Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til KIF Fotball Fotball Organisering Barnefotballutvalget Hvordan starte lag i KIF Fotball Hva koster det å være medlem I KIF Fotball? Fair Play.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til KIF Fotball Fotball Organisering Barnefotballutvalget Hvordan starte lag i KIF Fotball Hva koster det å være medlem I KIF Fotball? Fair Play."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til KIF Fotball Fotball Organisering Barnefotballutvalget Hvordan starte lag i KIF Fotball Hva koster det å være medlem I KIF Fotball? Fair Play Diverse informasjon Medlemsfordeler

2 Organisering - Foreldremedvirkning Fotball  KIF er et idrettslag som har foreldre som sin viktigste ressurs. Ved å melde sitt barn inn i klubben sier man ja til  Å følge opp sitt eget barn  Å betale det aktiviteten koster til riktig tid, evt søke om fritak  Å bidra med driften av laget/idretten/klubben (gjennom dugnader/foreldreoppgaver)  Vi vet at de fleste ønsker å bidra, men at mange er redde for å ta på seg for mye. Dette har vi gjort noe med, ved at vi har definert klare, avgrensede oppgaver som skal dekkes av foreldrene.  Sagt på en enkel måte er det slik at de som melder seg inn i KIF, sier også ja til å være med å drifte sitt eget idrettslag.

3 Barnefotballutvalget Fotball Barnefotballutvalget består av følgende personer:  Jørn Nygaard- leder(Madsebakken)  Arild Røen (Åsen)  Anna-Kajsa Bjarheim(Åsen)  Ann Kristin Åslid(Madsebakken)  Aina Solberg(Madsebakken)  Signe Pedersen(Åsen)  Kjersti Engebretsen(Madsebakken) Barnefotballutvalget har arrangementsansvar for Kongsberg Ligaen og det generelle ansvar for 5-er fotball i KIF Fotball

4 Hvordan starte lag i KIF Fotball Fotball Det har vært individuelt når man har ønsket å starte organiserte trenginger i 1. klasse. Vi i KIF Fotball ønsker å bidra til at de respektive klassene/1.klassetrinn på hver skole kan starte når det måtte passe for barna og foreldregruppen. De aller fleste lagene starter i Kongsberg Ligaen på våren i 1. klasse med kamper. Unntak kan gjøres hvis dette er ønskelig. Hvordan: Barnefotballen er basert på dugnad fra foreldregruppen der KIF er behjelpelige med utstyr og hjelp til organisering samt arrangerer Kongsberg Ligaen. Treningstider og treningssted: Ved henvendelse til Laila(48 16 91 92) på KIF kontoret kan hvert lag få tildelt treningstider på nærmeste fotballbane. Drakter og lagsutstyr: Baller og annet utstyr som laget trenger til trening og kamp vil bli utlevert ved å melde behov til Laila på KIF Kontoret. Meld inn antall personer samt kontaktinfo til lagsapparatet(Trener, oppmann osv). Anbefalt organisering: Vi anbefaler at man fordeler oppgaver blant mange voksne. Jo flere som er med, jo mindre blir det å gjøre for alle. 1-3 trenere per lag for å spre belastningen kan være fornuftig. 1-3 personer som kan bidra administrativt i laget med beskjeder, mail og generell organisering for å avlaste trenere. Trenerhjelp: KIF arrangere fotballkvelder for trenere i barnefotballen. Her får trenere teoretisk og praktisk innføring i gjennomføring av treningsøkter. Treningsøkta.no er et øvelsesbank som treneren kan bruke som hjelpemiddel for å gjennomføre treninger.(https://no-fotball.s2s.net/home/)https://no-fotball.s2s.net/home/ Registrering: Lagene som vil motta utstyr fra KIF Fotball må registrere navn og kontakt info for lagapparat og spillere gjennom å sende inn et lagskjema til KIF Kontoret. Dette danner grunnlaget for utsending av kontingent.

5 Hvordan starte lag i KIF Fotball Fotball Kongsberg Liga: Kongsberg Ligaen er KIF Fotball’s stolthet. Her samles ca 50 lag (1.-4. klasse) hvert år til et lavterskeltilbud i fotballsammenheng. Det arrangeres 16 spillekvelder per år fordelt på mandager og torsdager. Alle lag vil få 4 faste spilledager før sommeren og 4 dager etter sommeren. I gjennomsnitt spiller alle lag 2-3 kamper hver spilledag. Alle jentelag spiller på samme dag. Jentesatsing: KIF ønsker å bidra til at flest mulig jenter starter og ikke minst fortsetter å spille fotball. Derfor anbefaler vi foreldregruppen å sørge for at det blir etablert rene jentelag så raskt som mulig. Der det kanskje ikke er nok jenter som vil spille i en klasse, er de viktig at man eventuelt samler jentene på tvers av klassene. All erfaring i KIF tilsier at jentene blir med lengre når det trener og spiller mot jenter. Fair Play: KIF ønsker å bidra til gode holdninger og godt miljø i alle sammenhenger. KIF, foreldre og barn samarbeider her om å skape et sunt miljø for barna. http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/ Sosial Profil: Fotballen skal være et lavterskeltilbud til ALLE barn. De som vil skal kunne være med hvis de vil. KIF Fotball ønsker at alle skal få muligheten til å bli inkludert i fotballen. Derfor er det bestemt at hvis det finns barn som ikke kan delta fordi familien ikke har økonomi til å betale kontingent, så kan det søkes om fritak/oppdeling av denne. Denne ordningen er basert på tillit og delvis anonymitet. Her ønsker KIF at lagene selv opplyser om dette i foreldregruppen og at noen i lagsapparatet melder om evt sosiale utfordringer til Laila på KIF Kontoret. Det behøver ikke å være fler enn familien selv, en person i lagsapparatet og Laila i KIF Fotball som kjenner til denne situasjonen fordi det som regel er forbundet med litt skam å være i denne situasjonen. Barnet skal ikke være skadelidende av foreldrenes manglede økonomi. Politiattest: Alle som deltar i organisert trening av barn har plikt til å levere politiattest til KIF!!

6 Kontingent 6- 10 år – 5er fotball Fotball KR. 1200,- Kontingenten sendes ut på bakgrunn av laglister som lagleder leverer til KIF Fotball. 50% rabatt til barn av trener/lagleder Innhold Kongsberg Liga – 8 spillekvelder Klubbdommer 2 eksterne cuper Forsikring Trener og laglederutdanning Drakter - Adidas Lags utstyr (Baller, vester, kjegler, medisinutstyr) Trenings tøy til trener/lagleder Sesongavslutning - Kr. 1200,- pr. lag Bemannet kontor 4 dager pr uke

7 Fair Play Fotball Fair play – satsing i KIF fotball 2014 Kontrakter med lagledere og trener Kampverter Foreldrevettregler Fair play hilsen Utstyr hentes på KIF kontoret TA VARE – På deg selv og laget ditt KIF tar trafikksikkerhet på alvor

8 Diverse informasjon Fotball Kamp- og treningsoversikter – www.kongsberg-if.no/fotballwww.kongsberg-if.no/fotball Kampoversikter – http://www.fotball.no/Community/Klubber/Kalender/?clubId=575 http://www.fotball.no/Community/Klubber/Kalender/?clubId=575

9 Diverse informasjon Fotball Drakter – utstyr Alt skal være på lager Kontakt Laila Johansen Mobil 481 69 192 Mail fotball@kongsberg-if.nofotball@kongsberg-if.no Vimpler til bruk på cuper og kamper er på lager Det kjøpes også inn 10 stk strandflagg til bruk på cuper Overtrekksdresser – se rutiner

10 INTERSPORT AVTALEN Fotball INTERSPORT KONGSBERG er utstyrsleverandør for KIF Fotball Alle KIF’s medlemmer har 25% rabatt på fotball utstyr og 20 % rabatt på andre varer KIF fotball vil legge medlemslister hos Intersport


Laste ned ppt "Velkommen til KIF Fotball Fotball Organisering Barnefotballutvalget Hvordan starte lag i KIF Fotball Hva koster det å være medlem I KIF Fotball? Fair Play."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google