Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innstillinger på Iphone

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innstillinger på Iphone"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innstillinger på Iphone
Presentasjonen er laget med iOS 6. Veldig mye er likt i iOS 7.

2 Innhold: Flymodus Wi-Fi Generelt Lyder Lysstyrke og bakgrunn Meldinger
iMessage MMS – oppsett Om mobilen Oppdatering Bruk Mobilnett - mobildata Autolås Kodelås Restriksjoner Dato og tid Tastatur - smilefjes Internasjonalt Tilgjengelighet Nullstill

3 Finne innstillinger Dette er Hjem-skjermen. Trykk på Innstillinger.

4 Flymodus Flymodus gjør at mobilen ikke er på noe mobilnett
eller søker etter et slikt nett. For å slå på flymodus, trykk på tasten til den skifter farge. Hos de fleste blir den blå.

5 Flymodus Fly-symbolet øverst i venstre hjørnet og
en oransje farge betyr at flymodus er på. Når flymodus er på, kan du ikke ringe eller ta i mot samtaler. Du kan ikke motta eller sende meldinger. Du kan heller ikke være koblet til internett eller mobilnett. Du kan likevel bruke programmer som ikke krever internett-forbindelse. Det er for eksempel Kamera, Notater, Kalender og Musikk.

6 Wi-Fi Wi-Fi er trådløst internett.
Det er gjerne billigere å bruke Wi-Fi enn å gå på internett via mobilnettet. Ofte er Wi-Fi helt gratis.

7 Wi-Fi For å slå på Wi-Fi, trykk på tasten til den skifter farge.
Hos de fleste blir den blå når Wi-Fi er på.

8 Wi-Fi Velg så et nettverk. De fleste nettverk er låst.
Da trenger du et passord for å bruke det. Som regel holder det å taste inn passordet den første gangen du bruker nettverket.

9 Wi-Fi Det markerte tegnet betyr at Wi-Fi er slått på.
Jo flere streker, jo sterkere signal er det.

10 Wi-Fi For å gå tilbake til Innstillinger, trykk på Innstillinger.

11 Generelt Her er det informasjon om mobilen, oppdatering og bruk.
Her er også innstillinger for: Mobilnett Autolås Kodelås Restriksjoner Dato og tid Tastatur Internasjonalt Tilgjengelighet Nullstill

12 Generelt – Om Trykker du Om, får du informasjon
om hva som er brukt på mobilen.

13 Generelt – Om Du ser blant annet:
Hvilket mobilnettverk mobilen bruker. Hvilken kapasitet mobilen har. Det vil si hvor stort minne det er på mobilen. Hvor mye tilgjengelig plass det er, det vil si plass du fortsatt kan bruke. Hvilken versjon av operativsystemet som brukes.

14 Generelt - Oppdatering
Her kan du oppdatere til en nyere versjon av operativsystemet. Du bør sikkerhetskopiere data på iPhonen før du oppdaterer Det kan gjøres via iCloud eller iTunes.

15 Generelt – Bruk Her kan du se hvor stor plass appene på mobilen tar.

16 Generelt – Bruk Du kan blant annet se Mobilbruk. Det er helt nederst.
tid for samtaler i mobiltelefon. Og du kan se hvor mye data som er sendt og mottatt over mobilnettverket. Når du nullstiller statistikken, starter du en ny periode med registrering av data.

17 Generelt – Mobilnett Når mobildata er slått på,
kan du bruke mobilnettet. Det vil si at du bruker internett via nettverket for mobiltelefonen. Da kan du for eksempel bruke Safari, Mail og apper som krever internett-forbindelse.

18 Generelt – Mobilnett Du kan slå av eller på mobildata og 3G.
3G bør alltid være slått på. Det gir raskere nett. Mobildata koster penger. Prisene varierer etter hvilket mobilabonnement du har. Hvis Wi-Fi er slått på og du har tilgang til et trådløst nett, vil mobilen bruke Wi-Fi fremfor mobildata. Det er viktig å slå av mobildata når du er i utlandet. Mobildata kan være veldig dyrt utenfor Norge.

19 Generelt – Mobilnett Du bør også ha slått av Dataroaming
når du er i utlandet. Når Dataroaming er på, kan mobilen kople seg på andre nettverk enn det du er vant med. Det kan bli dyrt i utlandet.

20 Generelt – Autolås Autolås betyr skjermen slår seg av etter en bestemt tid. Du kan velge hvor lang tid det skal ta før skjermen slår seg av. Det kan være lurt å velge 1 minutt. Da bruker mobilen minst mulig strøm. Dermed varer batteriet lenger.

21 Generelt – Kodelås Når skjermen er slått av, kan du bruke en
kode når du slår skjermen på igjen. Det er en kodelås. Koden består av fire tall. Det kan være lurt å bruke kodelås. Det kan hende du mister mobilen din eller den blir stjålet mens den er slått på. Hvis du da har kodelås, vil det være vanskelig for andre å bruke mobilen. Kodelås er ikke det samme som PIN-kode. PIN-kode må du ha for å låse opp SIM-kortet når du slår på mobilen.

22 Generelt – Kodelås Når du vil legge inn en kode, trykk Slå på kode.
Velg deretter en firesifret kode. Dette vil være koden du trenger for å låse opp skjermen.

23 Generelt – Restriksjoner
Her kan du velge restriksjoner. Det vil si at de valgte programmene ikke kan brukes. Du kan for eksempel deaktivere Safari, YouTube, Kamera og iTunes. For å slå på restriksjoner, trykk på Aktiver restriksjoner. Velg en restriksjonskode. Den må brukes for å forandre innstillingene du gjør. Det er svært viktig å huske denne koden. Hvis du slår feil kode mer enn 10 ganger, slettes alt du har lagt inn på mobilen. Dette er en annen kode enn den du bruker til å låse opp mobilen med (kodelås).

24 Generelt – Dato og tid I Norge vil nok de fleste velge 24-timersklokke. Alternativet er 12-timerklokke . ”Still inn automatisk” betyr at mobilen automatisk stiller klokken til riktig tid i den tidssonen du er i. Hvis denne funksjonen er slått av, må du selv velge tidssone. Trykk da på Tidssone. Du kan også stille inn dato og tid selv. Da må Still inn automatisk være avslått. Trykk så på Still inn dato og tid.

25 Generelt – Tastatur Her er det innstillinger for tastaturet.
Du kan velge å bruke automatisk stor bokstav i starten av setninger. Du kan sette på autokorrigering. Da blir stavefeil automatisk rettet opp i. Stavekontroll kommer med forslag mens du skriver for å rette opp ord som trolig er skrevet feil. Fortsetter du å skrive, settes ordforslaget fra systemet inn i teksten.

26 Generelt – Tastatur Når Caps Locker på, kan du lett skifte mellom store og små bokstaver når du skriver. Du kan slå på ”.”-snarvei. Da kan sette punktum ved å dobbelttrykke på mellomromstasten. Du kan også velge språk for tastaturet. Trykk da på Tastaturer. Så velger du språk. Her kan du også velge tastaturet Emoji. Da kan du bruke smilefjes og andre tegninger når du skriver.

27 Generelt – Internasjonalt
Her kan du velge: Språk for mobilen Språk for talekontroll Språk for tastaturer Regionformat vil si hvordan tidspunkt og dato skal vises. Her kan du også velge hva slags kalender du vil bruke. Det vanlige i Norge er gregoriansk kalender.

28 Generelt – Tilgjengelighet
Her er det funksjoner for bedre tilgjengelighet for personer med nedsatt syn, hørsel, læring og motorikk. Syn VoiceOver leser opp det som vises på skjermen. Zoom forstørrer hele skjermbildet. Trykk på Stor tekst for å velge hvor store bokstavene skal være. Inverter farger gir høy kontrast. De inverterte fargene vil gjelde alle skjermbilder.

29 Generelt – tilgjengelighet- stavekontroll - eksempel
Ønsker du å beholde ordet Tannkost, trykk på det lille krysset. Fortsetter du å skrive uten å trykke på krysset, settes ordet Tannløst inn i stedet for Tannkost.

30 Generelt – Tilgjengelighet
Med Les opp markering kan tekst som er markert, bli lest opp. Med Les opp autotekst blir tekstrettinger og ordforslag lest opp.

31 Generelt – Tilgjengelighet
Hørsel Høreapparatmodus gir bedre ytelse med noen høreapparater. LED-blink for varsler betyr at mobilen blinker med LED-lyset ved varsler. Det kan for eksempel være når noen ringer eller sender sms. Lyset sitter ved siden av kameralinsen på baksiden av mobilen. Monolyd gjør at du hører all lyd i hver av høyttalerne på mobilen. Lyden vil dermed forsterkes. Du kan justere lydvolumbalansen mellom høyre og venstre høyttaler (kanal).

32 Generelt – Tilgjengelighet
Læring Med Begrenset tilgang låses iPhonen til ett program. Du kan blant deaktivere områder på skjermen (funksjoner) som ikke skal brukes.

33 Generelt – Tilgjengelighet
Motorikk Med AssistiveTouch kan du bruke mobilen hvis du har problemer med en del bevegelser. Du kan for eksempel bruke stemmestyring. Og du kan skru lydvolumet opp og ned ved tastetrykk. Med AssistiveTouch aktivert, kan du også bruke tilbehør som joystick. Når AssistiveTouch er slått på, ses en hvit sirkel øverst i venstre hjørne på alle skjermbilder.

34 Generelt – Tilgjengelighet
Motorikk forts. Med Hastighet på Hjem-klikk kan du justere hastigheten som kreves for dobbeltklikk og trippelklikk på Hjem-knappen. På Innkommende anrop kan du velge hvor du vil høre lyden fra telefonsamtaler. Du kan velge hodetelefon eller tilkoplet høyttaler i stedet for telefonhøytaleren.

35 Generelt – Nullstill Her kan du ta bort alle innstillinger du har gjort. Du kan også slette alt innhold. Hvis du gjør dette, må mobilen konfigureres på nytt. Du kan nullstille tastaturordlisten. Da slettes alle ordene som er lagt til i stavekontrollen. Du kan nullstille layout på Hjem-skjermen. Da plasseres de appene som hører med mobilen der de opprinnelig var plassert. Mapper du har laget, løses opp. Har du lagt inn et bakgrunnsbilde, fjernes det.

36 Lyder Her kan du velge innstillinger for: Vibrering
Volum på ringelyd og varsler Lyder og vibreringsmønstre

37 lyder og vibreringsmønstre
Som du ser, kan du velge hva slags lyder du ønsker for en rekke signaler. For vibrering kan du velge: om du vil ha vibrering i tillegg til eller i stedet for lydsignal hva slags vibreringsmønster du ønsker

38 Lyder forts. I tillegg kan du velge om du vil ha:
Tastaturklikking – da klikker det litt når du skriver Låselyder

39 Lysstyrke og bakgrunn Lysstyrke
Her kan du justere lysstyrken på skjermen. Flytt skyvekontrollen til venstre og høyre. Hvis Autolysstyrke er på, justerer mobilen automatisk lysstyrken på skjermen. Da blir den best mulig i forhold til lyset i omgivelsene. Lysstyrken på skjermen påvirker hvor lenge batteriet varer. Hvis du vil spare strøm, er det lurt å dempe lysstyrken eller slå på autolysstyrke.

40 Lysstyrke og bakgrunn Bakgrunn
Du kan velge et bilde som bakgrunn for låst skjerm og/eller Hjem- skjermen. Du kan velge et av bildene som følger med mobilen, eller et av dine egne bilder.

41 Meldinger Rull deg et stykke ned til Meldinger.

42 Meldinger - iMesssage iMessage gjør at meldinger sendes via internett selv om de skrives som SMSer. Det krever at mobilen er koblet til Wi-Fi eller mobilnett. Det er gjerne rimeligere å sende en melding via iMessage enn som en SMS, også om mobilnettet brukes. iMessage-meldinger kan sendes mellom iPhone, iPad, iPod touch og Mac. Med ”Send som SMS” aktivert blir meldinger sendt som SMS når iMessage ikke er tilgjengelig.

43 Oppsett for å sende MMS 1) Slå på MMS-meldinger her. 2) Datatrafikk bør være aktivert (via Generelt – Mobilnett - Mobildata). 3) Mobilen må være aktivert for MMS og mobildata hos din teleleverandør (som leverer mobiltelefonabonnementet ditt). Du kan ofte gjøre det ved å logge deg inn på Mine Sider på nettsiden til televerandøren. Eller du kan ringe teleleverandøren og be dem ordne det.


Laste ned ppt "Innstillinger på Iphone"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google