Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjennetegn på måloppnåelse - gammel vin i nye flakser Prof. Stephen Dobson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjennetegn på måloppnåelse - gammel vin i nye flakser Prof. Stephen Dobson."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kjennetegn på måloppnåelse - gammel vin i nye flakser Prof. Stephen Dobson

3 Dagens trender? -kjennetegn på måloppnåelse…utprøving nærmere seg slutten… -Div. modeller for høy, lav og høy, eller selv utvikle kjennetegn -Er lav måloppnåelse måloppnåelse? -Skal vi tillate lav, høy og helt borte?

4

5 Jeg skal argumentere… Kjennetegn på måloppnåelse er ikke noe nytt…gammel vin Vansker/ufordringer forbindet med utvikling og bruk av kjennetegn på måloppnåelse Kan vi overvinne noen av dem?

6 Kompetansemål fra hovedområdet tal og algebra i mate i 4. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utvikle og bruke ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret bruke den vesle multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjonar KategoriLav måloppnåelse Eleven kan Høy måloppnåelse Eleven kan Begreper og ferdigheterUtføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon og divisjon i beregninger med enkle tall Utnytte tallforståelse og sammenheng mellom addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon i beregninger

7 -Elevene har en “god” gruppe PowerPoint presentasjon om den amerikanske valg kampanjen….hvilke kjennetegn(kriterier) vil du bruke i vurdering/evt. kommunisere i forveien ….Drøft 5 min.

8 kriterier (Grad av) kunnskap om emne/fag Evne å svare på spørsmål Presentasjons struktur Bruk av lyd/bilde og andre virkemidler Hastighet, “timing” Stil

9 Gammel vin Dale (m. fl) i en av rapportene skrive: “Robert Glaser (og Klaus) var den som først introduserte kriteriebasert vurdering som vurderingsform.” Han siterer ”Criterion-referenced measures depend on an absolute standard of quality while norm-referenced measures depend on a relative standard”

10

11 Hva sa Glaser (/Klaus) “egentlig”? Debatten om psyko-teknologi og det militære Arv fra behaviorisme Oppnådd kompetanse..ikke evne (IQ) Debatt om standarder…minstekrav vs. maks Kvantifisering av oppnåelse - rangering, sjekk liste

12 Gammel vin (fort.) Kjennetegn som brud med norm-basert vurdering… - 70-tallet i USA men allerede i 1913 Thorndike…..same in Norway - tilbake til janteloven?

13 Vansker/ufordringer forbindet med utvikling og bruk av kjennetegn på måloppnåelse

14

15 Vansker/utfordringer Utvikling av kjennetegn i skolene Vurdering med kjennetegn Utvikling av gode vurderingskulturer -…vi er ikke maskiner

16 Utvikling av kjennetegn (I) Språk Taksonomi Vestlig forståelse?

17 Revidert Bloom taksonomi (2002) HuskeForståAnvendeAnalyseEvaluereSkape Fakta Begrep Prosedyre Meta- kognisjon

18 Elevmedvirkning i vurdering Forskriftene: (§3-4, §4-5). Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal kunne delta i vurderinga av sitt eige arbeid. Engasjement med liten e og stor E Modeller: selvvurdering, hverandrevurdering, og utvikling av kjennetegn

19 Eks. fra Snertingdal barne- og ungdomskole 10. Trinn tverrfaglig samarbeid mellom naturfag og norsk. Elevene var utfordret til å utarbeide gode faglige og språklige oppgaver som kunne brukes som test for emnet Evolusjon og klassifisering. Foregått i mindre grupper (2-3 elever). Rammen for elevarbeidet var at oppgaveteksten skulle være egnet brukt i en flervalgsoppgave. Elevene skulle utforme passende målpunkter for hver testkategori, men det ble noe krevende. (brukt i dag med tillatelse av læreren)

20 Vurdering med kjennetegn (I) 1. Vektlegging av kjennetegn 2. Alltid et utvalg av kriterier

21 Kopperud skole eks.

22 Vurdering med kjennetegn (II) Hva er en helhetlig vurdering? “A work judged as ‘brilliant’ overall may not rate as outstanding on each criterion. This would be necessary, logically and arithmetically, for the work to be assigned the top grade. Conversely, another work that comes out well on each criterion may be judged as only mediocre overall.” (Sadler, 2008) ‘I do not know how to define quality, but I know it when I see it’ - ordtak

23 Helhetlig vurdering Karakteren fastsettes etter en helhetlig vurdering. Det betyr at sensor vurderer i hvilken grad du…viser grunnleggende ferdigheter, bruker hjelpemidler, logiske resonnementer, ser sammenhenger, forklarer, skriver nøyaktig? (eksempelsett matte 2P april 2007) Ved vurdering av den enkelte besvarelsen skal det legges vekt på elevenes helhetlig kompetanse. Poeng kan være til hjelp…men er ikke avgjørende.” (generell vurderingsveiledning i matematikk, utdanningsdirekt.)

24 Holistisk (global) vs. analytisk Holistisk (helhetlig) “connoisseur”… Intuitiv Det som ikke kan forklares Hviler på en kvalitativ vurdering (av helheten) Analytisk Plasserer arbeid ved hjelp av kriterier Vektlegger dem til en endelig karakter Hviler på en kvalitativ vurdering (med hver kriteria)

25

26 Vurdering med kjennetegn (III) Filosofisk: “Hva vet eleven?”…knyttes til “hvordan vet vi?”…hvilke kjennetegn brukes?…gammel vin! Someone asks me “can you lift this weight?” I answer “yes”. Now he says “Do it!” - and I can’t. In what kind of circumstances would it count as a justification to say “when I answered ‘yes’ I could do it, only now I can’t”? (Wittgenstein, §182, Philosophical Investigations) Kjennetegn er en språkspill: f.eks. “to fit”, “to be able”, “to understand”

27 Utvikling av gode vurderingskulturer - Tolkningsfelleskap -Tid/arbeidsmengde -Prosess -Motivasjon -Lokale handlefrihet …Smiley” ansikt?

28 Smiley ansikt…Huggins variant

29 Konklusjon: gammel vin i nye flasker…eller? Globale og analytiske vurderingskompetanse Dialog heller enn veiledning Skapende utvikling av kjennetegn En gang i tiden…

30 En gang i tiden Dressels definisjon av karakter: ‘an inadequate report of an inaccurate judgment by a biased and variable judge of the extent to which a student has attained an undefined level of mastery of an unknown proportion of an indefinite material.’ (i Black og Wiliam, 2005: 257

31 Ressurser - elev og lærlingvurdering Vurdering, prinsipper og praksis - nye perspektiver på elev- og lærlingvurdering - red. Dobson, Smith og Eggen (mai 2009) Vurdering for læring - Engh, Dobson, Høihilder (2007) www.teacher.tv (skriv: assessment)www.teacher.tv


Laste ned ppt "Kjennetegn på måloppnåelse - gammel vin i nye flakser Prof. Stephen Dobson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google