Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonale og nasjonale undersøkelser: OECD 2012: (Tallene er fra skoleåret 2009/ 2010.) For første gang sammenligner man gjennomføringen i 25 land.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonale og nasjonale undersøkelser: OECD 2012: (Tallene er fra skoleåret 2009/ 2010.) For første gang sammenligner man gjennomføringen i 25 land."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonale og nasjonale undersøkelser: OECD 2012: (Tallene er fra skoleåret 2009/ 2010.) For første gang sammenligner man gjennomføringen i 25 land. Norge ligger på delt 21 plass med 57 % gjennomføring etter normert tid. Gjennomsnittet for OECD er 70 %. Ser man på gjennomføring i løpet av en fem års periode har 72 % av norske elever gjennomført, mens snittet i ODCD ligger på 85 %. (Det er kun Island og New Zealand som har svakere gjennomføring) Forskjellen i gjennomføring på normert tid mellom studieforberedende og yrkesfaglige programområde, er 16 % i OECD og 31 % i Norge. (I et fem års perspektiv reduseres forskjellene til 15 % for OECD og 21 % i Norge)

2 NIFUS Undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010 – 2011. Gjennomføringen har vært relativ stabil fra Reform 94. I det første kullet, gjennomførte 68 % av elevene opplæringen etter fem år. 19 % overgangsslutter i de yrkesfaglige programområdene i Akershus fylkeskommune. - 30 % for bygg- og anleggsteknikk - 12, 8 % for Helse- og sosialfag. I 42,2 % av tilfelle var årsakene til at elevene sluttet relatert til forhold som lå utenfor skolen. I tillegg så oppga 17,4 % av elevene at årsaken lå i at de var skolelei og umotivert. 11,6 % oppga feilvalg som årsak til at de sluttet. «Forskerne forventet at mange ville forklare avbrutt videregående opplæring med feilvalg eller lav motivasjon, men ble overrasket over at psykiske vansker viste seg å være den hyppigste årsaken til avbruddene».

3 Skoleåret2008 - 20092009 - 20102010 – 2011 KursEndringerAvbruddProsentEndringerAvbruddProsentEndringerAvbruddProsent VG 1 SP10 32 00 VG 2 SP10 00 00 VG 3 SP01 00 00 VG 1 ID10 00 10 VG 2 ID00 00 00 VG 3 ID00 00 00 VG 1 BAT02 03 01 VG 2 BY00 10 01 VG 2 AT01 00 00 VG 2 TR10 00 00 VG 1 HS03 01 02 VG 2 BU00 00 00 VG 2 HA00 00 10 Totalt:471,2 %461 %240,6 % Endringer og avbrudd 2008 - 2011

4 2008 – 20092009 – 20102010 - 20112011 - 2012 Programområde:ATBYTRTotProATBYTRTotProATBYTRTotProsATBYTRTotPro I lære/ Gjennomført m. fag/ svennebrev: 71252444 %142113667 %272285786,5 %11 83075 % Allmennfaglig påbygging – fullført og bestått 3521018 %04047 %02023 %143820 % Allmennfaglig påbygging – ikke bestått/ avsluttet: 061712,5 %11247 %0000000 Under omskolering: 21035,5 %0123 20134.5 %00112,5 % Arbeid/ Praksisplass 11247 %11135,5 %02034,5 %100 12,5 % Ledig/ Uten praksistilbud 1001 2 %11024 %0000 000 Militærtjeneste 03035,5 %0000 00111,5 %000 Ukjent: 02135,5 %00224 %0000 000 Totalt antall elever: 1430115510017298541002926116610013151240100 GJENNOMFØRING/ STATUS 2013

5 «RE – GJENNOMFØRING» Oppfølging av alle elever på yrkesfaglige programområder – frem til fag/ svennebrev, kompetansebevis eller generell studiekompetanse. Målsettingen er gjennomføring på linje med snittet i OSED. Utplassering i PTF – faget videreføres. Evalueringsverktøy videreutvikles. Formidling i samarbeid med næringsliv/ aktuelle opplæringskontor i siste termin på VG 2. Matching elev/ bedrift sentral metode for elever med sosio - emosjonelle utfordringer. Tett oppfølging det første halve året for elever med spesielle utfordringer. Mulighet for å returnere dersom læreforholdet ikke fungerer. (Kan gjøre det lettere å formidle elever med spesielle utfordringer). Tidlig bistand til overgangssluttere og elever som avbryter påbygg til generell studiekompetanse. Veiledning/ hjelp til eventuell omskolering.


Laste ned ppt "Internasjonale og nasjonale undersøkelser: OECD 2012: (Tallene er fra skoleåret 2009/ 2010.) For første gang sammenligner man gjennomføringen i 25 land."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google