Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ET UFORLØST POTENSIAL ‣ 16.000 fagskolestudenter kontra 230.000 studenter på høyskoler og universiteter ‣ Økt oppmerksomhet blant politikere og i næringslivet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ET UFORLØST POTENSIAL ‣ 16.000 fagskolestudenter kontra 230.000 studenter på høyskoler og universiteter ‣ Økt oppmerksomhet blant politikere og i næringslivet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ET UFORLØST POTENSIAL ‣ 16.000 fagskolestudenter kontra 230.000 studenter på høyskoler og universiteter ‣ Økt oppmerksomhet blant politikere og i næringslivet innen EU og Nord-Amerika etter finanskrisen ‣ Godt egnet til å løse arbeidsløshet, omstilling og mismatch mellom kompetansebehov og tilgjengelig kompetanse ‣ I Slovenia går 20% på tertiært nivå på fagskole og 97% får jobb ‣ Canada: 50/50 community college (fagskole) og tradisjonell college ‣ NHOs kompetansebaromenter – kompetansebehov i norske bedrifter om fem år: ‣ 21% fagskolekompetanse ‣ 13% kompetanse på bachelornivå ‣ Bidra til å redusere det store frafallet i høyskoler og universiteter

3 NY STRUKTUR I FAGSKOLEUTDANNINGEN ‣ Fra å bygge på videregående til nivå over videregående skole ‣ Vil kunne sette høyere og mer spesifiserte opptakskrav ‣ Mulig med mer spisse og spesialiserte studier ‣ Varighet – utvide til 3 år? ‣ Unngå parallelle studier som egentlig er en fordypning ‣ Yrkesbachelor som i Danmark? ‣ Robuste fagskoler ‣ Sammenslåing til større enheter? ‣ Robust administrasjon ‣ Robust fagmiljø – antall ansatte lærere eller nettverk? ‣ Dimensjonering via nasjonale fagråd og nasjonalt fagskoleråd ‣ Krav til kvalifikasjoner? ‣ Hvem skal være representert? ‣ Hva skal de gi råd om?

4 ATTRAKTIV KARRIEREVEI OG FLEKSIBLE OVERGANGER I UTDANNINGSSYSTEMET ‣ Fleksible inn- og utganger av fagskolesystemet hvor oppnådd kompetanse annerkjennes i høyskole/universitet og omvendt ‣ Modell utviklet av Fagskolerådet basert på erfaringsinnhenting: ‣ Etablering av samarbeidsavtaler med gjensidig kvalitetssikring ‣ Sammenligninger av studier og emner basert på læringsutbyttebeskrivelser på institusjonsnivå ‣ Individuelle krav til opptak ‣ Bevisstgjøring av studentenes valg ‣ Samarbeid mellom fagskolene og høyskolene/universitetene ‣ Eventuelt forkurs, oppstartprogrammer og tilpassede løp for fagskolestudenter ‣ Felles poengsystem i fagskole og høyskole/universitet ? ‣ Egen gradsbetegnelse – Vocational Diploma

5 GODKJENNING AV FAGSKOLEUTDANNING ‣ Hvordan raskt utvikle nye tilbud som møter kompetansebehov i arbeids- og næringsliv – til god kvalitet? ‣ Institusjonsakkreditering? ‣ Kan fagområdegodkjenningen forenkles og gjøres tilgjengelig for flere? Eller erstattes med en institusjonsgodkjenning? ‣ Kan et gitt antall enkeltgodkjenninger kvalifiserer for en forenklet behandling? ‣ Kan et gitt antall enkeltgodkjenninger kvalifisere for fagområde eller institusjonsgodkjenning? ‣ Effektivisere og forenkle søknadsbehandlingen? ‣ Økt kontakt mellom søker, NOKUT og sakkyndige underveis? ‣ Betinget godkjenning når søknaden kun har få mindre mangler?

6 FINANSIERING ‣ Finansiering av all fagskoleutdanning? ‣ Samle all finansiering under KD? ‣ Kartlegging av faktiske kostnader spesifiserte for ulike fagområder – med jevnlig oppdatering ‣ Modell foreslått av Fagskolerådet ‣ Basistilskudd – sikrer kontinuitet og kvalitet ‣ Tilskudd basert på antall studenter ‣ Utviklingstilskudd for å imøtekomme nye kompetansebehov

7 SYNLIGGJØRING AV FAGSKOLEUTDANNING ‣ Fagskoleutdanning skal i allmenheten være like kjent og anses som å være et likeverdig med utdanning i høyskoler og universiteter ‣ Informasjons‐ og kommunikasjonsstrategi for synliggjøring av fagskoleutdanningen ovenfor ungdom, voksne og arbeidsgivere med tilhørende informasjonsmateriell ‣ Samarbeider med rådgivere i videregående skole, karrieresentere, NAV og andre karriereveiledere

8 Problemstillinger til debatt ‣ Hva kjennetegner en robust fagskole? ‣ Hvordan gjøre fagskoleutdanningen til en integrert del av en attraktiv karrierevei? ‣ Hvordan raskt utvikle godkjente nye tilbud som møter kompetansebehov i arbeids- og næringsliv – til god kvalitet?

9 FOR MER INFORMASJON KONTAKT  Benedikte Sterner – Leder Nasjonalt Fagskoleråd benedikte.sterner@lo.no  Knut Erik Beyer-Arnesen Nestleder Nasjonalt Fagskoleråd knuterik@abelia.no


Laste ned ppt "ET UFORLØST POTENSIAL ‣ 16.000 fagskolestudenter kontra 230.000 studenter på høyskoler og universiteter ‣ Økt oppmerksomhet blant politikere og i næringslivet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google