Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges branntekniske laboratorium as 1. 2 AKTØRENE I BYGGEMARKEDET PRODUSENTER PROSJEKTERENDE KOMMUNALE MYNDIGHETER SENTRALE MYNDIGHETER EIENDOMSBESITTERE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges branntekniske laboratorium as 1. 2 AKTØRENE I BYGGEMARKEDET PRODUSENTER PROSJEKTERENDE KOMMUNALE MYNDIGHETER SENTRALE MYNDIGHETER EIENDOMSBESITTERE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges branntekniske laboratorium as 1

2 2 AKTØRENE I BYGGEMARKEDET PRODUSENTER PROSJEKTERENDE KOMMUNALE MYNDIGHETER SENTRALE MYNDIGHETER EIENDOMSBESITTERE ANDRE STÅR OVERFOR STORE UTFORDRINGER PGA STORE FORANDRINGER PÅ SAMME TID

3 Norges branntekniske laboratorium as 3 UTFORDRINGENE NY PLAN- OG BYGNINGSLOV MED FORSKRIFTER GODKJENNING AV FORETAK; SENTRALT/LOKALT FUNKSJONSBASERTE KRAV I TEKN. FORSKRIFT BRUK AV BEREGNINGER OG ANALYSER INNEN OMRÅDET DOKUMENTASJON AV BRANN- SIKKERHET(FIRE SAFETY ENGINEERING) BYGGEVAREDIREKTIVETS KRAV TIL DOKUMENTA- SJON AV BYGGEVARER(VEIEN FRAM TIL CE- MERKING

4 Norges branntekniske laboratorium as 4 BRUK AV BEREGNINGER OG ANALYSER INNEN OMRÅDET DOKUMENTSJON AV BRANNSIKKERHET FOR PROSJKETERTE BYGG (FIRE SAFETY ENGINEERING - FSE) TEKNISK FORSKRIFT (TEK) MED FUNKSJONSBASERTE KRAV OG TILHØRENDE VEILEDNING VEDRØRENDE BRANN

5 Norges branntekniske laboratorium as 5 UTFORDINGER FOR MYNDIGHETENE I UTFORMING AV TEK OG VEILEDNING TILPASNING AV TEK OG VEILEDNING TIL HOVED- FUNKSJONSOMRÅDER I BYGGEVAREDIREKTIVET BRUK AV “GAMMEL” FORSKIFT (-87) SOM VEILEDNING TIL NY FORSKRIFT (97) ALTERNATIV DOKUMENTASJON FØLGE PRESKRIPTIVT “LØSNINGSFORSLAG” (REN) LEVERE SELVSTENDIGE ANALYSER SOM DOKUMENTASJON AV TILFREDSTILLENDE SIKKERHET I HENHOLD TIL KRAV I TEK

6 Norges branntekniske laboratorium as 6 RESULTATER AV TILPASNINGEN SÅLANGT TEK MED VEILEDNING I ETT ALTERATIV; PRESKRIPTIV LØSNING (REN) (UNNT.§7-21) LITEN VEILEDNING I HVORDAN VELGE MELLOM ALTERNATIVENE OG HVORDAN UTFØRE ANALYSER, HELT ELLER DELVIS VANSKELIG GRENSEOPPGANG MELLOM NØDVENDIG PRESKRIPTIV ANVISNING OG TEKNISKE LØSNINGSFORSLAG FOR ENHVER BRUK

7 Norges branntekniske laboratorium as 7 PRAKTISKE VANSKELIGHETER VED BRUK AV ALTERNATIVE ANALYSER UTSTRAKT BRUK AV DELVISE ANALYSER. INGEN VEILEDNING HVORDAN DEFINERE TILFREDSTILLENDE SIKKERHETSNIVÅ AKTØRENES MANGLENDE VEILEDNING OG KOMPETANSE I Å UTFØRE ANALYSER

8 Norges branntekniske laboratorium as 8 PRAKTISKE VANSKELIGHETER FORTS. NIVÅET FOR KRAV TIL SENTRAL GODKJENNING I ØVERSTE TILTAKSKLASSE TILTRO TIL OG DOKUMENTASJON AV BEREGNINGSMETODENES GYLDIGHET BRUK AV KLASSIFIKASJONER FOR PRODUKTER I ANALYSENE

9 Norges branntekniske laboratorium as 9 HVORFOR SETTE I GANG BRUK AV FORSKRIFTER MED FUNKSJONSBASERTE KRAV NÅR SÅ MANGE PROBLEMER ER ULØSTE?

10 Norges branntekniske laboratorium as 10 DERFOR! KOMPETANSE OG VERKTØY KOMMER IKKE AV SEG SELV STØRRE MULIGHET FOR FUNKSJONSDYKTIGE BYGNINGER FREMMER INNOVASJON OG UTVIKLING MANGE LAND HAR ALLEREDE INNFØRT DENNE TYPE FORSKRIFT OG FLERE ER PÅ VEI

11 Norges branntekniske laboratorium as 11 FLERE GRUNNER FAGET “FIRE SAFETY ENGINEERING” STÅR PÅ ALLE INTERNASJONALE ORGANISASJONERS AGENDA, INKL. EU-KOMMISJONEN DET ER VALGFRITT Å UTFØRE ALTERNATIVE ANALYSER

12 Norges branntekniske laboratorium as 12 ARBEIDSGRUPPE OPPNEVNT AV BE Leder:Kjell Schmidt Pedersen, NBL Sekretær:Anne Steen Hansen, NBL Medlemmer:Kari Myhre Hellem, Frogn kommune Nils Erik Forsén, Multiconsult Dag Leyre Olsen, Nils Torp AS Arne Skjelle, Byggevareindustriens landsforening Trond Dilling, DBE Wiran R. Bjørkmann, BE

13 Norges branntekniske laboratorium as 13 MANDATET Beskrive strukturen og arten av innholdet for veiledningsmaterialets brannavsnitt. Målet er å gi optimal støtte til byggeprosessen på kort og lang sikt, samt god bruk av forskrifter med funksjonsbaserte krav.

14 Norges branntekniske laboratorium as 14 KONKLUSJONER VEILEDNINGEN INNDELES I 3 DELER - VEIVISER I BRUK - REFERANSESETT AV YTELSESNIVÅER - UTDYPENDE TEKST. FORKLARINGER DOKUMENTASJON AV SIKKERHETSNIVÅ - IKKE ABSOLUTTE UTREGNEDE VERDIER - SAMMENLIGNING. KOMPERATIV ANALYSE - NORMEN ER LAGT (-87 FORSKRIFT)

15 Norges branntekniske laboratorium as 15 KONKLUSJONER TEKNISKE LØSNINGER UNØDVENDIGE FOR Å ANGI YTELSESNIVÅ GÅR UT AV VEILEDNINGEN BEGREPET ”PRE-AKSEPTERTE LØSNINGER” GÅR UT AV FORSKRIFT OG VEILEDNING DELANALYSER MÅ GIS VEILEDNING SAMORDNING MED VEILEDNING TIL FOBTOB KOBLING TIL DIMENSJONERINGSFORSKRIFT DOKUMENTASJON AV FORUTSETNINGER TILGJENGELIG FOR TILSYNSMYNDIGHETER

16 Norges branntekniske laboratorium as 16

17 Norges branntekniske laboratorium as 17


Laste ned ppt "Norges branntekniske laboratorium as 1. 2 AKTØRENE I BYGGEMARKEDET PRODUSENTER PROSJEKTERENDE KOMMUNALE MYNDIGHETER SENTRALE MYNDIGHETER EIENDOMSBESITTERE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google