Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Strategiplan 2014-2016 ”Bioenergi skal spille en sentral rolle i fremtidens fornybare energisystem”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Strategiplan 2014-2016 ”Bioenergi skal spille en sentral rolle i fremtidens fornybare energisystem”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Strategiplan 2014-2016 ”Bioenergi skal spille en sentral rolle i fremtidens fornybare energisystem”

2 Hovedmål  Økt lønnsomhet for produksjon og bruk av bioenergi  Bioenergi skal være en foretrukken investering for energiselskaper, husholdninger, industri og tjenesteytende næringer  Forutsigbare og langsiktige rammebetingelser Norsk Bioenergiforening www.nobio.no

3 Indikatorer innen 2020  Økt bruk av bioenergi tilsvarende 28 TWh (15mm 3 )  Økt bruk av biodrivstoff til 10% av omsetningen  Økt avkastning i fjernvarme og varmesektoren til 12%  Øke verdiskapning (7,5 mrd) og sysselsetting til 1.500  Øke antall medlemmer i Nobio til 250  Øke Nobios EK til MNOK 1 Norsk Bioenergiforening www.nobio.no

4 Stasjonær bioenergi Bioenergi på 28 TWh innen 2020 Virkemidler  Økt CO 2 avgift  Kompensasjon el.avgift  Grønn skatteveksling  Variabel prismodell for nettariff Støtteordninger  Regjeringens Bioenergistrategi  Øke grunnkapital i energifondet  Incentivordninger  Energiflistilskudd

5 Stasjonær bioenergi forts. Lov- og regelendringer  Uprioritert kraft  Energimerkeordningen  Energifleksibilitet i TEK15  Konsesjonskraft & varme  Øke kompetanse i off. instutisjoner, selskaper, kommuner & bygg Allianser og nettverk  Andre aktører inkl. Nobios virkemidler i egne strategier  Forsterke samarbeid og allianser Norsk Bioenergiforening www.nobio.no

6 Biodrivstoff Virkemidler  Økte CO 2 avgifter  Avgiftsfritak for biodrivstoff  Særvilkår  Incentiver – engangsavgift  Avgiftsincentiver  Bærekraftskriterier Støtteordninger  Øke Transnovas midler  Incentiv for produksjon og distribusjon av biogass  Flåtebyggingsprosjekter  Samarbeid med Transnova & andre aktører mht virkemidler  Økt bruk av biodrivstoff i primærnæringene Norsk Bioenergiforening www.nobio.no

7 Biodrivstoff forts. Lov- og regelendringer  Opptrapping av omsetningspåbud til 10%  Krav om andel klimanøytrale kjøretøy og drivstoff ved offentlig innkjøp Allianser og nettverk  Ny strategi & ressursgruppe  Flåtebyggingsprosjekter  Andre aktører inkl. Nobios virkemidler i egne strategier  Økt bruk av biodrivstoff i primærnæringene Norsk Bioenergiforening www.nobio.no

8 Forskning og utvikling  Bruk og anvendelse av biomasse i et klimanøytralt perspektiv  Forskningssamarbeid og koordinering  Hele verdikjeden  Norsk FOU i samspill med internasjonal FOU Norsk Bioenergiforening www.nobio.no

9 Informasjon og kommunikasjon Informasjon  Faglig oppdatering  Sosiale medier  Konferanse og seminar  Infokanaler & Bilag  Bransjeregisteret Kommunikasjon  Media  Informasjonskilde for andre  Offentlig debatt  Mediefremstøt  Sosiale medier Norsk Bioenergiforening www.nobio.no


Laste ned ppt "Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Strategiplan 2014-2016 ”Bioenergi skal spille en sentral rolle i fremtidens fornybare energisystem”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google