Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Olafur Arnar Ingolfsson, Havforskningsinstituttet -Dagfinn Lilleng, Fiskeridirektoratet -Olafur Arnar Ingolfsson, Havforskningsinstituttet -Dagfinn Lilleng,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Olafur Arnar Ingolfsson, Havforskningsinstituttet -Dagfinn Lilleng, Fiskeridirektoratet -Olafur Arnar Ingolfsson, Havforskningsinstituttet -Dagfinn Lilleng,"— Utskrift av presentasjonen:

1 -Olafur Arnar Ingolfsson, Havforskningsinstituttet -Dagfinn Lilleng, Fiskeridirektoratet -Olafur Arnar Ingolfsson, Havforskningsinstituttet -Dagfinn Lilleng, Fiskeridirektoratet Nor Fishing 2014 Fangstbegrensning i trål og snurrevad

2 Presentasjonen omhandler: Kort historikk som har resultert i dagens bestandssituasjon av torsk i Barentshavet Fangstbegrensningsystemer: - trål, inkludert film - snurrevad, inkludert film

3 Gytebestand av torsk 1985 – 2013 ( 1000 tonn)

4 Noen viktige og ”riktige” reguleringstiltak. Den blandede norsk – russiske fiskerikommisjonen Etablert i april 1975 Forbud mot bruk av redskap Forbud mot bruk av flytetrål/pelagisk trål i fiske etter torsk, hyse og sei (1979). Overvåkningstjenesten Etablert i 1985. Åpning og stenging av fiskefelt ved for stor innblanding av fisk under minstemål. Maskevidde 1. januar 1981. Norge og Russland enige om å øke maskevidden i trål fra gjeldende 120mm til 125mm. 1. januar 1983 økte Norge maskevidden fra 125mm til 135mm. Fra 1. januar 2011 ble det igjen enighet om en felles maskevidde, da ble den satt på 130mm som for øvrig er gjeldende i dag.

5 ...viktige og ”riktige” reguleringstiltak. Sorteringsrist 1. januar 1993, påbud om bruk av sorteringsrist i reketrål. 1. januar 1997, påbud om bruk av sorteringsrist i torsketrål. Først i et begrenset område i Barentshavet, senere til hele norsk jurisdiksjonsområde nord for N 62°. Annet Større forskningsinnsats…….. Fiskerinæringens bidrag og innsats… God hjelp av han der oppe.........

6 ”For” store trål og snurrevadfangster Med for store fangster menes fangster som er for store til at de kan tas om bord på en forsvarlig måte eller at fangstmengden er større enn fartøyets produksjonskapasitet. For store fangster innebærer en risiko for utkast/neddreping av fisk.

7 Teknisk arbeidsgrupper om fangstregulerende tiltak Fiskeridirektøren fastsatte mandat for arbeidsgruppe mellom næring, forskning, forvaltning og kystvakt som skulle se på kortsiktige og langsiktige tekniske løsninger som kan være med å hindre faren for sprenging av redskaper som følge av for mye fisk.

8 Arbeidsgruppens anbefalinger Trål: – Fangstbegrensninger – Videreutvikle seleksjonsinnretninger – Aktsomhet – Fritak for bruk av rist i enkelte områder – Nye og bedre elektroniske innretninger for å få bedre oversikt over trålen. Snurrevad: – Fangstbegrensning

9 Fiskelås Gummimatte Metallramme Trålåpning Trålsekk Fangstemengde kan justeres Excess Fish Exclusion Device (ExFED) Fangstbegrensning i trål

10

11 ExFEDExFED – film

12 Fangstbegrensning i snurrevad

13 Snurrevadvideo

14 To langsgående spalter - Lukket i begynnelsen - Utvides til store åpninger -Slipper ut overflødig fisk En fiskelås hindrer at fisk som allerede er bak i sekken går frem igjen til utslippsåpningene En stropp avgjør hvor mye fisk det kan være i sekken før fiskelåsen stenger. …i et nøtteskall

15 Videre arbeid Trål Videre forsøk i år Systemet passer for 4 panels trål Utfordring med tilpassning: 2 panel Sorteringsrist > 62°N Snurrevad Flåten har dispensasjon frem til nyttår Positive tilbakemeldinger Videre forsøk neste vinter

16 Takk


Laste ned ppt "-Olafur Arnar Ingolfsson, Havforskningsinstituttet -Dagfinn Lilleng, Fiskeridirektoratet -Olafur Arnar Ingolfsson, Havforskningsinstituttet -Dagfinn Lilleng,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google