Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
Kursholder: Asbjørn M. Hov Utdannet biolog og jobber til daglig som lærer. Hovedfag i entomologi og økologi ved NLH 98-03 PPU 06-07 Jobbet i barneskole og videregående. Nesodden vgs fra Hvam vgs fra høst 2009

2 Noen praktiske opplysninger
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen Noen praktiske opplysninger Linker til oppgaver og andre gjøremål ligger på en egen nettside Åpne snarveien ”Kurs – Naturfag” som ligger på skrivebordet. (www.konsulenthov.no/kurs)

3 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
Disposisjon Mål for dagen Innledende oppgave Veien frem til IKT-skolen IKT i undervisningen Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon og oppsummering

4 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Mål for dagen Få noen eksempler på når bruk av digitale verktøy og ressurser kan være hensiktsmessig i læringsprosessen Kjenne til ulike digitale ressurser og verktøy som kan brukes i naturfag Kritisk vurdere et utvalg av nettressurser for naturfag og begrunne hvorfor den enkelte ressurs er god/dårlig Ha prøvd noen av de digitale verktøy og ressurser som vises fram på kurset Innholdet i kurset bygger noen på erfaringer fra den digitale skolehverdagen samt fordypning ved PPU. Vi kan lære av hverandre gjennom diskusjon og jobbing sammen.

5 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Innledende oppgave Gå inn på animasjonslink til innledende oppgave Se på animasjonen to ganger. Oppdater med F5. Lukk nettleseren og skriv ned en kort tekst der du beskriver prinsippet. Hvor mye har du lært? Hvor mye ville dine elever ha lært? Var det en god eller dårlig animasjon? Hva slags pedagogikk legges opp i undervisningen, hvilke forutsetninger har eleven og læreren, når er PC-bruk hensiktsmessig, hvorfor har det blitt slik?

6 Veien frem til IKT-skolen Bakgrunn
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Veien frem til IKT-skolen Bakgrunn Norge som teknologisamfunn krever IKT-kompetanse Innføring og satsning gjennom K06 PC til alle i vgs Læreplanens generelle del Læreplan i naturfag.

7 Veien frem til IKT-skolen Læreplanen
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Veien frem til IKT-skolen Læreplanen Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering. (…) For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger, er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. (…) De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger.”

8 IKT i undervisningen - kompetansen, frustrasjonen og distraksjonen
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum IKT i undervisningen - kompetansen, frustrasjonen og distraksjonen PC innføres i videregående skole i høy hastighet Krever økt IKT-kompetanse hos lærere (og elever) Ofte er elevene bedre enn lærere i databruk En laptop kan være elevens beste venn og verste fiende Krever endring i undervisningsmetoder og pedagogikk Krever strategier innen disiplin og PC-vett Krever en god infrastruktur Krever et godt fungerende supportsystem.

9 IKT i undervisningen - kompetansen, frustrasjonen og distraksjonen
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum IKT i undervisningen - kompetansen, frustrasjonen og distraksjonen PCn er ikke alltid tidsbesparende Elever er gode til å finne alternative ting å gjøre på en PC enn skolearbeid. Nettet, spill, snarveier, plagiering PCn kan være til hjelp for svake elever, men dette krever en tett oppfølging Forenkler en del for læreren med innleveringer av øvelser og lignende.

10 IKT i undervisningen - organisering av læringsmiljøet – et eksempel
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum IKT i undervisningen - organisering av læringsmiljøet – et eksempel Nesodden vgs har vært prosjektskole med PC til alle fra 1998 Ca 710 elever, 90 lærere (110 ansatte) Har utbygd et stort og velfungerende datanettverk 6 ansatte innen drift av PC-park og nettverk PC låst til skolen og elevene er ikke admin på egen PC Kan ikke selv legge inn programmer Nettrafikk overvåkes og ugunstige nettsteder Elevene får låne-PC hvis noe går i stykker – maks 15 minutter uten PC.

11 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum IKT i undervisningen - Pedagogikken Hvordan lærer eleven når PC er verktøy? Legge opp undervisning slik at eleven får se, gjøre og repetere Papir og blyant er ikke diskvalifisert i den digitale skolen! Ikke gå i den fellen med å vise en animasjon og regne med at eleven har lært prosessen av den grunn Fancy digitale hjelpemidler kan virke hindrende IKT er et fint verktøy – et tillegg ikke en erstatning Mye av pedagogikken ligger i prinsipper ved bruk av PC som verktøy.

12 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum IKT i undervisningen - i klasserommet Tre eksempler på bruk av IKT i undervisningen: Elevene bruker nettbaserte animasjoner i eget arbeid Lærer bruker animasjoner og video i undervisningen Elever bruker interaktive læringssteder på nettet.

13 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum IKT i undervisningen - i klasserommet Elevene bruker nettbaserte animasjoner i eget arbeid Lærer bruker animasjoner og video i undervisningen Elever bruker interaktive læringssteder på nettet Elevene henter bilder og animasjoner på nett som de tar inn i sine notater, i rapportene eller ved prøvelesing. Fordeler: De får se en del prinsipper på nye måter Kreativt og inspirerende Ulemper: Ikke alle bilder eller animasjoner er nødvendigvis riktige – være kritisk til innhold! Fokuset på selve øvelsen kan forsvinne.

14 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum IKT i undervisningen - i klasserommet Elevene bruker nettbaserte animasjoner i eget arbeid Lærer bruker animasjoner og video i undervisningen Elever bruker interaktive læringssteder på nettet Læreren bruker video fra YouTube, Google eller NRK, eller diverse animasjoner som et supplement til undervisningen Først som introduksjon, så grundig gjennomgang av prinsippet på tavla hvor elevene selv også jobber seg gjennom det, så vise til slutt som oppsummering Blir repeterende og veksling mellom gjennomgang og elevaktivitet Gjerne forklare for hverandre i grupper.

15 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum IKT i undervisningen - i klasserommet Elevene bruker nettbaserte animasjoner i eget arbeid Lærer bruker animasjoner og video i undervisningen Elever bruker interaktive læringssteder på nettet Læreren bruker video fra YouTube, Google eller NRK, eller diverse animasjoner som et supplement til undervisningen Avslutte undervisningen med film eller animasjon for å illustrere det som er gjennomgått En del elever får noen ahaopplevelser. De kan ha hatt problemer med å forstå gjennomgangen, men når dette levendegjøres blir det enklere å forstå.

16 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum IKT i undervisningen - i klasserommet Elevene bruker nettbaserte animasjoner i eget arbeid Lærer bruker animasjoner og video i undervisningen Elever bruker interaktive læringssteder på nettet Fordeler Illustrerer prinsippene på en god måte hvis animasjonene er enkle og forståelige Variasjon Ulemper Kan bli for stort fokus på selve animasjonen og elevene tror ofte de har forstått dette siden det ser enkelt og greit ut. I virkeligheten får de problemer når dette skal forklares senere.

17 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum IKT i undervisningen - i klasserommet Elevene bruker nettbaserte animasjoner i eget arbeid Lærer bruker animasjoner og video i undervisningen Elever bruker interaktive læringssteder på nettet Elevene kan bruke interaktive læringssteder fra forlag eller andre ressurssider Gjerne lekser/oppgaver fra slike steder som supplement til boka Krever at stoffet er gått gjennom på en grundig måte av lærer Obs: litt for mange animasjoner er mer fancy enn pedagogiske. Burde veilede elevene gjennom bruk av de best beskrivende animasjonene.

18 Ulike digitale verktøy
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Ulike digitale verktøy Videosnutter og filmer YouTube NRK Animasjoner Masse ulike ressurser Visualiseringsprogrammer Flash Microsoft Photo Story Søkemuligheter Wikipedia Google SNL

19 Ulike digitale verktøy
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Ulike digitale verktøy Videosnutter og filmer YouTube NRK Animasjoner Masse ulike ressurser Visualiseringsprogrammer Flash Microsoft Photo Story Søkemuligheter Wikipedia Google SNL Noen tips + eksempel - Vise eksempel De vanligste stedene - Evaluere - Søking Demo og utprøving

20 Ulike digitale verktøy
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Videosnutter og filmer Ulike digitale verktøy - Eksempel på kombinasjon av video Introduksjon til temaet forskerspiren med filmressurser Hvorfor skjer dette fenomenet? Hvordan teste dette ut? Eksempel med Cola og Menthos Eepybird Mythbusters Diskusjon: God/dårlig/læringsutbytte/pedagogikk.

21 Ulike digitale verktøy
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Animasjoner Ulike digitale verktøy Mange steder som har animasjoner Forlagene har gjerne egne sider til bok Universiteter og høyskoler Diskusjon: God/dårlig/læringsutbytte/pedagogikk.

22 Ulike digitale verktøy
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Visualiseringsprogrammer Ulike digitale verktøy Microsoft Photo Story lager film av enkeltbilder Kan brukes til: Lage egne animasjoner/illustrasjoner - Eksempel Levere øvelser som film – eksempel: Program – film Oppgave: På skrivebordet finner dere en mappe med en del bilder av labutstyr og lignende Bruk disse til å gjøre dere kjent med programmet og hvilke muligheter det har Diskusjon: God/dårlig/læringsutbytte/pedagogikk.

23 Ulike digitale verktøy
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Søkemuligheter Ulike digitale verktøy Bruk av Wikipedia og google

24 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Oppgave Velg en av tre læreplanmål og lag et undervisnings-opplegg hvor du bruker digitale hjelpemidler. Begrunn valgene faglig og pedagogisk. Presenteres i plenum etterpå. Gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling og forklare fenomenene Beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige ladbare og ikke-ladbare batterier og til brenselceller Forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen samt diskutere betydningen av arv og miljø

25 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Oppgave Eksempel brenselcelle: Forutsetninger: En klasse som med faglig sterke elever To timers opplegg + En blanding av praktiske innslag, tavleundervisning og video/animasjoner

26 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Oppgave Eksempel brenselcelle: Spørsmålsrunde i klassen om alternative energikilder Introdusere brenselcellen og hydrogen som energibærer Praktisk innslag Knallgass og modell av brenselcelle Hvorfor smeller det ikke i brenselcellen? Forklare prinsippet med brenselceller på tavle Vise prinsippet med animasjon Vise film om brenselcelle i bil for å si noe om bruken (Video fra Schrödingers katt om status for teknologien bak brenselceller i dag.) Oppgaver og øvelser

27  Asbjørn M. Hov Diskusjon og oppsummering
Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen DISPOSISJON Mål Oppgave Veien til IKT IKT i undervisning Digitale verktøy Oppgave/Case Diskusjon/oppsum Diskusjon og oppsummering Håper kurset har vært nyttig Lykke til videre i arbeidet! mvh Asbjørn M. Hov

28 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
Linkarkiv Til innledende oppgave Link til animasjon Ulike digitale verktøy Videoeksempler Eepybird - Cola og Menthosfenomenet  YouTube - Mythbusters forklarer Cola og Menthosfenomenet   iDesktop - Nedlasting av ulike YouTubevideoer i valgfrie formater NRK - Newton NRK - Shrödingers katt

29 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
Linkarkiv Sider som har animasjoner eller som har linker til ulike ressurser Viten.no - ressursside i naturfag for med animasjoner  Forskning.no - Norges forskningsråds nyhets- og ressursside   Naturfag.no - Side med ulike ressurser for alle klassetrinn og kompetansemål Gensidene - UiBside om genetikk Kraftskolen - Side om energiutnyttelse Science animations - Amerikansk side for ulike animasjoner innen naturvitenskap Skolelab UiO, Kjemi - Ressursside innen kjemi fra UiO Skolelab NTNU Nettverk for miljølære Kjemivideoer fra UiO Animasjon PCR Økologisk fotavtrykk - sjekk ditt forbruk! Human Body - fine animerte oppgaver om menneskekroppen Linksamling UiB - Linksamling i naturfag fra PPU-UiB

30 Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen
Linkarkiv Noe nye linker, fra deltakere og kursholder Brenselcellebil - video Hindenburgulykken DNA RNA Proteinsyntese - Viten Oppgave – Proteiner og DNA Arv og miljø


Laste ned ppt "Bruk av digitale verktøy i naturfagundervisningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google