Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital dag for språk- og samfunnsfaglærere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital dag for språk- og samfunnsfaglærere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital dag for språk- og samfunnsfaglærere
Bruk av tekstbehandlingsprogram og Microsoft Photo Story som presentasjonsverktøy Bildebehandling, kildekritikk, personvern og regler om opphavsrett Bearbeide digitale tekster ved hjelp av tegneserieverktøy og wiki Even Øiestad

2 Agenda for dagen Presentasjon av tekst og bilder i tekstbehandling
Lage tegneserie med Creaza Personvern, kildekritikk og opphavsrett Enkel katalogisering og bilderedigering med Google Picasa LUNSJ Wiki – forenklet og åpen publisering av informasjon på Internett Lage fotofortellinger med Microsoft Photo Story

3 Verktøyene vi bruker OpenOffice Writer Creaza Picasa
Teksbehandling, lage sammensatte tekster av tekst og bilder Creaza Web-basert verktøy for å lage enkle tegneserier på nettet Picasa Importere, ordne og finne alle bilder på datamaskinen. Lage fotomontasjer og lysbildepresentasjoner Enkel redigering av bildene wiki.fetskolene.no Fet-skolenes eget wiki-prosjekt Photo Story Lager film av bildene Med bevegelse (panorering og zooming), lydopptak og bakgrunnsmusikk

4 OpenOffice Writer Hvordan gjøre OpenOffice mer ”Word”-kompatibel
Endre standard lagringsformat Vis-menyen Plassere tekst og bilder i tabelloppsett Styr plassering med rader og kolonner Vis/skjul kantstreker Plassere tekst i spalter Merk tekst før du angir spalter Formattering av spalter Hvordan hoppe ut og inn av spalter Plassere bilder Forstå ankerfunksjonen

5 Lage tegneserie med Creaza
Gå til Registrer deg som ny bruker Oppdater din hjemmeside Gå til verktøy og lag tegneserie

6 Personvern Utdrag fra datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.no):
Klasselister og lignende er etter den nye offentleglova med forskrift, som trådde i kraft 1, januar 2009, offentlige dokument. Hovedregelen er da at så lenge listene bare inneholder navn, adresse, telefonnummer og eventuelt fødselsnummer, er hele listen offentlig og kan oppgis ved krav om innsyn. Taushetsplikten vil likevel gjelde dersom noen av elevene har hemmelig telefonnummer eller adresse, eller dersom adressen røper et forhold som kan anses som personlig, for eksempel av vedkommende bor på en barnevernsinstitusjon. Dersom det i listen kommer frem informasjon om at eleven får tilrettelagt undervisning på grunn av ulike former for handikap eller atferdsproblemer, vil taushetsplikten også gjelde. På grunn av den reelle faren for at personopplysninger kommer på avveier, råder Datatilsynet skolene til å vurdere behovet for og rutinene ved bruk av slike lister. Bilder er personopplysninger på lik linje med navn, telefonnummer, etc. Kan skolen filme og fotografere barna? Dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom barn og voksne, vil verken være melde- eller konsesjonspliktig. Det bør heller ikke by på noe problem om lærere tar bilder av elever for å henge opp i klasserommet. Dersom man skal utlevere videoopptak eller bilder til foreldrene, kreves samtykke fra de foresatte til barna på videoen/ bildet. Om man filmer eller fotograferer enkeltelever for å for eksempel studere adferdsvansker, vil det kreve samtykke fra de foresatte. Denne bruken vil som regel være konsesjonspliktig. Kan skolen legge ut bilder av elevene på Internett? Dersom man publiserer bilder på Internett krever dette samtykke fra den enkelte elev, og fra elevens foresatte dersom eleven er under 15 år. (Samtykke kreves forøvrig også for publisering av bilder av ansatte på Internett.)

7 Internett, bilder og etikk
I beste mening… Hva skal bildet fortelle? Hva er hensikten? Ønsker vi (trenger vi) å vise dette bildet? Er bildet hyggelig – også om 10 år? Ville jeg lagt ut et bilde av en voksen i samme situasjon? Fremstår personene og skolen slik vi ønsker? Vet du at de som er på bilde føler seg komfortable Er oppløsningen på bildet tilstrekkelig lavt? Er det innhentet tilstrekkelig samtykke fra foreldre/foresatte?

8 Kildekritikk Noen nyttige nettsteder om kildekritikk og personvern:
Min påstand: Det viktigste å lære barna når det gjelder bruk av Internett er å: - være kritisk til informasjonens opprinnelse og formål! - være kritisk til eget bidrag Noen nyttige nettsteder om kildekritikk og personvern: Vi kikker på og

9 Opphavsrett Åndsverksloven § 1 sier: ”Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.” Opphavsretten oppstår i det verket er skapt. Det er ikke noe krav om registrering eller andre formaliteter. I det øyeblikk man har malt bildet, skrevet artikkelen eller komponert musikken, har man opphavsrett hvis vilkårene ellers er oppfylt. Opphavsretten gir den som har skapt et verk både rett til å bestemme om et verk skal utnyttes, og i tilfelle hvordan det skal utnyttes. Opphavsmannen kan velge å la andre fritt få lov til å utnytte verket, eventuelt at det kan utnyttes på visse måter og på nærmere angitte vilkår.

10 Opphavsrett forts… Du kan kopiere privat Det er lov å kopiere til privat bruk. Denne bestemmelsen er en viktig del av lovens avveining mellom opphavsmannens rettigheter og allmennhetens interesser Hva er privat? Deg selv og for din familie og nære vennekrets (lukkede kretser der det er en personlig tilknytning mellom de tilstedeværende) Kopieringsgrunnlaget må være lovlig For noen verk er det forbudt å foreta privatkopiering Dette gjelder blant annet for datamaskinprogram Det er heller ikke anledning til å kopiere kunstverk på en slik måte at kopien kan oppfattes som en original Spesielle regler for åndsverk til bruk i undervisning Avtale med KopiNor

11 Creative Commons Creative Commons (CC) er en internasjonal organisasjon grunnlagt i USA i 2001 med det mål å fremme en delingskultur der skapende mennesker (dvs. opphavs­personer og brukere) lett kan finne fram til hverandre og til hverandres verk, og derigjennom spre og gjenbruke verkene. Motivasjonen bak organisasjonen er blant annet å gjøre et kulturelt mangfold fritt, funksjonelt og levedyktig. I dag er Creative Commons et internasjonalt nettverk som tilbyr lisenser tilpasset nasjonal lovgivning, språk og kultur for bruk på Internett og andre steder der det er behov for fleksible lisenser.

12 Creative Commons forts…
Creative Commons brukes for å lage avtaler mellom opphavsmann og bruker Creative Commens kaller disse avtalene for «lisenser». Du kan bruke disse lisensene for å gi andre tillatelse til å bruke det som du har skapt. Og dersom du mottar et åndsverk som andre har skapt med en slik lisens, så vet du at du har lov til å bruke det – med de mulighetene og begrensningene lisensen forteller. Creative Commons-lisensene har blitt oversatt til mange ulike språk og tilpasset mange ulike rettssystemer over hele verden. Creative Commons-lisensene er laget slik at de skal kunne brukes på tvers av språkbarrierer og landegrenser.

13 Seks ulike lisenser basert på 4 symboler

14 Alle lisenser påbyr navngivelse
«Navngivelse» betyr at for å få lov til å bruke et åndsverk, så må brukeren oppgi navnet på den som har har skapt verket. Navngivelse er en helt grunnleggende rettighet som den som har skapt et åndsverk har. I mange tilfeller er navngivelse den eneste betingelsen du vil stille for å la andre bruke noe du har skapt.

15 Ikke-kommersiell bruk
Synes du at det er greit at andre skal ha mulighet til å tjene penger på å bruke noe som du har skapt uten å spørre om lov? Dersom du ikke synes det, så kan du med Creative Commons påby at all bruk skal være ikke-kommersiell. Et slikt påbud markeres med det runde symbolet du ser i øvre, venstre hjørnet. En annen måte å lese symbolet på, er som et forbudsskilt som forbyr kommersiell bruk. Brukes for å kreve betaling i kommersielle sammenhenger

16 Tillater ikke bearbeidelser
Du kan med Creative Commons markere at det bare er lov å dele kopier som er helt lik din original. Symbolet forteller andre at ingen bearbeidelser kan lages. Ikke uten å spørre først…

17 Del på samme vilkår Påbud om at bearbeidelser deler samme vilkår som du har selv har valgt. Dette innebærer altså at de samme påbud og forbud som du har valgt når du deler ditt originale verk med andre, skal gjelde når noen deler en bearbeidelse av ditt verk med andre. Skal sikre dine vilkår i flere generasjoner

18 Oppsummering

19 Kilder til bilder og lyd som ivaretar opphavsretten
creativecommons.org commons.wikimedia.org images.google.no flickr.com Musikk Nrk.no/urort Mp3.seekasong.com

20 Hvordan lage lisens på egne verk (bilder)?
Lag HTML-kode direkte fra creativecommons.no Prosedyre ved opplasting til bildedatabaser (for eksempel Flickr.com )

21 Nettsteder som omhandler temaet
Informasjonssentral for opphavsrett og klarering Organisasjon som representerer opphavsmenn og utgivere Offentlig tilsyn og ombud for personvernet i Norge

22 Google Picasa – komme i gang
Finn og installer Picasa Gå til Last ned og installer Velg: Søk bare i mine dokumenter, mine bilder og på skrivebordet Velg: Picasa fotoframviser Velg mapper Picasa skal overvåke Verktøy -> Mappebehandling Vise mappestrukturer og album i Picasa.

23 Google Picasa – importere og ordne bilder
Importer bilder med Picasa Alt. 1: Koble til kamera Alt. 2: Velg bildemappe fra annen bruker (evt. felles bruker) Lag album Dra bilder over i album Høyreklikk og legg bilder inn i album Finn bilder Vis mapper i flat eller trestruktur Søke- og filtreringsfunksjonen

24 Google Picasa – redige bilder
Dobbeltklikk for å redigere ett bilde Grunnleggende redigering Beskjær Rett opp (juster horisont) Røde øyne Retusjer (reparasjon av riper og små skader) Lys og kontrast Tekst Justering Utfyllingslys Lyse og mørke områder Fargetemperatur og nøytral farge Effekter Flere spennende effekter

25 LUNSJ…

26 Wiki Åpen publisering av tekst og bilder hvor alle kan delta.
Konseptet bygger på åpenhet. Hvem som helst kan opprette og endre på innholdet. Mange positive utfordringer for skolen no.wikipedia.org

27 wiki.fetskolene.no Ansett som meget vellykket prosjekt på landsbasis
Felles digital arena for både lærere og elever Vi går til wiki.fetskolene.no for å lære mer

28 Microsoft Photo Story En sammensetning av bilder (fotografier), musikk, lydopptak og tekst til en digital fortelling Lavterskelprogramvare (veiviser) Mange muligheter Presentasjon i prosjektarbeid Presentasjon av stoff Bygge sosial kompetanse Dokumentasjon

29 Photo Story – bruk og virkemåte
Laste ned og installere Photo Story fra Internett Start Photo Story (lag ikon på skrivebordet) Importer og ordne bildene dine Rekkefølge, enkel redigering, fjerne svarte kanter Legg til en tittel for bildene Tekst og effekter Lydkommentar og tilpass bevegelsene Tilpass bevegelser og overganger , legg til lyd på hver bilde Legg til bakgrunnsmusikk eller forberedt lydopptak Last ned eller ripp musikk, lag egne lydopptak Lagre historien Gå igjennom innstillinger og plassering/filnavn, Lagre prosjektet også Vis fortellingen…

30 Diskusjon Hvordan ta i bruk Photo Story med dine elever Hvilke fag
Presentasjonsmåter Konkrete prosjekter Personvern og etikk


Laste ned ppt "Digital dag for språk- og samfunnsfaglærere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google