Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra årets søkerunde Krav til vedlegg : Vedlegg 1: Forhåndsgodkjenning Stemplede og underskrevne planer- stort sett OK, men en del mangler stempling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra årets søkerunde Krav til vedlegg : Vedlegg 1: Forhåndsgodkjenning Stemplede og underskrevne planer- stort sett OK, men en del mangler stempling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra årets søkerunde Krav til vedlegg : Vedlegg 1: Forhåndsgodkjenning Stemplede og underskrevne planer- stort sett OK, men en del mangler stempling på tegninger Plass i idrettspolitisk plan- stort sett OK Behovsoppgave- stort sett OK Enkelt kostnadsoverslag- stort sett OK Enkel finansieringsplan- stort sett OK, men refusjon av mva er ikke finansiering Foreløpig plan for drift- Ofte mangelfull Universell utforming- Ofte mangelfull, her må det oppfordres til bruk av fagfolk Situasjonsplan- Ofte svært mangelfull - Kart ofte utkjørt fra nettet, med ikke oppgitt målestokk - Hus inntegnet litt på skjønn, adkomst, parkering etc.mangler Tilpasning til omgivelser- Ofte svært mangelfull, bruk av fagfolk er å anbefale Tegninger- Blandet kvalitet, bruk av fagfolk er å anbefale - Ofte lav detaljeringsgrad, manglende dok. UU, manglende målsetting

2 Vedlegg 2: Detaljert kostnadsoverslag Mengdeangivelser i m/m2/m3- Blandet kvalitet. Bruk gjerne mal for kostnadsoverslag Detaljeringsgrad- Arbeid og materialer splittes for å kunne spesifisere dugnad - Denne splitten mangler ofte - Dugnad skal godkjennes av fagperson Totalkostnad- Både tilskuddsberettigede og ikke tilskuddsberettigede kostnader skal medtas i overslaget. Ikke tilsk. berettigede er ofte ikke medtatt. Viktig for total finansiering! Prosjekteringskostnad- Dette er ikke en del av 5% administrative utgifter. Medtas som en egen post og kommer i tillegg til byggekostnad. Danner grunnlag for ekstra tilskudd. Bør brukes i tidlig fase! Vedlegg 3: Dokumentasjon av finansiering Egenkapital- kontoutskrift, stort sett OK Kommunalt/FK tilskudd- Kopi av vedtak, litt blandet, men stort sett OK Kommunalt/FK garanti- Stort sett OK Private tilskudd/gaver- Bekr. med undertegnet gavebrev. Stort sett OK. Obs. rabatter! Dugnad- Egen dugnadsoversikt med utgangspunkt i kostnadsoverslag. Beregnes/godkjennes av kvalifisert person. Litt blandet kvalitet Lån- Bekr. med lånetilsagn. Stort sett OK

3 Vedlegg 4: Plan for drift av anlegget Plan for forvaltning og bruk- Her er det nok litt blandet kvalitet. Ta i bruk skjema fra KUD Driftsbudsjett- Stort sett OK For større anlegg- Plan for vedlikehold og utvikling av anlegget. Noe blandet Vedlegg 5: Rett til bruk av grunn Tinglyst eiendomsrett- Bekreftet utskrift fra grunnboken. Stor sett på plass Tinglyst feste-/leierett på 30år- Bekreftet kopi av feste-/leieavtale og bekreftet utskrift fra grunnboken. Stor sett på plass - Vær ute i god tid, tinglysning tar tid! - Obs på unntak fra tinglysning (turveier og stier-/løyper) Avtale av min 30år, Kom/ FK/Stat- Avtale må foreligge. Tinglysning ikke nødvendig. Ute i god tid!


Laste ned ppt "Erfaringer fra årets søkerunde Krav til vedlegg : Vedlegg 1: Forhåndsgodkjenning Stemplede og underskrevne planer- stort sett OK, men en del mangler stempling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google