Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutetilbudet Anbud Nittedal 2015. Nittedal kommune  Ca 23 000 innbyggere  186 kvadratkilometer – MYE skog!!!  Grenser til Oslo i syd, Skedsmo, Gjerdrum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutetilbudet Anbud Nittedal 2015. Nittedal kommune  Ca 23 000 innbyggere  186 kvadratkilometer – MYE skog!!!  Grenser til Oslo i syd, Skedsmo, Gjerdrum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutetilbudet Anbud Nittedal 2015

2 Nittedal kommune  Ca 23 000 innbyggere  186 kvadratkilometer – MYE skog!!!  Grenser til Oslo i syd, Skedsmo, Gjerdrum og Nannestad i øst og Lunner (Oppland fylke) i nord  Flere tettsteder av ymse størrelse; Hagan i sør, Mo/Rotnes i midten og Åneby, Grønnvoll og Løstad i nord  10 grunnskoler (7+3) og en videregående (Bjertnes)  Industriområder kun i sør (rundt Gjelleråsen og Skytta)  Kollektivbetjeningen av kommunen er tog (Gjøvikbanen oppe i åssiden med 4 stasjoner – ikke fast frekvens) og buss i all hovedsak langs rv 4 i dalbunnen. 2

3 Dagens tilbud i Nittedal  Dagens linjenett består av: −Linje 301 Kongskog/Hellerudhaugen – Oslo bussterminal (fullstoppende, men med av- og påstigningsbegrensning i Oslo) −Linje 302, som er ekspressvariant av linje 301 i rushtidene −Linje 801 Nittedal st. – Rotnes – Slattum – Holum skog – Skillebekk (lokallinje som kjøres på dagtid og kveld mandag-fredag, men ikke i rushtidene) −Linje 802 Slattum – Holum skog – Skillebekk (rushtidslinje, erstatter linje 801) −Linje 803 Nittedal st. – Rotnes (rushtidslinje, erstatter linje 801) −Linje 804 Hagan – Nittedal kirke med tre avganger på hverdager  25 rutesatte busser (i all hovedsak 15 meter på 301/2, 10 meter på 801/2/3 og 12 meter på skolebuss), ca 1,4 mill. rutekilometer  Mer enn halvparten av de reisende på linje 301 er rene Oslo-reiser. 3

4 4

5 Bolig- og næringsutvikling i Nittedal  De siste årene er det bygget mye boliger i området til det gamle Kruttverket.  Ytterligere utbygging er i all hovedsak ventet i dette området i årene som kommer. Kommunen ønsker også fortetting rundt Nittedal st., men dette betinger trolig først rivning av gammel småhusbebyggelse.  Nittedal kommune er opptatt av senterutvikling rundt Mo/Rotnes og det lange løp også ved Hagan og Åneby.  Næring har de siste årene blitt etablert i området rundt Gjelleråsen (Ringnes og Arcus). Fortsatt er det ledige arealer til næringsutvikling her og i området Skytta nærmere Hagan. 5

6 Føringer for utviklingen av rutetilbudet  K2012, Prinsipper for linjenettet og Trafikkplan nordøst −Skal ta økningen i motorisert transport −Generelt ønske om i større grad å gjøre regionbussene knutepunktstoppende i Oslo −Styrke en-linje-konseptet −Sterkt ønske fra politikere i regionen om en direkte forbindelse mellom Nittedal og Ahus (lokalsykehuset for Nittedal kommune). I dag må du bytte buss to ganger. −Opprydding i linjeføring – har ligget mer eller mindre uforandret siden etableringen av lokallinjene i Nittedal (før første anbudsutlysning). −Dimensjonere bussparken slik at hoveddelen av forventet trafikkøkning i løpet av anbudsperioden kan avvikles uten ytterligere økning i bussparkens størrelse.  Resultater fra trafikkmodellkjøring −Tydelig marked for en direkte forbindelse mellom Nittedal og Ahus −Generelt økt samfunnsøkonomisk nytte ved å innføre knutepunktstopp på Oslo- rettede linjer 6

7 7


Laste ned ppt "Rutetilbudet Anbud Nittedal 2015. Nittedal kommune  Ca 23 000 innbyggere  186 kvadratkilometer – MYE skog!!!  Grenser til Oslo i syd, Skedsmo, Gjerdrum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google