Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Geir Hageskal Kommunens skjønn ved tildeling av bevilling Bruk av hensyn og tyngende vilkår v/ Marte S. Bjørnsen Eierskapsenheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Geir Hageskal Kommunens skjønn ved tildeling av bevilling Bruk av hensyn og tyngende vilkår v/ Marte S. Bjørnsen Eierskapsenheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Geir Hageskal Kommunens skjønn ved tildeling av bevilling Bruk av hensyn og tyngende vilkår v/ Marte S. Bjørnsen Eierskapsenheten

2 Trondheim Lokale retningslinjer- Tildeling - Retningslinjer Åpningstidsforskrift Revideres hvert fjerde år – fornyelsen Praksisen danner grunnlag for høringsnotat med endringsforslag Vedtas av Bystyret Delegeringsreglement

3 Utgangspunkt Alkohollovens formål: Begrense samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære, med å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Formål med bevillingssystemet: Sikre at omsetning skjer i betryggende former Stor grad av kommunal frihet! - saklighet - forvaltningsloven om saksbehandling

4 Alkoholloven § 1-7a Lovfesting av lovlige hensyn Kun eksempler - ikke uttømmende liste, vanligste momenter - må vurderes og begrunnes konkret - Bred vurdering av alle relevante forhold (formål) Lovtekst: Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1- 7b første ledd er egnet til å ha bevilling.

5 Øvrige hensyn Eks… Monopolisering Å skape et levende og trivelig sentrum (HR) Stimulering av enkelte områder Konsept Kontrollhensyn NB: Forskjellsbehandling må gis særskilt begrunnelse Trondheim Alkoholfrie soner «Tak» på antall skjenkesteder i noen områder

6 Utenforliggende hensyn Myndighetsmisbruk;sterkt urimelig usaklig forskjellsbehandling Om de ansatte er organiserte (HR) eller annen bruk av bevilling som virkemiddel i en arbeidskamp. Bevillingshavers alkoholpolitiske syn Hudfarge, religion, seksuell legning, medlemskap…

7 Konsekvens av feil? Saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på resultatet? = Ugyldig. Vil ofte ha innvirket på resultatet i disse sakene! - Om det er tatt både lovlige og ulovlige hensyn vil det bli vurdert hva som har vært avgjørende for avslag.

8 Bruk av vilkår Alkoholloven §§ 3-2 og 4-3 (hhv. salgs- og skjenkebevilling) Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler. Vilkår = forbehold som begrenser rekkevidden av bevillingen (fra det mer til det mindre) Instrument for å styre bevillingshaverne Verktøy for å lette kontroll Viktig med bevisst bruk!

9 Husk! Saklig sammenheng med innvilgelsen av bevillingen Ikke uforholdsmessig tyngende Jo klarere sammenheng med lovens formål; desto tyngre vilkår kan aksepteres Helhetlig vurdering: Lovens ordlyd Bakgrunn og formål Offentliges behov/interesser I sammenheng med Virkningen for parten

10 Eksempler Trondheim Forbud mot spilleautomater på skjenkested 20 års aldersgrense på nattklubber som tiltrekker seg et ungt klientell Brudd i skjenkeareal Skjenkestopp før idrettsarrangementer Begrenset skjenke- og åpningstid Andre Vilkår begrunnet i forsvarlig drift (bemanning, AV) Vilkår som letter kontroll (melding om arr.) Lokal alkoholpolitikk (spill/stripping/alkohol og idrett)

11 Ugyldige vilkår Hensyn etter andre regelverk Arbeidsavtaler, miljøkrav, håndheving av røykeloven Krav om tilleggsytelser Avgi lokaler til barnehage Rabatt til ansatte i kommunen Andel av omsetning til rusmiddelforebygging Bevillingshaver skal bare kjøper inn fra lokale forhandlere * MC klubber? Hdir til Bergen: Ikke saklig sammenheng (alkohollovens formål) Men – stedet kan selv bestemme hvilket klientell det ønsker! * Godkjenning av andre myndigheter (brann)?


Laste ned ppt "Foto: Geir Hageskal Kommunens skjønn ved tildeling av bevilling Bruk av hensyn og tyngende vilkår v/ Marte S. Bjørnsen Eierskapsenheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google