED. (KBO)

18 Hva er viktig: Bruk av sikker infrastruktur. Hvor finnes den ---hos STATEN –FORSVARET--Forsvarets Tele og Datatjeneste –KRAFTFORSYNINGEN STATNETT og STATKRAFT REGIONALNETTSELSKAPENE KRAFTPRODUSENTENE DISTR.VERKENE

19 Hvilken vei er valgt: JD/TETRA prosjekt har valgt –Telenor er valgt til utredninger –Telenor er valgt til PILOTEN FTD har fått en rolle HVORFOR IKKE BRUKE DE SOM HAR BYGGET OG DRIVER SIKKER MOBIL KOMMUNIKASJON I NORGE ? –Og som ……

20 Flere NØD etater har prøvd. Helse bygget ett helseradionett som var gammeldags den dagen det endelig virket. Politiet har fiaskoen EDACS og flere basestasjoner direkte i våre stikkontakter. Brann har mange lokale gamle leverandør- avhengige anlegg med personsøkere. Men de er endelig blitt enige om å gjøre noe sammen.

21 FTD med i prosjektet. MEN til hva? –Representere ett Forsvar som ikke klarer å samordne sine egne behov? –Redde sin egen rolle i en stor omstilling? Stille med sikker infrastruktur til prioriterte samfunns-oppgaver?

22 NVE i prosjektet: Truls Sønsteby har markedsført sikkerhet og elforsyningens krav til sikkerhet fra første dag. Han har snakket for døve ører i mange sammenhenger-framtidige tjenester og kjekt å ha har fått mye mer oppmerksomhet. Våre krav til sikkerhet er sett på som UHØRTE- ingen husker hvordan det var i Kristiansund i starten av året 1992.

23 Elforsyningen rolle videre: Skal vi sitte på gjerdet og vente på noe vi kanskje ikke kan - eller får lov til å bruke? Bruke våre ”kanaler” for å få ett felles TETRA nett som tjener alle brukere? –BYGGET PÅ SIKKER INFRASTRUKTUR Vurdere andre løsninger?

24 Konklusjoner i forprosjektet og anbefaling fra KOTE: Arbeide videre for deltakelse i felles prosjekt. NVE må nøye vurdere sine forskrifter At forsvaret og elforsyningen sikre infrastruktur utnyttes i TETRA nettet. Elforsyningen ledelse fronter sine behov.

25 Budskapet er: Bruk organisatorisk og politisk” MAKT” for felles BRUKERKRAV og SIKKERHET. GJØR DE NÅ! DET ER NÅ DET MÅ GJØRES !

26 I FØRERSETET: NVE EBL STATNETT STATKRAFT RESTEN AV SELSKAPENE

27 Andre TETRA løsninger ? Jeg tror de finnes. Vi har funnet løsninger før. Vi har dyktige ingeniører på mange felt. Vi vet at kommersielle vil samarbeide. Vi er ikke gode nok ”kremmere”, men de er de. Dette bør bli neste fase om noen snubler igjen.

28 Lykke til ! Til de som har ansvar og som bestemmer sikkerheten for primære funksjoner i vårt samfunn! Takk for meg.


Laste ned ppt "DRIFTSRADIO Hvor går veien ? TELEMATIKK LANDSMØTE 2.11.2001. Terje Misund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google