Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vaginal hysterektomi som dagkirugi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vaginal hysterektomi som dagkirugi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vaginal hysterektomi som dagkirugi
Hvorfor bry seg? Work at Ahus and have been one of the people who have been involved in starting the pelvic care center Marie Ellström Engh Overlege førsteamanuensis ,Kvinneklinikken Akershus universitetssykehus

2 Bakgrunn Gjennomførende Konsekvenser
Work at Ahus and have been one of the people who have been involved in starting the pelvic care center

3 Bakgrunn Abdominal Laparoskopisk Vaginal

4 Bakgrunn Vaginal plastikk

5 Tid på sykehus etter operasjon
Dette er vad norske gynekologer oppfattning om hur længe en pasient skal ligga efter abdominel vaginal hyst og vaginalplastikker Det ær var de svarte på den spørreundersøksel som vi gjorde før noen års siden. Og denna spreding i oppfatning gællde nesten alle spørsmål vi stillte

6 Tid på sykehus etter operasjon
Ahus tid Titta hær de grå staplarna står før vaginal hysterektomi vlket gjør oss unike i norge og æven i skandinavia da det hysterektomi register inkluderende hsyterkomtier ikke rapporter noen pasientenr som dag kirugi. Och det ær resan dit som jag ska fortell litt om Vi gjør det som dagkirurgi hvilket ikke gøres i sverige der vi har data på ca hysterektomier

7 Multimodal modell Forkorte hospitaliseringstiden
Optimal informasjon Minimere stress Tidlig mobilisering Effektiv analgesi Tidlig ernæring Endrede pasientråd Forkorte hospitaliseringstiden forkorte rekonvalesenstiden Grundern er at pasienten skall bli informert grundigt og førrstå og delta i hele proseduren. Minimere stress minmal invavsiv kirigi dren kateterar , optimal bedøvning, gjer tidig mobilisering . Effektiv smertelinding og antiemtika gjir mulgihet til tidig

8 Postoperativ liggetid
Liggetid før dager Liggetid etter Abdominale Hysterektomier (2-27) (1-7) Vaginale hysterektomier (1-4) (1-7) Vaginal- plastikker (1-11) ( 1-15)

9 Multimodal modell Forkorte hospitaliseringstiden
Optimal informasjon Minimere stress Tidlig mobilisering Effektiv analgesi Tidlig ernæring Endrede pasientråd Forkorte hospitaliseringstiden forkorte rekonvalesenstiden Grundern er at pasienten skall bli informert grundigt og førrstå og delta i hele proseduren. Minimere stress minmal invavsiv kirigi dren kateterar , optimal bedøvning, gjer tidig mobilisering . Effektiv smertelinding og antiemtika gjir mulgihet til tidig

10 Det var en tredetl stuie medi nterview spørreskjema og tidregistrering men vi fokuserar bare på tidsregsitreringen

11 Results: Time registration
Proportional less time spent on elimination , personal hygiene, medication. Proportional more time spent on mobilisation, information Proportioneltig mer Dette bleev nu overført på alle operationer som vi gjør æven sectio.

12 Results: Personnel survey
Less physical workload Less mental workload A win-win situation. Results: Interview Proportioneltig mer Dette bleev nu overført på alle operationer som vi gjør æven sectio.

13 2008 Nytt sykehus!!!! Reduksjon fra 20 til 8 senger Ingen plass før pasientene grunnet lykket innføring av fast track!!! Dagkirurgisk enhet!

14 Vaginale hysterektomier som dagkirurgi

15 Mål At registrere vår initiale erfarenhet Identifisere risiko faktorer for innleggelse og misfornøyde pasienter

16 Materiale og metoder Tidsperiode Februar 2009- April 2010
Inklusjonskriterier ASA I-II Ikke alene første natten En times bilreise til sykehuset.

17 Materiale og metode Bakgrunns data Indikasjon Perioperative data Smerte og kvalme registrert (VAS) Smerte og kvalme og fornøydhet dagen etter operasjon Årsak til innleggelse komplikasjon (DIPS)

18 Hysterectomies on benign indication during the study period
Figure 1 Consort Hysterectomies on benign indication during the study period Abdominal N = (40.7%) Laparoscopic N = (7,6%) Vaginal N = (51,6%) Vaginal hysterectomies At the day surgery unit N = 164 (75.6 %) Not registered owing to logistical reasons N = 14 (8.5 %) Registered N = 150 (91.4%) Admitted N=24 (16%) Discharged the same day N = 126 (84.0 %) Not contacted due to nurse absentee N =18 (14.2) Interviewed first postoperative day N = 108 (85.7%)

19 Bakgrunnsdata Alder (år) Median 46.0 Range (32-69)
Antall fødsler Median Range (0-6) BMI Median Range (18-38) Tid kirurgi 42.7% Røyker % Postmenopausal 26.8% Annens sykdom 35.3% Median range

20 Perioperative data Operations lengde 56 min (25-141) Blødning 100 ml (10-700) Uterus vekt 120 g (28-596) Tid på oppvåkning 270 min (90-540) Gikk hem samme dag 126 (84.0%)

21 Årsaker til innleggelse samme dag
Antall Smerte /kvalme 10 Komplikasjon 8 Ikke tømme blæren 4 Sosiale grunner Totalt (16,0%) Bare en pasient kom tilbake samme døgn

22 Komplikasjoner for hele gruppen
Alvorlige Totalt 4 Re-operasjon grunnet blødning 2 Re-operasjon grunnet abscess 2

23 Komplikasjoner dagkirurgiske gruppen
Ingen pasient kom in akutt før reoperasjon

24 Forskjell i smerte mellom dagkirurgiske og innlagte pasienter

25 Not contacted due to nurse absentee
Gjennomsnittlig tilfredshet Admitted N=24 (16%) Not contacted due to nurse absentee N =18 (14.2) Interviewed first postoperative day N = 108 (85.7%) 8.8 SD±.1.4 9.0 SD ±1.4 8.8 SD±.1.5

26 Pasienter ≥7 i tilfredshet
100 (92.6%) Interviewed first postoperative day N = 108 (85.7%)

27 Konklusjon Vaginal hysterektomi ær en operasjon som kan gjennomføres som dagkirurgi hos de fleste kvinner som oppfyller dagkirurgiske kriterier. Dette med en stor majoritet av fornøyde pasienter Engh M Hauso W et al Acta Obstet Gynecol 2012

28 Hvorfor har vi lykkets? Ledelse som er åpen for (og nøtt til) forandring Personal med entusiasme og erfaring

29 Vad har nytenking og anpasnings evne betyd før oss?
Sengeplasser fra 20 til 8 Allerede optimert fikk vi samme innsparingsmål som de andre avdelingene Og vi har upphålt vår operajsonskapasitet uten at ha fått ett enda tilskudd på sentral operasjon på tross av 500 nye secito / år

30 Vad har nytenking og anpasnings evne betyd før oss?
Økonomi Inneliggende Dag kirurgi Vaginal hysterektomi Inkontinens operasjoner           Kostnad for nett 6000 75% av all kirurgi som dagkirurgi 80% som sammedags kirurgi       

31 Vaginal hysterektomi som dagkirugi
Hvorfor bry seg? Work at Ahus and have been one of the people who have been involved in starting the pelvic care center Ahus: Over 1000 pasienter på gangen i oktober Det nybygde sykehuset Ahus har ikke plass til alle som skal behandles. – En trussel mot pasientsikkerheten, mener tillitsvalgte. NRK.no

32 Vad har motstand og økonomi betyd før oss?
Abdominale hysterektomier 1døgn 50% 30% Vaginale hysterektomier 62% 50 % Ikke igangsatte tiltak

33 Hvorfor bry seg? Takk !


Laste ned ppt "Vaginal hysterektomi som dagkirugi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google