Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEKSTEN I BRUK-PROSJEKTENE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEKSTEN I BRUK-PROSJEKTENE"— Utskrift av presentasjonen:

1 TEKSTEN I BRUK-PROSJEKTENE
Hvordan kan de knyttes til lærerutdanninga? Birgitte Eek og Kjersti Lersbryggen Mørk, Norsk barnebokinstitutt

2 Hvorfor vil vi knytte prosjektet til lærerutdanninga?
NBI opplever stor etterspørsel etter praksisnære litteraturformidlingsmetoder for lærere. NBI tilbyr kurs i litteraturformidling som bidrar til å utvikle tre av Kunnskapsløftets grunnleggende ferdigheter; det å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig og det å kunne lese. I tråd med den nye læreplanen i norsk legger Teksten i bruk vekt på opplevelse, refleksjon og vurdering og på utvikling av lese- og skrivelyst.

3 Hvorfor vil vi knytte prosjektet til lærerutdanninga?
Teksten i bruk imøtekommer den enkelte elevs behov for tilpasset opplæring. Teksten i bruks metodikk er fleksibel og benyttes også i andre fag, som matematikk, samfunnsfag og språk. Teksten i bruk er knyttet til tiltaksplanen Gi rom for lesing som videre- og etterutdanningstilbud for lærere.

4 Teksten i bruk - kursinnhold
Grunnleggende arbeidsmåter: Grunnmodellen Personlig tilnærming til litteratur Biodikt/ personskjema Ulike typer loggarbeid Noen mulige fordypningstema: Høytlesning Lese- og skriveverksted Korttekster Bok og film

5 Teksten i bruk Grunnmodellen Lese/lyttetid Tenketid
Samtaletid i par, gruppe, klasse Skrivetid – hurtigskriving Responstid – tilbakemelde i par, gruppe, klasse

6 Samarbeid med høgskolesektoren
Kursing av allmennlærerstudenter i litteraturformidling ut fra Teksten i bruk-modellen. Kursdagen på 4-5 timer legges til NBI eller høgskolen i forkant av studentenes praksisperiode. Fokus på nyere barne- og ungdomslitteratur

7 Studentene i praksis To mulige modeller:
Studentene får praksisplass hos erfarne TiB-lærere, dersom dette lar seg gjøre. Disse fylkene har skoler som har deltatt i prosjektet: Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder og Østfold. 2. Studentene prøver ut metodikken i en klasse som ikke har vært med i TiB-prosjektet før.

8 Oppstart og oppfølging
Oppstart skoleåret 2007/2008 Høgskolene må integrere prosjektet i sine planer. Høgskolene velger ut studenter og klasser som kan delta i prosjektet. Forslag 1: Kurs for studenter i siste fase av norskfaget. Forslag 2: Kurs for studenter både ved oppstart og i siste fase av norskfaget. Studentene kan henvende seg til NBI under praksisperioden.

9 Evaluering NBIs kursholdere kommer til høyskolene i etterkant av praksisperioden. I evalueringen av prosjektet deltar studenter, høgskolelærere, NBIs kursholdere og ev. øvingslærere.

10 For mer informasjon: NBIs nettsted: www.barnebokinstituttet.no
Prosjektleder Marianne Lillesvangstu: Informasjonskonsulenter ved NBI:


Laste ned ppt "TEKSTEN I BRUK-PROSJEKTENE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google