Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse i endring og mønster i bruk av helsetjenester i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse i endring og mønster i bruk av helsetjenester i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse i endring og mønster i bruk av helsetjenester i Norge
Folkehelse i endring og mønster i bruk av helsetjenester i Norge. Resultater fra HUNT av særlig interesse for tannhelsetjenesten. Samfunnsodontologisk forum Rica Hell Steinar Krokstad Professor dr. med. Overlege i psykiatri HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin

2 Folkehelseutvikling

3 Levealder i Norge, utvikling fra 1800 til 2012

4

5 Globale helseforskjeller

6 Helse i Norge

7 Effekt av strategier for å redusere hjerte-kardødeligheten
Kilde: Statistisk Sentralbyrå

8 Røyking

9 HUNT1 HUNT2 HUNT3 Stiplet linje: Fylkes- gjennomsnitt
Hvordan hadde denne figuren vært uten målrettet tobakkspolitikk i Norge? Prosentandel dagligrøykere blant voksne i 24 kommuner HUNT1 HUNT2 HUNT3 Stiplet linje: Fylkes- gjennomsnitt

10 Prosentandel dagligrøykere (1973-2009) Røykevaner, SSB

11 Dagligrøyking kvinner i %
HUNT1 ( ) HUNT2 ( ) HUNT3 ( )

12 Dagligrøyking menn i % HUNT1 ( ) HUNT2 ( ) HUNT3 ( )

13 Røyking voksne kvinner
%

14 Snus

15 Andelen jenter og gutter som brukte snus daglig eller av og til i Ung-HUNT 1 (95-97) og Ung-HUNT 3 (06-08) Jenter: Ung-HUNT 1 Ung-HUNT 3 Gutter: %

16

17

18 Snus og oral helse? Hvordan erfares utviklingen?

19 Fysisk aktivitet

20 Fysisk aktivitet Prosentandel menn og kvinner i HUNT2 og HUNT3 som rapporterer fysisk aktivitet i fritiden. Svarene er slått sammen slik at de som regnes som fysisk aktive i figurene er de som tilfredsstiller Helsedirektoratets retningslinjer om 30 minutter daglig fysisk aktivitet.

21 Overvekt KMI = kg/m2

22 BMI > 25.0 2 av 3 er overvektige !! H2: 55.8% H3: 60.7% H2: 64.9%
Age 20+ H2: 55.8% H3: 60.7% BMI > 25.0 2 av 3 er overvektige !! Age 20+ H2: 64.9% H3: 74.4%

23 BMI > 30 1 av 4 har fedme! H2: 18.6% H3: 23.5% H2: 14.4% H3: 22.5%
Age 20+ H2: 18.6% H3: 23.5% BMI > 30 1 av 4 har fedme! Age 20+ H2: 14.4% H3: 22.5%

24

25 Fedmeutvikling kvinner i arbeidsfør alder
HUNT1 ( ) HUNT2 ( ) HUNT3 ( )

26 Fedmeutvikling, menn i arbeidsfør alder
HUNT1 ( ) HUNT2 ( ) HUNT3 ( ) Fedme diffunderer ruralt

27 Hvorfor vekta går opp selv om folk rapporterer mer trening:

28 Hvorfor går hverdagsaktiviteten ned?
Vaskemaskin Tørketrommel Oppvaskmaskin Miksmaster Brødskjæremaskin Fjernkontroller Trådløs strømstyring Mobiltelefon Internettbank Internettpost Internetthandel Hjemmekontor Motorgressklipper Gressklipperobot Snøfreser Motorsag El-hekksaks El-drill El-sag El-høvel El-tannbørste Kvistkutter Vaskehjelp Kjøpesenter Trillevogn Automatisk bomstasjon Parkeringshus under butikk Rulletrapper Heiser Automatiske dører Rullebånd Bil Automatgir Bilvaskemaskin Dekkhotell El-vindusheiser Automatisk døråpner

29 Glukoseintoleransetest av et tilfeldig utvalg personer, n=1.118
% IFG Pre-dia. IGT Pre-dia. Ukjent diabetes Kjent diabetes

30 Diabetes or oral helse? Hva er sammenhengen? Erfaringer?

31 Alkohol

32 Nye utfordringer: Alkoholforbruk i Norge per innbygger 15 år og over (1851-2008)

33 Vinforbruk blant kvinner

34 Vinforbruk blant menn

35 CAGE

36 Økende alkoholbruk – voksne menn Økende andel med risiko for alkoholisme
Svarer ja på 2 av 4 CAGE spørsmål

37 Økende alkoholbruk – voksne kvinner Økende andel med risiko for alkoholisme
Svarer ja på 2 av 4 CAGE spørsmål

38 Risikofylt alkoholbruk i HUNT 3
Menn Kvinner

39 Estimert gjennomsnittlig alkoholforbruk etter kjønn, alder, utdanning, inntekt, og bosted i to perioder 1993 – 96, 1997 – 00. Alkoholbruk, inntekt og utdanning i Norge B H Strand   A Steiro   Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123:

40 Eksempel på et helseproblem i dagens samfunn Voldsskader i Oslo etter kjønn, ukedag og klokkeslett
Over halvparten av voldsskader blant menn skjedde lørdag og søndag 4 av 10 skader ble registrert fra klokka til 04.00

41 Helseforskjeller

42

43

44

45

46

47 Sosiale forskjeller i sykefravær
% Menn år HUNT2 ( ) Krokstad og Westein. Scand J PH 2002

48 Tannhelse

49

50 Betydning for god tannhelse i voksen alder
Fokus på tannhelse fra foreldre og samfunnet Sosioøkonomisk status Regelmessig tannlegebesøk (spes. for eldre) Gode tannpusserutiner i barndom og voksenliv

51

52 Materiale

53 Sosial gradient i tannhelse
DMFS-Decayed, Missing, Filled, Suface PT-Present-Teeth

54 Antall friske tannflater etter utdanning (35-44 åringer)

55 Konklusjon “There is still a social
divide in oral health and it affects elderly more than younger adults”.

56 Sosial ulikhet i tannhelse? Hvordan oppleves utfordringene i dag?

57 Mønster i bruk av helsetjenester (HUNT)

58 THE INVERSE CARE LAW Julian Tudor Hart Abstract
The Lancet, Volume 297, Issue 7696 Pages , 27 February 1971 THE INVERSE CARE LAW Julian Tudor Hart Abstract The availability of good medical care tends to vary inversely with the need for it in the population served. This inverse care law operates more completely where medical care is most exposed to market forces, and less so where such exposure is reduced. The market distribution of medical care is a primitive and historically outdated social form, and any return to it would further exaggerate the maldistribution of medical resources.

59

60 Conclusion: We found pro-rich and pro-educated social inequalities in utilisation of hospital outpatient services and private medical specialists. Utilisation of general practitioner and inpatient services, which have low access threshold or are free of charge, we found to be equitable

61

62 Sosial utjevning i bruk av primærlege etter utdanning
Vedvarende sosial ulikhet i bruk av spesialist Sosial lik bruk av sykehusinnleggelser over tid

63

64

65

66 Sosiale forskjeller i tannhelsetjenester

67 Hvorfor øker det sosiale forskjellene i bruk av tannlege i alderdommen
Hvorfor øker det sosiale forskjellene i bruk av tannlege i alderdommen? Synspunkter?

68 HUNT4

69 Tidsplan for HUNT4 forprosjektet
Tidslinje 2013 2014 2015 2016 2017 Organisering Personell Kommunikasjon Oppmøte Finansiering Økonomi Godkjenninger Etikk juss Faglig innhold Metode Feltstasjon Geografi IT Logitiskk Pilotering testing Mobilisering av apparat

70

71

72


Laste ned ppt "Folkehelse i endring og mønster i bruk av helsetjenester i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google