Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Steinar Krokstad Professor dr. med. Overlege i psykiatri HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin Folkehelse i endring og mønster i bruk av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Steinar Krokstad Professor dr. med. Overlege i psykiatri HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin Folkehelse i endring og mønster i bruk av."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Steinar Krokstad Professor dr. med. Overlege i psykiatri HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin Folkehelse i endring og mønster i bruk av helsetjenester i Norge. Resultater fra HUNT av særlig interesse for tannhelsetjenesten. Samfunnsodontologisk forum Rica Hell 19.6.2014

2 2 Steinar Krokstad Folkehelseutvikling

3 3 Steinar Krokstad Levealder i Norge, utvikling fra 1800 til 2012

4 4 Steinar Krokstad http://www.gapminder.org/

5 5 Steinar Krokstad Globale helseforskjeller www.gapminder.org

6 6 Steinar Krokstad Helse i Norge

7 7 Steinar Krokstad Kilde: Statistisk Sentralbyrå Effekt av strategier for å redusere hjerte-kardødeligheten

8 8 Steinar Krokstad Røyking

9 9 Steinar Krokstad Hvordan hadde denne figuren vært uten målrettet tobakkspolitikk i Norge? Prosentandel dagligrøykere blant voksne i 24 kommuner HUNT1 HUNT2 HUNT3 Stiplet linje: Fylkes- gjennomsnitt

10 10 Steinar Krokstad Prosentandel dagligrøykere (1973-2009) Røykevaner, SSB

11 11 Steinar Krokstad Dagligrøyking kvinner i % HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

12 12 Steinar Krokstad Dagligrøyking menn i % HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

13 13 Steinar Krokstad Røyking voksne kvinner %

14 14 Steinar Krokstad Snus

15 15 Steinar Krokstad Andelen jenter og gutter som brukte snus daglig eller av og til i Ung-HUNT 1 (95-97) og Ung-HUNT 3 (06-08) Jenter: Ung-HUNT 1 Ung-HUNT 3 Gutter: Ung-HUNT 1 Ung-HUNT 3 %

16 16 Steinar Krokstad

17 17 Steinar Krokstad

18 18 Steinar Krokstad Snus og oral helse? Hvordan erfares utviklingen?

19 19 Steinar Krokstad Fysisk aktivitet

20 20 Steinar Krokstad Fysisk aktivitet Prosentandel menn og kvinner i HUNT2 og HUNT3 som rapporterer fysisk aktivitet i fritiden. Svarene er slått sammen slik at de som regnes som fysisk aktive i figurene er de som tilfredsstiller Helsedirektoratets retningslinjer om 30 minutter daglig fysisk aktivitet.

21 21 Steinar Krokstad Overvekt KMI = kg/m2

22 22 Steinar Krokstad BMI > 25.0 2 av 3 er overvektige !! Age 20+ H2: 55.8% H3: 60.7% Age 20+ H2: 64.9% H3: 74.4%

23 23 Steinar Krokstad BMI > 30 1 av 4 har fedme! Age 20+ H2: 18.6% H3: 23.5% Age 20+ H2: 14.4% H3: 22.5%

24 24 Steinar Krokstad

25 25 Steinar Krokstad Fedmeutvikling kvinner i arbeidsfør alder HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

26 26 Steinar Krokstad Fedmeutvikling, menn i arbeidsfør alder Fedme diffunderer ruralt HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

27 27 Steinar Krokstad Hvorfor vekta går opp selv om folk rapporterer mer trening:

28 28 Steinar Krokstad Vaskemaskin Tørketrommel Oppvaskmaskin Miksmaster Brødskjæremaskin Fjernkontroller Trådløs strømstyring Mobiltelefon Internettbank Internettpost Internetthandel Hjemmekontor Hvorfor går hverdagsaktiviteten ned? Motorgressklipper Gressklipperobot Snøfreser Motorsag El-hekksaks El-drill El-sag El-høvel El-tannbørste Kvistkutter Vaskehjelp Kjøpesenter Trillevogn Automatisk bomstasjon Parkeringshus under butikk Rulletrapper Heiser Automatiske dører Rullebånd Bil Automatgir Bilvaskemaskin Dekkhotell El-vindusheiser Automatisk døråpner

29 29 Steinar Krokstad Glukoseintoleransetest av et tilfeldig utvalg personer, n=1.118 % Kjent diabetes IGT Pre-dia. Ukjent diabetes IFG Pre-dia.

30 30 Steinar Krokstad Diabetes or oral helse? Hva er sammenhengen? Erfaringer?

31 31 Steinar Krokstad Alkohol

32 32 Steinar Krokstad Nye utfordringer: Alkoholforbruk i Norge per innbygger 15 år og over (1851-2008)

33 33 Steinar Krokstad Vinforbruk blant kvinner

34 34 Steinar Krokstad Vinforbruk blant menn

35 35 Steinar Krokstad CAGE

36 36 Steinar Krokstad Økende alkoholbruk – voksne menn Økende andel med risiko for alkoholisme Svarer ja på 2 av 4 CAGE spørsmål

37 37 Steinar Krokstad Økende alkoholbruk – voksne kvinner Økende andel med risiko for alkoholisme Svarer ja på 2 av 4 CAGE spørsmål

38 38 Steinar Krokstad Risikofylt alkoholbruk i HUNT 3 MennKvinner

39 39 Steinar Krokstad Alkoholbruk, inntekt og utdanning i Norge 1993 - 2000 B H Strand A Steiro Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123:2849-53 Estimert gjennomsnittlig alkoholforbruk etter kjønn, alder, utdanning, inntekt, og bosted i to perioder 1993 – 96, 1997 – 00.

40 40 Steinar Krokstad Eksempel på et helseproblem i dagens samfunn Voldsskader i Oslo etter kjønn, ukedag og klokkeslett Over halvparten av voldsskader blant menn skjedde lørdag og søndag 4 av 10 skader ble registrert fra klokka 01.00 til 04.00

41 41 Steinar Krokstad Helseforskjeller

42 42 Steinar Krokstad

43 43 Steinar Krokstad

44 44 Steinar Krokstad

45 45 Steinar Krokstad

46 46 Steinar Krokstad

47 47 Steinar Krokstad Menn 25-69 år HUNT2 (1995-97) Krokstad og Westein. Scand J PH 2002 Sosiale forskjeller i sykefravær %

48 48 Steinar Krokstad Tannhelse

49 49 Steinar Krokstad

50 50 Steinar Krokstad Betydning for god tannhelse i voksen alder Fokus på tannhelse fra foreldre og samfunnet Sosioøkonomisk status Regelmessig tannlegebesøk (spes. for eldre) Gode tannpusserutiner i barndom og voksenliv

51 51 Steinar Krokstad

52 52 Steinar Krokstad Materiale

53 53 Steinar Krokstad DMFS-Decayed, Missing, Filled, Suface PT-Present-Teeth Sosial gradient i tannhelse

54 54 Steinar Krokstad Antall friske tannflater etter utdanning (35-44 åringer)

55 55 Steinar Krokstad Konklusjon “There is still a social divide in oral health and it affects elderly more than younger adults”.

56 56 Steinar Krokstad Sosial ulikhet i tannhelse? Hvordan oppleves utfordringene i dag?

57 57 Steinar Krokstad Mønster i bruk av helsetjenester (HUNT)

58 58 Steinar Krokstad The Lancet, Volume 297, Issue 7696 Pages 405 - 412, 27 February 1971 THE INVERSE CARE LAW Julian Tudor Hart Abstract The availability of good medical care tends to vary inversely with the need for it in the population served. This inverse care law operates more completely where medical care is most exposed to market forces, and less so where such exposure is reduced. The market distribution of medical care is a primitive and historically outdated social form, and any return to it would further exaggerate the maldistribution of medical resources.

59 59 Steinar Krokstad

60 60 Steinar Krokstad Conclusion: -We found pro-rich and pro-educated social inequalities in utilisation of hospital outpatient services and private medical specialists. -Utilisation of general practitioner and inpatient services, which have low access threshold or are free of charge, we found to be equitable

61 61 Steinar Krokstad

62 62 Steinar Krokstad Sosial utjevning i bruk av primærlege etter utdanning Vedvarende sosial ulikhet i bruk av spesialist Sosial lik bruk av sykehusinnleggelser over tid

63 63 Steinar Krokstad

64 64 Steinar Krokstad

65 65 Steinar Krokstad

66 66 Steinar Krokstad Sosiale forskjeller i tannhelsetjenester

67 67 Steinar Krokstad Hvorfor øker det sosiale forskjellene i bruk av tannlege i alderdommen? Synspunkter?

68 68 Steinar Krokstad HUNT4

69 69 Steinar Krokstad Organisering Personell Kommunikasjon Oppmøte Finansiering Økonomi Godkjenninger Etikk juss Faglig innhold Metode Feltstasjon Geografi IT Logitiskk Pilotering testing Mobilisering av apparat 20132014201520162017Tidslinje Tidsplan for HUNT4 forprosjektet

70 70 Steinar Krokstad

71 71 Steinar Krokstad

72 72 Steinar Krokstad


Laste ned ppt "1 Steinar Krokstad Professor dr. med. Overlege i psykiatri HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin Folkehelse i endring og mønster i bruk av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google