Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 15.september trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 15.september trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 15.september 2014 - 10.trinn
Flatåsen skole

2 10.skoleår. Vil du blive noget maa du lære noget»

3 Læring Forskning viser en sterk sammenheng mellom elevenes sosiale og personlige utvikling og deres faglige læringsutbytte på skolen Skolen skal stimulere både hjerte og hjerne De voksne må formidle forventning om mestring- « jeg tror du kan klare dette»

4 Vurdering Underveisvurdering Kriteriebasert, målrelatert Egenvurdering
Sluttvurdering

5 Varsling §3-7 - Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter. Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering eller standpunkt får karakteren NG eller LG i orden eller åtferd

6 Fritak for vurdering med karakter
Kan gis dersom - Eleven har individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket omfatter denne retten - Minoritetsspråklige elever som har særskilt språkopplæring kan fritas fra vurdering med karakter i norsk sidemål Fritak for vurdering med karakter

7 Vurderingsfritak * Vurderingsfritak / ikke karaktergrunnlag

8 Eksamen 13.mai kl 09.00 Kunngjøring av fag
Elevene trekkes ut til sentralt gitt eksamen i ett av fagene norsk, engelsk og matematikk 13.mai kl Kunngjøring av fag 18.mai Forberedelse i engelsk 19.mai Eksamen i engelsk 20.mai Forberedelse i norsk 20.mai Eksamen i matematikk 21.mai Eksamen i norsk hovedmål 22.mai Eksamen i norsk sidemål

9 Lokalt gitt eksamen Dato ikke avklart Antar uke 23 eller 24
Mulige fag: Matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, RLE, Språkfag ( tysk, spansk, engelsk fordypning,fransk)

10 Fravær * Alt fravær fra og med 8.trinn føres på vitnemålet
For alle skoleåret på ungdomstrinnet kan inntil 10 dager med dokumentert fravær fjernes. Som fravær regnes permisjoner og fravær med legeattest, regnet fra 4.dags fravær. Elever med dokumentert kronisk sykdom kan få fjernet fravær fra dag 1 Enkelttimer kan ikke konverteres til dager Dette skjer bare dersom foresatte setter fram krav om det. Informasjon ligger på hjemmesida

11 Prosjekter elevene vil møte i år
Skolebasert utvikling (SKU) Mascil Økt lærertetthet Vektorprogrammet

12 Videregående opplæring og arbeidsliv ”Ungdommen – alle muligheters tid” – Sigurd Hoel

13 FRAMTIDAS SAMFUNN Globaliseringen/internasjonalisering vil øke
Norsk økonomi vil bli mer sårbart for endringer utenfra Endringer vil komme oftere og skje mye raskere Miljøspørsmål vil bli viktigere og påvirke arbeidsmarkedet – nye næringer, tradisjonelle næringer bygges ned Økende utdanningsnivå, arbeidsmarkedet krever arbeidstakere som er fleksible, høy grad av omstillingsevne og har evne til å bruke det innlærte effektivt og på en ny måte Færre personer i arbeidsdyktig alder FRAMTIDAS SAMFUNN

14 Valgstrategier Gode valgstrategier Dårlige valgstrategier
CMS (career management skills) - Ferdigheter, holdninger og kunnskap for å takle utvikling og klare seg i skole- og yrkesroller i livet. Dårlige valgstrategier

15 Frafall i videregående opplæring
30% har ikke gjennomført vgo etter 5 år STFK – Tilstandsrapporten 22% som ikke fullfører videregående opplæring har behov for støtte fra NAV ved 25-års alder. Ung-Hunt Mange og sammensatte årsaker

16 OECD (Organisasjon for samarbeid og utvikling)
For mange i arbeidsfør alder på trygd For stort frafall i skolen For mange voksne med for dårlige ferdigheter i lesing, skriving og regning For stort gap mellom norske ungdommers utdanningsvalg og arbeidslivets behov Stimulere unge til å velge utdanning samfunnet har bruk for OECD (Organisasjon for samarbeid og utvikling)

17 OECD: Behov for arbeidskraft i framtida :
Helse-pleie og omsorgsyrker – Naturvitenskap/teknologi/ingeniørkunst/ matematiske fag Faglært arbeidskraft Varehandel/tjenesteytende sektor Gründervirksomhet/entreprenørskap

18 Hva er videregående opplæring?
Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier

19 Hva er videregående opplæring?

20 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende
Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering, med to alternativer på Vg1: Studiespesialisering Studiespesialisering med formgivingsfag Gjeldende per

21 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag
9 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3) Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

22 Generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse Gjeldende per

23 Yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev får du i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene
Yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev får du i lærefag fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene Gjeldende per Yrkeskompetanse

24 Hele eller en større del av opplæringen i bedrift
Fylkeskommunen kan godkjenne at opplæringen i skole og bedrift tas i en annen rekkefølge enn det læreplanen fastsetter Gjeldende per Hele eller en større del av opplæringen i bedrift

25 Grunnkompetanse Planlagt grunnkompetanse får du hvis du
ved starten av opplæringen vet at du kommer til å få vansker med å oppnå full studie- eller yrkeskompetanse underveis i opplæringen oppdager at du ikke når de målene du hadde satt deg, og endrer målene dine Ikke planlagt grunnkompetanse får du hvis du fullfører, men ikke består, tre (eventuelt fem) års opplæring med sikte på yrkes- eller studiekompetanse Gjeldende per Grunnkompetanse

26 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til
inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3 inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt «men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer Gjeldende per

27 Du som går ut av grunnskolen, har rett til
ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten to pauseår underveis i videregående opplæring men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24 år Gjeldende per Du som går ut av grunnskolen, har rett til

28 Søkerens ansvar Valg av utdanningsprogram skal være basert på bevissthet og kunnskap om: Egne ferdigheter og interesser Utdanningsprogrammets innhold Antall timer fellesfag Antall timer programfag Sluttkompetanse Yrker

29 Søknad Du søker og svarer på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist:
1.februar: Søkere med fortrinnsrett - sterkt nedsatt funksjonsevne - særskilt utdanningsprogram Individuell behandling 1.mars: - Alle andre søkere Hva er MinID? MinID er én av tre elektroniske ID-er du kan velge mellom når du skal logge inn på offentlige tjenester på Internett (blant annet vigo.no). Gjeldende per


Laste ned ppt "Foreldremøte 15.september trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google