Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av matematikk og realfag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av matematikk og realfag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av matematikk og realfag
Sandvika vgs

2 3 ulike matematikkfag på vg 2
5 timer R1 S1 3 timer 2P Vg3 R2 S2 Sandvika vgs

3 Valg av matematikk på vg2 og vg3
Matematikk for realfag (R1 + R2) gir grunnlag for å fortsette med realfaglige/teknologiske studier på universitet eller høgskole etter videregående. Matematikk for samfunnsfag (S1 + S2) gir grunnlag for opptak til enkelte realfaglige studier.   Ved enkelte studier blir S1 + S2 (samfunnsfaglig matematikk i både 2. og 3. klasse) vurdert som tilsvarende R1 (realfagsmatematikk i 2. klasse).  Se opptakskrav til ulike studier Sandvika vgs

4 Samme figur en gang til – nå med realfagspoeng
Vg1 1T 1P Vg2 0,5 poeng R1 S1 0 poeng 2P Vg3 R2 1 poeng S2 0,5 poeng Sandvika vgs

5 Hva er forskjellen på R, S og P matematikk?
Det er R1 og R2 som er den mest krevende og avanserte matematikken. Denne anbefales til alle som vurderer å fortsette med realfaglig/teknologisk utdanning etter videregående. Du bør i tillegg være motivert og interessert i å bruke tid på matematikkfaget Velger du S1 og har hatt 1P på vg1 bør du også være motivert og interessert i å jobbe med matematikkfaget. Har du hatt 1P og ikke trives noe særlig med matematikk  velg 2P. Du vil ha 2 undervisningstimer mindre i uken. Informasjon om realfag – nyttig nettside Sandvika vgs

6 Valg av realfag Biologi, 0.5 poeng per fag. Kjemi, 0.5 poeng per fag.
Det tilbys spennende og krevende realfag ved Sandvika VGS Biologi, 0.5 poeng per fag. Kjemi, 0.5 poeng per fag. Fysikk, poeng. Geofag, 0.5 poeng per fag. Teknologi- og forskningslære, poeng per fag. Informasjonsteknologi, poeng per fag. Sandvika vgs

7 Biologi Biologi 1 legger vekt på anatomi og fysiologi i planter og dyr. Er et muntlig fag. Biologi 2 legger vekt på økologi, evolusjon, genetikk, bioteknologi og biokjemiske prosesser. Er både skriftlig og muntlig. 3 dagers ekskursjon i hvert kurs. Marinøkologi og høyfjellsøkologi. Til enkelte studier i utlandet kreves biologi (noen medisinstudier). Noen studier innen biokjemi og biologi krever også biologi (Bergen). Sandvika vgs

8 Kjemi Kjemi 1 gir en innføring i grunnleggende kjemi; bindinger, organisk kjemi, reaksjoner. Ekskursjon. Kjemi 2 tar for seg kjemisk analyse, næringsstoffer og elektrokjemi. Kjemi 2 kreves blant annet for opptak til veterinær, tannlege- og medisinstudiet. Sandvika vgs

9 Fysikk Fy1 tar for seg mekanikk, termo- og bølgefysikk, atom- og kjernefysikk, astro (ekskursjon) og moderne el-lære. Muntlig eksamen. Fy 2 tar for seg mekanikk, el-mag, partikkelfysikk (CERN) og relativitetsteori. Muntlig og skriftlig eksamen. Fy1 kreves i opptak til en rekke realfaglige studier som sivilingeniør, medisin, sivilarkitekt. Sandvika vgs

10 Geofag Geofag 1 er et fem timers kurs i vg2. Tar for seg geologi, geomorfologi, naturkatastrofer, vær og klima. Geofag 2 er et fem timers kurs i vg 3. Dette kurset bygger videre på geofag 1 og går mer i dybden i geo-forskningen og feltarbeid/praktisk bruk av faget. Geofag 1 har muntlig/praktisk eksamen, geofag 2 har muntlig/praktisk eller skriftlig eksamen. Geofag er et praktisk rettet realfag for de som for eksempel ønsker en karriere innen oljebransjen. Sandvika vgs

11 Teknologi- og forskningslære
Tek-fors 1 er et praktisk, ingeniørrettet realfag. Tar for oss roboter, romteknologi, teknologihistorie, design, kvalitetssikring og prosjektstyring. Tek-fors 2 gir en innføring i hvordan ny naturvitenskapelig kunnskap blir til. Selvstendig prosjekt innen forskning. Kreves ikke for opptak til høyere utdanning. Sandvika vgs

12 Informasjonsteknologi
IT1: Lage nettsider, mobile nettsider, HTML, CSS og databaser. Også litt "mykere" sider: bildebehandling, videoredigering, lyd, bilde og multimedia på nettsider. IT2: Programmering og systemutvikling Mer avansert bruk av multimedia. Sandvika vgs

13 Informasjonsteknologi
IT1: Lage nettsider, mobile nettsider, HTML, CSS og databaser. Også litt "mykere" sider: bildebehandling, videoredigering, lyd, bilde og multimedia på nettsider. IT2: Programmering og systemutvikling Mer avansert bruk av multimedia. Kreves ikke for opptak til høyere utdanning. Sandvika vgs

14 Ta en titt her o Sandvika vgs


Laste ned ppt "Valg av matematikk og realfag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google