Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sandvika vgs. 3 ULIKE MATEMATIKKFAG PÅ VG 2 Vg1 1T1P Vg2 R1 5 timer S1 5 timer 2P 3 timer Vg3 R2S2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sandvika vgs. 3 ULIKE MATEMATIKKFAG PÅ VG 2 Vg1 1T1P Vg2 R1 5 timer S1 5 timer 2P 3 timer Vg3 R2S2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sandvika vgs

2 3 ULIKE MATEMATIKKFAG PÅ VG 2 Vg1 1T1P Vg2 R1 5 timer S1 5 timer 2P 3 timer Vg3 R2S2

3 V ALG AV MATEMATIKK PÅ VG 2 OG VG 3 Matematikk for realfag (R1 + R2) gir grunnlag for å fortsette med realfaglige/teknologiske studier på universitet eller høgskole etter videregående. Matematikk for samfunnsfag (S1 + S2) gir grunnlag for opptak til enkelte realfaglige studier. Ved enkelte studier blir S1 + S2 (samfunnsfaglig matematikk i både 2. og 3. klasse) vurdert som tilsvarende R1 (realfagsmatematikk i 2. klasse). Se opptakskrav til ulike studier Sandvika vgs

4 S AMME FIGUR EN GANG TIL – NÅ MED REALFAGSPOENG Vg1 1T1P Vg2 R1 0,5 poeng S1 0,5 poeng 2P 0 poeng Vg3 R2 1 poeng S2 0,5 poeng

5 H VA ER FORSKJELLEN PÅ R, S OG P MATEMATIKK ? Det er R1 og R2 som er den mest krevende og avanserte matematikken. Denne anbefales til alle som vurderer å fortsette med realfaglig/teknologisk utdanning etter videregående. Du bør i tillegg være motivert og interessert i å bruke tid på matematikkfaget Velger du S1 og har hatt 1P på vg1 bør du også være motivert og interessert i å jobbe med matematikkfaget. Har du hatt 1P og ikke trives noe særlig med matematikk  velg 2P. Du vil ha 2 undervisningstimer mindre i uken. Informasjon om realfagInformasjon om realfag – nyttig nettside Sandvika vgs

6 V ALG AV REALFAG Det tilbys spennende og krevende realfag ved Sandvika VGS Biologi, 0.5 poeng per fag. Kjemi, 0.5 poeng per fag. Fysikk, 0.5 + 1.0 poeng. Geofag, 0.5 poeng per fag. Teknologi- og forskningslære, 0.5 poeng per fag. Informasjonsteknologi, 0.5 poeng per fag. Sandvika vgs

7 B IOLOGI Biologi 1 legger vekt på anatomi og fysiologi i planter og dyr. Er et muntlig fag. Biologi 2 legger vekt på økologi, evolusjon, genetikk, bioteknologi og biokjemiske prosesser. Er både skriftlig og muntlig. 3 dagers ekskursjon i hvert kurs. Marinøkologi og høyfjellsøkologi. Til enkelte studier i utlandet kreves biologi (noen medisinstudier). Noen studier innen biokjemi og biologi krever også biologi (Bergen). Sandvika vgs

8 K JEMI Kjemi 1 gir en innføring i grunnleggende kjemi; bindinger, organisk kjemi, reaksjoner. Ekskursjon. Kjemi 2 tar for seg kjemisk analyse, næringsstoffer og elektrokjemi. Kjemi 2 kreves blant annet for opptak til veterinær, tannlege- og medisinstudiet. Sandvika vgs

9 F YSIKK Fy1 tar for seg mekanikk, termo- og bølgefysikk, atom- og kjernefysikk, astro (ekskursjon) og moderne el-lære. Muntlig eksamen. Fy 2 tar for seg mekanikk, el-mag, partikkelfysikk (CERN) og relativitetsteori. Muntlig og skriftlig eksamen. Fy1 kreves i opptak til en rekke realfaglige studier som sivilingeniør, medisin, sivilarkitekt. Sandvika vgs

10 G EOFAG Geofag 1 er et fem timers kurs i vg2. Tar for seg geologi, geomorfologi, naturkatastrofer, vær og klima. Geofag 2 er et fem timers kurs i vg 3. Dette kurset bygger videre på geofag 1 og går mer i dybden i geo-forskningen og feltarbeid/praktisk bruk av faget. Geofag 1 har muntlig/praktisk eksamen, geofag 2 har muntlig/praktisk eller skriftlig eksamen. Geofag er et praktisk rettet realfag for de som for eksempel ønsker en karriere innen oljebransjen. Sandvika vgs

11 T EKNOLOGI - OG FORSKNINGSLÆRE Tek-fors 1 er et praktisk, ingeniørrettet realfag. Tar for oss roboter, romteknologi, teknologihistorie, design, kvalitetssikring og prosjektstyring. Tek-fors 2 gir en innføring i hvordan ny naturvitenskapelig kunnskap blir til. Selvstendig prosjekt innen forskning. Kreves ikke for opptak til høyere utdanning. Sandvika vgs

12 I NFORMASJONSTEKNOLOGI IT1: Lage nettsider, mobile nettsider, HTML, CSS og databaser. Også litt "mykere" sider: bildebehandling, videoredigering, lyd, bilde og multimedia på nettsider. IT2: Programmering og systemutvikling Mer avansert bruk av multimedia. Sandvika vgs

13 I NFORMASJONSTEKNOLOGI IT1: Lage nettsider, mobile nettsider, HTML, CSS og databaser. Også litt "mykere" sider: bildebehandling, videoredigering, lyd, bilde og multimedia på nettsider. IT2: Programmering og systemutvikling Mer avansert bruk av multimedia. Kreves ikke for opptak til høyere utdanning. Sandvika vgs

14 T A EN TITT HER www.velgriktig.n o Sandvika vgs


Laste ned ppt "Sandvika vgs. 3 ULIKE MATEMATIKKFAG PÅ VG 2 Vg1 1T1P Vg2 R1 5 timer S1 5 timer 2P 3 timer Vg3 R2S2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google