Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 15.september 2014 - 10.trinn. » Vil du blive noget maa du lære noget»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 15.september 2014 - 10.trinn. » Vil du blive noget maa du lære noget»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 15.september 2014 - 10.trinn

2 » Vil du blive noget maa du lære noget»

3 » Forskning viser en sterk sammenheng mellom elevenes sosiale og personlige utvikling og deres faglige læringsutbytte på skolen » Skolen skal stimulere både hjerte og hjerne » De voksne må formidle forventning om mestring- « jeg tror du kan klare dette»

4 » Underveisvurdering ˃Kriteriebasert, målrelatert ˃Egenvurdering » Sluttvurdering

5 » §3-7 - Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter. » Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering eller standpunkt får karakteren NG eller LG i orden eller åtferd

6 » Kan gis dersom - Eleven har individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket omfatter denne retten - Minoritetsspråklige elever som har særskilt språkopplæring kan fritas fra vurdering med karakter i norsk sidemål

7 * Vurderingsfritak / ikke karaktergrunnlag

8  Elevene trekkes ut til sentralt gitt eksamen i ett av fagene norsk, engelsk og matematikk  13.mai kl 09.00Kunngjøring av fag  18.maiForberedelse i engelsk  19.maiEksamen i engelsk  20.maiForberedelse i norsk  20.maiEksamen i matematikk  21.maiEksamen i norsk hovedmål  22.maiEksamen i norsk sidemål

9 » Dato ikke avklart » Antar uke 23 eller 24 » Mulige fag: Matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, RLE, Språkfag ( tysk, spansk, engelsk fordypning,fransk )

10 * Alt fravær fra og med 8.trinn føres på vitnemålet For alle skoleåret på ungdomstrinnet kan inntil 10 dager med dokumentert fravær fjernes. Som fravær regnes permisjoner og fravær med legeattest, regnet fra 4.dags fravær. Elever med dokumentert kronisk sykdom kan få fjernet fravær fra dag 1 Enkelttimer kan ikke konverteres til dager Dette skjer bare dersom foresatte setter fram krav om det. Informasjon ligger på hjemmesida

11 Skolebasert utvikling (SKU) Mascil Økt lærertetthet Vektorprogrammet

12

13  Globaliseringen/internasjonalisering vil øke  Norsk økonomi vil bli mer sårbart for endringer utenfra  Endringer vil komme oftere og skje mye raskere  Miljøspørsmål vil bli viktigere og påvirke arbeidsmarkedet – nye næringer, tradisjonelle næringer bygges ned  Økende utdanningsnivå, arbeidsmarkedet krever arbeidstakere som er fleksible, høy grad av omstillingsevne og har evne til å bruke det innlærte effektivt og på en ny måte  Færre personer i arbeidsdyktig alder

14 Gode valgstrategier CMS (career management skills) - Ferdigheter, holdninger og kunnskap for å takle utvikling og klare seg i skole- og yrkesroller i livet. Dårlige valgstrategier Side 14

15 30% har ikke gjennomført vgo etter 5 år STFK – Tilstandsrapporten 22% som ikke fullfører videregående opplæring har behov for støtte fra NAV ved 25-års alder. Ung-Hunt Mange og sammensatte årsaker

16 For mange i arbeidsfør alder på trygd For stort frafall i skolen For mange voksne med for dårlige ferdigheter i lesing, skriving og regning For stort gap mellom norske ungdommers utdanningsvalg og arbeidslivets behov Stimulere unge til å velge utdanning samfunnet har bruk for

17 » Helse-pleie og omsorgsyrker – » Naturvitenskap/teknologi/ingeniørkunst/ matematiske fag » Faglært arbeidskraft » Varehandel/tjenesteytende sektor » Gründervirksomhet/entreprenørskap

18 Si de 18 » Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier

19 Si de 19

20 Gjeldende per 17.10.2011 d » Idrettsfag » Musikk, dans og drama » Studiespesialisering, med to alternativer på Vg1: ˃Studiespesialisering ˃Studiespesialisering med formgivingsfag

21 » Bygg- og anleggsteknikk » Design og håndverk » Elektrofag » Helse- og oppvekstfag » Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3) » Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) » Restaurant- og matfag » Service og samferdsel » Teknikk og industriell produksjon

22 Gjeldende per 17.10.2011 Si de 22 » Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler » Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag » Noen studier har opptaksprøve » Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse

23 Gjeldende per 17.10.2011 Si de 23 Yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev får du i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene Yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev får du i lærefag fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene

24 Gjeldende per 17.10.2011 Si de 24 Fylkeskommunen kan godkjenne at ˃opplæringen i skole og bedrift tas i en annen rekkefølge enn det læreplanen fastsetter

25 Gjeldende per 17.10.2011 Si de 25 » Planlagt grunnkompetanse får du hvis du ˃ved starten av opplæringen vet at du kommer til å få vansker med å oppnå full studie- eller yrkeskompetanse ˃underveis i opplæringen oppdager at du ikke når de målene du hadde satt deg, og endrer målene dine » Ikke planlagt grunnkompetanse får du ˃hvis du fullfører, men ikke består, tre (eventuelt fem) års opplæring med sikte på yrkes- eller studiekompetanse

26 Gjeldende per 17.10.2011 Si de 26 » inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram » men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3 » inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt «men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

27 Gjeldende per 17.10.2011 Si de 27 » ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg ˃men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten » to pauseår underveis i videregående opplæring ˃men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24 år

28 Valg av utdanningsprogram skal være basert på bevissthet og kunnskap om: -Egne ferdigheter og interesser -Utdanningsprogrammets innhold Antall timer fellesfag Antall timer programfag Sluttkompetanse Yrker

29 Gjeldende per 17.10.2011 Si de 29 Du søker og svarer på vigo.no, logg inn med MinIDvigo.no Søknadsfrist: 1.februar: » Søkere med fortrinnsrett - sterkt nedsatt funksjonsevne - særskilt utdanningsprogram » Individuell behandling 1.mars: - Alle andre søkere Hva er MinID? MinID er én av tre elektroniske ID-er du kan velge mellom når du skal logge inn på offentlige tjenester på Internett (blant annet vigo.no).


Laste ned ppt "Foreldremøte 15.september 2014 - 10.trinn. » Vil du blive noget maa du lære noget»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google